Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fråga 1.2 Efter att ha fått olika bedömningar av klimatförändringarna och deras konsekvenser presenterade för dig, i vilken utsträckning är du bekymrad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fråga 1.2 Efter att ha fått olika bedömningar av klimatförändringarna och deras konsekvenser presenterade för dig, i vilken utsträckning är du bekymrad."— Presentationens avskrift:

1 Fråga 1.2 Efter att ha fått olika bedömningar av klimatförändringarna och deras konsekvenser presenterade för dig, i vilken utsträckning är du bekymrad över klimatförändringarna? Väldigt bekymrad7 % Ganska bekymrad93 % Något bekymrad % Inte bekymrad % Vet inte / vill inte svara %

2 Gruppresultat för Tema 2 Fråga 2.1 Hur brådskande tycker du att det är att sluta ett globalt klimatavtal? Det är brådskande, ett avtal borde slutas vid COP15 97 % Det är viktigt men kan vänta några år21 % Ett avtal kan vänta tills vi ser allvarliga effekter av klimatförändringarna % Jag vill inte ha ett globalt avtal% Vet inte / vill inte svara%

3 Fråga 2.2 Om ett nytt klimatavtal sluts vid COP15, borde politikerna i ditt land då ge hög prioritet åt att skriva under avtalet? Ja100 % Nej% Vet inte / vill inte svara%

4 Fråga 2.3 Vad borde vara den långsiktiga målsättningen för en begränsning av temperaturökningen? En målsättning är inte nödvändig% En större ökning än 2 grader Celsius är acceptabel % En begränsning av ökningen till 2 grader Celsius50 % En begränsning av ökningen så att temperaturen förblir på dagens nivå50 % En återgång till förindustriell nivå % Vet inte / vill inte svara %

5 Fråga 2.4 Borde länder som inte lever upp till sina åtaganden i ett nytt avtal bli straffade? Ja, och straffet borde vara så hårt att inga fördelar kan uppnås genom att inte leva upp till åtagandena86 % Ja, och straffet borde vara betydligt märkbart14 % Ja, men straffet borde främst vara symboliskt % Det borde inte finnas något straff % Vet inte / vill inte svara %

6 Gruppresultat för Tema 3 Fråga 3.1 Tycker du att det kortsiktiga målet för utsläppsminskningar i annex 1 - länder borde vara Högre än 40% % Mellan 25% och 40%100 % Lägre än 25% Det borde inte finnas något mål % Vet inte / vill inte svara %

7 Fråga 3.2 Vad tycker du att det kortsiktiga målet borde vara för icke-annex 1 länder med omfattande ekonomiska intäkter och/eller stora utsläpp? Samma mål som för annex 1 länder50 % Deras utsläpp borde reduceras något, och i en ökande takt, ju rikare de är och ju mer de släpper ut50 % Deras ökning av utsläpp borde begränsas något, och i en ökande takt, ju rikare de är och ju mer de släpper ut % De borde inte behöva kontrollera sina utsläpp alls % Vet inte / vill inte svara%

8 Fråga 3.3 Vad tycker du att det kortsiktiga målet borde vara för utvecklingsländer med lägre inkomstnivåer? Samma mål som för annex 1 länder % Deras utsläpp borde reduceras något, och i ökande takt, ju rikare de är och ju mer de släpper ut79 % Deras ökning av utsläpp borde begränsas något, och i ökande takt, ju rikare de är och ju mer de släpper ut21 % De borde inte behöva kontrollera sina utsläpp alls % Vet inte / vill inte svara%

9 Gruppresultat för Tema 4 Fråga 4.1 Borde priset på fossila bränslen höjas? Ja, för alla länder71 % Ja, för alla annex 1-länder och andra länder med omfattande ekonomiska intäkter och/eller stora utsläpp28 % Ja, men bara för annex 1-länder% Nej, priset borde inte regleras% Vet inte / vill inte svara %

10 Fråga 4.2 Borde det inrättas ett globalt finansiellt system, som genererar ekonomiska medel till utvecklingsländer att minska utsläpp av växthusgaser samt att anpassa sig till klimatförändringar? Ja100 % Nej% Vet inte / vill inte svara %

11 Fråga 4.3 Vilka länder borde ges uppgiften att betala i ett nytt klimatavtal? Alla länder50 % Alla länder (förutom de minst utvecklade länderna)50 % Annex 1-länder % Inga åtaganden borde fastställas % Vet inte / vill inte svara %


Ladda ner ppt "Fråga 1.2 Efter att ha fått olika bedömningar av klimatförändringarna och deras konsekvenser presenterade för dig, i vilken utsträckning är du bekymrad."

Liknande presentationer


Google-annonser