Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. 2 Kompetenslyftet eHälsa i primärvården Kompetenslyftet eHälsa i primärvården Dialogseminarium – Levnadsvanor Välkommen!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. 2 Kompetenslyftet eHälsa i primärvården Kompetenslyftet eHälsa i primärvården Dialogseminarium – Levnadsvanor Välkommen!"— Presentationens avskrift:

1 1

2 2 Kompetenslyftet eHälsa i primärvården Kompetenslyftet eHälsa i primärvården Dialogseminarium – Levnadsvanor Välkommen!

3 3 Levnadsvanor Levnadsvanor – vad är det egentligen? Nya förhållanden och behov - Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder - Politisk plattform 2011 – 2015 - Regelboken Att arbeta med levnadsvanor Fika Vårddokumentation och uppföljning - Sökord och mallar - Webbskattning - QlikView Levnadsvanor i framtiden? Sammanfattning och reflektion

4 4 Levnadsvanor – vad är det egentligen?  Vad betyder goda levnadsvanor för dig?  Ohälsosamma levnadsvanor - vad får du för associationer?  Får ohälsosamma levnadsvanor följder för vården?

5 5 Goda levnadsvanor – är det för alla?  Hinder & möjligheter till förändring?

6 6 Levnadsvanor i Sverige (16 – 84 åringar)  12 % av männen och 16 % av kvinnorna röker dagligen.  17 % av männen och 9 % av kvinnorna har riskabla alkoholvanor.  14 % av männen och 13 % av kvinnorna är stillasittande på sin fritid.  35 % av männen och 17 % av kvinnorna äter lite frukt och grönsaker.  Varannan kvinna och var fjärde man lever hälsosamt och rapporterar inga ohälsosamma levnadsvanor.

7 7 Ohälsosamma levnadsvanor  Tobaksbruk  Riskbruk av alkohol  Otillräcklig fysisk aktivitet  Ohälsosamma matvanor Dessa bidrar till cirka en femtedel av den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Källa: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 (SoS)

8 8 Samband med ohälsosamma levnadsvanor? KOL benskörhet olycksfall cancer övervikt diabetes psykisk ohälsa hjärt- kärlsjukdom stroke sömnstörningar kronisk ryggvärk fallskador

9 9 Nya förhållanden & behov  Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011  Plattform 2010-2014, Alliansen i SLL Plattform 2010-2014, Alliansen i SLL  Regelbok 2011 för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård Regelbok 2011 för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

10 10 Uppföljningsplan enligt Regelboken 2011, husläkarmottagning med basal hemsjukvård Bonus 25% = xxx xxx kr/år Vite 15% = xxx xxx kr/år Skillnad = xxx xxx kr/år

11 11 Att arbeta med levnadsvanor I befolkningsenkäten Vårdbarometern anger 74 procent att de tycker det är positivt att läkare eller annan vårdpersonal diskuterar levnadsvanor vid besök i vården. Det kommer dock alltid behövas en enskild bedömning av när och hur behandlare ska fråga om levnadsvanor så att det sker på bästa möjliga sätt. Källa: http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/kvalitetsutveckling/vardbarometern + http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforsjukdomsforebyggandemetoderhttp://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/kvalitetsutveckling/vardbarometern http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforsjukdomsforebyggandemetoder

12 12 Kan frågor om levnadsvanor väcka etiska dilemman?

13 13 Vad ska vi göra när vi identifierar:  Tobaksbruk?  Ohälsosamma alkoholvanor?  Otillräcklig fysisk aktivitet?  Ohälsosamma matvanor?

14 14 Socialstyrelsens rekommendation Dessa åtgärder har högst rekommendationsgrad!

15 15 Kort rådgivning (Enkla råd)  Mycket korta, standardiserade råd eller rekommendationer  Ingen särskild uppföljning  Tar maximalt 10 minuter Källa: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 (SoS)

16 16 Rådgivning (Rådgivande samtal)  Tidsmässigt mer omfattande, vanligen 10–30 minuter  Mer av ett samtal eller dialog  Mer patientcentrerad  Kan kompletteras med verktyg och hjälpmedel  Kan också kompletteras med särskild uppföljning Källa: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 (SoS)

17 17 Kvalificerad rådgivning (Kvalificerat rådgivande samtal)  Ofta tidsmässigt mer omfattande  Patientcentrerad  Är strukturerad/ teoribaserad exempel på metoder MI och KBT  Personalen särskilt utbildad  Kan kompletteras med verktyg och hjälpmedel  Kan också kompletteras med särskild uppföljning Källa: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 (SoS)

18 18 Rökning – åtgärder  Kort rådgivning 3-4 av 100 personer slutar röka  Kvalificerad rådgivning 11-12 av 100 personer slutar röka  Kvalificerad rådgivning med tillägg av läkemedel 27 av 100 slutar röka Hur gör vi här? Källa: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 (SoS)

19 19 Riskbruk av alkohol – åtgärder  Rådgivning utan uppföljning minskad konsumtion med upp till motsvarande 1½ flaska vin per vecka jämfört med ingen åtgärd  Rådgivning med uppföljning  Kvalificerad rådgivning  Web och datorbaserad rådgivning Alkoholhjälpen Hur gör vi här? Källa: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 (SoS)

20 20 Otillräcklig fysisk aktivitet – åtgärder  Kort rådgivning  Rådgivning med tillägg t ex (FaR) 10% ökad fysisk aktivitet  Rådgivning med uppföljning med/utan tillägg  Kvalificerad rådgivning Hur gör vi här? Källa: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 (SoS)

21 21 Ohälsosamma matvanor – åtgärder  Kort rådgivning  Rådgivning  Kvalificerad rådgivning  Kvalificerad rådgivning ökning med 0,5-1,5 portion frukt eller grönsaker/ dag och sänkt intag av fett med 3,5 energiprocent mer än sedvanlig vård Hur gör vi här? Källa: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 (SoS)

22 22 Egenvård

23 23 Fika

24 24 Dokumentera levnadsvanor i TakeCare

25 25 Dokumentera levnadsvanor i TakeCare Översikt - Levnadsvanor

26 26 Dokumentera levnadsvanor i TakeCare Systemgemensamma sökord

27 27 Dokumentera levnadsvanor i TakeCare Webbskattning Hur kan vi använda webbskattningen?

28 28 Ska det bara göras eller ska vi ha det till nåt Dokumentera levnadsvanor i TakeCare

29 29 Att hitta FaR i TakeCare Dokumentera levnadsvanor i TakeCare FaR = fysisk aktivitet på recept

30 30 TakeCare–publikationer länkar till bl.a. FaR-ledare och FYSS Dokumentera levnadsvanor i TakeCare

31 31 Pausgympa Pausövningar

32 32 Informationens väg från TC till rapportverktyg Intelligence Karolinska Intelligence SLSO vyn SLSO hämtar data mellan 02.00-06.00 1 ggr / dygn Intelligence Cortex Rapport server Rave III Intelligence Data från TC skrivs in i K Intelligence tid: 20.00-02.00 1 ggr / dygn Data laddas var 3:e dag till resp. enhets Rave db

33 33 Rapportverktyg – QlikView

34 34 Levnadsvanor i framtiden?  Rökavvänjning via mobilen (smartphone)  Andra appar: RunKeeper, Näringsguiden LiteRunKeeperNäringsguiden Lite  Stegdagboken Stegdagboken 

35 35 Vad har vi gått igenom idag? Levnadsvanor – vad är det egentligen? Nya förhållanden och behov - Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder - Politisk plattform 2011 – 2015 - Regelboken Att arbeta med levnadsvanor Vårddokumentation och uppföljning - Sökord och mallar - Webbskattning - QlikView Levnadsvanor i framtiden?

36 36 Sammanfattning  Behov av specifik utbildning med anledning av dagens tema?  Behov av nya / reviderade lokala rutiner?  Vad skall föras vidare till APT? Kompetenslyftets hemsida på Intranätet

37 37 Reflektion efter seminariet…


Ladda ner ppt "1. 2 Kompetenslyftet eHälsa i primärvården Kompetenslyftet eHälsa i primärvården Dialogseminarium – Levnadsvanor Välkommen!"

Liknande presentationer


Google-annonser