Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seth Strandin 2002-11-18 Säker Golf Farligt spel – Inte bara ett arbetsmiljöproblem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seth Strandin 2002-11-18 Säker Golf Farligt spel – Inte bara ett arbetsmiljöproblem."— Presentationens avskrift:

1 Seth Strandin 2002-11-18 Säker Golf Farligt spel – Inte bara ett arbetsmiljöproblem

2 Seth Strandin 2002-11-18 Var ligger ansvaret Klubbarna Distrikten Förbundet Intresseorganisationerna Spelarna

3 Seth Strandin 2002-11-18 Klubbens ordförande Nästan alltid ansvarig NÄR det händer Systematiskt arbetsmiljöarbete Aktivt säkerhetsarbete Involvera personal och medlemmar Använd checklistor

4 Seth Strandin 2002-11-18 Hur hanteras ansvaret Information Lagen kräver att vi skall ”förebygga” Skydda Lagen kräver att vi skall skydda Var finns de goda exemplen Hur kan vi få fram dessa

5 Seth Strandin 2002-11-18 Förebyggande åtgärder Skydda Separera arbete & spel Startförbud 06:00 – 07:30 M,O,F Klipptåg Skyddsutrustning Möjliga framtida åtgärder Skyddande utrustning Ändrade arbetsrutiner och tider

6 Seth Strandin 2002-11-18 Säker Golf I Värmland I Stockholm I Småland Ömsesidigt klartecken Spela inte, provsvinga inte Spela inte mot green utan flagga Håll alltid uppsikt

7 Seth Strandin 2002-11-18 Golf i Sverige Den snabbast växande sporten 1980 fanns det 35 aktiva/golfhål 1990 fanns det 62,9 aktiva/golfhål 2000 fanns det 69,1 aktiva/golfhål Växtvärk Trängsel 5-timmars ronder Farligt spel

8 Seth Strandin 2002-11-18 Svenska Golfförbundet Golf ska vara en idrott med Hög etik Hög moral

9 Seth Strandin 2002-11-18 Regler för golfspel Etikett – uppträdande på banan Innan spelaren slår ett slag bör han försäkra sig om att ingen står så nära eller på ett sådant sätt att han kan träffas av klubban eller bollen som en följd av slaget

10 Seth Strandin 2002-11-18 Regler för golfspel Regel 6. Spelaren Spelaren är skyldig att känna till reglerna och de bestämmelser som gäller

11 Seth Strandin 2002-11-18 Förseelsen Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap; 2§; 14 punkten Bestraffning kan ådömas den som brutit mot SF:s, SDF:s eller annan tävlingsarrangörs regler

12 Seth Strandin 2002-11-18 Påföljder Tillrättavisning Den lindrigaste påföljden Böter Diskvalifikation Minst 1 vecka, högst 2 år Tävling, träning, uppvisning, uppdrag

13 Seth Strandin 2002-11-18 Straffmätning Tillrättavisning Ringa förseelse Förstagångsförseelse Ingen skada eller fara för skada

14 Seth Strandin 2002-11-18 Straffmätning Diskvalifikation Avsiktligt Visat grov oaktsamhet Vid allvarlig skada eller risk för sådan

15 Seth Strandin 2002-11-18 Diskvalifikation Grov förseelse Minimum 1 år Maximum 2 år

16 Seth Strandin 2002-11-18 Exempel Diskvalifikation i 1 år Två spelare slår ut från tee utan att ha fått klartecken från framförvarande fairwayklippare Slagit trots att banarbetare befann sig mindre än 100 meter framför

17 Seth Strandin 2002-11-18 Åtgärder Anmälan Namn på den anmälde Beskrivning av förseelsen Beskrivning av omständigheterna Uppgifter om bevisning Namn på anmälaren

18 Seth Strandin 2002-11-18 Agerande Hövligt och sakligt Provocera inte – bli inte provocerad Skriv ner fakta Informera om vad som skall ske Skriv anmälan och skicka till GDF Spelarens GDF handlägger anmälan

19 Seth Strandin 2002-11-18 GDF Utreder och samlar fakta Kallar till förhör Protokollför Beslutar Informerar om beslut

20 Seth Strandin 2002-11-18 Överklagande Överklagande till Juridiska Nämnden Både anmälare och anmäld kan överklaga Nästa instans Riksidrottsförbundet

21 Seth Strandin 2002-11-18 Ansvarsfördelning Klubbarna Policy mot farligt spel Information till medlemmar Skyltning på banan Hantera och anmäla incidenter Verkställa diskvalifikationer Systematiskt arbetsmiljöarbete

22 Seth Strandin 2002-11-18 Ansvarsfördelning Distrikten Handlägga disciplinärenden ERFA möten och ordförande träffar Utbilda förtroendevalda Bistå klubbar och enskilda med råd

23 Seth Strandin 2002-11-18 Ansvarsfördelning Förbundet Sprida information till golfens aktörer Klubbar och distrikt Intresseorganisationerna Sprida information till golfspelarna Svensk Golf Golf.se Utbildning och licenskrav

24 Seth Strandin 2002-11-18 Ansvarsfördelning Intresseorganisationerna PGA Utbildar spelare SGA Utbildar banpersonal GAF Utbildar administratörer

25 Seth Strandin 2002-11-18 Ansvarsfördelning Spelarna Regler och etikett Förståelse och hänsyn

26 Seth Strandin 2002-11-18 Nästa steg Alla informerar vidare Ta upp på årsmöten etc. Skriv i klubbtidningen Använd distriktets skyltar Säker Golf i …. finns i flera distrikt Använd kunskapen Agera mot vårdslösa spelare

27 Seth Strandin 2002-11-18 Målet Säker Golf Inget farligt spel, inga diskvalifikationer Tydlig information Tveklös inställning Enad front mot farligt spel


Ladda ner ppt "Seth Strandin 2002-11-18 Säker Golf Farligt spel – Inte bara ett arbetsmiljöproblem."

Liknande presentationer


Google-annonser