Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den biologiska klockan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den biologiska klockan"— Presentationens avskrift:

1 Den biologiska klockan
Global uppvärmning Minskade resurser Hållbar utveckling

2 Dålig luft = hälsoproblem
Höga halter Människors hälsa Stadsmiljöer Luftkvalitet

3 Träd är bra Träd (och andra växter) är bra för miljön
Förbättrar vatten och jord Träd skyddar mot elementer (vind, regn, sol) Absorberar koldioxid (global uppvärmning) Producerar syre Förbättra människors hälsa Ta bort luft föroreningar

4 Luftkvalité Filtrerar ut dammpartiklar och luft föroreningar Mikroklimat Reglerar temperaturen - skyddar mot elementer, luft fuktighet Vatten Förbrukning – minskar mängden i marken Energi Reducering av kostnader för uppvärmning, kylning av inomhusklimatet Hälsa Avkopplande, friskare luft Biologiska mångfald Boende och mat för en mängd djur och organismer Växthus effekt Upptag av koldioxid Landskap Avskärmning av trafik och industriella byggnader, vackrare stadsmiljö, ljuddämmande

5 Förorening Namn Hälsoproblem Particulates (partiklar) PM10
Partiklar leder till försämring av hälsan   Nitrogen oxides (kväveoxider) NO + NO2 Ozon (O3) bildas när NO2 VOC och solen samverkar Volatile organic compounds (flyktiga organiska ämnen) VOCs Förhöjda koncentrationer av ozon under sommaren leder till försämrad hälsa

6 Löv Trädens bidrag till förbättring av luftkvalitén Fångar partiklar
Fångar gaser

7 Gasutbyte via stomata Koldioxid (CO2) absorberas Syre (O2) ut
Processen sker på lövens undersida (Bild: Trees –Relief for the city s.14)

8 Absorption av olika typer av luftföroreningar genom löv
Föroreningstyp Mekanism Bästa löv Ozone, nitrogen dioxide Absorption Platt, breda löv Volatile organic compounds, (PCB’s, dioxins, furans) Adsorption Tjocka, vaxiga lager på löven, särskild barrträd Particulates (PM10) Impaction Spetsiga former såsom barr och grova, håriga, kladdiga löv

9 Direkt och indirekt Direkt
avlägsnade av partiklar och gaser genom löven Indirekt inverkan på vindhastighet och turbulens leder till förändringar i de lokala koncentrationer av luft föroreningar Acer spp.

10 Partiklar på en Parthenocissus (Virginia Creeper) Credit: M Thönnessen 2005 (Trees -Relief for the City 2008) Juni Oktober

11 Lokala koncentrationer Porösa trädkronor Green tunnel effect
Vindbarriär Vindriktning Vindhastighet Luft och förorening Lokala koncentrationer Porösa trädkronor Green tunnel effect Populus alba

12 Luftrörelse & hastighet
SKOG Träd fungerar som hinder i luftens rörelse Påverkar riktningen Skog är ett stort hinder och luften flyter sig över den Vindhastigheten är dämpad under en kort distans Skyddat område kort (blå streck) TRÄD I RAD Mer öppet hinder Porösa trädkronor Skyddat område är större (blå streck) (Bilder: Trees relief for the city s.18-19)

13 Filtrering Träd dämpar lufthastigheter
Green Tunnel Effect – ökad koncentrationer av föroreningar i luften Viktigt att luft kan passera genom trädkronor Filtrering = bättre effektivitet Porösa trädkronor (40%) = mer luft och mer luft förorening kan fångas Platanus x hispanica

14 Tabell från Trees –Relief for the City s.29
Ozon Ozon formas ut ur kväveoxider och VOC’s under höga temperaturer och solljus. Träd påverkar ozonnivåer: Genom transpiration sjunker temperaturer och därmed försvårar ozon bildande Träd och andra växter absorberar kväveoxider. Ju mer som absorberas desto mindre ozon Träd absorberar ozon MEN Träd släpper också ut VOC’s och därmed bidrar till bildande av ozonkoncentrationer Vissa trädarter anses vara mindre lämplig Tabell från Trees –Relief for the City s.29

15 Befintliga träd Äldre träd arbetar mer effektivt än yngre träd
Ett Träd Tänk dig en 100 år gammal bok, nästan 20 meter hög och med en krondiameter på 12 meter. Den har löv vilket omvandlar dess markyta på 120 kvadratmeter till ca 1200 kvadratmeter bladyta. Med hänsyn till själva bladets fysiska struktur, uppgår detta till en total yta på kvadratmeter avsedd för gasutbyte, vilket motsvarar den sammanlagda ytan av två fotbollsplaner! Under en solig dag, omvandlar detta träd liter, motsvarande 18 kilogram, koldioxid. Med en koldioxidkoncentration på 0,03% i luften, måste nästan kubikmeter luft passera genom dessa löv. Löven filtrerar också ut många luftburna partiklar såsom bakterier, svampsporer, damm och andra skadliga substanser. Samtidigt avdunstar nästan 400 liter vatten per dag från trädet och fuktar på så sätt luften. Dessutom producerar trädet, genom fotosyntesen, 13 kilogram syre, vilket motsvarar 10 personers behov. Tillika producerar trädet 12 kilogram socker på en enda dag, ur vilket det framställer alla sina organiska substanser. Vissa av dessa substanser lagras i form av stärkelse, medan andra används för att bygga upp trädets nya ved. Om trädet fälls, för att det måste lämna utrymme åt en ny väg eller någon har klagat på skuggan från trädet eller bara för att platsen behövs för ett nytt uthus, skulle man behöva plantera runt nya träd, alla med en kronvolym på 1 kubikmeter för att till fullo kompensera förlusten av trädet. Kostnaden för detta uppgår till ungefär €, ca kr. Äldre träd arbetar mer effektivt än yngre träd Befintliga träd är redan en investering Arbetskostnader är förhållandevis låga Svårt att sätta ett pris på arbetet –för lite forskning Träd citat från

16 Acer platanoides ’Cleveland’
Nyplantering Utifrån ett miljöperspektiv bör man ta hänsyn till följande: Bredd Höjd Densitet Gränser Kvantitet Variation Trädart Acer platanoides ’Cleveland’

17 Bredd Breda planteringsområden (t.ex skog) ger mindre skydd på läsidan
Begränsade planteringsområde (t.ex. en rad träd)skyddar bättre mot kontaminering Det skyddade område är beroende på höjden av träden.

18 Höjd Reducering av vindhastighet bakom en rad träd är mätbar till 20 gånger trädens höjd. I detta område reduceras koncentrationer Lokalt skydd mot kontaminering är bra i dessa områden

19 Densitet För lokalt skydd nära en ‘hot spot’ till exempel nära en körväg bör träden ha ca. 40 % porösa trädkronor för optimal förbättring av förorenad luft och för att undvika den så kallade ‘green tunnel effect’ Om porositet är lägre finns det en risk att koncentrationer ökar lokalt oavsett trädens förmåga att filtrera bort gaser och partiklar

20 Gränser Gränseffekter ökar turbulens och hjälper växter att avlägsna föroreningar i luften Skapa kontraster där det är möjligt Blandar träd med buskar och vägklättrande växter

21 Kvantitet Ju mer växtliv desto bättre
Alla växter bidrar till borttagande av partiklar från luften Optimering (bulk capture) – lokal skydd optimeras genom plantering av upprepade lineära komponenter meter från varandra

22 Variation Använd flera arter med olika sorter lövkaraktär som är mer effektiva i fångande av olika föroreningskomponenter Använd en blandning av arter som fångar flera sorters föroreningstyper Undvik arter som är känsliga

23 Typ Alla växter filtrerar föroreningar från luften
Även de som växer på byggnader, tak och murar planterar klättrande växter som ett alternativ om man inte har utrymme för träd

24 Att tänka på innan nyplantering
1 Öka antal träd för att öka filtrerings kapacitet 2 Friska träd ger den bästa effekt – plantera rätt 3 Se till att träden få vara kvar –att det finns utrymme för den vuxna trädet 4 Välj träd som fungerar i stadsmiljöer 5 Varierar arterna för att maximera fångande av de olika typer av luftföroreningar 6 Använd barrträd (vintergröna) för fångande året runt 7 Använd lövträd med platta, breda löv för absorberande av kväveoxider och ozon 8 Använd lövträd med grova, håriga löv för att fånga partiklar 9 Undvik trädarter som är känsliga för föroreningar 10 Undvik trädarter som utlöser höga mängder VOC’s

25 Plantering i närheten av källor till föroreningar
1 Se till att trädkronorna släpper igenom luft (optimal porositet) 2 Se till att träden inte dämpar lufthastigheten för mycket 3 Blandar träd med breda trädkronor med låga växter för ökad effektivitet 4 Träd med komplexa grenstrukturer bidrar även till fångade av partiklar även när löven är borta 5 Planterar rader med träd vinkelrätt till riktning där förorenad luft passerar 6 Planterar träd även i närheten av skolor och sjukhus och inte bara nära trafikerade vägar 7 Planterar träd nära parkeringsplatser och samla upp VOC utsläpp från bilarna 8 Använd alternativa lösningar, t.ex. växter på väggar och hustak om det inte går att plantera träd

26 Trädarbete mot en hållbar utveckling
Temperature reduction Removal Emissions Energy conservation Forskning pågår… USA – Urban Forest Effects (UFORE) model –TREE Nowak et al, USDA Forestry Service Urban Tree Air Quality Score GB –West Midlands study Lancaster University –Hewitt et al. Benefit of Urban Green Space (BUGS)

27 Sverige ?


Ladda ner ppt "Den biologiska klockan"

Liknande presentationer


Google-annonser