Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den biologiska klockan Global uppvärmning Minskade resurser Hållbar utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den biologiska klockan Global uppvärmning Minskade resurser Hållbar utveckling."— Presentationens avskrift:

1 Den biologiska klockan Global uppvärmning Minskade resurser Hållbar utveckling

2 Dålig luft = hälsoproblem Höga halter Människors hälsa Stadsmiljöer Luftkvalitet

3 Träd är bra Träd (och andra växter) är bra för miljön Förbättrar vatten och jord Träd skyddar mot elementer (vind, regn, sol) Absorberar koldioxid (global uppvärmning) Producerar syre Förbättra människors hälsa Ta bort luft föroreningar

4 LuftkvalitéFiltrerar ut dammpartiklar och luft föroreningar MikroklimatReglerar temperaturen - skyddar mot elementer, luft fuktighet VattenFörbrukning – minskar mängden i marken EnergiReducering av kostnader för uppvärmning, kylning av inomhusklimatet HälsaAvkopplande, friskare luft Biologiska mångfaldBoende och mat för en mängd djur och organismer Växthus effektUpptag av koldioxid LandskapAvskärmning av trafik och industriella byggnader, vackrare stadsmiljö, ljuddämmande

5 FöroreningNamnHälsoproblem Particulates (partiklar) PM10Partiklar leder till försämring av hälsan Nitrogen oxides (kväveoxider) NO + NO2Ozon (O3) bildas när NO2 VOC och solen samverkar Volatile organic compounds (flyktiga organiska ämnen) VOCsFörhöjda koncentrationer av ozon under sommaren leder till försämrad hälsa

6 Löv Trädens bidrag till förbättring av luftkvalitén Fångar partiklar Fångar gaser

7 Gasutbyte via stomata Koldioxid (CO2) absorberas Syre (O2) ut Processen sker på lövens undersida (Bild: Trees –Relief for the city s.14)

8 Absorption av olika typer av luftföroreningar genom löv FöroreningstypMekanismBästa löv Ozone, nitrogen dioxideAbsorptionPlatt, breda löv Volatile organic compounds, (PCB’s, dioxins, furans) AdsorptionTjocka, vaxiga lager på löven, särskild barrträd Particulates (PM10)ImpactionSpetsiga former såsom barr och grova, håriga, kladdiga löv

9 Direkt och indirekt Direkt avlägsnade av partiklar och gaser genom löven Indirekt inverkan på vindhastighet och turbulens leder till förändringar i de lokala koncentrationer av luft föroreningar Acer spp.

10 Partiklar på en Parthenocissus (Virginia Creeper) Credit: M Thönnessen 2005 (Trees -Relief for the City 2008) Juni Oktober

11 Vindbarriär Vindriktning Vindhastighet Luft och förorening Lokala koncentrationer Porösa trädkronor Green tunnel effect Populus alba

12 Luftrörelse & hastighet SKOG Träd fungerar som hinder i luftens rörelse Påverkar riktningen Skog är ett stort hinder och luften flyter sig över den Vindhastigheten är dämpad under en kort distans Skyddat område kort (blå streck) TRÄD I RAD Mer öppet hinder Porösa trädkronor Skyddat område är större (blå streck) (Bilder: Trees relief for the city s.18-19)

13 Filtrering Träd dämpar lufthastigheter Green Tunnel Effect – ökad koncentrationer av föroreningar i luften Viktigt att luft kan passera genom trädkronor Filtrering = bättre effektivitet Porösa trädkronor (40%) = mer luft och mer luft förorening kan fångas Platanus x hispanica

14 Ozon Ozon formas ut ur kväveoxider och VOC’s under höga temperaturer och solljus. Träd påverkar ozonnivåer: Genom transpiration sjunker temperaturer och därmed försvårar ozon bildande Träd och andra växter absorberar kväveoxider. Ju mer som absorberas desto mindre ozon Träd absorberar ozon MEN Träd släpper också ut VOC’s och därmed bidrar till bildande av ozonkoncentrationer Vissa trädarter anses vara mindre lämplig Tabell från Trees –Relief for the City s.29

15 Befintliga träd Ett Träd Tänk dig en 100 år gammal bok, nästan 20 meter hög och med en krondiameter på 12 meter. Den har 600 000 löv vilket omvandlar dess markyta på 120 kvadratmeter till ca 1200 kvadratmeter bladyta. Med hänsyn till själva bladets fysiska struktur, uppgår detta till en total yta på 15 000 kvadratmeter avsedd för gasutbyte, vilket motsvarar den sammanlagda ytan av två fotbollsplaner! Under en solig dag, omvandlar detta träd 9 400 liter, motsvarande 18 kilogram, koldioxid. Med en koldioxidkoncentration på 0,03% i luften, måste nästan 36 000 kubikmeter luft passera genom dessa löv. Löven filtrerar också ut många luftburna partiklar såsom bakterier, svampsporer, damm och andra skadliga substanser. Samtidigt avdunstar nästan 400 liter vatten per dag från trädet och fuktar på så sätt luften. Dessutom producerar trädet, genom fotosyntesen, 13 kilogram syre, vilket motsvarar 10 personers behov. Tillika producerar trädet 12 kilogram socker på en enda dag, ur vilket det framställer alla sina organiska substanser. Vissa av dessa substanser lagras i form av stärkelse, medan andra används för att bygga upp trädets nya ved. Om trädet fälls, för att det måste lämna utrymme åt en ny väg eller någon har klagat på skuggan från trädet eller bara för att platsen behövs för ett nytt uthus, skulle man behöva plantera runt 2 000 nya träd, alla med en kronvolym på 1 kubikmeter för att till fullo kompensera förlusten av trädet. Kostnaden för detta uppgår till ungefär 150 000 €, ca 1 387 500 kr. Äldre träd arbetar mer effektivt än yngre träd Befintliga träd är redan en investering Arbetskostnader är förhållandevis låga Svårt att sätta ett pris på arbetet –för lite forskning Träd citat från www.eac-arboriculture.com

16 Nyplantering Utifrån ett miljöperspektiv bör man ta hänsyn till följande: Bredd Höjd Densitet Gränser Kvantitet Variation Trädart Acer platanoides ’Cleveland’

17 Bredd Breda planteringsområden (t.ex skog) ger mindre skydd på läsidan Begränsade planteringsområde (t.ex. en rad träd)skyddar bättre mot kontaminering Det skyddade område är beroende på höjden av träden.

18 Höjd Reducering av vindhastighet bakom en rad träd är mätbar till 20 gånger trädens höjd. I detta område reduceras koncentrationer Lokalt skydd mot kontaminering är bra i dessa områden

19 Densitet För lokalt skydd nära en ‘hot spot’ till exempel nära en körväg bör träden ha ca. 40 % porösa trädkronor för optimal förbättring av förorenad luft och för att undvika den så kallade ‘green tunnel effect’ Om porositet är lägre finns det en risk att koncentrationer ökar lokalt oavsett trädens förmåga att filtrera bort gaser och partiklar

20 Gränser Gränseffekter ökar turbulens och hjälper växter att avlägsna föroreningar i luften Skapa kontraster där det är möjligt Blandar träd med buskar och vägklättrande växter

21 Kvantitet Ju mer växtliv desto bättre Alla växter bidrar till borttagande av partiklar från luften Optimering (bulk capture) – lokal skydd optimeras genom plantering av upprepade lineära komponenter 150-200 meter från varandra

22 Variation Använd flera arter med olika sorter lövkaraktär som är mer effektiva i fångande av olika föroreningskomponenter Använd en blandning av arter som fångar flera sorters föroreningstyper Undvik arter som är känsliga

23 Typ Alla växter filtrerar föroreningar från luften Även de som växer på byggnader, tak och murar planterar klättrande växter som ett alternativ om man inte har utrymme för träd

24 Att tänka på innan nyplantering 1Öka antal träd för att öka filtrerings kapacitet 2Friska träd ger den bästa effekt – plantera rätt 3Se till att träden få vara kvar –att det finns utrymme för den vuxna trädet 4Välj träd som fungerar i stadsmiljöer 5Varierar arterna för att maximera fångande av de olika typer av luftföroreningar 6Använd barrträd (vintergröna) för fångande året runt 7Använd lövträd med platta, breda löv för absorberande av kväveoxider och ozon 8Använd lövträd med grova, håriga löv för att fånga partiklar 9Undvik trädarter som är känsliga för föroreningar 10Undvik trädarter som utlöser höga mängder VOC’s

25 Plantering i närheten av källor till föroreningar 1Se till att trädkronorna släpper igenom luft (optimal porositet) 2Se till att träden inte dämpar lufthastigheten för mycket 3Blandar träd med breda trädkronor med låga växter för ökad effektivitet 4Träd med komplexa grenstrukturer bidrar även till fångade av partiklar även när löven är borta 5Planterar rader med träd vinkelrätt till riktning där förorenad luft passerar 6Planterar träd även i närheten av skolor och sjukhus och inte bara nära trafikerade vägar 7Planterar träd nära parkeringsplatser och samla upp VOC utsläpp från bilarna 8Använd alternativa lösningar, t.ex. växter på väggar och hustak om det inte går att plantera träd

26 Trädarbete mot en hållbar utveckling Forskning pågår… USA – Urban Forest Effects (UFORE) model –TREE Nowak et al, USDA Forestry Service Urban Tree Air Quality Score GB –West Midlands study Lancaster University –Hewitt et al. www.treescleanair.org Benefit of Urban Green Space (BUGS) www.vito.be/bugs T emperature reduction R emoval E missions E nergy conservation

27 Sverige ?


Ladda ner ppt "Den biologiska klockan Global uppvärmning Minskade resurser Hållbar utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser