Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Musikhörselskada hos skolungdomar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Musikhörselskada hos skolungdomar"— Presentationens avskrift:

1 Musikhörselskada hos skolungdomar
Per Broms hörselläkare Skövde Lund

2 Buller = icke önskvärt ljud svårt att tala om ”musikbullerskada” eftersom musik oftast är önskvärda ljud därför ”musikhörselskada”

3 Det ljudliga livet och den härligt starka musiken är ofta mer än vi tål

4 Skolelevers hörsel har hittills testats för att hitta medfödd innerörehörselskada hörselnedsättning vid mellanöresjukdom bullerskada på gymnasiets yrkesprogram

5 Skolelevers hörsel måste numera också testas för att avslöja innerörehörselskada av det ljudliga livet, särskilt den alltför starka musiken

6 Hörselkunskap Innerörehörselskada innerörat är mycket komplext byggt
inneröreskadan är bestående symtom hörselnedsättning tinnitus ökad ljudkänslighet

7 Trötthet, ett ytterligare hörselskadesymtom
Trötthet p.g.a. för mycket omgivningsljud eller vid hörselskada Tröttheten orsakas av anspänning vid aktiv lyssning

8 Det ljudliga livet i hemmet i förskolan och skolan i idrotten
i nöjeslivet Den förrädiska moderna förstärkningstekniken !!!!!! Höga ljudnivåer på konserter kan ge hörselskador för livet !

9 Ljudligheten i skolan har omvittnats på senare år,
de höga ljudnivåerna har flera orsaker bl.a. : dålig akustik bakgrundsbuller modern pedagogik dålig respekt högljudda barn

10 Ljudkunskap Frekvens Hertz (svängning/sek) jämför med pianoklaviaturet
Ljudstyrka dB (deciBell) (sortlöst uttryck) dB en 10-logaritm

11 dB-förklaring 10-logaritm innebär att + 10 dB betyder 10 ggr starkare
- 10 dB en tiondel så starkt + 20 dB x 10 = 100 ggr starkare - 20 dB en hundradel så starkt + 30 dB x 10 x 10 = 1000 ggr starkare - 30 dB en tusendel så starkt dB dubbelt så starkt dB hälften så starkt

12 Ljudbelastningen beror på både ljudstyrka och tid
85 dB tål ett ”normalöra” i 8 timmar 88 dB timmar 91 dB timmar 94 dB timme 97 dB min 100 dB min

13 Tillfällig bullerskada t.ex. tillfällig musikhörselskada
Sus, lockkänsla, nedsatt hörsel etc efter konserten, diskoteket, spelningen Varningssymtom för bestående skada

14 OBS ! Den tillfälliga musikhörselskadan är inte ett fysiologiskt, ”normalt” fenomen Den tillfälliga musikhörselskadan är ett symtom på skada/sjukdom Den tillfälliga musikhörselskadan får inte upplevas igen, och igen, och igen…….

15 Kvarstående musikhörselskada
starkt tinnitus och höggradig ljudkänslighet, som kvarstår efter musikbelastning innebär ofta stark oro för framtiden inte minst framtiden med musiken

16 Kvarstående musikhörselskada
Måste tas på allvar ! Snabbt omhändertagande Hörselmätning, noggrann förklaring, behandling och prognos

17 Kvarstående musikhörselskada
oron måste brytas, lugnande samtal behandla med ljudvila, hörselskydd och farmaka : kortison, antioxidanter prognosen är god !!

18 lagom dämpande hörselskydd
Vanliga hörselskydd 30 dB musikhörselskydd= lagom dämpande hörselskydd 9, 15,20,25 dB

19 Viktigt att informera i skolan om riskerna av stark musik
Föreläsning för högstadiet Föreläsning för musikgymnasiet

20 MYT: det är mesigt att inte tåla starka ljud
VERKLIGHET: våra öron är olika känsliga för ljud det ljud som en person kan tåla utan problem, kan vara skadligt för en annan !

21 Musikhörselskada hos skolungdomar
Per Broms hörselläkare Skövde Lund


Ladda ner ppt "Musikhörselskada hos skolungdomar"

Liknande presentationer


Google-annonser