Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Peab Säkerhet 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Peab Säkerhet 2014."— Presentationens avskrift:

1 Peab Säkerhet 2014

2 Peab – ett nordiskt företag
Omsättning: överstigande 40 mdkr Anställda: Aktieägare: Börsnoterat vid NASDAQ OMX Stockholm Peabkoncernen Affärsområde Bygg Anläggning Industri Projekt- utveckling

3 Bild från AnnCi Det började i Skåne 1959 FÖRDJUPAD INFORMATION
En kort tillbakablick – hur började Peabs resa? Det är över femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha. Det blev början på en fantastisk framgångssaga... Framgångssagor har ofta några tydliga gemensamma nämnare – i det här fallet handlar det om en stor portion entreprenörsskap, innovationskraft och en respekt för handslaget mellan människor som går som en röd tråd genom hela Peabs historia. Därför är också än idag handslaget symbolen för våra kärnvärden, och för hur vi arbetar på Peab.

4 Peabs utveckling 1996-2012 OBSERVERA!
Mkr Mkr OBSERVERA! Nyckeltalen som presenterades på föregående sida uppdateras vid behov i samband med delårsrapporterna. Omsättningstal och antal anställda är siffror som fluktuerar, dessa siffror kan betraktas som cirka-uppgifter, ibland över/under. Därför är stämmer inte alltid denna utvecklingskurva exakt med de siffror som presenterades på föregående sida. * * * Proforma inkl. Peab Industri 1) Från och med 1 januari 2010 tillämpar Peab IFRIC 15, Avtal för uppförande av fastigheter, i redovisningen. För Peabs bostadsprojekt i Finland och Norge samt egna hem i Sverige innebär det att IAS 18, Intäkter, tillämpas och att projekten vinstavräknas först vid överlämnandet av bostaden till köparen. I den operativa uppföljningen tillämpas successiv vinstavräkning men utan hänsyn till försäljningsgrad. Från och med 2009 är siffrorna redovisade enligt successiv vinstavräkning.

5 Våra kärnvärden • Jordnära • Utvecklande • Personliga • Pålitliga
FÖRDJUPAD INFORMATION • Våra viktigaste värden. • Starkt förankrade i företagskulturen. • Del i vår företagspolicy. • Ledarskapsprogram där kärnvärdena levandegörs. • Alla nya medarbetare introduceras i kärnvärdena. • Hjälper de oss att agera på ett sätt som stärker varumärket. • Jordnära – Vi vill arbeta nära våra kunder. Innan vi åtar oss ett uppdrag ska vi veta att vi har tillgång till de resurser som krävs för att göra ett bra arbete. Vi ska vara kända för ett jordnära arbetssätt med korta beslutsvägar och vara lyhörda för kundernas intressen. • Utvecklande – Vi ska vara nyskapande, flexibla och ständigt förbättra oss. Vi ska ta vara på våra medarbetares kompetens och erbjuda goda möjligheter till utveckling, utbildning, befordran och friskvård. Vi vill att våra medarbetare är engagerade och delaktiga i verksamheten samt medverkar till vår positiva utveckling. I Peab ska vi ha möjlighet att påverka vår arbetssituation. • Personliga – Vi ska vara det personliga företaget. Genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder och leverantörer ska vi skapa och bibehålla långvariga och goda relationer. Vi ska verka för att våra arbetsuppgifter ska kunna förenas med familj och fritidsintressen. Vi vill att bra kommunikation, god stämning och respekt för individen ska råda i Peab. • Pålitliga – Våra kunder ska känna sig trygga när du anlitar Peab. Det innebär att vi alltid ska uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. Vi ska ha g od planering, göra rätt från början, eliminera risker och hålla utlovade tider. Vi ska uppfylla lagar och krav, välja bästa möjliga teknik, prioritera förnyelsebara resurser och undvika miljöstörande ämnen.

6 Säkerhet

7 Säkerhetsprogrammet. Systematisk säkerhetsarbete
Incidenthantering (PoFa, Hot, Kris) Personalsäkerhet Arbetsplatssäkerhet (KeepOut, ID06, kontor, SBA) Affärssäkerhet (Lev.kontroll, SUA) Informationssäkerhet Krishantering Mö/pn

8 Hur mycket stölder har vi i byggbranschen och i Peab ?

9 PoFa – Polis och Försäkringsanmälan
Alla arbetsplatser utsätts för minst en stöld under byggtiden. Genomsnitt kr materialskador. Det är viktigt att alla tillgrepp och skador oavsett storlek anmäls i PoFa. (stölder, inbrott, skadegörelser, brand och vattenskador) När du gör en anmälan i PoFa kan du välja att skicka Polisanmälan (direkt) till polisen Skadeanmälan till Försäkringsbolaget. Information till Lambertsson /IT-Service för att stoppa debitering Efterlysning till Trygghetscentrum för stulen egendom . pn

10

11

12

13

14 Hur skyddar vi arbetsplatserna?
Staket, slaggrindar, rotationsgrindar mm Kortläsare och registreringsstationer. Rondering av väktare Larm i bodar Kameraövervakning kopplad till kameracentral GPS övervakning Efterlysningar UE kontroller

15 Övervakningskameror

16 Vilka skyddsåtgärder använder Peab för att motverka organiserad ekonomisk brottslighet
Leverantörsbedömningar Rekrytering Utbildning Etik Samverkan internt och externt (skatt, Bisnode, EBM m.m.) Intern Kontroll ID 06 Riktade insatser mot speciella branscher

17 Organiserad brottslighet i byggbranschen
17 17

18 Organiserad brottslighet
SVERIGE Kriminella nätverk – men ingen maffia (ännu!) Organiserad Brottslighet = Kriminellt entreprenörskap Planerad och rationell verksamhet Rationella kriminella verksamheten går ut på en sak – att tjäna pengar! 18 18

19 Varför organiserad brottslighet i byggbranschen
Byggbranschen omsätter ca 350 miljarder om året Även få procent ger stora belopp Låg risk för upptäckt Lindriga straff Låg risk vid genomförande Jämfört med andra brottskategorier -Tillgreppsbrott (små summor) -Narkotikabrott (långa straff) -Rån (hög risk vid genomförande)

20 Organiserad brottslighet
Vilka branscher lockar? hög omsättning stora personalbehov hårda tidskrav en kultur med hög acceptans för att undvika att blanda in myndigheterna. 20 20

21 Hur fungerar det Konkursbolag -Medger uttag av svarta pengar
-Döljer gärningsmännen -Målvakt som företrädare Fasadbolag -Upprätthålla en legitim fasad mot kunder och myndigheter -Fakturerar konkursbolagen Osanna fakturor -Möjliggör obeskattade uttag Konkursbolag Går i konkurs utan att lämna någon bokföring efter sig Fasadbolag Mer långlivade bolag, kan utgöras av bolag som bara fuskar ngn. enstaka gång till bolag som har tillkommit endast för att utgöra en funktion i brottsupplägget. Osanna fakturor Konkursbolag fakturerar fasadbolag utan att ngt. arbete utförts. Fasadbolaget för över tillgångar enligt fakturan till konkursbolaget, utan att dessa beskattas. Pengarna återförs till gärningsmännen. Konkursbolaget senare i konkurs, redovisning saknas.

22 Utpressning i siffror 2000 anmäldes 699 fall av utpressning
En ökning på 358% Utpressning är förekommer i alla branscher men är vanligast inom restaurang- och byggbranschen Företagare som idkar utpressning verkar ofta inom byggbranschen.

23

24 ”Organiserad brottslighet
bakom svartjobb” 24 24

25

26 26 26

27

28 Affärssäkerhet Leverantörsbedömning Alla leverantörer skall innan avtal/förfrågan kontrolleras i INKA samt. Avtal med skatteverket – under avtalstid kontrolleras på arbetsgivaravgifter Företagsförvärv Säkerhets mönsterigenkänning PN

29 Organiserad brottslighet
Marknader Vit Marknad Legal verksamhet Grå Marknad Kriminell men måste använda legala bolag Svart Marknad Helt kriminell verksamhet 29 29

30 Peter Martin Telefon


Ladda ner ppt "Peab Säkerhet 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser