Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värderingar som förändringskraft

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värderingar som förändringskraft"— Presentationens avskrift:

1 Värderingar som förändringskraft
Lasse Taxén

2 Samhällets stöttepelare

3 11 november 2011 Det som gjorde begreppet ”riskkapitalist” allmänt känt.

4 13 mars 2012 Riskkapitalet på full reträtt. Värderingarna hos allmänheten förändrade det politiska landskapet över en natt.

5 Total scenförändring på 4 månader

6 George Monbiot, The Guardian
Accepterandet av en politik som motverkar våra intressen är 21 århundrades mest genomgripande mysterium I USA kräver arbetare argt att de lämnas utan vård, och insisterar på att miljonärer ska betala mindre skatt I Storbritannien tycks vi vara beredda att överge de sociala framsteg som våra förfäder riskerade sina liv för, utan att några protester hörs Vad har hänt med oss?

7 Stefan Jarl

8 Varför reagerar vi inte?

9 Värderingar!

10 Olika värderingar Solidaritet Egoism Gemenskap Yttre Inre
Andlighet Konformism Empati Yttre Inre Popularitet Image Anknytning Själv-acceptans Varje individ har inom sig alla dessa värderingar i olika grad. Finansiell framgång Fysisk hälsa Säkerhet Hedonism Individualism Common Cause-rapporten Skriven av Tom Crompton på uppdrag av bl.a. WWF, Jordens vänner, Oxfam

11 Värderingar styr våra uppfattningar om världen
Fakta Mentala ramar Avgör vilka fakta vi tar åt oss och vilka vi väljer att inte se Värderingar styr våra mentala ramar inom vilka vi tolkar fakta. Värderingar

12 Galileo och Jupiters månar
Galileo Galilei, född 15 februari 1564 i Pisa i hertigdömet Florens, död 8 januari 1642 i Arcetri nära Florens i storhertigdömet Toscana, var en italiensk vetenskapsman. Han spelade en viktig roll i den naturvetenskapliga revolutionen. År 1633 ställdes han inför inkvisitionens domstol, där han blev tvungen att avsvärja sig allt rörande den så kallade ”felaktiga läran”. Den katolska kyrkan lärde att det var jorden, som var världsalltets centrum (den geocentriska världsbilden enligt Ptolemaios och Aristoteles). Kardinalerna vägrar att se Jupiters månar, eftersom något enligt deras ramar inte finns.

13 Värderingar blir till politiska handlingar
Mentala ramar Sjukvård - behov Sjukvård - marknad Mentala ramar Alliansen och GV har olika ramar Värderingar

14 Fakta och värderingar Det finns inga värderingsfria fakta
Vi tolkar fakta utgående från våra mentala ramar Vi accepterar fakta som bekräftar vår identitet och våra värden Vi struntar i fakta som inte stämmer med detta Värderingar skapas av vår sociala omgivning

15 Värderingarnas plats i välfärden

16 Anta att vi vill bygga ett välfärdssystem. Vad gör detta möjligt
Anta att vi vill bygga ett välfärdssystem. Vad gör detta möjligt? Vilka byggstenar måste finnas och hur beror de av varandra? Och oberoende av om vi är ”vänster” eller ”höger”?

17 Allt börjar med våra värderingar

18 Värderingarna styr vilka fakta vi väljer att se och hur tolkar dom och vilken kunskap vi tar fram
Värderingar styr också vilket språk vi väljer att beskriva världen med De styr också hur vi utformar våra strategier för att påverka folk.

19 Det här leder till att vi får stöd i opinionen för vår politik

20 Därefter kan vi prata om hur vi ska finansiera välfärden, via skatter eller privat

21 Nästa steg är att bestämma vilka som ska vara utförare, offentlig sektor eller privata företag

22 Till slut har vi ett mer eller mindre utbyggt välfärdssystem

23 Låt oss börja med värdegrunden

24 Svallfors undersökningar om attityder till välfärdsstaten
Stöd för gemensam välfärd Hög betalningsvilja Liten misstänksamhet Stöd för stat och kommun Stöd för kollektiv finansiering Stöd för höga utgifter Hög uppfattad risk Klarar bra Stabilt stöd för den gemensamt finansierade och drivna välfärden bland medborgarna Anpassad efter Svallfors, S (2010) Arbetarrörelsens forskarnätverks konferens ”Nya värderingar, nytt samhälle?”, Stockholm, 7 december 2010

25 Medborgarnas stöd för den gemensamma välfärden är stabilt och ökar snarare än minskar

26 Alliansens värderingar

27 "Välfärdstaten är en omöjlig konstruktion
"Välfärdstaten är en omöjlig konstruktion ... vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt ska inga standardkrav skattefinansieras.” ”Det sovande folket” (1993) Någon som tror att han har förändrat sina värderingar?

28 Politikens viktigaste uppgift är att ”under de närmaste tre–fyra decennierna på ett rationellt och humant sätt nedmontera den generella välfärdspolitiken, i syfte att öka den allmänna välfärden.” ”Generell välfärdspolitik – bara magiska ord?” (1992) Någon som tror att han har förändrat sina värderingar?

29 Annie Lööfs favorit är alltså denne extrema, nyliberala person
Ayn Rand (1905–1982). Hon var en rysk-amerikansk författare, filosof, [2] dramatiker och manusförfattare. Hennes bok ”Och världen skälvde” – som Timbro gav ut som pocket på svenska 2008 – utspelar sig i ett fiktivt USA, där politikerna propagerar för ”altruism” och ”rättvisa”. Resultatet av politiken är ett samhälle där medborgarna är rädda och skyller på andra i stället för att axla personligt ansvar, individerna får stå tillbaka för kollektivet, statliga regleringar urholkar företagsamheten, byråkratin växer och blir allt mer korrupt, och högt beskattade industriledare får utstå spe eftersom de vill tjäna pengar. Någon eller något bidrar dessutom till det ekonomiska sönderfallet. En efter en försvinner briljanta företagsledare och vetenskapsmän. Företag efter företag går i konkurs. Svält står för dörren. Det är som om någon hade stängt av världens motor. Altruism – när någon gör något utan tanke på personlig vinning - oegennytta eller osjälviskhet (motsats till egoism), är att hjälpa andra genom att de egna intressena sätts åt sidan. Till altruism räknas generositet, självuppoffringar, att hjälpa människor med behov. Någon som tror att hon har förändrat sina värderingar?

30 EUs värderingsgrund

31 ”De offentliga utgifterna skall nedbringas och automatiken i utgifterna avskaffas. Utgifter för offentliga tjänster, som kan individualiseras, bör först och främst betalas av konsumenterna. Offentliga taxor ska öka mer regelbundet. Det skall i större utsträckning krävas avgifter för offentliga tjänster” EG-kommissionen om socialpolitiken, 1983. Känns det igen?

32 "Inträdet i EG kommer att medföra de mest dramatiska förändringarna i Sverige på 100 år - ja, kanske någonsin. Följden blir omfattande neddragningar inom den offentliga sektorn, frysta transfereringar och privata lösningar inom samhällsservicen” Peter Wallenberg i Dagens Industri 18/ Någon som tror att han har förändrat sina värderingar?

33 Strategier för att genomföra systemskiftet
Hur lyckades de genomföra sina värderingar och få dom att slå igenom i opinionen?

34 Steg 1: gör allt för att dölja de egna värderingarna eftersom 90% av medborgarna inte delar dom

35 Anpassa budskapet till medborgarnas värderingar
”Vi bevarar och utvecklar välfärden" ”Låter bra” ”Valfrihet!”

36 Genomför förändringarna när makten är vår
”Stockholms stad lät förskolechefen i Årsta ta över fyra förskolor. Ett år efter avknoppningen kunde hon ta ut 3,2 miljoner kronor i vinst, plus ett högt styrelsearvode och lön. " ”För jävligt, det sa dom minsann inte!” ”Yes! Sälj hela skiten!” Vi måste bemöta argumentet att ”de kan ta ut vinst eftersom det offentliga är så ineffektivt”!

37 Blåneka när du blir ertappad
Men det vågar hon inte stå för. Ingen frågar henne heller.

38 Steg 2: Ta över motståndarnas språk och invagga medborgarna i säkerhet – inget kommer att förändras, det blir bara bättre

39 Ta över motståndarnas språk
Kampen om språket är extremt viktig.

40 Ta över motståndarnas språk
”Statsminister Fredrik Reinfeldt säger nej till kraven på höjd ersättning. Det hör inte till välfärdens kärna.”

41 Steg 3: Dra undan mattan för finansieringen av den gemensamma välfärden utan att skylta med det.

42 “Skatt är stöld” Värderingarna desamma; budskapet paketerades om. När Bo Lundgren (som i princip bara kunde säga ”Sänk skatterna”) försvann och Slingman tog över, ändrades strategin

43 Stöld av skatt Det här är vad alliansen gjort; alltså precis i enlighet med deras värderingar. Men det här diagrammet förvaras i lådan för ”mina hemlisar”.

44 Vidare till utförarna

45 ”För oss är driftsformen inte ett självändamål
”För oss är driftsformen inte ett självändamål. Det centrala är kvaliteten och att resurserna används efter behov” Hälso- och sjukvårdspolitiskt program S, antaget av partistyrelsen 29 maj 2009 Privat eller offentligt spelar ingen roll enligt S

46 Spelar roll? Offentlig utförare Privat utförare
Varför? - att tillhandahålla välfärd efter behov Hur? - finansiering via skatter Privat utförare Varför? - maximera vinsten genom skattefinansiering Hur? - behov hos medborgare Totalt olika verksamheter Motiv och medel omkastade Påverkar verksamhetens uppbyggnad, inriktning, attityder, … Kontrollapparatens utformning, mätningar, rapporteringar Verkligen?

47 ”För oss är driftsformen inte ett självändamål”
S nuvarande strategi innebär att man inte ser (eller vill se) sin historia och sina ursprungliga värdegrunder

48 Vad bör göras?

49 Värdekartan – att orientera sig efter
Uttalade Värderingar Dolda värderingar Gemensam välfärd Privatiserad välfärd C S MP S Det politiska landskapet kan delas in längs två axlar: privat – gemensam välfärd och uttalade – dolda värderingar Håkan Juholts värderingar var (är?) väldigt tydliga; traditionellt S-märkta. Han försvann fort. Stefan Löfvens värderingar har vi ingen aning om. Han har i alla fall inte motsatt sig vinst i välfärden. Alliansens värderingar är extremt dolda; ända tills Annie Lööfs vänner sket i det blå skåpet och nu måste hon mörklägga sina avgrundsblå värderingar. MP drar åt olika håll men är för friskolor Det finns också traditionellt borgerliga grupper som är för en gemensam välfärd liksom dem inom näringslivet som drabbas av moderat-talibanernas politik Alliansen

50 Nutida privatiserings-kardinaler
Kungl. Vetenskapsakademien ”Det svenska skolsystemet är i ett avseende närmast unikt och extremt i ett internationellt perspektiv. Med undantag av ett system som introducerades i Chile under general Pinochets styre, finns inget annat allmänt finansierat skolväsende som tillåter att skolor drivs av privatägda vinstdrivande bolag. En engelsk forskare betecknade det svenska systemet som ”till höger om högern” och så radikalt att det inte ens diskuterades under Margaret Thatchers tid” Moderaternas skolpolitiske talesperson Tomas Tobé (M), vill inte förbjuda vinsterna. Ett sådant förbud skulle slå hårt mot skolorna, menar han. – Det kan innebära en utveckling där vi får färre skolor och det skulle drabba valfriheten. Alliansen står inte 1600-talets kardinaler efter

51 Värderingarna ut ur dimman!
Mentala ramar Mentala ramar Värderingar (och ramar) är dolda i den offentliga debatten. Värderingar

52 Värderingarna ut ur dimman!
Mentala ramar Mentala ramar Vi måste utgå från värderingar om vi ska kunna mobilisera de 90% Värderingar

53 Fakta måste kopplas till värderingar
Att bara presentera fakta utan att koppla dessa till värderingar är meningslöst

54 Lyft fram konsekvenserna!
Gemensam välfärd Privatiserad välfärd Jämlikhet och trygghet Ökade klyftor Behov före vinstintresse Vinst går före behov i välfärden Social allemansrätt Privat ägande framför allmänningar Gemensamt ansvar för framtiden Individuellt ansvar för framtiden Samarbete framför konkurrens Konkurrens framför samarbete Allas rätt till goda arbetsvillkor Individuella arbetsvillkor Vara tydlig på vilka skillnader som blir resultatet av olika värderingsgrunder

55 Utnyttja motsättningarna!
Uttalade Värderingar Dolda värderingar Gemensam välfärd Privatiserad välfärd S I vår strategi bör vi utnyttja motsättningarna i det här diagrammet. Lyft fram allansens dolda värderingar i motsats till 90% av medborgarna Spela på motsättningar inom borgerligheten Alliansen

56 Utnyttja motsättningarna!
Uttalade Värderingar Dolda värderingar Gemensam välfärd Privatiserad välfärd I vår strategi bör vi utnyttja motsättningarna i det här diagrammet. Lyft fram allansens dolda värderingar i motsats till 90% av medborgarna Spela på motsättningar inom borgerligheten Alliansen

57 Använd retorikens grunder!
abstrakt till konkret allmänt till individuellt främmande till välbekant Beprövat koncept!

58 Konkret - Individuellt - Välbekant
Lena Hofsberger, Ordförande Carema Care kronor Hans Larsson Styrelseordförande Attendo kronor. Fredrik Gren Koncernchef Carema Care Kronor Henrik Borelius Vd För Attendo Kronor Helena Maria Stijernholm VD för Ik Investment Partners Kronor Stefan Stern, Rådgivare åt Magnora-Koncernen Kronor Marcus Strömberg, VD Academedia, Ordf. Pysslingen Kronor Peje Emilsson, Ordf. för Kunskapskolan AB Kronor Johan Göterfelt VD Pysslingen Kronor Jan Emanuel Johansson, VD för diverse företag Kronor Fredrik Lindgren, VD för Kunskapsskolan AB kronor Ulf Mattsson, Styrelseordförande Academedia Kronor

59 Konkret - Individuellt - Välbekant

60 Nosa upp fler ”Carema”! Nosa upp tillfällen när värderingar kan göra politisk skillnad, typ blöjvägning! Agera snabbt, var ute där det händer något lokalt Bygg en väl fungerande organisation för detta

61 ”Ideologin vill vara i förarsätet, stolt och inspirerande
”Ideologin vill vara i förarsätet, stolt och inspirerande. Den ska sprida självförtroende och ge kraft. Att sitta bak i bilen betyder att man lagt sina egna idéer i bagaget och ägnar sig åt glada tillrop till den som kör. Man blir en remissinstans till andra drivande krafter i samhället.” Jan Sherman, AB, 4 april 2013

62 ”Vårt sätt att bemöta högervridningen har varit katastrofalt
”Vårt sätt att bemöta högervridningen har varit katastrofalt. I stället för att ta strid för våra värden har vi försökt anpassa oss till deras” Fritt efter George Monbiot, The Guardian

63 Glöm aldrig detta!


Ladda ner ppt "Värderingar som förändringskraft"

Liknande presentationer


Google-annonser