Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värderingar som förändringskraft Lasse Taxén

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värderingar som förändringskraft Lasse Taxén"— Presentationens avskrift:

1 Värderingar som förändringskraft Lasse Taxén lars.taxen@gmail.com http://gemensamvalfard.se/

2 Samhällets stöttepelare

3 11 november 2011

4 13 mars 2012

5 Total scenförändring på 4 månader

6 Accepterandet av en politik som motverkar våra intressen är 21 århundrades mest genomgripande mysterium I USA kräver arbetare argt att de lämnas utan vård, och insisterar på att miljonärer ska betala mindre skatt I Storbritannien tycks vi vara beredda att överge de sociala framsteg som våra förfäder riskerade sina liv för, utan att några protester hörs Vad har hänt med oss? http://www.monbiot.com/2010/10/11/the-values-of-everything/ George Monbiot, The Guardian

7 Stefan Jarl

8 Varför reagerar vi inte?

9 Värderingar!

10 Gemenskap Individualism Inre Yttre Anknytning Själv-acceptans Fysisk hälsa Säkerhet Hedonism Empati Andlighet Konformism Popularitet Image Finansiell framgång Common Cause-rapporten Skriven av Tom Crompton på uppdrag av bl.a. WWF, Jordens vänner, Oxfam Olika värderingar Solidaritet Egoism

11 Värderingar styr våra uppfattningar om världen Värderingar Mentala ramar Avgör vilka fakta vi tar åt oss och vilka vi väljer att inte se Fakta

12 Galileo och Jupiters månar

13 Värderingar blir till politiska handlingar Mentala ramar Värderingar Sjukvård - marknad Värderingar Mentala ramar Sjukvård - behov

14 Det finns inga värderingsfria fakta Vi tolkar fakta utgående från våra mentala ramar Vi accepterar fakta som bekräftar vår identitet och våra värden Vi struntar i fakta som inte stämmer med detta Värderingar skapas av vår sociala omgivning Fakta och värderingar

15 Värderingarnas plats i välfärden

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Svallfors undersökningar om attityder till välfärdsstaten Anpassad efter Svallfors, S (2010) Arbetarrörelsens forskarnätverks konferens ”Nya värderingar, nytt samhälle?”, Stockholm, 7 december 2010 Hög betalningsvilja Liten misstänksamhet Stöd för stat och kommun Stöd för kollektiv finansiering Stöd för höga utgifter Hög uppfattad risk Klarar bra Stöd för gemensam välfärd

25 Medborgarnas stöd för den gemensamma välfärden är stabilt och ökar snarare än minskar

26 Alliansens värderingar

27 "Välfärdstaten är en omöjlig konstruktion... vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt ska inga standardkrav skattefinansieras.” ”Det sovande folket” (1993)

28 Politikens viktigaste uppgift är att ”under de närmaste tre–fyra decennierna på ett rationellt och humant sätt nedmontera den generella välfärdspolitiken, i syfte att öka den allmänna välfärden.” ”Generell välfärdspolitik – bara magiska ord?” (1992)

29

30 EUs värderingsgrund

31 ”De offentliga utgifterna skall nedbringas och automatiken i utgifterna avskaffas. Utgifter för offentliga tjänster, som kan individualiseras, bör först och främst betalas av konsumenterna. Offentliga taxor ska öka mer regelbundet. Det skall i större utsträckning krävas avgifter för offentliga tjänster” EG-kommissionen om socialpolitiken, 1983.

32 "Inträdet i EG kommer att medföra de mest dramatiska förändringarna i Sverige på 100 år - ja, kanske någonsin. Följden blir omfattande neddragningar inom den offentliga sektorn, frysta transfereringar och privata lösningar inom samhällsservicen” Peter Wallenberg i Dagens Industri 18/4 1991.

33 Strategier för att genomföra systemskiftet

34

35 Anpassa budskapet till medborgarnas värderingar ”Vi bevarar och utvecklar välfärden" ”Valfrihet!” ”Låter bra”

36 Genomför förändringarna när makten är vår ”Stockholms stad lät förskolechefen i Årsta ta över fyra förskolor. Ett år efter avknoppningen kunde hon ta ut 3,2 miljoner kronor i vinst, plus ett högt styrelsearvode och lön. " ”Yes! Sälj hela skiten!” ”För jävligt, det sa dom minsann inte!”

37 Blåneka när du blir ertappad

38

39 Ta över motståndarnas språk

40 ”Statsminister Fredrik Reinfeldt säger nej till kraven på höjd ersättning. Det hör inte till välfärdens kärna.” Ta över motståndarnas språk

41

42 “Skatt är stöld”

43 Stöld av skatt

44

45 ”För oss är driftsformen inte ett självändamål. Det centrala är kvaliteten och att resurserna används efter behov” Hälso- och sjukvårdspolitiskt program S, antaget av partistyrelsen 29 maj 2009

46 Offentlig utförare Varför?- att tillhandahålla välfärd efter behov Hur? - finansiering via skatter Spelar roll? Privat utförare Varför?- maximera vinsten genom skattefinansiering Hur?- behov hos medborgare Totalt olika verksamheter Motiv och medel omkastade Påverkar verksamhetens uppbyggnad, inriktning, attityder, … Kontrollapparatens utformning, mätningar, rapporteringar

47 ”För oss är driftsformen inte ett självändamål”

48 Vad bör göras?

49 C Alliansen S Uttalade Värderingar Dolda värderingar Gemensam välfärd Privatiserad välfärd S MP Värdekartan – att orientera sig efter

50 Kungl. Vetenskapsakademien ”Det svenska skolsystemet är i ett avseende närmast unikt och extremt i ett internationellt perspektiv. Med undantag av ett system som introducerades i Chile under general Pinochets styre, finns inget annat allmänt finansierat skolväsende som tillåter att skolor drivs av privatägda vinstdrivande bolag. En engelsk forskare betecknade det svenska systemet som ”till höger om högern” och så radikalt att det inte ens diskuterades under Margaret Thatchers tid” Nutida privatiserings-kardinaler Moderaternas skolpolitiske talesperson Tomas Tobé (M), vill inte förbjuda vinsterna. Ett sådant förbud skulle slå hårt mot skolorna, menar han. – Det kan innebära en utveckling där vi får färre skolor och det skulle drabba valfriheten.

51 Värderingarna ut ur dimman! Mentala ramar Värderingar Mentala ramar

52 Värderingarna ut ur dimman! Mentala ramar Värderingar Mentala ramar

53 Fakta måste kopplas till värderingar

54 Lyft fram konsekvenserna! Jämlikhet och trygghetÖkade klyftor Behov före vinstintresseVinst går före behov i välfärden Social allemansrättPrivat ägande framför allmänningar Gemensamt ansvar för framtidenIndividuellt ansvar för framtiden Samarbete framför konkurrens Konkurrens framför samarbete Allas rätt till goda arbetsvillkorIndividuella arbetsvillkor Gemensam välfärdPrivatiserad välfärd

55 Uttalade Värderingar Dolda värderingar Alliansen Gemensam välfärd Privatiserad välfärd Utnyttja motsättningarna! S

56 Uttalade Värderingar Dolda värderingar Alliansen Gemensam välfärd Privatiserad välfärd Utnyttja motsättningarna!

57 Använd retorikens grunder! abstrakt till konkret allmänt till individuellt främmande till välbekant

58 Konkret - Individuellt - Välbekant Lena Hofsberger, Ordförande Carema Care 567 800 kronor Hans Larsson Styrelseordförande Attendo 6 319 300 kronor. Fredrik Gren Koncernchef Carema Care 5 007 700 Kronor Henrik Borelius Vd För Attendo 4 291 100 Kronor Helena Maria Stijernholm VD för Ik Investment Partners 2 943 200 Kronor Stefan Stern, Rådgivare åt Magnora-Koncernen 1 245 800 Kronor Marcus Strömberg, VD Academedia, Ordf. Pysslingen 4 409 164 Kronor Peje Emilsson, Ordf. för Kunskapskolan AB 1 529 300 Kronor Johan Göterfelt VD Pysslingen 1 956 700 Kronor Jan Emanuel Johansson, VD för diverse företag 15 069 100 Kronor Fredrik Lindgren, VD för Kunskapsskolan AB 1 746 100 kronor Ulf Mattsson, Styrelseordförande Academedia 1 298 300 Kronor

59 Konkret - Individuellt - Välbekant

60 Nosa upp fler ”Carema”!

61 ”Ideologin vill vara i förarsätet, stolt och inspirerande. Den ska sprida självförtroende och ge kraft. Att sitta bak i bilen betyder att man lagt sina egna idéer i bagaget och ägnar sig åt glada tillrop till den som kör. Man blir en remissinstans till andra drivande krafter i samhället.” Jan Sherman, AB, 4 april 2013

62 ”Vårt sätt att bemöta högervridningen har varit katastrofalt. I stället för att ta strid för våra värden har vi försökt anpassa oss till deras” Fritt efter George Monbiot, The Guardian

63 Glöm aldrig detta!


Ladda ner ppt "Värderingar som förändringskraft Lasse Taxén"

Liknande presentationer


Google-annonser