Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dag 2 Ge mig inte din styrka Fri översättning av Björn Eidsvåg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dag 2 Ge mig inte din styrka Fri översättning av Björn Eidsvåg"— Presentationens avskrift:

1 Dag 2 Ge mig inte din styrka Fri översättning av Björn Eidsvåg
men var stark Så jag kan finna min Ge mig inte din visdom Utan berätta var den har källan sin Ge mig inte ditt liv Men lev Så att jag kan leva mitt Ge mig inte din kärlek Älska mitt hjärta fritt Ge mig inte din glädje Men var glad Tag gärna från mig min smärta Men gör den inte till din Ge mig inte ditt liv Men lev Så jag kan leva mitt Ge mig inte din styrka Men var stark så jag kan finna min Fri översättning av Björn Eidsvåg Dag 2 © T. Antonisen 2007

2 AGENDA dag 2 08.30-14.00 Repetition dag 1 Att ge information
Förenligt och oförenligt BÖRS - OARS Bekräftande Öppna - och slutna frågor Reflektivt lyssnande Summeringar Övningar Filmer Ev. hemuppgift Fm fika – 10.00 Lunch – 13.00 Em fika 14.00 Fm fika och em fika är avgiftsfritt. Lunch betalar var och en själva.

3 Att ge information Information tas bäst emot om den ges på klientens uppmaning eller föregås av att behandlare ”ber om lov” att ge den Fallgropar vid informationsutbyte: att glida in i en expertroll att börja föreläsa att överskatta vad klienten kan förstå och komma ihåg

4 U-T-U/Informationsutbyte
Be om lov. ”Är det ok att jag berättar lite om…?” Utforska vad personen redan vet: ”Vad vet du redan om…?” Lyssna och sammanfatta Tillför information på ett neutralt sätt. Kort, sakligt, anpassat till… ”Många brukar vilja veta….” Utforska ”Vad tänker du om det?” ” ”Vad innebär detta för dig?” ”Vad vill du veta mer om…” Lyssna och sammanfatta 4

5 Kom ihåg att ….. Försäkra dig om att det verkligen finns intresse för information Gör undersökningen av faktiska förhållanden till en konversation Presentera resultatet neutralt. Håll dig till fakta inga tolkningar Locka fram klientens tolkningar ”Vad innebär det här för dig?” © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2007

6 Oförenligt med Motiverande Samtal
Ge råd utan tillåtelse, komma med förslag, erbjuda lösningar eller åtgärder Konfrontera, invända, argumentera, moralisera eller ifrågasätta Styra genom uppmaning, befallning eller order © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2006

7 Förenligt med Motiverande Samtal
Fråga om tillåtelse innan råd ges Bekräfta klienten Understryk klientens kontroll Stöd klientens egna förmåga © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2006

8 Kommunikationsfärdigheter-MI
BÖRS - OARS Bekräfta Öppna frågor Reflektera/Spegla Sammanfatta

9 Att bekräfta Om klienten känner att han/hon blir hörd, sedd och respekterad av rådgivaren så upplever hon positiv stimulans och stöd. Det skapar grunden för en bra dialog Vi visar inte bara bekräftelse genom vad vi säger. Vi använder även vårt kroppsspråk, humor, tonfall och andra icke verbala signaler © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2007

10 Öppna och slutna frågor
Öppna frågor börjar ofta med frågeord Vad..? Hur..? På vilket sätt..? Aktiverar klienten, klienten styr över svarsalternativen Ger fylligare svar, oändligt antal svarsalternativ Förstärker klientcentrerade förhållningssätt Slutna frågor börjar ofta med verb Har du..? Kan du..? Vet du..? Ska du..? Få svarsalternativ som styrs av behandlaren Handlar om att ta ställning till något som behandlaren har i tankarna

11 Reflektivt lyssnande De flesta uttalanden kan ha flera betydelser.
Med reflektivt lyssnade visar jag att jag förstått eller åtminstone försöker förstå. Jag ger den som berättar en möjlighet att korrigera så att han/hon känner sig respekterad

12 Reflektioner (speglingar)
Behandlaren fångar upp och reflekterar tillbaka något som sägs/visas/menas av klienten

13 Reflektioner (speglingar) enligt T
Reflektioner (speglingar) enligt T. Gordon (Parent effectivness training) Vad klienten säger Vad lyssnaren hör Vad klienten menar Vad lyssnaren tror

14 Enkel reflektion Speglar vad klienten säger genom:
Upprepning Omformulering Synonymer ”Min fru tjatar så på mig. Hon begriper inte hur svårt det är att sluta röka” ”Det är svårt att sluta”

15 Komplexa reflektioner
Ett tillägg görs av innehåll eller betydelse, som ger en ny innebörd till det som klienten sagt/visat Speglar det som kan ligga bakom det klienten säger eller visar. Vi läser mellan raderna och uttalar en hypotes.

16 Exempel komplex reflektion:
”Min fru tjatar så på mig. Hon begriper inte hur svårt det är att sluta röka” ”Du har mer abstinens nu…”.

17 Övning - Reflektioner Del 1
Person A börjar med att säga ett påstående ex. jag är bra på att organisera” De övriga frågar – frågan ska börjar med ”du menar att….. ex. ”menar du att du är bra på att hålla ordning?” Person A svarar endast ja eller nej Ytterligare 3 personer i gruppen säger ett påstående och får frågor på detta Del 2 Person B börjar med att säga ett påstående ex. ”jag bra på att organisera” De övriga reflekterar genom att ex. ta bort ”menar du att…” ex. ”du är bra på att hålla ordning” Låt ytterligare 3 personer säga ett påstående och bli reflekterad på av gruppen

18 Funktionen av reflektioner
Förebygga missförstånd Stimulerar klienten att fortsätta prata Upplevs empatiskt Klienten får höra det hon säger en gång till och det upplevs förstärkande Hjälper klienten att ”hitta” sitt tänkande om saken Sätt för oss att styra samtalet vi prioriterar att reflektera förändringsprat

19 Träna på reflektioner Var god se bilaga ”Träna på reflektioner”
Där finns 10 uttalanden. Gör en enkel respektive en komplex reflektion till var och en av dem. Arbeta två och två tillsammans. Gemensam genomgång efter 15 minuter.

20 Kom ihåg att Man även reflekterar känslor och tystnad
Reflektivt lyssnande kan styra samtalet Reflektioner på förändringsprat prioriteras © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2007

21 Summeringar Summeringar under samtalets gång, visar att rådgivaren har lyssnat och förstått klientens situation och ger personen bekräftelse Summeringar används även där ett område skall avrundas som en markering för att flytta fokus, till exempel vid avslutningen av ett möte. I ett samtal som handlar om förändring är det särskilt viktigt att summera det som stärker självkompetensen och innehåller förändringsprat © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2007

22 Summeringar Enkel summering - en resumé av det som är sagt
Dubbelsidig summering - binder samman flera perspektiv av det som är sagt Sammanbindande summering - ”Så det som känns Ok är ….. och du kommer att gå vidare genom att …..” ”Vad tänker du om detta?” Öppen fråga/ Ge tankeutrymme


Ladda ner ppt "Dag 2 Ge mig inte din styrka Fri översättning av Björn Eidsvåg"

Liknande presentationer


Google-annonser