Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasieval 2013. Behörighet till yrkesprogram För behörighet krävs godkänt i 8 ämnen: svenska/svenska som andraspråk engelska matematik minst fem andra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasieval 2013. Behörighet till yrkesprogram För behörighet krävs godkänt i 8 ämnen: svenska/svenska som andraspråk engelska matematik minst fem andra."— Presentationens avskrift:

1 Gymnasieval 2013

2 Behörighet till yrkesprogram För behörighet krävs godkänt i 8 ämnen: svenska/svenska som andraspråk engelska matematik minst fem andra ämnen (vilka som helst)

3 Yrkesprogram 1.Barn- och fritidsprogrammet (BF) 2.Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 3.El- och energiprogrammet (EE) 4.Fordons- och transportprogrammet (FT) 5.Handels- och administrationsprogrammet (HA) 6.Hantverksprogrammet (HV) 7.Hotell- och turismprogrammet (HT) 8.Industritekniska programmet (IN) 9.Naturbruksprogrammet (NB) 10.Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) 11.VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 12.Vård- och omsorgsprogrammet (VO).

4 Behörighet till högskoleförberedande program För behörighet krävs godkänt i 12 ämnen: svenska/svenska som andraspråk engelska matematik nio andra ämnen

5 Högskoleförberedande program 1.Ekonomiprogrammet (EK) 2.Humanistiska programmet (HU) 3.Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 4.Naturvetenskapsprogrammet (NA) 5.Teknikprogrammet (TE) 6.Estetiska programmet (ES)

6 Behörighet till EK, HU och SA Förutom godkänt i svenska,engelska och matematik ska dessa ämnen ingå bland övriga nio ämnen: 1.Geografi 2.Historia 3.Samhällskunskap 4.Religionskunskap för behörighet till Ekonomiprogrammet (EK), Humanistiska programmet (HU) och Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

7 Behörighet till NA och TE Förutom godkänt i svenska,engelska och matematik ska dessa ämnen ingå bland övriga nio ämnen: Biologi Fysik Kemi för behörighet till Naturvetenskapsprogrammet (NA) Teknikprogrammet (TE)

8 Behörighet till ES För Estetiska programmet (ES) gäller godkända betyg i vilka nio ämnen som helst.

9 Introduktionsprogram Fem olika introduktionsprogram ska ge obehöriga elever nya möjligheter. Via programmen kan eleven bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. DE FEM INTRODUKTIONSPROGRAMMEN ÄR Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion

10 Undantag från krav på behörighet i engelska Den som saknar engelska men uppfyller övriga behörighetskrav, kan begära dispens från kravet på engelska. Detta förutsätter: att eleven på grund av speciella personliga förhållanden inte haft möjlighet att delta i undervisning i engelska att eleven bedöms ha förutsättningar att klara sökt utbildning Avlämnande skola ansvarar för ansökan

11 Urval Urval bland de sökande görs utifrån betyg i grundskolan. Betygen tilldelas ett betygsvärde: A = 20 poäng, B = 17,5, C = 15 D = 12,5, E = 10, F = 0 Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. Du kan alltså få max 320 poäng i meritvärde. Gymnasieantagningen kan svara på hur dessa regler används.

12 Urval till särskilda varianter/estetiska varianter och spetsutbildningar Utöver betyg kan även antagningsprov och/eller betygskrav i vissa ämnen användas vid urval. Kontrollera med aktuell skola.

13 Särskilda varianter/estetiska varianter och spetsutbildningar Särskilda varianter/estetiska varianter inom estetiska ämnen, musik, dans finns på bl a Celsiusskolan, Bolandgymnasiet, Lundellska skolan och Katedralskolan Spetsutbildning i bioteknik finns på Katedralskolan Särskilda regler gäller för International Baccalaureate på Katedralskolan

14 Antagningen till 2012 Drygt 2 200 elever antogs till Uppsalas kommunala gymnasieskolor och drygt 750 elever till fristående gymnasieskolor. De flesta behöriga sökande antogs på sina förstahandsval. Flest reserver fanns till Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammen på Rosendalsgymnasiet och Katedralskolan. Högsta medianvärden bland de antagna fanns på NA Rosendal (290), IB Katedral (275), NA Katedral (280).

15 Programmens struktur Gymnasiegemensamma ämnen läses av alla, t.ex svenska, engelska och matematik. Programgemensamma ämnen läses av alla elever på ett specifikt program. De ger programmet dess prägel. Inriktningar finns på alla program utom Vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som eleven väljer inom ett program. Programfördjupning är kurser som t.ex. leder fram till de olika yrkena på yrkesprogrammen. Inom det individuella valet på yrkesprogrammen ska skolan erbjuda kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Estetiska kurser och kurser i idrott och hälsa ska alltid erbjudas på samtliga program. Gymnasiearbetet sammanfattar utbildningen på programmet. Gymnasiearbetet måste vara godkänt för att eleven ska få examen

16

17 Yrkesexamen För en yrkesexamen ska eleven ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända. Eleven ska ha godkänt i svenska 1, eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Ett krav är också att eleven har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete. Eleven kan få en yrkesexamen både genom lärlingsutbildning och genom skolförlagd yrkesutbildning. En yrkesexamen samt godkända betyg i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6 ger också grundläggande högskolebehörighet Alla elever på yrkesprogram har rätt att läsa in de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. På vissa program kan det innebära att eleven måste läsa utökat program. Utöver den grundläggande behörigheten krävs ofta godkända betyg i kurser som har särskild betydelse för den sökta utbildningen, så kallad särskild behörighet.

18 Högskoleförberedande examen För en högskoleförberedande examen ska eleven ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända. Eleven ska ha godkänt i svenska 1, 2 och 3 (eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3), engelska 5 och 6 samt matematik 1. Dessutom ska eleven ha ett godkänt gymnasiearbete. En högskoleförberedande examen ger grundläggande behörighet till högskolan.

19 Länkar till mera information Uppsala kommuns information http://uppsala.hittaochjamfor.se/Comparis on/Index/8 http://uppsala.hittaochjamfor.se/Comparis on/Index/8 Skolverkets information http://www.skolverket.se/forskola-och- skola/gymnasieutbildning/informationsmat erial/tryckt-material/trycksaker-1.166072 Gymnasieprogrammen på 15 språk http://www.utbildningsinfo.se/sb/d/195 http://www.utbildningsinfo.se/sb/d/195

20 Kom ihåg att söka flera alternativa skolor/utbildningar! Ansökningsperioden 22 januari - 15 februari Omval kan göras 1 – 15 maj! Lycka till!


Ladda ner ppt "Gymnasieval 2013. Behörighet till yrkesprogram För behörighet krävs godkänt i 8 ämnen: svenska/svenska som andraspråk engelska matematik minst fem andra."

Liknande presentationer


Google-annonser