Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Bilsportförbundets Miljöplan 2011 VISION OCH MÅL Full fart framåt mot 2015; Den enskildes ansvar och kunskap för miljöarbetet ska vara inarbetat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Bilsportförbundets Miljöplan 2011 VISION OCH MÅL Full fart framåt mot 2015; Den enskildes ansvar och kunskap för miljöarbetet ska vara inarbetat."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Bilsportförbundets Miljöplan 2011 VISION OCH MÅL Full fart framåt mot 2015; Den enskildes ansvar och kunskap för miljöarbetet ska vara inarbetat i hela Bilsportrörelsen.

2 Svenska Bilsportförbundets Miljöplan 2011 (antagen av FS november 2010) SVEMO & SBF Gemensamma lösningar – certifiering/revision och samverkan över gränserna SBF & SVEMO gemensam utbildning för miljöchef och miljöombud - Bl.a. stärka miljöchefens roll som viktig del i tävlingsorganisationen Miljöevenemang; SBF 75 år Miljöfolder med tips & råd 20112012 Genomgång av SBF:s miljöorganisation Miljö, säkerhet, ljud & banbesiktning samordnas Öka tillgängligheten och skapa samhällsnära arrangemang på tillfälliga anläggningar 201320142015 Minst en svensk mästare i varje sportgren kör på alternativa bränslen Miljölagstiftning för motorsport jämställt med miljölagstiftning för övriga evenemang 25% av drivmedlen inom bilsporten ger inget tillskott till koldioxidhalten i atmosfären jmf 2010 Integrerad verklig och virtuell bilsport Sportgrensanpassade ljudbegränsningar med målsättning om successiv ljudsänkning Hybridfordon används i bilsporten 30% mindre fossila bränslen används inom bilsporten jmf 2009 Utbildningar, kompetensutveckling, utbildningsmaterial Öka informationen till media om vårt miljöarbete Informera allmänheten mer Elfordon tillåts i mästerskapstävlingar i flera grenar; t.ex. DR, RA, KA, RC och RY Införa ny mätmetod för ljud: förbifartsmätning Certifiering enligt omarbetad certifieringsmetod Den enskildes ansvar och kunskap för miljöarbetet ska vara inarbetat i hela Bilsportrörelsen. 95 dB vid träning & test på våra racingbanor 90 dB vid all träning, tävling & test på våra bilsportarenor 95 dB vid tävlingar på våra racingbanor

3 ”Ordbok” för Miljöplanen SBF - Svenska Bilsportförbundet SVEMO – Svenska Motorcykel- & Snöskoterförbundet MRG – Miljörådgivare RA – Racing, DR – Dragracing, RY – Rally, KA – Karting, RC - Rallycross Miljöfolder – en ny och uppdaterad utgåva med tips och råd till våra funktionärer och tävlande, enkel vägledning i att vara mer miljömedveten. Genomgång av SBF’s miljöorganisation – t.ex. en miljöansvarig inom varje specifik sportgren i respektive distrikt inom vår rörelse som har distriktets miljörådgivare som fadder. Omarbetning av certifieringsmetod – nytt mer effektivt sätt att certifiera våra klubbar som tar miljöarbetet ett steg längre. SVEMO & SBF gemensamma Lösningar – certifiering/revision och samverkan över gränserna där vi tittar på hur vi organisatoriskt underlättar för våra ”delade” klubbar genom ny gemensam certifieringsmetod, gemensamma kontaktpersoner och miljöbesiktare/kontrollanter. Miljöevenemang – deltagande i mässor, event & konferenser med stora aktörer från bilsporten såsom näringslivet där vi presenterar vårt miljöarbete och vår bilsport som en miljömedveten del i samhället. Öka tillgängligheten och skapa samhällsnära arrangemang på tillfälliga anläggningar – genom en ökad miljömedvetenhet inom vår rörelse ger vi fler möjlighet att ta del av bilsporten; t.ex. ett Elkartrace inne på Sergels Torg i Stockholm. Integrerad verklig och virtuell bilsport – tidsträningar och kval i t.ex. banracing avgörs i en simulator. Hybridfordon används i bilsporten – t.ex. vid inköp/hyrning av transportfordon till kanslier/klubbar/anläggningar/arrangemang väljs hybridfordon med mindre klimatpåverkan. Elfordon används i mästerskapstävlingar i flera grenar; t.ex. DR, RA, KA, RC och RY - viktigt att vi tillsammans över kommitté- och utskottsgränserna arbetar för införandet av ex elfordon som tävlingsfordon i bilsporten

4 ”Ordbok” för Miljöplanen, forts. 95 dB vid träning & test på våra racingbanor – vi använder ljuddämpare som minskar ljudet vid närmsta boende och följer naturvårdsverkets riktlinjer enligt NSF 2004:16. Öka informationen till media om vårt miljöarbete – vi ska marknadsföra vårt miljöarbete vid träningar, tävlingar, evenemang och under konferenser etc. Utbildningar, kompetensutveckling, utbildningsmaterial – SBF tar kontinuerligt fram material för att öka miljömedvetenheten och vår kompetens inom miljöområdet. Informera allmänheten mer – precis som vi riktar oss mot media, ska vi även marknadsföra oss mot allmänheten. Miljö, säkerhet, ljud och banbesiktning samordnas – vi ska ha ett närmare samarbete för att främja miljösäkerheten och miljöpåverkan vid våra evenemang, anläggningar och ute i våra klubbar. Sportgrensanpassade ljudbegränsningar med målsättning om successiv ljudsänkning – varje sportgren arbetar tillsammans med MK för att sänka ljudet vid våra evenemang. Införa ny mätmetod för ljud: förbifartsmätning – en ny mätmetod diskuteras för att få en korrekt samt lika mätning över vårt bilsportland. Miljölagstiftning för motorsport jämställd med miljölagstiftning för övrig evenemangsverksamhet – genom vårt aktiva arbete med miljöfrågorna och samarbete med myndigheter vill vi uppnå en lagstiftning som gör att vi jämställs med exempelvis en rockkonsert eller en fotbollsmatch. 30% mindre fossila bränslen används inom bilsporten jmf 2009 – vi använder alternativa bränslen i större mån 25% av drivmedlen inom bilsporten ger inget tillskott till koldioxidhalten i atmosfären jmf 2010 - vi ska aktivt arbeta för att minska våra utsläpp vid allt utövande av bilsport, träning som tävling samt möten, evenemang etc. 90 dB vid all träning, tävling & test på våra bilsportarenor - vi sänker ljudnivån i hela rörelsen. Minst en svensk mästare i varje sportgren kör på alternativa bränslen – Våra vinnare är miljömedvetna! Den enskildes ansvar och kunskap för miljöarbetet ska vara inarbetat i hela Bilsportrörelsen - miljön blir vinnare då våra tävlande, funktionärer, publik m.m. arbetar aktivt för en mer miljömedveten framtid.

5 Svenska Bilsportförbundets Miljöpolicy Verksamheten Svenska Bilsportförbundets verksamhet ska kännetecknas av hänsyn till miljön och sträva mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Verksamheten ska också präglas av en öppenhet att aktivt medverka till en teknisk utveckling i miljöns tecken. Svenska Bilsportförbundets klubbar, och dess medlemmar, förbinder sig att följa Svenska Bilsportförbundets miljöpolicy och att sprida kännedom om denna.

6 Bilsportens utövare, funktionärer och övriga medverkande förbinder sig att vid all verksamhet visa respekt för den gemensamma miljön använda bränslen som på sikt minimerar påverkan på miljön anpassa och begränsa ljudet från fordon och anläggningar så att verksamhet även kan bedrivas i samhällsnära områden alltid minimera miljöpåverkan även i kringverksamheten handskas miljöriktigt med allt material såsom t ex bränslen, oljor och andra vätskor liksom batterier och uttjänta bildelar efter träning och tävling lämna förbrukat materiel vid därför avsedd plats förebygga miljöolyckor Svenska Bilsportförbundets Miljöpolicy

7 Svenska Bilsportförbundet förbinder sig att vid regelskrivningar väga in miljömässiga aspekter på ett aktivt sätt delta i den tekniska utvecklingen för miljömässigt bättre fordon genom utbildning och miljöcertifiering öka miljöengagemanget för utövare, funktionärer och övriga medverkande aktivt arbeta med frågor inom miljöområden som kan ha betydelse för bilsportens utövare samt delta i samhällets miljödebatt ha en inköpspolicy som slår fast att man aktivt väljer miljömärkt samt gör en sammanställning av de miljömärkta varor och tjänster man köpt

8 Historik – SBF’s Miljöorganisation och miljöarbete 2003-2010 Miljökommittén bildas 2003. Arbeten med katalysatorer, ljud, etanol, metanol, gas, m.m. Besvarande av remisser från Naturvårdsverket m.fl. Förslag till metod för Miljöcertifiering 2005. Miljöutbildning av SBF´s styrelse och kansli. Utbildning av SDF´s miljöombud. Miljöcertifiering påbörjad 2006. Miljöfolder klar. Deltagit i externa mässor och konferenser. Påverkansarbete både externt och internt. Miljöpriset instiftat 2007 och utdelas nu årligen. Samverkan med SVEMO etablerad 2008. Ny miljöhemsida. Målet att ha 25 guldklubbar och 50 silverklubbar uppfylldes. Avslutning på certifieringsprocessen etapp: 1 Fortsatt arbete med förnyelsebara drivmedel och intressanta miljölösningar för arrangemang. Ny ordförande och ny ledamot i kommittén. Utdelning av Miljömattor vid olika evenemang. Vårt miljöarbete presenterades för FIA.


Ladda ner ppt "Svenska Bilsportförbundets Miljöplan 2011 VISION OCH MÅL Full fart framåt mot 2015; Den enskildes ansvar och kunskap för miljöarbetet ska vara inarbetat."

Liknande presentationer


Google-annonser