Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Även för våra Sponsorer & Myndigheter och inte minst för Mänskligheten för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Även för våra Sponsorer & Myndigheter och inte minst för Mänskligheten för."— Presentationens avskrift:

1 även för våra Sponsorer & Myndigheter och inte minst för Mänskligheten för

2 Varför skall bilsportförbundet bry sig om miljöfrågor? Varför engagerar man sig inom idrottsrörelsen? För att man är intresserad av idrott. Varför engagerar man sig inom miljörörelsen? För att man intresserar sig för miljöfrågor.

3 ……. men för att vi överhuvudtaget ska kunna fortsätta idrotta och engagera oss inom idrottsrörelsen, behöver vi en hållbar miljö. ………………….

4 MILJÖPOLICY Reviderad och antagen / 2004 Medlem i till Svenska Bilsportförbundet ansluten klubb förbinder sig att följa Svenska Bilsportförbundets miljöpolicy och att sprida kännedom om denna. Bilsportens tävlande och ledare förbinder sig  att vid all verksamhet visa respekt för vår miljö  att om möjligt använda bränslen som uppfyller  kretsloppsprincipen  att starkt begränsa bullerstörningar och tomgångskörning  att välja utrustning och reservdelar med hänsyn till miljöpåverkan  att handskas miljöriktigt med bränsle, oljor och andra vätskor liksom batterier och uttjänta bildelar  att efter tävling lämna förbrukat materiel vid kommunala miljöstationer eller arrangörens miljöstation   att vid arbete på och med tävlingsbilar se till att miljöpåverkan ej kan uppstå Svenska Bilsportförbundet förbinder sig att att vid framtida regelskrivningar väga in miljömässiga aspekter såsom miljöbränslen, HA-oljefria däck, begränsning av bränsleförbrukning, skadligt/störande ljud etc. att genom utbildning och miljöcertifiering öka miljöengagemanget för såväl tävlande/föreningar som administrationen att aktivt arbeta med frågor inom miljöområden som kan ha betydelse för bilsportens utövare samt delta i samhällets miljödebatt

5 Svenska Bilsportförbundets Miljöplan Våren 200320042005200620072008 Miljökommittén bildas SBF´s styrelse, kansli och MK Miljöutbildas Utbildningsmateriel iordningsställs SDF´s miljöansvarig utbildar, med hjälp av Idrottens Miljöhandbok, sina klubbar! 50 st. klubbar är ”Silverklubbar” enl. Miljö- Handboken! SBF´s Miljömässa/ Biennal med Presentation av ”Guldklubbar” och ”Gröna arrangemang”! 100% av alla aktiva klubbar är ”Silverklubbar”! Reviderad september –05/CJ Ny Miljöpolicy- folder Förslag till Miljöcertifiering för klubbar framtages Utbildning av SDF´s miljöansvariga, styrelse och SGA ute i distrikten med hjälp av Idrottens Miljöhandbok Ljud, Katalysatorer, Etanol, Metanol, Gas mm. Remisser; Naturvårdsverk m.fl.

6

7 Grön idrottsförening Bronsklubb är en klubb som: • har de eventuella tillstånd (från kommunen eller länsstyrelsen) som krävs för att få bedriva sin verksamhet. • arbetar aktivt med sitt förbunds miljöpolicy. I de fall förbundet saknar en miljöpolicy arbetar man aktivt för att en sådan ska upprättas. • arbetar med minst en miljöaktivitet eller ett tydligt miljömål per år. • genom beslut på årsmöten och styrelsemöten visar att man på olika sätt värnar om miljön.

8 Grön idrottsförening Silverklubb är en klubb som: Förutom villkoren för Bronsklubb också har: • utsett en miljöansvarig. • gjort en miljöutredning. (MU) • upprättat en handlingsplan med miljömål, utifrån genomförd MU.

9 Grön idrottsförening Guldklubb är en klubb som: förutom villkoren för Silverklubb också: • har utsett en miljögrupp, som dessutom fungerar. • genomför miljöutbildning för och med personal, anställd såväl som ideell. • aktivt lever upp till gällande miljölagar, förordningar och föreskrifter. • strävar efter att i alla sammanhang, där det är befogat, väga in den påverkan på miljön som verksamheten innebär. • särskilt tar upp miljöfrågorna i verksamhets- och årsberättelser samt ser till att alla medlemmar ges möjlighet att ta del av informationen.

10 Grönt arrangemang Gäller del av föreningens verksamhet som utgör att specifikt arrangemang. För att få använda sig av fördelarna med Grönt Arrangemang gäller nedanstående krav:  Det finns en miljöansvarig.  Det finns en miljöpolicy för arrangemanget.  Det finns en miljöutredning för arrangemanget.  Det finns en projektplan, som också rymmer miljömål.  Sponsorer, deltagare, funktionärer och media informeras om den gröna anpassningen.  Före, under och efter arrangemanget minskas medvetet antalet transporter.  I möjligaste mån är de varor och tjänster som köps in till arrangemanget miljömärkta med Bra Miljöval, Svanen eller KRAV.  Under arrangemanget undviks i möjligaste mån avfall. Avfall som ändå blir skall källsorteras och lämnas därefter, så långt det är möjligt, för återvinning.  Vill man göra mer kan man med fördel försöka uppfylla alla punkter i checklistan som gäller just arrangemang under ”Checklistor” i ”Idrottens Miljöhandbok”.

11 Grön klubblokal/ anläggning  Det finns en miljöansvarig.  Vid byggnation kontaktas kommunens miljöhandläggare, för att få hjälp med att miljöanpassa byggandet.  Vid byggnation ställs krav på leverantörer, byggherrar, entreprenörer och andra inblandade att miljöanpassa sin del av arbetet. Det handlar bland annat om att byggandet ska ha miljöstyrning, att det finns en miljöutredning, att material väljs utifrån miljöhänsyn, att värme och ventilation sker med hänsyn till energiförbrukningen.  Det finns goda möjligheter att källsortera avfallet så att det återvinns i så stor utsträckning som möjligt.  Man arbetar aktivt med att minska elförbrukningen (lågenergilampor, stänga av maskiner och all annan utrustning som inte används, lägre inne­ temperatur).  Man väljer energi som är märkt med Bra Miljö­val.  Det finns en plan för hur pappersförbrukningen successivt ska minska.

12 Grön Idrott – så gör man. •Föreningen bestämmer sig. •Beskrivning av vad ni gjort. •Riksidrottsförbundet bedömer och skickar ut diplomet. •Föreningen kan börja använda

13 www.sbf.sewww.sbf.se - Svenska Bilsportförbundet www.rf.sewww.rf.se - Riksidrottsförbundet www.snf.sewww.snf.se - Svenska Naturskyddsföreningen www.krav.sewww.krav.se - Kravföreningen www.svanen.nuwww.svanen.nu - Svanenmärket www.naturvardsverket.sewww.naturvardsverket.se - Naturvårdsverket www.svenskamiljonatet.sewww.svenskamiljonatet.se - ett miljönätverk www.hsr.sewww.hsr.se - Håll Sverige Rent www.swekom.sewww.swekom.se - Svenska Kommunförbundet www.umr.sewww.umr.se - Ungdomens miljöriksdag www.hs-ifor.se/sid/kryssa.htmwww.hs-ifor.se/sid/kryssa.htm - enkelt miljötest www.klimat.nuwww.klimat.nu - en hel del om klodioxidutsläpp www.sopor.nuwww.sopor.nu - om sopsortering www.maze.se/recyklewww.maze.se/recykle - tips om återvinning

14 När det gäller miljöområdet tycks forskare, debattörer, politiker och helt vanliga människor vara någorlunda överens om att: •jorden inte har obegränsade resurser. •jorden inte kan ta hand om alla avfallsprodukter som vi människor lämnar efter oss •stora globala processer, som exempelvis klimatsystem, tycks ha rubbats av mänsklig verksamhet •den biologiska mångfalden tycks avta. ”Även små nycklar kan öppna stora dörrar.” Turkiskt ordspråk

15 Lars Edvall, 070-567 21 11, lars.edvall@sbf.selars.edvall@sbf.se Klas Skytt, 013-15 53 02, klas.skytt@swipnet.seklas.skytt@swipnet.se Curt Jonsson, 0920-22 12 71, curt@race4fun.orgcurt@race4fun.org Se http://www.sbf.se/info/miljohttp://www.sbf.se/info/miljo


Ladda ner ppt "Även för våra Sponsorer & Myndigheter och inte minst för Mänskligheten för."

Liknande presentationer


Google-annonser