Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

juni 2014 ha 1 Välkommen till FÖRARUTBILDNING RALLYCROSS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "juni 2014 ha 1 Välkommen till FÖRARUTBILDNING RALLYCROSS."— Presentationens avskrift:

1

2 juni 2014 ha 1 Välkommen till FÖRARUTBILDNING RALLYCROSS

3 juni 2014 ha 2Utbildningen Grundutbildningen för blivande Rallycrossförare är en teoretisk utbildning som innehåller orientering om Bilsportens organisation, Gemensamma regler, Tävlingsregler samt Tekniska regler.

4 juni 2014 ha 3 Målsättningen: Att skapa förståelse för regler  Regler är till för, och skapade så, att tävlandet kan ske på lika villkor.  Rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler.

5 juni 2014 ha 4 4 Bilsportens organisation Svensk Bilsport leds av Svenska Bilsportsförbundet (SBF). Bilsportförbundet är ett specialförbund inom Riksidrottsförbundet. Svenska Bilsportförbundet har sitt kansli i Sollentuna. Sverige är uppdelat i tolv Distrikt, som leder motorsporten regionalt. Inom Förbundet finns över 500 klubbar som arrangerar tävlingar m.m. I någon av dessa klubbar måste du vara medlem i för att kunna vara med och tävla. Bilsportens organisation Svensk Bilsport leds av Svenska Bilsportsförbundet (SBF). Bilsportförbundet är ett specialförbund inom Riksidrottsförbundet. Svenska Bilsportförbundet har sitt kansli i Sollentuna. Sverige är uppdelat i tolv Distrikt, som leder motorsporten regionalt. Inom Förbundet finns över 500 klubbar som arrangerar tävlingar m.m. I någon av dessa klubbar måste du vara medlem i för att kunna vara med och tävla.

6 juni 2014 ha 5 Bilsport för alla !

7 juni 2014 ha 6 Krav på en hierarkisk struktur! • Förbundsårsmötet (medl.) • Förbundsstyrelsen ----------------------------- • Utskott • Kommittéer • Ledare/funktionärer • Klubbar • Klubbmedlemmar Delegering - Ansvar!

8 juni 2014 ha 7 Bilsportens Regler Alla regler är skrivna så att följande krav ska uppfyllas: Skapa sportslig rättvisa. Uppnå godtagbar säkerhet Uppfylla Bilsportförbundets värdegrund

9 juni 2014 ha 8 Bilsportens Regler  G = Gemensamma regler  RC = Regler för Rallycross  RC-T = Tekniska regler för Rallycross Bilsportens tävlingsregler och tekniska regler fastställs av Förbundsstyrelsen. Regeländringar under löpande år kan ske av tvingande skäl, och uppdaterade regler finnas på Bilsportens officiella organ (WWW.sbf.se) Regelbokens avsnitt innehåller följande:

10 juni 2014 ha 9 Reglers tillämpning Om något, sportsligt eller tekniskt som ej förutsatts eller upptagits i reglerna, används så att det framstår som osportsligt eller ger fördel, är det ej tillåtet. D.v.s. allt som inte uttryckligen finns angivet i gällande regler är i princip förbjudet. Varje sportgrensutskott ansvarar för tolkningar och anvisningar för respektive sportgrensregler. Förbundsstyrelsen ansvarar för övriga regler.

11 juni 2014 ha 10 Så blir Du Rallycrossförare Licensutbildning genomförs av godkänd utbildare. Utbildningsintyg - Intyg från förarutbildningen är giltigt under 6 månader, - Förare fr.o.m. det år de fyller 16 och t.o.m. det år de fyller 20 benämns Juniorer. Nationell licens - Intyg enligt ovan, gäller i 6 månader - Förare som innehar SBF-licens i annan sportgren kan efter prövning få nationell licens i Rallycross efter att ha genomgått nödvändig teoretisk utbildning.

12 juni 2014 ha 11

13 juni 2014 ha 12 Doping Idrottsutövare får inte använda stimulerande medel, anabola steroider eller på annan konstlad väg på sätt som är förbjudet enligt RF:s dopingbestämmelser. Deltagare och funktionärer får inte använda alkohol i samband med tävling/uppvisning eller träning. Det är förbjudet att vid deltagande i tävling, uppvisning eller träning inom motorsport vara under behandling med läkemedel som försämrar reaktionsförmågan, synen, hörseln eller koncentrationsförmågan.

14 juni 2014 ha 13 Förutsättningar Grundregler - Tävlingsbanan måste ligga på inhägnat område. - Tävlingsområdet skall uppfylla kraven i Rikspolisstyrelsens författningssamling samt från övriga myndigheter. - Tävlingsbanan ska besiktigas av godkänd besiktningsman.

15 juni 2014 ha 14 Miljö Svenska Bilsportförbundets Miljöpolicy: ”Svenska Bilsportförbundets klubbar, och dess medlemmar, förbinder sig att följa Svenska Bilsportförbundets miljöpolicy och att sprida kännedom om denna.”

16 juni 2014 ha 15Miljö Bilsportens tävlande och ledare förbinder sig att: - Vid all verksamhet visa respekt för den gemensamma miljön. - Använda bränslen minimerar påverkan på miljön. - Anpassa och begränsa ljudet från fordon och anläggningar så att verksamhet även kan bedrivas i samhällsnära områden. - Alltid minimera miljöpåverkan även i kringverksamheten. - Handskas miljöriktigt med allt material såsom t ex bränslen, oljor och andra vätskor liksom batterier och uttjänta bildelar. - Efter träning och tävling; ta hand om förbrukat materiel och/eller lämna det vid därför avsedd plats. - Förebygga miljöincidenter.

17 juni 2014 ha 16 Miljö Svenska Bilsportförbundet förbinder sig att: - Vid regelskrivningar väga in miljömässiga aspekter. - På ett aktivt sätt delta i den tekniska utvecklingen för miljömässigt bättre fordon. - Genom utbildning och miljöcertifiering öka miljöengagemanget för utövare, funktionärer och övriga medverkande. - Aktivt arbeta med frågor inom miljöområden som kan ha betydelse för bilsportens utövare samt delta i miljödebatten.

18 juni 2014 ha 17 Förarklasser  Senior  Junior

19 juni 2014 ha 18 Tävlingsformer RallycrossBacke

20 juni 2014 ha 19 Rallycrossbana

21 juni 2014 ha 20 Tävlingsbestämmelser  Öppen nationell tävling med publik  Lokal tävling (alltid utan publik) Begränsningar kan beslutas av sportgrensutskott, distrikt och/eller klubb.

22 juni 2014 ha 21 Före tävling  Annonser  Kalender; lokal, regional, riks  Inbjudan ger alla detaljer om tävlingen  Arrangören kan komma att gallra

23 juni 2014 ha 22 Tävlingsinbjudan  Hur gör man en anmälan till en tävling?  På vanlig pappersblankett eller On Line  På Internet  Var finner man tävlingsinbjudan?  Via SBF/Utskottets hemsida  Klubbarnas hemsidor  Distriktens hemsidor

24 juni 2014 ha 23 Tävlingsinbjudan  Vilka punkter i inbjudan är viktigast ?  Vad gäller då anmälan är gjord?

25 juni 2014 ha 24 Funktionärer  Tävlingsledare  Bitr. tävlingsl. (Racecontrol)  Domarjury  Chefstekniker  Miljöchef  Tävlingssekreterare  Depåchef  Starter  Start/målfunktionär (fakta)  Banchef  Säkerhetschef •Sjukvårdspersonal •Brandpersonal  Posteringschef •Posteringspersonal

26 juni 2014 ha 25 Tävlings D agen

27 juni 2014 ha 26 Tävlingsdagen  Anmälan & Besiktning •MAX GÅFART I DEPÅN •Visar licens/er och ev. betalar startavgift.  Teknisk kontroll av bilen (Besiktning) – Sker på anvisad plats. – Endast förare och bil skall närvara vid besiktning – Bilen skall vara startklar – Personlig utrustning skall medföras

28 juni 2014 ha 27 Tävlingsdagen  Rundvandring Alla bör gå ett varv för att bekanta sig med banan. Lägg märke var posteringarna finns. Alla bör gå ett varv för att bekanta sig med banan. Lägg märke var posteringarna finns.

29 juni 2014 ha 28 Tävlingsdagen  Förarsammanträde • Närvaroplikt • Upprop/signering • Information • Frågor

30 juni 2014 ha 29 Starten  Håll koll på vilket heat du skall köra.  Kör fram till lottningsfållan.  2-minutsregeln!  Uppställning på startplatta.  Start, med ljus eller flagga.  Tjuvstart medför påföljd och omstart.

31 juni 2014 ha 30

32 juni 2014 ha 31 Tävlingsnummer   Tävlingsnummer ska vara svarta på vit botten. Min. höjd ska vara 20 cm. och ska anbringas enligt arrangörens anvisning.

33 juni 2014 ha 32 Flaggor/ljussignaler

34 juni 2014 ha 33 Flaggor/ljussignaler

35 juni 2014 ha 34 Körregler  Föraren skall uppträda sportsligt.  Påkörning avsiktligt är förbjudet  En förare får ej hindra en medtävlande att köra om.  Förbjudet att köra mot banans färdriktningen under pågående heat  Stopp på bilen; lämna bilen & sätt dig själv i säkerhet.  Förbjudet att laga bilen ute på banan  Teknisk fel på bil under heat; kör till depå!

36 juni 2014 ha 35 Förbjudet att göra  Tjuvstarta  För tidigt spårbyte  Vända medtävlande  Köra utanför banan  Använda annan bil som broms  Hindra omkörning  Strunta i flagg-/ljussignaler

37 juni 2014 ha 36 Teknisk flagga  Framruta eller sidoruta på förarsidan sönder.  Huvar eller andra delar som ej sitter fast.  Dålig sikt (smutsig ruta) etc.  Ljuddämpare saknas.  Brand i bilen.  Öppen dörr eller frilagd interiör.

38 juni 2014 ha 37 Målgång  Alla som får målflagga har placerat sig i heatet.  Har Du passerat startlinjen får Du placering efter antal körda varv.  Målflaggan betyder att heatet är avslutat.  Man kan få målflagga fast man ej kört alla varv.

39 juni 2014 ha 38 Efter tävlingen  Prisutdelning/klädsel  Städa efter dig i depån

40 juni 2014 ha 39Flaggsignaler  Svart/vit - Observation •Meddelas under pågående heat och innebär att den tävlande är under observation och kan komma att bestraffas.  Svart – Uteslutning ur heat •Meddelas den tävlande under heat och föraren skall omgående lämna banan. Får även meddelas efter avslutat heat. •Bestraffningen innebär att den tävlande i kvalheatet mister sin placering. Sker bestraffningen i någon av finalerna erhåller den tävlande sista placering.

41 juni 2014 ha 40 Tävlingsbestraffningar  Vem kan bestraffas? •Endast föraren kan tävlingsbestraffas  Vad kan bestraffas? •Brott mot tävlingsreglerna •Brott mot säkerhetsföreskrifterna •Osportsligt uppträdande •Brott mot miljöreglerna

42 juni 2014 ha 41 Tävlingsbestraffningar  Vad blir straffet ? •Varning •Uteslutning ur heat •Tävlingsböter •Diskvalifikation (uteslutning ur tävling)  Tävlingsledare eller bitr. tävlingsled. (Racecontrol) utdelar bestraffningar

43 juni 2014 ha 42 Förbundsbestraffningar RF 14 BESTRAFFNINGSÄRENDEN Omfattning  Enskild medlem inom RF.  Funktionär.  Annan som biträder tävlande oavsett medlemskap

44 juni 2014 ha 43 Förbundsbestraffningar RF 14 Förseelser  2. Anmält sig, men inte kommer.  3. Annonserat om deltagare felaktigt.  4. Avstängd, men ändå deltar.  6. Tillåter deltagande trots avstängning.  7. Uppträder otillbörligt.  8. Våld.  9. Osanna uppgifter.  10. Falsk anmälan.  11. Utbetalt eller fått pengar orätt.  12. Otillbörlig förmån.  13. Skadat Bilsportens anseende  14. Brutit mot Bilsportens regler  15. Ekonomiska falsarier som skadat org. anseende.  16. Brott mot stadgar eller fattade beslut.

45 juni 2014 ha 44 Protester  Vad kan föraren inte protestera mot?  Vad kan föraren protestera mot?  Vilka tidsfrister för protester finns?  Hur går protestförfarandet till?  Hur behandlas protesten?  Hur delges beslutet?

46 juni 2014 ha 45 Tidsfrister för protester  Medtävlares behörighet; 1 tim. före start.  Tävlingens längd; 1 tim. före första start.  Beslut av besiktningsman;10 min efter beslut.  Fordons behörighet;30 min efter tävling.  Fel under tävling; 10 min efter avslutat heat.  Placering i resultatlista heat-/slutresultat; 30 min efter att det anslagits. heat-/slutresultat; 30 min efter att det anslagits.

47 juni 2014 ha 46 Protester  Endast förare äger rätt att protestera  Protesten skall vara skriftlig, underskriven av föraren, samt åtföljd av protestavgift  Seniorer; 1000 Kr. (2011)  Juniorer, under 18 år; 500 Kr. (2011)

48 juni 2014 ha 47 Tävlingsböter Max 25 000 KRONOR Max 25 000 KRONOR Betalas senast på 5:e dagen efter det att beslutet meddelats  För att få delta i en tävling krävs att deltagaren inte är skyldig för obetalda tävlings- eller förbundsböter.

49 juni 2014 ha 48 Tekniska regler

50 juni 2014 ha 49 Besiktning • Bilen i tävlingsfärdigt skick • Vagnboken • Personlig utrustning

51 juni 2014 ha 50 Personlig utrustning I din skyddsutrusning ingår: godkänd hjälm samt overall, skor, handskar, strumpor och underställ. Allt av flamsäkert material. Från 2012 HANS-skydd eller motsv.

52 juni 2014 ha 51 Säkerhetsutrustning  Stol  Bälte  Skyddsbur  Huvudströmbrytare FÖNSTERNÄT

53 juni 2014 ha 52Bilen  Avregistrera  Kolla motor, växellåda, bromsar & stötdämpare  Rensa från inredning  Laga rost, täta kupén  Förstärk infästningar till skyddsburen  Montera skyddsburen  Sätt in stol och bälte  Sätt fast batteri och bränsletank  Huvar och dörrlås  Bogseranordning  Ljuddämpare och katalysator  Rutor  Besiktigas av godkänd vagnboksutfärdare


Ladda ner ppt "juni 2014 ha 1 Välkommen till FÖRARUTBILDNING RALLYCROSS."

Liknande presentationer


Google-annonser