Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.regionvasterbotten.se Arbetet med RUS Innovationskraft och REGIONALA INNOVATIONSSTRATEGIN i Västerbottens län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.regionvasterbotten.se Arbetet med RUS Innovationskraft och REGIONALA INNOVATIONSSTRATEGIN i Västerbottens län."— Presentationens avskrift:

1 www.regionvasterbotten.se Arbetet med RUS Innovationskraft och REGIONALA INNOVATIONSSTRATEGIN i Västerbottens län

2 www.regionvasterbotten.se Näringsliv – RUS -Anna Jonsson, Företagarna -Anne_louise Lindqvist, Länsstyrelsen -Mats Falck, ENS, Umeå universitet -Lena Forsberg, LTU, Skellefteå -Ingrid Lindelöw - Berntson, Leia -Ingrid Thylin, Tre Kom -Robert Borgen, Region 8 -Roland Carlsson, Umeå kommun -Marie Bahlenberg, Umeregionen -Sten-Anders Gustafsson, ALMI -Marie Sandström -Öhberg, Social ekon -Ulrika Granström, TreKom -Region Västerbotten Innovationskraft -RUS/tillika motorgrupp Innov. Strategin -Roland Lindkvist, Innovations VBN -Mats Falck, ENS, Umeå universitet -Lena Forsberg, LTU, Skellefteå -Nils-Olof Forsgren, Uminova Innovation -Lars Wikman, North Sweden -Åsa Fällman, Umeregionen -Gunnar Landsell, TreKom -Mona Olofsson, Region 8 -Region Västerbotten S:a Arbetsgruppen- Innovationsstrategin -Linda Algotsson, IGIS, Lycksele -Jan Bergmark, Handelskammaren -Camilla Viklund, Umeå Universitet -Roland Lindkvist, Innovations VBN -Anders Gothefors, Connect -Emanuel Dohi, Dohi Sweden -Leif Rehnström, Hallo Future -Mats Falck, ENS, Umeå universitet -Nils-Olof Forsgren, Uminova Innovation -Sten-Anders Gustafsson, ALMI -Torbjörn Halvardsson, Företagarna - Östen Hansson och Hans Bylesjö, IUC Västerbotten -Maria Hedblom, Skogstekniska klustret -Kennet Johansson, Länsstyrelsen -Lena Forsberg, LTU, Skellefteå -Malin Rönnblom, Centrum för Genusforskning -Åsa Fällman, Umeregionen -Lars Wikman, North Sweden -Gunnar Landsell, TreKom -Mona Olovsson, Region 8 -Maria Lundström, Umeåregionen -Magnus Orregård, TreKom -Eva Wiberg, Region 8 -Lena Fridlund-Forsgren, Innovationsbron -Marie Sandström-Öhberg, Nätverket Social ekonomi -Olof Lindahl, CMTF -Matilda Henningsson, Ung Företagsamhet -Region Vbn (Jörgen, Anders Mariann)

3 www.regionvasterbotten.se Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet uppstår i tillämpningen, användningen och spridningen av en innovation (när den tagits i bruk). Det värde som skapas kan vara ekonomiskt, socialt och/eller miljömässigt. En innovation kan vara: –En ny vara eller tjänst –En ny process eller metod för att producera en vara eller tjänst –Ett nytt sätt att organisera arbetet, affärsverksamheten eller relationerna med externa aktörer –En ny marknad eller nya sätt att nå och kommunicera med kunder och användare på marknaderna –Nya kompetenser, resurser eller material

4 www.regionvasterbotten.se Syftet Möta globala samhällsutmaningar Skapa konkurrenskraft och jobb i Västerbottens län i en global kunskapsekonomi Leverera samhällstjänster med kvalitet och effektivitet 4

5 www.regionvasterbotten.se ”vision” Regionen är en nyskapade region präglat av banbrytande idéer och nya sätt att tänka och göra för att forma vår framtid i en global värld. Människor i alla delar av regionen kan och vill bidra till att skapa värde för människor, ekonomi och miljö genom nya och bättre lösningar. 5

6 www.regionvasterbotten.se 6 Innovationsstrategi - utgör en verktygslåda i form av olika stöd- och finansieringsmöjligheter i syfte att stärka innovationsförmågan för individer, organisationer, företag och offentlig verksamhet

7 www.regionvasterbotten.se REGIONALT INNOVATIONS- STÖDSYSTEM Hållbar tillväxt inom företagande forskning och utbildning Spets Regionala strategiska utvecklingsområden -Innovationer, entreprenörskap och kompetenscentra Affärsplaner i Västerbotte n Innovationssluss vård och omsorg Uminova Innovation Incubator UBI Innovationer och EntreprenörskapBranschinriktade kompetenscentra och kluster Innovation Västerbotten Umeå universitet Kunskapstriangeln Dare, Plant science B-park IUC- BOTHNIA Entreprenörcentrum GIS- klustret i Lycksele Skogstekniska klustret (4 kn) Process IT Innovation The Lodge och UCIA Service Providers Regionala och nationella aktörer med särskilda tjänster relevanta för innovationssystemet Bas Generella aktörer och stöd på regional nivå Nisch Specifika stöd till prioriterade målgrupper Automotiv- winter testing Jurister och Revisorer Läns- Styrelsen ALMI Nord Ung Företagsamh. (ungdomar) Handels- kammaren Region Västerbotten Banker Kreditgaranti föreningen Konstnärli gt Campus Riskkapital och affärsänglar såsom ACKRA Invest, Uminova Invest, Sparbanksstiftelsen mfl. Inlands- innovation Partner- Invest ENS vid UmU Lands- tinget Svenskt Näringsliv och Företagarna VIA (utländska investerare) Arbetsför- medlingen (arbetslösa ) Companion (social ekon) ALMI (etniska grp Kvinnor) Export- rådet Connect Norr START och B.I.C Factory unga företag VentureCup Affärsplaner i Västerbotten LTU SLU Länets Kommuner Utbildningsanordnare ”Samlat Regionalt Ledarskap” - Region Västerbotten - Umeå universitet - Luleå tekniska universitet - Forskningsinstitut, t ex Interaktiva institutet - Almi Företagspartner Nord AB - Företagarna - Länsstyrelsen - Skogstekniska klustret - Innovation Västerbotten - Kommunerna

8 www.regionvasterbotten.se Kravspec. för innovationsstrategin Ledarskapet är en övergripande fråga. Tydlighet om vem som ska utöva ledarskapet Fokus på att det är individer som skapar utveckling Strategin ska omsättas i handling Den ska belysa vad strategin ska åstadkomma Ta sin utgångspunkt i innovationsstödssystemen men samtidigt identifiera och synliggöra excellenceområden Rymma alla fyra samhällsbärarna – näringsliv, akademi, civila samhället och offentlig sektor. Koppla till hela värdekedjan regional, nationell och europeisk strategi Rikta insatser där pengarna får bäst effekt samt fånga EU-medel exempelvis från programmet Horizon 8

9 www.regionvasterbotten.se Fokusområden i inspel till SNIS  Teknik – och tjänsteutveckling inom industrin (BD)  Innovationer inom Hälso- och sjukvård/ life science  Test- och övningsverksamhet (BD)  Energi och miljöteknik / Cleantech (BD)  Digitala tjänstenäringar (BD)  Upplevelsenäringar/kreativa näringar (BD)  Skärningspunkter för innovationsutveckling (BD) 9

10 www.regionvasterbotten.se Fokusområden/Smart Specialisering/Excellensområden OBS ! UTKAST  Kyla som affärsidé Produktutveckling, testplats för fordon, friktionstestningar av material och komponenter inom flyget, vindkraft, materialutveckling inom trafiksäkerhetsområdet och katastrofberedskap.  Digitala medier och upplevelser Hit räknas motorer för tvärvetenskaplig, konceptuell och empatiskt arbete som inte kan outsourcas eller automatiseras. Här ryms branschorganen The Lodge och Umeå CIA, projekt som Film i Västerbotten och Kreator samt utbildningar inom spel, digital mediaproduktion, film och interaktionsdesign vid UmU och LTU.  Smart sammanhållen region Möjliggörande IKT för smart, säker, hållbar och ekonomisk utveckling som digitala medier och upplevelser, e- lärande, e-hälsa, e-handel och innovativa servicelösningar, Vidare koordinering och digital kommunikation för att uppnå det smarta samhället som ex. vis trafiksystem, energisystem, it-system etc. ( och med resurser som cloud computing och ”big data”, bredbandsutbyggnad., InfoTech Umeå, Sense Smart City i Skellefteå.)

11 www.regionvasterbotten.se Fokusområden/Smart Specialisering/Excellensområden  Hållbar energi- och miljöteknik Bioteknik, förnyelsebar energi, avfallsteknik, återvinning, miljölagstiftning samt förvaltning av våra naturresurser.  Globala utmaningar Tillämpningen av forskning på till exempel infektionsområdet, den åldrande befolkningen samt världsledande forskning om global hälsa.  Förädling ur basindustrin Forskning och utveckling inom Gruv-och materialteknik samt produkt- och tjänsteutveckling utifrån gruv- och mineralindustrin. Skogsråvaror och biomassa, nya material och biobaserade produkter för en biobaserad samhällsekonomi samt hållbart samhällsbyggande. Exploatera skärningspunkter i gränslandet mellan etablerade styrkeområden och digitala medier och upplevelser och nya tekniker såsom GIS.

12 www.regionvasterbotten.se Fokusområden/Smart Specialisering/Excellensområden  Trävärdekedjan Träindustriella processer och metoder från skog till färdig träprodukt. Bred FoU inom hela trävärdekedjan från skog via sågverks- och manufakturindustrin fram till leveranser av kundanpassade produkter.  Upplevelser, turism och fritid Tvärvetenskaplig utveckling runt friluftsliv och turism sett ur ett nordligt perspektiv där det t ex ingår hur snö och is kan användas för upplevelseproduktion inom turism.  Grön framtid F orskningsområden som Framtidens skog (Future Forests) (Bio4Energy), framtidens bioraffinaderi samt forskning vid Umeå Plant Science Center (UPSC).

13 www.regionvasterbotten.se Synpunkter från Riskkapitalseminarium Många olika finansiärer men få stödformer i företagens tidiga skeden Behövs en satsning på bredd och i tidiga skeden. Borde vara ett samhällsintresse Privata medfinansiärer saknas och vill inte satsa på riskobjekt Alla har problem med att hinna med uppsökande verksamhet Spretig och otydlig finansieringsbild i starten ger osäkerhet För få konsulter och för få företag som har råd att ta hjälp av konsulter. Regeringen har aviserat om riskkapitalavdrag Starka investmentbolag saknas i Norrland Kreativa branscherna har få stöd att söka då de har blygsamma investeringar Finansieringslösningarna tar ofta för lång tid för att man ska hinna ut på en internationell marknad innan det är försent att knipa marknadsandelar. 13


Ladda ner ppt "Www.regionvasterbotten.se Arbetet med RUS Innovationskraft och REGIONALA INNOVATIONSSTRATEGIN i Västerbottens län."

Liknande presentationer


Google-annonser