Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hydraulik FOR 1209 Hydraulikens grunder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hydraulik FOR 1209 Hydraulikens grunder."— Presentationens avskrift:

1 Hydraulik FOR 1209 Hydraulikens grunder

2 Hydraulik Hydraulik är en teknik där kraft överförs med hjälp av trycksatt vätska. I ett hydraulsysten får aldrig finnas luft ! Just för att luft i systemet kan skada komponenterna och gör att det blir en fjädrande rörelse vilket påverkar precisionen vid manövreringen. Läs om grunderna för hydraulik som beskrivs i kapitel 11 i basboken sidan 170 – 175.

3 Pascals princip Hydraulikens basprinciper Vätskan har ingen egen form
Vätska kan inte komprimeras Vätskan överför tryck i alla riktningar Vätskan ger ökning av arbetstrycket

4 Vätskor har ingen egen form
De anpassar sig till formen hos vilken behållare som helst. Så oljan i ett hydraulsystem kan flöda i vilken riktning som helst i kanaler, av vilken storlek och form som helst

5 Petroleum, (Latin:petrus "klippa" och oleum "olja"), (alternativt mineralolja, bergolja, råolja och ibland även nafta) är en tunnflytande mörk vätska som vanligtvis förekommer i områden med löst jordlager Denna vätska är en blandning av hundratals olika kolväten som bildas av döda växter och djur i en process som tar ungefär år. De flesta forskare anser att petroleum nybildas i en takt som är mindre än 1 procent av utvinningstakten. Det finns dock en seriös minoritet av forskare som hävdar att olja inte alls bildats av döda växter, man brukar då prata om icke-organisk olja. Utvinning av stora mängder petroleum sker främst genom oljeborrning i oljefält.

6 olja och vätskor Petroleum Mineralolja Hydraulolja
Syntetiska oljor och vätskor Viskositet

7 Hydraulolja För olika hydraulsystem ställs olika krav på hydrauloljan beroende på systemets typ och användning. De viktigaste kraven är att oljan skall: Ha goda smörjande egenskaper och förhindra slitage Ha lämplig viskositet (tjocklek) vid arbetstemperaturer Tåla höga temperaturer

8 Hydraulolja Fungera vid låga temperaturer Skydda mot korrosion
Inte nedbrytas eller oxideras

9 Hydraulolja Inte skumma. Snabbt avskilja luft
Inte skada packningar eller slangar Ha hög flampunkt Vara ren

10 Miljö Välkommen i naturen: I Sverige har alla rätt att vara i naturen.
Vi kallar det allemansrätten. Allemansrätten är en förmån som inte finns i många andra länder. Man kan också se den som en stor frihet. Men vår frihet får inte bli till ofrihet för andra. Allemansrätten kräver ansvar och gott omdöme. Vi får inte skada natur och djurliv, och vi måste visa hänsyn mot markägare och mot andra människor ute i naturen. Allemansrätten kan sammanfattas i orden Inte störa – inte förstöra. En liter olja kan förstöra en miljon liter vatten - ditt och andras dricksvatten.

11 Vätskor kan ej komprimeras
Fyll en glasflaska med vätska, korka därefter igen den. Pressa korken nedåt och försök trycka ihop väskan. Det går inte - flaskan går sönder.

12 Vätska överför tryck i alla riktningar
Två cylindrar av samma storlek och förena dem med ett rör. Rikta en kraft av 1 kg mot kolven i den ena cylindern. Då kommer den andra kolven att röra med samma höjd och kraft sig motsvarande

13 Vätskan ger stor ökning av arbetskraften
Den första cylindern har en yta av 1 cm2 Den andra en yta av 10 cm2 . Rikta en kraft av 1 kg mot kolven i den lilla cylindern.

14 Hur ett hydraulsystem arbetar
PUMP, som sätter oljan i rörelse. CYLINDER, som används för att omvandla oljans rörelse till arbete.

15 Backventil med fjäder. Schematisk bild Flödesriktning

16 Exempel på ventiler

17 TANK – för upplagring av olja
TANK – för upplagring av olja. Backventil – för att hålla kvar oljan i arbetscylindern och så att oljan inte går tillbaka till tanken. Stoppa flödet i en riktning.

18 En enkel hydraulisk lyftanordning
Ritnings uppgift del1 OBS Glöm inte filtret. Att kopiera bilden är inte tillåtet.

19 Oljans väg Hydraul tank Filter Hydraulslangar och rör Hydraulpumpar
Ventiler och deras olika funktioner


Ladda ner ppt "Hydraulik FOR 1209 Hydraulikens grunder."

Liknande presentationer


Google-annonser