Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hydraulik del 2B.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hydraulik del 2B."— Presentationens avskrift:

1 Hydraulik del 2B

2 Hydraulisk domkraft

3 Grävmaskin

4 Bak – gavellyft

5 Lastbil med lyftkran

6 Öppet eller stängt system.
I ett slutet system är vätskan som används instängd i systemet Vid ett öppet system så leds vätskan ner i en *öppen* tank där det råder atmosfärstryck. Arbetstrycket här ligger oftast mellan ca 20 – 25 MPa (250 – 400 bar). I sluta system så leds vätskan direkt från de komponenter som utfört arbete, oftast hydraulmotorer, direkt tillbaka till hydraulpumpen.

7 Atmosfärisk hydraultank

8 Hydrauloljefilter Filtret placeras på retur ledingen. Detta för att undvika kavitation och tryckfall. Ett bra sätt att ha kontroll över när filtermassan behöver rengöras eller bytas är att montera en tryckmätare före filtret. Dvs. lågt tyck på mätaren okey, högt tryck på mätaren rengör eller byt filtermassa. Schematisk bild

9 Filter - Sil Retur oljefiltret ska rena oljan så att oönskade partiklar inte kommer in i systemet. Luftfiltret ska rena luften så att inget skräp eller annat oönskat kommer in i den atmosfäriska tanken. Silen sitter på sugledningen. Sugsilen renar/tar bort oönskade partiklar som kan finnas i den atmosfäriska tanken.

10 Rör och slangar I hydraulsystemet används höga tryck, de rör, slangar och anslutningar som används måste vara anpassade därefter. Där det behövs rörlighet så används slagar annars fast monterade rör. Storleken på slangar och rör anges i invändig diameter, just för att det är den invändiga diametern som begränsar flödet. Rör ska vara av korrosions tåligt stål. Slangar måste vara beständiga mot nedbrytning av UV- strålning (solljus) och angrepp av kemikalier och nötning Rör, slangar och anslutningar tillverkas efter bestämda användnings- och säkerhetsnormer. OBS! En stråle från ett högtrycksystem kan orsaka svåra skador.

11 Det ställs olika krav på slangar och rör beroende på var i systemet dessa placeras.
Suglangen - stålförstärkt Är placerade mellan tank och pump (sugslangen) måste vara så stabila att de inte sugs ihop. Högtrycksslang - Stålcord Den ska tåla det höga tryck som de utsätts för. I hydraulsystemet används höga tryck Tryck upp till och över 30 MPa (300 bar) förekommer i vissa hydrauliska system. Returslang - textilcord Den är placerad mellan ventil och tank, den ska tåla värme och visst övertryck.

12 Hydraulslang – höga tryck
En högtrycksslang har ett eller flera lager armering av stålväv. Stål armeringen är tillverkad av vävd rostfriståltråd som ligger i 45 graders vinkel mot slangens riktning.

13 1103-03 KAPPAFLEX 1 Konstruktion:
Innertub: Syntetiskt oljebeständigt gummi. Yttertub: Väder- och oljebeständigt gummi. Armering: Ett kompaktflätat stålwireinlägg. Säkerhetsfaktor: 4:1 Temperatur: -40°C – +100°C Utförande: Grå och orange märkning: vävvecklad Användning/Egenskaper: Slang för låga och medelhöga tryck och returledningar (10,0 – 29,0 MPa). Överträffar kraven för EN 857 1SC. Hylsa: xx Produktgrupp: 100

14 1142-14 IsoBar 42 CO /1135-14 IsoBar 35 CO Konstruktion:
Innertub: Syntetiskt oljebeständigt gummi. Yttertub: Nötnings, väder och värmebeständigt syntetiskt gummi. Armering: ID 19 – 25 mm: Fyra spirallindade stålwireinlägg ID 32 – 51 mm: Sex spirallindade stålwireinlägg. Säkerhetsfaktor: 4:1 Temperatur: -40°C – +121°C Utförande: Röd, svart och vit märkning, vävvecklad Användning/Egenskaper: Slangen är lämplig för mycket höga tryck i kombination med mycket höga impulser och mycket utvändigt slitage. Slangen är MSHA- godkänd (flamresistent). 3/4" – 1 1/2" motsvarar eller överstiger kraven för SAE 100 R15 2" motsvarar eller överstiger kraven för SAE 100 R13. Hylsa: xx, xx, xx Produktgrupp: 110

15 Slangkoppling högtryck
Pressad slangkoppling De nya systemet. Skruv kopplingen kan monteras med handverktyg Gammalt system – kan även användas som tillfällig repatarion.

16 Röranslutning - tätning
Rör ansluts oftast med någon typ av skruvkoppling där tätningskonan pressas mot rör, mutterkona och mothåll i anslutningen. Tätningskonan deformeras mot röret och tätar mellan rör och mothåll. Detta med hjälp av mutterkonan.


Ladda ner ppt "Hydraulik del 2B."

Liknande presentationer


Google-annonser