Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MARC-formatets historia och bakgrund : kort introduktion 2009 Arne Hedman Nationalbiblioteket / Kirjastoverkkopalvelut arne.hedman (at) helsinki.fi Ringa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MARC-formatets historia och bakgrund : kort introduktion 2009 Arne Hedman Nationalbiblioteket / Kirjastoverkkopalvelut arne.hedman (at) helsinki.fi Ringa."— Presentationens avskrift:

1 MARC-formatets historia och bakgrund : kort introduktion 2009 Arne Hedman Nationalbiblioteket / Kirjastoverkkopalvelut arne.hedman (at) helsinki.fi Ringa Sandelin (övers.)

2 Målet med denna introduktion: Ge en allmän bild av MARC-formatet och hur det utvecklats Genomgång av grundbergreppen i MARC

3 INNEHÅLL 1.Allmän introduktion till MARCs katalogiseringsformat - vad är ett format och varför behövs det –formatets användningsområde –formatets utvecklingshistoria MARC-formatets grundbegrepp och uppbyggnad MARC-format i Finland

4 VARFÖR BEHÖVS FORMAT Datorn kan inte tänka utan vi skall säga klart och entydigt vad den skall göra Bibliografiska uppgifter är mångsidiga, ensilda element uppträder i många olika former och platser växlar mycket I ett integrerat system finns många användningssätt –sökning med indextermer –presentation av bibliografiska poster –utlåning –förvärv, ankomstkontroll  Posten bör vara väl utformad

5 INTEGROITU KIRJASTOJÄRJESTELMÄ LUETTELOINTI * säännöt * formaatti * ohjelmisto * laitteet BIBLIOGRAFISET TIEDOT auktoriteettitietueet nidetietueet LAINAUS asiakastietueet varasto- tietueet HANKINTA hankinta- tietueet TIEDONHAKU (OPAC) MUUT JÄRJESTELMÄT KAUSIJUL- KAISUJEN SAAPUMIS VALVONTA ilmestymistiedot LEHTIKIERTO lukijatiedostot

6 VARFÖR BEHÖVS FORMATET ETT GEMENSAMT SÄTT ATT KATALOGISERA ÅR VIKTIGT, DÄRFÖR ATT POSTERNA SKALL LIGGA TILL GRUND FÖR ANVÄNDNING I MÅNGA SAMMANHANG Formatets inofficella definition: Formatet är ett sätt att beskriva information, så att datorprogammet med hjälp av formatet kan producera poster och olika kataloger.

7 FORMATET FÖRMEDLAR INFORMATION TILL KATALOGISERAREN OM hur den bibliografiska beskrivningen skall matas in i bilbiotekssystemet på ”datorspråk” hur biblioteksspecifika uppgifter, indexeringstermer,beståndsuppgifter m.m. skall matas in hur sökmöjligheter eller katalogskärmar påverkar databasen

8 Formaatin asema luettelointiprosessissa ISBD Suomalaiset luettelointi- säännöt Tallennusformaatti: MARC 21 Yhteistyösopimukset ja kirjastokohtaiset ohjeistot Kirjastojärjestelmän sisäinen formaatti -formaattikonversio- ohjelmat Kansainv. luett. periaatteet Vaihtoformaatit: ISO2709 MarcXchange FRBRHakukoneet Portaalit Digitaaliset arkistot Auktoriteettitiedostot Luetteloitu aineisto

9 FORMATETS UTVECKLING MARC (MAchine Readable Cataloging)  LIBRARY OF CONGRESS I SLUTET AV 1960-TALET  LCMARC  USMARC  MARC21 1999 –UKMARC 1975 –FINMARC 1979 –SWEMARC –NORMARC –DANMARC…

10 FORMATETS UTVECKLING FINMARC –(M) monografier 1979, 1985 –(B) artiklar 1982, 1985 –(AV) ljudupptagningar 1984 –(S) periodiska utgåvor 1985 –Gemensamt format 1989 – 2000  MARC21-Fin 2000  MARC 21 2008

11 FORMATETS UTVECKLING MARC21-Fin 2000 MARC 21 1999 UKMARC 1975 FINMARC- yhtenäisformaatti 1989-2000

12 GRUNDBEGREPP I MARC bibliografisk post   beskrivning + titel = registrering fält   beskrivningsområde ; t.ex. fysisk beskrivning fält 300 delfält   beskrivningselement ; omfång, sidantal a ($a) indikatorer påverkar bl.a. sortering och utskrift ; t.ex. 245.14

13 MARC-POSTENS UPPBYGGNAD Postetiketten (fält 000, LDR) –postens längd(00945) –Materialtyp (a) –objekt(m, s) –postens nivå(9-0)

14 MARC-POSTENS UPPBYGGNAD Fasta fält 001-009 –inga delfält eller indikatorer –Innebörden bestäms av platsen i fältet Variabla fält 010-999 –mer än 200 fält i användning –delfält a-z, 1-9 –indikatorer 1-9

15 MARC-FORMATETS UPPBYGGNAD A)LODRÄTT 0XXidentifikation, koder, klassifikation 1XXupphovman 2XXtiteluppgifter 3XXfysisk beskrivning 4XXserier 5XXanmärkningar 6XXinnehållsbeskrivningar 7XXbiuppslag om upphovsmän och titlar 8XXbiuppslag om serier, klassifikation 9XXhänvisningar och signa

16 B) vågrätt X00Personnamn100, 600, 700, 900 X10Institutionsnamn110, 410, 610, 710, 810, 910 X11Konferensnamn111, 711, 911 X40Titel240, 440, 640, 740, 840 X45Titel245, 945 MARC-FORMATETS UPPBYGGNAD

17 MARC-FORMAT I FINLAND FINMARC (MARC21-Fin) MARC 21

18 FINMARC ”Yhtenäisformaatti 2000” senaste versionen 1998 års version som använts mycket i allmänna bibliotek

19 MARC 21 Nyaste versionen av USMARC, där CANMARC och UKMARC ingår Används i Helsingfors stadsbiblioteks Millennium-system och i Axiell-systemet vid ca 40 allmänna bibliotek, bl.a. i Karleby Linnea2-biblioteken och yrkeshögskolebiblioteken har tagit i bruk MARC21 i december 2008.


Ladda ner ppt "MARC-formatets historia och bakgrund : kort introduktion 2009 Arne Hedman Nationalbiblioteket / Kirjastoverkkopalvelut arne.hedman (at) helsinki.fi Ringa."

Liknande presentationer


Google-annonser