Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-11-20 Bild 1 VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-11-20 Bild 1 VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet."— Presentationens avskrift:

1 2014-11-20 Bild 1 VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

2 2014-11-20 Bild 2 VINNOVA utvecklar Sveriges innovations- kraft för hållbar tillväxt

3 Svensk forskning i siffror FoU-utgifter 2008 –118 miljarder, eller 3,75 procent av BNP Statligt finansierade forskningsanslag var 30,9 miljarder kronor 2010 (med forskningsstiftelser och försvarets FoU) Näringslivets FoU-utgifter är koncentrerade till ett fåtal stora industrikoncerner. De 20 största FoU-företagen svarade 2007 för 62 procent av företagssektorns FoU-utgifter Offentliga FoU-investeringar sker mestadels till universitet och högskolor

4 Om VINNOVA Sveriges forsknings- och innovationsmyndighet Bildades 1 januari 2001 Myndighet under Näringsdepartementet Generaldirektör: Charlotte Brogren Cirka 2 miljarder kronor i budget (som dubbleras genom medfinansiering) VINNOVAs FoU-anslag 2009 motsvarar cirka 6,5 procent av statens FoU-finansiering Cirka 200 anställda Kontor i Stockholm och Bryssel

5 2014-11-20 Bild 5 2073 miljoner kronor investerade VINNOVA i svensk FoU 2009 500- 250-500 200-250 150-200 125-150 100-125 75-100 50-75 20-50 0-20 (mkr) FÖRDELNING PER LÄN 1807 FoU-projekt fick bidrag 614 av dessa involverade SMF

6 Fördelning av medel Mottagare av VINNOVAs satsningar 2009 (miljoner kronor)

7 Satsningar per sektor VINNOVAs insatser 2009 fördelade på områden:

8 Stärker Sverige som kunskapsnation Möjliggör etablering av nya företag Stödjer tillväxt av SMF Bibehåller och utvecklar FoU i storföretag Utveckling av innovationskraft kräver både finansiering och kompetens Sverige behöver forskning som:

9 VINNOVA stärker innovationssystemet Regionala innovationssystem Vissa grupper av aktörer Starka forskningsmiljöer Internationalisering Skapar mötesplatser

10 2014-11-20 Bild 10 INNOVATIONS KRAFT Investering & nyttiggörande av FoI Innovations Kapacitet SMF Effektiv samverkan Policy utveckling Global uppkoppling Statliga aktörer Svenskt deltagande i EU FoI program Omvärldsanalys Katalyserande mötesplatser Globalt konkurrenskraftiga miljöer UoH Forsknings institut Intermediärer Bilaterala FoI samarbeten FoI projekt Verifiering Coaching FoI projekt för ökad tillväxt Deltagande int samarbeten Näringsliv Test- och demositer Strategi processer

11 Flygteknisk forskning -igår -idag -imorgon?

12 NFFP - Nationella flygtekniska forskningsprogrammet  Samverkansavtal  220 miljoner från svenska staten  Industri minst 50 % - totalt 440 miljoner NFFP 1NFFP 2NFFP 3NFFP 4NFFP 5 199420122009200520011998 NFFP 6?

13 Resultat NFFP Kompetenshöjning på U&H&I samt Industri Skapat affärspositioner via EUs demonstratorprogram i FP7

14 FLUD - Flygteknisk utvecklings och demonstrationsprogram VINNOVA program Samverkan 2005 - 2010 107 miljoner från svenska staten Satsning efter branschsamtalen

15 Resultat FLUD Flygtekniskt utvecklings- och demonstrationsprogram Nationellt stöd att öka Svenskt deltagande i int. demonstratorer (Clean-Sky) Framtidens miljövänliga flygplan Utvärderas under 2010

16 Unikt samarbete – unikt resultat NRA Flyg är ett unikt samarbetsprojekt mellan aktörerna inom svensk flygforskning. Företag, akademi och institut har samlats runt bordet för att enas om inriktningen för framtidens flygforskning i Sverige. NRA Flyg är framtagen av: VINNOVA, FMV, FM, FOI, Saab, Volvo Aero, LiU, KTH, Chalmers, LTU, SAI, Teknikföretagen. Redaktör: Gunnar Linn.

17 2009-11-0217 En flygforskningsagenda! NRA Flyg vill: bidra till ökat fokus på flygforskning i Sverige; stärka flygteknisk forskningsfinansiering; utgöra underlag för beslut om forskningsinriktning; åstadkomma en bred samsyn kring forskning; rikta in svensk flygforskning, bland annat mot ACARE:s mål; stödja internationell positionering för företag och akademi; verka för spridning av forskningsresultat från och till andra branscher.

18 Flygets nytta för Sverige Flyget effektiviserar infrastruktur genom att krympa avstånd, överbrygga kulturella skillnader och underlätta handel. Flyget möjliggör också militärt försvar av våra långa kuster. Flygets utveckling är viktig för Sverige. Flygindustrins nytta för Sverige Sverige har en traditionellt stark och konkurrenskraftig flygindustri och flygkompetens. Flygteknologisk utveckling är spetsteknologisk och ”spiller” teknik och kompetens till andra branscher. NRA Flyg:s nytta för Sverige NRA Flyg hjälper till att skapa en bred samsyn i Sverige gällande mål, inriktning och omfattning för svensk flygteknisk forskning och – ytterst – Sverige som flygteknisk nation. Dokumentet stakar ut en väg för vår flygforskning. 2009-11-0218

19 Vår vision för framtiden År 2040 kan människor och gods snabbt, säkert och med låg miljöpåverkan transporteras till alla möjliga hörn av världen. Sverige är leverantör av delsystem till internationella projekt, och en attraktiv partner. Vår företagsflora är stark, från stora till små företag. Vi har deltagit i samtliga nya flygutvecklingsprojekt i västvärlden. Sveriges position är specialiserad och stark. Inom svensk flygforskning finns god samsyn om nödvändiga instaser, och förankringen hos myndigheter är god. Utkomsten av svensk flygforskning uppfyller och överträffar ACARE:s mål. Flyget befruktar svenskt näringsliv. 2009-11-0219

20 Mål 2040 Civila leveranser Militära leveranser Övervakningssystem ATM – gate till gate Partner i stridsflygssamarbete EU-mål – Vision 2030/2050 Mål 2020 Miljömål Delsystem och strukturer Satsningar och demonstratorer Gripen i minst åtta länder Utveckling av Gripen Nästa generation stridsflyg UAV/UCAV ATM – flygplats till flygplats 2009-11-0220 Konkreta mål för 2040 och 2020 En vision är inte tillräcklig. Vi måste ha mätbara mål. De mål NRA Flyg föreslår ser i stora drag ut så här:

21 Teknik som uppfyller målen – generellt NRA Flyg har gett branschens aktörer tillfälle att samlas runt en lista med prioriterade forskningsområden, som finns inom: grundläggande flygteknik; helhetsförmåga och konceptstudier; avancerad struktur; intelligenta ombordsystem; motorteknologi; ATM. De enskilda områdena uppfyller de mål vi satt upp för 2040 respektive 2020, analyserade med hjälp av ett poängsystem. 2009-11-0221

22 Teknik som uppfyller målen – i detalj Siffrorna anger hur väl forsknings- området bidrar till målets uppfyllnad. 2009-11-0222 Våra övergripande teknik- områden, som delas upp i … Våra mål för 2040 och 2020. … våra prioriterade forskningsområden.

23 Föreslagna forskningsprogram 2009-11-0223 NFFP 6 – fortsättning på befintligt NFFP 5. Green and sustainable demos – för deltagande i internationella civila demonstratorer uppdelat på flygplan, flygmotorer och ATM. Triple use – fokuserar på att utnyttja synergier mellan militära och civila flygtillämpningar samt övriga industribranscher. Militär demo EU/USA –ett demonstratorprogram för Gripen och andra demonstratorer i EU- och USA-samarbete.

24 Processen – kanske det viktigaste Det faktum att branschens aktörer samlats och enats är kanske det största beviset på potentialen hos NRA Flyg. NRA Flyg utgör ett naturligt forum för branschens aktörer att stämma av de stora idéerna med varandra. Svensk flygforskning – och en stark svensk position på flygområdet – förutsätter att framtagningen och utvecklandet av NRA Flyg är en återkommande process. Synergier finns att hämta hem mellan aktörer, men också mellan civil forskning, militär forskning och andra branscher. Tillsammans når vi högre. 2009-11-0224

25 2014-11-20 Bild 25 Målet är att göra företag, forskare och Sverige konkurrens- kraftigt


Ladda ner ppt "2014-11-20 Bild 1 VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet."

Liknande presentationer


Google-annonser