Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Scania Besökets upplägg:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Scania Besökets upplägg:"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Scania Besökets upplägg: - Vi ska visa upp en svensk industri med imponerande historia och ljus framtid. - Vi ska visa er vad det är som gör att vi är världsbäst (SPS & modulsystemet) - Vi ska på ett säkert sätt visa produktion av lastbilshytter. Vi beräknar att avrunda cirka klockan ??? Ge besökarna en helhetsbild av företaget så att de kan fokusera på den efterföljande rundvandringen och lämna företaget med en stor förståelse för vad Scania: - vad vi gör? (världsledande företag som tillverkar lastbilar, bussar och motorer och har tjänster inom service och finansiering.) - var någonstans i världen vi gör det? (Vi finns nästan i hela världen förutom nordamerika) - när vi gjort olika saker? (producerat produkter som cyklar, flygplan, bilar, tågvagnar, motorer. Startat fabriker i länder som Brasilien, Frankrike, Holland och Ryssland) - hur vi gör? (SPS, modulsystemet, förbättringsgrupper) - varför vi gör som vi gör? - vem?

2 Presentation Vi ska prata om godis Godisexempel: Fest med lyckad och misslyckad godsitömning 3 symboler - Godis är gott, älska avvikelser - Alla behövs, delaktighet viktigt - Godisskålen är hur produktionssystemet gör avvikelser synliga Heter: Ruthger de Vries Gör idag: Platschef Scania Oskarshamn Gjort: Scania 19 år, produktion och logistik

3 Agenda Introduktion Scania Scanias ’Leanresa’ SPS Ledarnas roll
Sammanfattning Frågor

4 LEAN RESULTS

5 Alla bidrar till kontinuerligt förbättring
LEAN: Alla bidrar till kontinuerligt förbättring Presentation Vi ska prata om godis Godisexempel: Fest med lyckad och misslyckad godsitömning 3 symboler - Godis är gott, älska avvikelser - Alla behövs, delaktighet viktigt - Godisskålen är hur produktionssystemet gör avvikelser synliga

6 Välkomna till Scania Besökets upplägg: - Vi ska visa upp en svensk industri med imponerande historia och ljus framtid. - Vi ska visa er vad det är som gör att vi är världsbäst (SPS & modulsystemet) - Vi ska på ett säkert sätt visa produktion av lastbilshytter. Vi beräknar att avrunda cirka klockan ??? Ge besökarna en helhetsbild av företaget så att de kan fokusera på den efterföljande rundvandringen och lämna företaget med en stor förståelse för vad Scania: - vad vi gör? (världsledande företag som tillverkar lastbilar, bussar och motorer och har tjänster inom service och finansiering.) - var någonstans i världen vi gör det? (Vi finns nästan i hela världen förutom nordamerika) - när vi gjort olika saker? (producerat produkter som cyklar, flygplan, bilar, tågvagnar, motorer. Startat fabriker i länder som Brasilien, Frankrike, Holland och Ryssland) - hur vi gör? (SPS, modulsystemet, förbättringsgrupper) - varför vi gör som vi gör? - vem?

7 Vision ”Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för kunderna, anställda, aktieägare och för samhället där Scania är verksamt.” LASTBILAR Scania utvecklar, tillverkar och säljer lastbilar med en totalvikt över 16 ton för fjärrtrafik, bygg- och anläggningstransporter samt för distribution och samhällstjänster.  BUSSAR Scania koncentrerar sig på bussar med hög passagerarkapacitet för turist-, linje- och stadstrafik. Bussverksamheten är inriktad på att leverera kompletta fordon baserade på Scaniakomponenter till kund (Linjetrafikbussar säljs kompletta, dock ej turistbussar. Vi säljer också chassier till turistbussar). MOTORER Scanias industri- och marinmotorer används i generatoraggregat, entreprenad- och jordbruksmaskiner samt fartyg och stora fritidsbåtar. TJÄNSTER Scanias växande utbud på servicerelaterade produkter och tjänster stödjer transport- och logistikföretagen i deras affärsverksamhet. Utbudet omfattar såväl reservdelar, underhållsavtal och verkstadstjänster dygnet runt i olika världsdelar som förarutbildning och IT-stöd för transportplanering. FINANSIELLA TJÄNSTER Finansiella tjänster är en viktig del av Scanias affär och ingår ofta i kostnadseffektiva totallösningar för kunderna, vilka kan välja mellan lånefinnaisering, olika fomer av leasingskontrakt och försäkringslösningar.

8 Scanias kärnvärden Kunden först
Kunden är i fokus I vårt arbete och när vi fattar våra beslut. Respekt för individen Vi känner oss respekterade av chefer och arbetskamrater och kan påverka. Alla får möjlighet till utveckling utifrån individuella förutsättningar. Kvalitet Vi stärker vår konkurrenskraft genom att göra oss av med slöseri. Scanias kärnvärden kunden först, respekt för individen och kvalitet är basen för Scanias kultur, ledarskap och framgångar. Kunden först Genom att förstå kundens affär kan Scania skapa mervärde. Kunden är i fokus för hela värdekedjan: från forskning och utveckling, via inköp och produktion, till försäljning, finansiering och leverans av tjänster. - Standardisering - Takt Respekt för individen Respekt för individen innebär att erkänna och använda alla medarbetaren kunskap, erfarenhet och strävan till ständiga förbättringar i verksamheten. I det dagliga arbetet föds inspiration och nya idéer samtidigt som Scanias medarbetare utvecklingar sina färdigheter. Detta skapar en grund för ständigt förbättrad kvalitet, effektivitet och arbetstillfredsställelse. - Utjämnat flöde - Balanserat flöde Kvalitet Hög kvalitet är en förutsättning för att Scanias kunder ska vara nöjda och lönsamma. Genom att förstå kundernas behov, förbättrar Scania kontinuerligt kvaliteten på produkterna. Avvikelser är en värdefull källa till ytterligare förbättringar, något som utnyttjas i väletablerade processer. - Realtid (snabb felåterförning = snabb förbättring) - Visuellt

9 Historisk tillväxt 2009 Producerade fordon Lastbilar Bussar 80,000
70,000 60,000 50,000 2009 40,000 Svängningar i konjunkturen är återkommande och på sikt finns alla förutsättningar för en stark global efterfrågan på transporter. Våra planer att leverera fordon år 2015 innebär att Scania ska ha en tillverkningskapacitet för det inom befintlig struktur och med oförändrad bemanning i produktionen. Med andra ord, att genom ständiga förbättringar minska takttiden med 1 sekund/månad och genom det nå målet år 2015. (Leif Östling, februari 2009). Scanias styrka Scanias historiska framgångar bygger på ett antal viktiga faktorer, varav de tre viktigaste är: - Tunga fordon, Scania tillverkas bara i segmentet 16 ton+ Modulsystemet, av "byggklossar" skräddarsys fordon för varje transportuppgift - Integrerad servicemarknad, Scania levererar ett paket bestående av fordonet, men också av reserv-, och servicetjänster och finansiering. ”One stop shopping” - Tillväxtmarknaderna, Central- och Östeuropa, Latinamerika och Asien är marknader som Scania satsar rejält. 30,000 20,000 10,000 1946 1955 1965 1975 1985 1995 2008

10 Scania Europa Söder- tälje Luleå Zwolle Söder- tälje Angers St Peters
6/17 Scania Europa Söder- tälje Zwolle Luleå Söder- tälje Angers St Peters -burg Scania lastbilar och motorer i Europa: - Södertälje, Sweden: axlar, växellådor, retarder, motorer och växellådor - Oskarshamn: Hytter för Scanias europeiska produktion. - Luleå: rambalkar och bakaxelbryggor Chassieverkstäder: - Södertälje 20% - Angers 30% - Zwolle 50% Scaniabussar: - S:t Petersburg, Russia - Slupsk, Poland (Busstillverkningen sker i Sverige, Brasilien och Mexiko. Karossering av bussar sker i Polen och Ryssland. ) SLA! Då ska vi se… vi har pratat om Scanias vision, vår historia och om företaget globalt. Nu kommer vi till staden där vi är just nu… Oskars- hamn Slupsk

11 Scania i Oskarshamn - Tillverkar lastbilshytter till Scanias europaproduktion - Kalmar läns största industri - Fabriksytan under tak är 70 ishockeyrinkar stor - Bror-Göte Persson började producera hytter för mer än 60 år sedan - Ca 1800 anställda i dotterbolag - Producerar ca 100 hytter / dag (2009) - Ca. 35% kvinnor (460 kvinnor, 1280 män (1740 totalt)) - BE-GE-HISTORIA: Bror-Göte Persson var en driftig entreprenör som såg möjligheter. I Oskarshamn köpte han en gård med tillhörande skog och en verkstad med tillhörande mack. När kriget kom och det blev brist på drivmedel börja han att sälja ett alternativt drivmedel (gengas och kol) med tillhörande system som han monterade på fordon. När det åter fanns tillgång på drivmedel hade han skapat tillräckliga tillgångar för att starta igång en hyttfabrik, vilket han gjorde eftersom efterfrågan på hytter var stor då han var återförsäljare för Scania-Vabis-chassi. Stommen till hytten var gjord av trä som var plåtbeklädd. Oskarshamn kommun har ca invånare. DAGENS RUNDVANDRING: Vi kommer att gå genom vår fabrik genom att följa flödet; från plåtrulle till färdig hytt. Vi börjar rundturen med att gå över logistikyta där alla våra leverantörer lastar av delarna, sen fortsätter vi i press, fortsätter in i kaross, grundmåleriet, vi kommer se en film om täcklacksmåleriet eftersom det är renrumskrav där och vi därför inte får bli insläppta. Vi avslutar med monteringen. När ni är i grundmåleriet kommer ni att se våra färdiga hytter som står och väntar på leverans. Inomhusbuffertar har vi mellan våra verkstäder från och med när hytten lämnar kaross och tar sig till grundmåleriet på grund av vädret. Det är först när hytten lämnar monteringen som vi tar ut hytten utomhus.

12 Scanias modulsystem Modulsystemet Scanias produktion bygger på ett modulsystem som innebär att flertalet fordons- och motorkomponenter kan ingå i många olika kombinationer. Det innebär i sin tur att det med ett begränsat antal komponenter går att åstadkomma en stor variation av fordon, vi möter de bredaste kundkraven med lägsta möjliga antal artiklar och komponenter. Samtidigt ger modulsystemet stordriftsfördelar i utveckling, produktion och service Våra konkurrenter jobbar hårt för att ta efter vårt logiskt uppbyggda produktsystem, men vi har fortfarande ett försprång. Vi klarar vår tillverkning med ca artiklar. Modulsystemet är en förutsättning för effektiv produktion, men framför allt en fördel för kunden som får ett fordon byggt för sitt transportbehov.

13 Agenda Scania Scanias ’Leanresa’ SPS Ledarnas roll Sammanfattning
Frågor

14 Scanias ”Leanresa” - Scania och Toyota - 1996 Kentucky – P2000 - 1999 Träning hemma - SPS
Konsultgruppen och forskare Stegmodellen Leanfolket struntade i cheferna, gick direkt ut till line för att starta förbättringsarbetet. Resultatet blev ???? på line samt SPS Kaizen träning på plats i Japan

15 What gets measured gets done
RESULTS

16 Kärnvärden PRINCIPER METODER RESULTAT Introducera några nya begrepp:
Grunden är filosofier Vi kan härleda ett antal principer För att uppfylla principerna kan vi ha olika metoder Genom att följa resultatet ser vi att vi har rätt metod.

17 Kärnvärden WIN WIN WIN Respekt för Eliminering av Kunden först
individen Eliminering av slöseri Kunden först

18 Inre och yttre drivkraft till förändring
18 Omvärldsbilden skall inte göra oss rädda utan skapa en känsla av att det vi gör har betydelse. Det står massor på spel och vi håller allt detta i våra händer. Ingen kan stå utanför. Oavsett om omvärlden kräver det så ser vi en möjlighet. Medarbetarnas behov av utveckling kopplas och används till att driva ut slöseriet och öka kundnytta. Inre och yttre drivkraft till förändring Info Class Internal Department/Name/Subject Your date here 18

19 Prioritering 1. Säkerhet/Miljö 2. Kvalitet 3. Leverans 4. Ekonomi
Daglig styrning ska följa våra prioriteringar.

20 Standard som bas för förbättring
Ständiga förbättringar Rätt från mig Förbrukningsstyrd produktion Normalläge - Standardiserat arbetssätt Utjämnat flöde Balanserat flöde Standardisering Takt Visuellt Realtid Själva godisskålen Det blir synligt och tydligt när något är fel Består av sex st principer

21 Vad är ett standardiserat arbetssätt?
Den för närvarande bäst kända och överenskomna metoden att utföra ett arbete, med hänsyn till säkerhet, kvalitet, leverans och ekonomi.

22 Positionsstandard - Vad består den av

23 Tempobeskrivning Vad består den av Allt som behövs för att göra rätt

24 Standard som bas för förbättring
Finns standard Nej Skapa standard Ja Följs standard Nej Utbilda/Följ upp Ja Ny standard

25 Det unika med Scania och SPS
Vi älskar avvikelser, den dagen då vi inte ser avvikelser försvinner möjligheten att bli bättre De som jobbar i en process ska också kunna förbättra den. Om alla medarbetare kan metoder för att ställa av avvikelser, har vi bara inom Oskarshamn 1800 personer som dagligen gör oss bättre. Konsultgruppen och forskare Stegmodellen Leanfolket struntade i cheferna, gick direkt ut till line för att starta förbättringsarbetet. Resultatet blev ???? på line samt SPS Kaizen träning på plats i Japan

26 Agenda Scania Introduktion Scanias ’Leanresa’ SPS Ledarens roll
Sammanfattning Frågor

27 Ruthger de Vries/MC

28 Ledarens roll Den viktigaste egenskaperna hos en ledare är att vara en bra tränare. Lärarhandledning Läs OH:n Fråga: Varför är det så viktigt att vara en bra lärare? Svar: För att kunna ge din personal rätt kunskap och förståelse. Fråga: När är ni lärare? Svar: “Alltid” när ni är bland andra. Vi är övertygade om vikten av bra träning. Kännetecken på bra träning är att den är: Konsekvent Använder effektiva träningsmetoder. Täcker in både “hur” och “varför” Använder de olika stegen i lärandeprocessen effektivt

29 Ansvarar för att produktionsmålen uppnås
Ledarens roll Ansvarar för att produktionsmålen uppnås 1. Etablerar en standard! 2. Ser till att standarden efterlevs! 3. Förbättra det standardiserade arbetssättet! Utbildar och motiverar sin personal

30 Montörsträning i 4 steg:
Visa och instruera Övning ger färdighet Montörsträning i 4 steg: Följ upp 1 2 3 4 Förbered Montören Operation (VAD) Viktigt att tänka på (HUR) Orsak (VARFÖR) Tempo beskrivning:

31 STEG 1 - Förbered Montören
Avdramatisera Beskriv jobbet Kontrollera förkunskaper Motivera Positionera Montör Tränare STEG 2 - Visa och instruera Visa 3 gånger, förklara VAD, HUR & VARFÖR Kontrollera förståelse Uppmuntra frågor Ställ frågor Tränare Montör Besvara frågor STEG 3 - Övning ger färdighet Öva jobbet 4 gånger (minst) Rätta fel Återkoppla Förklara: VAD HUR VARFÖR Montör Tränare

32 PL på Toyotas Takaoka Plant
STEG 4 - Följ upp Anvisa support Uppmuntra frågor Kontrollera mot standard Coacha extra vid behov Trappa ner uppföljningen Träna själv Tränare Montör -”Genom att kontrollera och se visar jag respekt för varje medarbetares aktiviteter”, PL på Toyotas Takaoka Plant

33 Ständiga förbättringar
Utmana Nivå 3 Förbättra Nivå 2 Nivå 1 Avvikelse

34 Resultat

35 Sammanfattning Ledarens roll i SPS: Etablera en standard
Ser till att standarden efterlevs Förbättra det standardiserade arbetssättet För att: Alla ska bidra till kontinuerligt förbättring

36 Välkomna till Scania Besökets upplägg: - Vi ska visa upp en svensk industri med imponerande historia och ljus framtid. - Vi ska visa er vad det är som gör att vi är världsbäst (SPS & modulsystemet) - Vi ska på ett säkert sätt visa produktion av lastbilshytter. Vi beräknar att avrunda cirka klockan ??? Ge besökarna en helhetsbild av företaget så att de kan fokusera på den efterföljande rundvandringen och lämna företaget med en stor förståelse för vad Scania: - vad vi gör? (världsledande företag som tillverkar lastbilar, bussar och motorer och har tjänster inom service och finansiering.) - var någonstans i världen vi gör det? (Vi finns nästan i hela världen förutom nordamerika) - när vi gjort olika saker? (producerat produkter som cyklar, flygplan, bilar, tågvagnar, motorer. Startat fabriker i länder som Brasilien, Frankrike, Holland och Ryssland) - hur vi gör? (SPS, modulsystemet, förbättringsgrupper) - varför vi gör som vi gör? - vem?

37 Förbättringssnurran

38 Modul 4 Förbättringsarbete Problemlösning Modul 3 Standardisering
Att se Genom att uppfylla de principer vi gått igenom har vi uppnått ett första normalläge.


Ladda ner ppt "Välkomna till Scania Besökets upplägg:"

Liknande presentationer


Google-annonser