Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedel i eget boende

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedel i eget boende"— Presentationens avskrift:

1 Läkemedel i eget boende
LEBO Läkemedel i eget boende

2 LEBO - Vad är det ? Ett samverkansprojekt i Primärvården med hjälp av stimulansmedel. Alla 19 hälsocentraler i Gästrikland inkl privata Hälsocentraler. Apoteket och kommunen har deltagit. Kvalitetsgranskning av läkemedel i det ordinära boendet.

3 Målgrupp Urvalskriterier 75 år och äldre Ordinärt boende
Har tre eller fler läkemedel och/eller har svårigheter med läkemedelshanteringen och/eller nyligen varit inlagd på sjukhus och fått ändrade ordinationer och/eller att läkaren upptäcker ”avvikelser” i läkemedelslistan Exkluderade Patienter som har APODOS Patienter som tackar nej

4 Mätinstrument Läkemedel Namn, Styrka Patienten tar Primärvård
Slutenvård Läkemedels Förpackning Recept Avsedd ordination Kommentar

5 Resultat I projektet har 507 personer fått sina läkemedel genomgångna. 328 kvinnor och 179 män. Medelåldern var 83 år. Medelantal stående läkemedel per patient var (7,6) 8. Andel ”rätt” läkemedel var 82% och antal funna avvikelser var 15%. 21 distriktssköterskor på 19 hälsocentraler har utbildats och tränats i LEBO-metoden. Problemet är störst i vårdens övergångar.

6 Läkemedelsberättelse
Furix har ökats från 1 till 2 tabletter dagligen pga. ökad hjärtsvikt Spironolakton insatt pga. lågt kaliumvärde. Kåvepenin mot lunginflammation insatt för ytterligare en veckas behandling. Importal ersätter Laktulos pga. illamående. Tramadol har tagits bort då du inte längre besväras av ryggsmärta. Digoxin har minskats från 0,25mg till 0,13mg då halten i blodet var för hög. Läkemedelslista: Medicin, styrka Verkan Kl. 08 Kl. 14 Kl. 20 Natt Anm. T. Furix 40 mg Vätskedrivande 1 T. Spironolakton 25 mg Kaliumsparande T Digoxin 0,13 mg För hjärtat T Kåvepenin 800 mg Penicillin tom. 16/2 T Stilnoct 5 mg Sömntablett (1) Vb Dospulver Importal Mot trög mage T Panodil 500 mg Mot värk T Behepan 1 mg Vitamin B12


Ladda ner ppt "Läkemedel i eget boende"

Liknande presentationer


Google-annonser