Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Att göra användningstester Niclas Siljedahl, Länsbibliotek Dalarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Att göra användningstester Niclas Siljedahl, Länsbibliotek Dalarna."— Presentationens avskrift:

1 1 Att göra användningstester Niclas Siljedahl, Länsbibliotek Dalarna

2 2

3 3

4 4

5 5 Vi är omgivna av dålig design ”Kognitiv ergonomi” = Anpassning till hur människor tänker Många användare anpassar sig själva Många användare klandrar sig själva

6 6 Designprinciper Affordanser Mappningar Begränsningar Återkoppling Baddesigns.com Nielsens 10 usability heuristics

7 7 Vad händer när design inte anpassas till mänskligt tänkande? I värsta fall: Fara Misstag Regelbrott Irritation Slöseri med tid Negativ inställning till biblioteket

8 8 Varför göra egna undersökningar? Du får specifik info som gäller just ditt bibliotek Du får möta användarna i IT- sammanhang och får en bättre uppfattning om hur de tänker

9 9 Olika sorters undersökningar Enkäter Intervjuer Fokusgrupper Direkt observation m fl

10 10 En modell för användningstester Observation Diskussion Tänka-högt Lätt, billigt, givande!

11 11 Ingredienser 1 design/prototyp/skiss/webbplats 30 uppgifter 5 testpersoner 1 testledare 1 testmiljö Rör om!

12 12 Designen Pappersprototyper –Billigt, kreativa idéer –Ju mer ”färdig” en design verkar, desto mindre benägen är man att kritisera Datorprototyper –Html, Director Dagens webbplats

13 13 Uppgifterna Vad bör man kunna göra på webbplatsen? Varierad svårighetsgrad Användbarhetsmål

14 14 Testpersonerna Annonsera: Hjälp oss! Fråga på biblioteket ”Bekants bekant” Antal: 5-10? Fördelning: kön, ålder, datorvana mm Barn, andra språk, funktionshinder Ersättning: biobiljett?

15 15 Testmiljön och testledaren Avslappnat och bekvämt Ostört – stäng av telefoner! Antal testledare? Videoinspelning? + Upptäcker saker man missat, bra ”bevis” -Tidskrävande, hämmande

16 16 Pilottest Testar testet Formuleringar Tidsåtgång (stryk/lägg till) Vänta med vissa förbättringar?

17 17 Testets upplägg Ca 1h totalt Introduktion –Kaffe –Förklara syftet, tidsåtgång, anonymt –Förintervju: Bakgrundsinfo Uppgifter Avslutning

18 18 Testledarens roll Observera Anteckna Fråga

19 19 Saker att tänka på Testpersonen bestämmer Be testpersonen tänka högt! Hjälp inte till Sidospår kan vara givande Fallgropar –Testpersonen upplever att det är han/hon som utvärderas –Testpersonen vill inte kritisera dig!

20 20 Att runda av Avslutande intervju –Diskussion utifrån resultatet Följdfrågor Allmänna observationer och funderingar

21 21 Efteråt Sammanställning –Notera särskilt återkommande problem Förbättra webbplatsen –Åtgärda problemen Presentera resultatet –För kolleger/kommun/IT-folk? Fortsätt testa!

22 22 Lycka till! Frågor: niclas.siljedahl@falun.se


Ladda ner ppt "1 Att göra användningstester Niclas Siljedahl, Länsbibliotek Dalarna."

Liknande presentationer


Google-annonser