Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CT Buk med 100 eller 120Kv? Monica Segelsjö, Sjuksköterska, BFC Röntgen, Per-Erik Åslund, Sjukhusfysiker, Sjukhusfysik Akademiska Sjukhuset.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CT Buk med 100 eller 120Kv? Monica Segelsjö, Sjuksköterska, BFC Röntgen, Per-Erik Åslund, Sjukhusfysiker, Sjukhusfysik Akademiska Sjukhuset."— Presentationens avskrift:

1 CT Buk med 100 eller 120Kv? Monica Segelsjö, Sjuksköterska, BFC Röntgen, Per-Erik Åslund, Sjukhusfysiker, Sjukhusfysik Akademiska Sjukhuset

2 kV historiskt på CT 120 kV olika protokoll: S,(M) och L 120 kV med mAs modulering 100kV (ev. 80kV) aktivt val med mAs modulering Anpassning av kV automatiskt beroende på undersökningstyp

3 Frågeställning - Hur fungerar kV moduleringen vid CT-buk - Påverkas dosen till patienten - Bildkvalité - Kontrastuppladdning i levern Gör CT någon justering avseende kV? Påverkar det dosen? Bildkvalitén? Kontrastuppladdningen påverkas den om kV sänks?Thorax-buk justerar dosautomatik avseende storleken på patienten. Viktigt att pat är korrekt centrerad höjdled på topogrammet

4 Modulering mA CARE Dose 4D - Brusnivå som bildkvalité index
Jämn brusnovå genom hela pat. Simens har Qual ref mas som värde. Dosmodulering xyz-led Systemet jämförmed en normalpat på ca70kg Bild:Siemens

5 Modulering kV CARE kV - CNR som bildkvalitéindex
För att optimera us kan kV ändras och därmed CNR beroende på us –typ. Nge brusnivån. Nu även Som tidigare ref värden för att Kontrast-brusförhållande. Ref väredn ställs in som vanligt. Beroende på var bollen placeras känner systemet av om kV kan sänkas för att optimera kontrasten. Ju längre till högre lägre kV-mer brus Bild från Definition Flash, Akademiska Sjukhuset

6 Material & Metod Patientmaterial (40 patienter): - CT buk, venfas - vikt kg Undersökningen: - Nativt sequencescan över levern - Längd, beräkna BMI Tidsbokade pat ofta onkologpat. Seq med samma parametrar som spiralen dosökning 2-3% totalt.

7 Material & Metod 40 patienter
20 patienter Siemens Sensation 120 kV standard 20 patienter Siemens Definition 120 kV som ref. värde

8 Skillnader Siemens Definition Flash Siemens Sensation 16 Dosautomatik
CARE kV CARE Dose4D kV Ref kV 120 120kV Ref mAs 150 mAs 165 mAs Kollimering 128x0,6 mm 16x1,5 mm Pitch 1,1 1,0 Kernel I 31, iteraktiv 2 steg B 31 Intravenös kontrast 75 ml Iomeron 400mgI/ml =30 g I 85 ml Omnipaque 350mgI/ml =29,8 g I Lägre ref mAs på Def då vi använder Safire, Minskat lite. Kollimering 1,5 på Sensation annars blir scantiden för lång. Olika kontrastmedel men samma mängd Jod.

9 Frågeställning - Hur fungerar kV moduleringen vid CT-buk - Påverkas dosen till patienten - Bildkvalité - Kontrastuppladdning i levern Gör CT någon justering avseende kV? Påverkar det dosen? Bildkvalitén? Kontrastuppladdningen påverkas den om kV sänks?Thorax-buk justerar dosautomatik avseende storleken på patienten. Viktigt att pat är korrekt centrerad höjdled på topogrammet

10 Definition Flash- CARE kV
? Alla på Flash kördes på 100kV

11 Resultat – CARE kV 100 kV Alla 20 pat på Flash kördes på 100kV

12 Frågeställning - Hur fungerar kV moduleringen vid CT-buk - Påverkas dosen till patienten - Bildkvalité - Kontrastuppladdning i levern Gör CT någon justering avseende kV? Påverkar det dosen? Bildkvalitén? Kontrastuppladdningen påverkas den om kV sänks?Thorax-buk justerar dosautomatik avseende storleken på patienten. Viktigt att pat är korrekt centrerad höjdled på topogrammet

13 Dosskillnad 21% 100 kV istället för 120 kV och…
Syftet var att se om det blev någon dosbesparing. Bättre attenuering men blev allt bra?

14 Patientmaterial 100kV 120kV Vikt 73 (57-90) kg 74 (55-90) kg Längd 170 cm 170 cm BMI 25,1 (19,4-33,1) 25,8 (19,3-31,6) Ålder 61 år 64 år Scanlängd 487 mm 480 mm Materialet likvärdigt

15 ”Ragnar” Antropromorfiskt bukfantom(Alderson RS-113T) Ragnar motsvarar en person på 175 cm och 74 kg vilket ger BMI 24,2 kV modulering- 100kV gav 29% lägre dos!! Kontroll med fantom Ragnar ”jämntjock” patienter har olika kroppskonstitution

16 Frågeställning - Hur fungerar kV moduleringen vid CT-buk - Påverkas dosen till patienten - Bildkvalité - Kontrastuppladdning i levern Dosen men hur blir bildkvalitén?

17 Levern Lågkontrastobjekt ej acceptabelt med mycket brus Bruset bör ej överstiga 12 HU

18 Brus i bilden HU Antal patienter
ibehåFå under 12 HU beror på attvi accepterat högre brus. Sänks brusnivån höjs dosen men troligen bibehålls relation i dos mellan grupperna.Brus under 12 Hu enligt Yu et al. endast 3 st i 120kV klarade detta. Bruset högre i 100kVgruppen men mer jämt fördelat än i 120kV brus i 100kV även på smala pat se över inställningar. Antal patienter

19 Brus i bilden B 31 118/20,4 HU I 31/2 118/15,8 HU
Ett sequencescan togs över levern då vi inte kör nativt då de flesta är kontroller B /20,4 HU I 31/2 118/15,8 HU

20 Frågeställning - Hur fungerar kV moduleringen vid CT-buk - Påverkas dosen till patienten - Bildkvalité - Kontrastuppladdning i levern Gör CT någon justering avseende kV? Påverkar det dosen? Bildkvalitén? Kontrastuppladdningen påverkas den om kV sänks?Thorax-buk justerar dosautomatik avseende storleken på patienten. Viktigt att pat är korrekt centrerad höjdled på topogrammet

21 Kontrastuppladdningen i levern
Attenueringsskillnaden pre-post iv kontrast, bör vara >50 HU i levern för en bra undersökning Jod har bättre attenueringskoefficient vid låg kV - Sequence scan innan iv kontrast - 3 ROI i levern före/efter kontrast Ett seq scan innan kontrast med samma parametarar som spiralen

22 Attenueringsskillnad-vikt
Linjära att koefficienten brantare för Jod än (tex vatten?) Fler >50HU i 100kV gruppen även vid vikt>80kg och BMI >25

23 Attenueringsskillnad-vikt
Linjära att koefficienten brantare för Jod än (tex vatten?) Fler >50HU i 100kV gruppen även vid vikt>80kg och BMI >25

24 Slutsats, modulering kV
- kV moduleringen fungerar - Sparar dos, ca 20% - Mer, men acceptabelt, brus på 100 kV - Uppladdningen i levern bättre på 100kV Dvs att köra på 100kV

25 Klart. Men alla maskiner har inte kV automatik
Klart? Men alla maskiner har inte kV automatik. Överföra detta till äldre maskiner?

26 “It is important to note that no protocol is considered permanent”
Tamm EP et al, Quality initiatives: CT radiation dose reduction: how to implement change without sacrificing diagnostic quality; Radiographics Nov-Dec

27 100kV istället för 120kV Tittade på CTDI på100/120 på Flash ca 50mAs högre på 100kV(siffror innan scan)

28 CatPhan 486 kV mAs CTDIvol 120 200 13,36 150 10,02 100 6,68 8,18 6,11 4,07 CTP486 homogent material 0-20HU(2%) från vatten. Seq scan med fasta parametrar. Detta för att kunna välja ut en ung ref mAs för 100kV. Hade även jmf prescan på Def Flash för att se värden på pat

29 CatPhan 486 Position kV mAs 12 3 6 9 centralt HU SD 120 200 13,8 5,4
13,3 4,9 13,4 13,6 4,8 14,2 5,1 150 13,7 6,2 5,9 6,3 13,1 6,4 14,1 100 13,2 7,2 7,3 7 14,5 3,9 6,5 3,7 6,6 3,4 4,1 7,4 3,8 3,6 6,7 4,6 8,6 8,7 4,2 8,8 11 3,5 9,4 10,6 Mer brus centralt på 100kV Sämre penetreringsförmåga/lägre energi på 100kV och 80kV därför svårt att använda pga för mycket brus

30 CatPhan 515 Lågkontrastmodul Cylindrar med HU 3, 5 resp 10HU skillnader från bakgrund. Hur många kunde vi se? 100 kV 150 mAs 120 kV 100 mAs

31 CatPhan 515 kV mAs 1%(10HU) 0,5%(5HU) 0,3%(3HU) CTDIvol 120 200 7 5 till 6 2 13,36 150 1 10,02 100 6 3 6,68 6 till 7 4 8,16 6,11 4,07 Lågkontrastmodul Cylindrar med HU 3(0,3%), 5(0,5%) resp 10(1%)HU skillnader från bakgrund. Hur många kunde vi se? Subjektivt, kräver bra skärm och mörkt rum. Ev lite bättre på 100kV

32 Resultat CTDIvol pre.scanning - 120kV/165 Qual. Ref.mAs - 100kV/ Quality Ref.mAs Dosbesparing ca 6-10% Simulerar scan CTDI-värden

33 Resultat-utveckling 100-100? 100kg-100kV
Kroppskontstitutionen har betydelse Dosbesparande Kontrastbesparande vid nedsatt njufunktion

34 Tack! monica.segelsjo@akademiska.se
Klart? Men alla maskiner har inte kV automatik. Överföra detta till äldre maskiner? Tack!


Ladda ner ppt "CT Buk med 100 eller 120Kv? Monica Segelsjö, Sjuksköterska, BFC Röntgen, Per-Erik Åslund, Sjukhusfysiker, Sjukhusfysik Akademiska Sjukhuset."

Liknande presentationer


Google-annonser