Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Företag i kärnkraftbranschen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Företag i kärnkraftbranschen"— Presentationens avskrift:

1 Företag i kärnkraftbranschen
Branschkväll, Linköpings Universitet tisdagen den 5 oktober 2010

2 Agenda Presentation av företagen och representanterna
Kort introduktion till kärnkraftsbranschen Gästföreläsare: Michael Österlund, Uppsala Universitet Några yrkesval Vägar in i kärnkraftbranschen Frågor Mat & Mingel

3 Glöm inte utvärderingen!

4 Anställda i kärnkraftbranschen

5 Företagens lokaliseringar
FORSMARK RINGHALS STOCKHOLM OSKARSHAMN NYKÖPING (STUDSVIK) RINGHALS OSKARSHAMN FORSMARK BARSEBÄCK STOCKHOLM FORSMARK OSKARSHAMN - Visa vart vi finns lokaliserade NORRKÖPING VÄSTERÅS VÄXJÖ VÄSTERÅS TÄBY

6 RINGHALS Ringhals AB Ägare:
Vattenfall 70,4%, E.ON. Kärnkraft Sverige 29,6% Elproduktion per år: 25-28 TWh Antal anställda: Ca 1500 personer Reaktorerna: R1: nettoeffekt ca 855 MW startades 1976 R2: nettoeffekt ca 870 MW startades 1975 R3: nettoeffekt ca 1050 MW startades 1981 R4: nettoeffekt ca 935 MW startades 1983 Övrigt: R1 är en kokvattenreaktor (BWR) och byggd av ASEA Atom. R2 –R4 är Sveriges enda tryckvattenreaktorer (PWR) och är byggda av amerikanska Westinghouse.

7 FORSMARK Forsmarks Kraftgrupp AB Ägare:
Vattenfall 66% ,Mellansvensk Kraftgrupp 25,5%, E.ON. Kärnkraft Sverige 8,5% Elproduktion per år: 22-25 TWh Antal anställda: Ca 1050 personer plus entreprenörer, totalt ca personer Reaktorerna: F1: nettoeffekt ca 1000 MW startades 1980 F2: nettoeffekt ca 1000 MW startades 1981 F3: nettoeffekt ca 1200 MW startades 1985 Övrigt: F1 och F2 är samma reaktormodell (BWR-69) och byggd av ASEA Atom. F3 (BWR-75) har en tvillingmodell som finns i Oskarshamn (O3) och dessa är byggda av ASEA Atom.

8 Företagens lokaliseringar
FORSMARK RINGHALS STOCKHOLM OSKARSHAMN NYKÖPING (STUDSVIK) RINGHALS OSKARSHAMN FORSMARK BARSEBÄCK STOCKHOLM FORSMARK OSKARSHAMN - Visa vart vi finns lokaliserade NORRKÖPING VÄSTERÅS VÄXJÖ VÄSTERÅS TÄBY

9 OKG Oskarskarshamns Kraftgrupp AB (OKG) Ägare:
E.ON. Kärnkraft Sverige 54,5%, Fortum 45,5% Elproduktion per år: 15 TWh Antal anställda: Ca 900 personer Reaktorerna: O1: nettoeffekt ca 490 MW startades 1972 O2: nettoeffekt ca 660 MW startades 1974 O3: nettoeffekt ca 1450MW startades 1985 Övrigt: O1 är Sveriges äldsta ännu operativa reaktor och O2 är av samma modell som Barsebäck 1 och 2. O1 och O2 är byggda av ASEA Atom. Oskarshamn (O3) är en tvillingmodell till F3 och dessa är byggda av ASEA Atom.

10 Företagens lokaliseringar
FORSMARK RINGHALS STOCKHOLM OSKARSHAMN NYKÖPING (STUDSVIK) RINGHALS OSKARSHAMN FORSMARK BARSEBÄCK STOCKHOLM FORSMARK OSKARSHAMN - Visa vart vi finns lokaliserade NORRKÖPING VÄSTERÅS VÄXJÖ VÄSTERÅS TÄBY

11

12 BARSEBÄCK Barsebäck Kraft AB Ägare: Barsebäck är ett helägt dotterbolag till Ringhals AB. Elproduktion per år: Barsebäck 1 stängdes 30 november Barsebäck 2 stängdes 31 maj 2005 Antal anställda: Ca 150 personer Reaktorerna: B1: nettoeffekt ca 600 MW startades 1975 B2: nettoeffekt ca 600 MW startades 1977 Övrigt: B1 och B2 är samma modell (som O2) och byggd av ASEA Atom. Barsebäck kan börja rivas tidigast 2020 då ett slutförvar till rivningsmassorna ska stå färdigt. Detta slutförvar ska byggas i anslutning till SFR här i Forsmark.

13 Företagens lokaliseringar
FORSMARK RINGHALS STOCKHOLM OSKARSHAMN NYKÖPING (STUDSVIK) RINGHALS OSKARSHAMN FORSMARK BARSEBÄCK STOCKHOLM FORSMARK OSKARSHAMN - Visa vart vi finns lokaliserade NORRKÖPING VÄSTERÅS VÄXJÖ VÄSTERÅS TÄBY

14 SKB

15 Företagens lokaliseringar
FORSMARK RINGHALS STOCKHOLM OSKARSHAMN NYKÖPING (STUDSVIK) RINGHALS OSKARSHAMN FORSMARK BARSEBÄCK STOCKHOLM FORSMARK OSKARSHAMN - Visa vart vi finns lokaliserade NORRKÖPING VÄSTERÅS VÄXJÖ VÄSTERÅS TÄBY

16 ALSTOM Modernisering vid Forsmark 2 Världens största kärnkraftverk 1650 Mw under uppbyggnad bla av ALSTOM i Frankrike

17 Företagens lokaliseringar
FORSMARK RINGHALS STOCKHOLM OSKARSHAMN NYKÖPING (STUDSVIK) RINGHALS OSKARSHAMN FORSMARK BARSEBÄCK STOCKHOLM FORSMARK OSKARSHAMN - Visa vart vi finns lokaliserade NORRKÖPING VÄSTERÅS VÄXJÖ VÄSTERÅS TÄBY

18 WESTINGHOUSE

19

20 Alla energikällor behövs

21 Världens elproduktion
Såhär har det sett ut länge: Fossila bränslen, gas, olja kol står för en stor del av elproduktionen och också för mycket koldioxid. Förnybara energikällor måste vi satsa med på. Vind, sol, bioenergi, kärnkraft, vatten, kol, vatten. Ta bort icke förnybart helt? Kommer nog inte att inträffa. Olika landsområden har olika förutsättningar och därför måste man välja den kombination som passar landet bäst. Sverige har möjlighet med vattenkraft, vilket vi satsat på bredvid kärnkraften. Lagra koldioxiden i bergen en möjlighet som man nu utreder för att minska utsläppen.

22 Sveriges totala elproduktion

23 Kokvattenreaktor (BWR)

24 Tryckvattenreaktor (PWR)

25 Kärnkraftshistoria Den politiska ambitionen fram till 1960/70-tal innebar att Sverige skulle bli kärntekniskt självförsörjande, ”Den Svenska linjen”. : Nya anläggningar levererades (nästan) varje år med en snabb teknikutveckling mellan leveranserna. ASEA-ATOM, ASEA-STAL, Statens Vattenfallsverk : Inga nya anläggningar, låga investerings-ambitioner, uppsplittring av ASEA-koncernen. 2003 och framåt… : Vattenfall AB hette då Statens Vattenfallsverk och ansvarade för alla aspekter av Sveriges elförsörjning – produktion, distribution, utvecklingsprojekt. Sverige hade en industrigruppering kring ASEA som kunde leverera det mesta som behövdes (ASEA-ATOM, ASEA-STAL, …) De flesta utvecklingsprojekt beslutades gemensamt mellan Vattenfall och ASEA på hög nivå inom företagen. Nya anläggningar levererades (nästan) varje år med en snabb teknikutveckling mellan leveranserna. : Inga nya anläggningar. Ingen utbyggnad av elnätet. Ett begränsat antal utvecklings- och ombyggnadsprojekt. Avreglering av elmarknaden med låga kraftpriser och låga investeringsambitioner. Avrustning av leverantörerna och uppsplittring av ASEA-koncernen. Internationell konsolidering till ett fåtal tillgängliga leverantörer.

26 Aktiviteter inom branschen
Ny kärnkraft Application doubles Dutch new-build plans Reactor and fuel take-back for Vietnam India ready to export reactors Contract signed for Tianwan phase 2 Alstom generator packages for Chinese plants Fuel loading starts at Bushehr 1 Bulgaria advanced plans for new nuclear Contracts for next Chinese AP1000s Nuclear site studies in Brazil Investment in Argentine nuclear Construction of Fangchenggang plant starts Work on Phase II of Hongyanhe plant begins B&W to construct mPower test facility All systems go for Jordan's first nuclear reactor Criticality for fast reactor Fuel for Russia's first floating plant Grid connection for first Ling Ao II unit Construction underway at Haiyang 2 First concrete for fourth Rostov reactor Georgia Power accepts Vogtle loan guarantee Reactor starts up at Ling Ao II Agreement to complete Ukrainian reactors Siting licenses for Leningrad Phase II units CEZ submits Temelin EIA documents Internationellt samarbete Nuclear agreement for Kuwait and Japan South Korean partnership for Argentina UK partnership for major components Poland, USA agree to nuclear cooperation Trio team up for Saudi nuclear projects Japanese companies join forces for intern. market Siemens raises stake in Chinese joint venture EOn and CEA to cooperate on nuclear R&D India, Canada sign nuclear cooperation agreement GdF Suez, EOn partner on Italy Mitsubishi partners with Iberdrola on APWR Russia and Bangladesh agree to cooperate Forskning och utbildning French government puts up funds for Astrid Boost to UK nuclear technology research Funding fortifies US nuclear education Nuclear R&D funding announced Construction of Chinese 'Nuclear City' to start Chinese research reactor starts up

27 Aktiviteter inom branschen
Energipolitik Hong Kong to replace coal with nuclear IAEA: Renaissance is in motion Building plants builds support in South Korea Nuclear strategy develops in Ukraine India-US reprocessing agreement signed Governmental approval for Turkish construction plan UK energy minister: nuclear plans still on course Finnish nuclear program gets ready Vietnam plans ambitious nuclear program Apec energy ministers back nuclear power Nuclear key to Japan's energy future New phase for Swedish nuclear Nigeria aims to go nuclear by 2019 Saudi study for a vision of nuclear Modifieringar Russian reactor down for life extension work Czech reactors could supply heat Third Japanese reactor to load MOX First US AP1000 simulator contract for GSE Government grants Vandellos ten more years Japanese unit cleared for extended operation Major upgrade for MOX plant Alstom expands turbine production VVER-100 reactors uprated by the end of the year Bränsleframställning Greenland clears way for uranium study Russia launches new UO2 line Bioloeaching shows promise for Swedish U Uranium resources for at least a century Go-ahead for Urenco's Eunice plant Bolivia searches for uranium Avfallshantering Construction starts on Japanese used fuel store Olkiluoto expands interim used fuel storage Haiyang waste treatment facility contract Russian nuclear site fully decommissioned UK gets a new plutonium lab Search for Canadian nuclear waste site Källa:

28 Kärnkraften i världen Stort globalt behov av ny elproduktion.
Västvärldens elproduktionsanläggningar börjar bli gamla – få investeringar på senaste 20 åren. Personalen börjar också bli ”gammal” – få nyrekryteringar senaste 20 åren. Många länder satsar på ny kärnkraft. Få leverantörer finns att tillgå. Dessa har dessutom minskat sin kapacitet. Stor och allmän resursbrist. På Forsmark, OKG och Ringhals pågår fleråriga moderniserings- och effekthöjningsprojekt som innebär projektering, analys, utveckling och montage. Projekten berör t ex: el-, styr- och reglerteknik turbin- och generatorservice härd- och bränsleteknik modernisering av kontrollrum

29 KÄRNKRAFT – utmaningar och möjligheter
Michael Österlund Avdelningen för tillämpad kärnfysik Uppsala universitet 29

30 Utmaningar Klimat Hälsa och välfärd 85% fossila bränslen
5% biobränslen 5% vattenkraft 5% kärnkraft Hälsa och välfärd Över 1 miljard människor saknar rent vatten Ca dödsfall/år inom EU förknippas med fossila bränslen Världen har ett växande behov av elektricitet för hälsa och välfärd. Framtida kärnkrafts-teknologi är en del av lösningen!

31 Stort utbildningsbehov
Ett nytt högskoleingenjörs-program i kärnkraftteknik i nära samarbete med svensk industri, start ht-10 Förkunskaper: Minst 2-års studier på maskin elektro eller motsvarnde För civilingenjörer har Chalmer och KTH startat mastersutbildningar

32 Kärnkraftsläget idag 14 % av världens elproduktion (441 reaktorer)
45 % av Sveriges elproduktion (10 reaktorer) Endast en liten andel av uranet utnyttjas i dagens reaktorer (ca. 0,7 %) Om allt uran kunde utnyttjas skulle det räcka i miljontals år Problem idag: Begränsad resurs Avfallet Lösning: använd kärnavfallet som bränsle Tekniken finns, men den är inte optimerad

33 Liten kärnkraftsskola
Förbränning av biobränslen och fossila bränslen C+O2 → CO2 + 4 eV Fission 235U+n → F.P n MeV Fission av 1 gram 235U ger kWh vilket motsvarar energin i 2,3 m3 olja. En fissionsreaktor på 1000 MWe producerar ca. 2,3 m3 bränsleavfall/år Normalvilla 150 m2: Uppvärming kWh, hushållsel kWh, varmvatten kWh = kWh/år 33

34 Är avfallet en resurs? Kärnavfallet består av Fissionsprodukter
t.ex. Cs-137 kortlivade (“borta” efter 300 år) Transuraner bl.a. Pu och Am långlivade (“borta” efter år) Transuraner kan klyvas i fjärde generationens reaktorer

35 Vad kan kärnkraften göra bättre?
Mål för fjärde generationens reaktorer Utnyttja bränslet ca. 100 ggr bättre Producera 100 ggr. mindre mängd långlivat, högaktivt avfall Använd högre arbetstemperaturer ger förbättrad omvandlingsfaktor till elektricitet och/eller möjlighet att använda värme för industriella ändamål Använda säkerhetsprinciper som är oberoende av tekniska system och mänskligt ingripande Det använda kärnbränsle som man planerar slutförvara i Forsmark skulle om det användes i 4. generationens reaktorer räcka för 1000 års drift av 10 reaktorer med effekten 1 GWe. Lägger man till det utarmade uran som blev restprodukten när bränslet en gång tillverkades skulle vi har bränsle för 5000 års drift. Brytning av uran skulle kunna upphöra. 35

36 Nya generation fyra-reaktorer
Elproduktion Europas plan: Natriumkyld snabbreaktor (ASTRID) Advanced Sodium Test Reactor for Industrial Demonstration Design klar 2012 (600 MWel) Prototyp i drift 2020 Blykyld snabbreaktor (LEADER) Lead-cooled Advanced Experimental Reactor Projektstart april i år Prototyp i drift 2025 Vätgasproduktion / värme Hög temperatur (>850ºC) En möjlig väg in i vätgassamhället Astrid kostar ca. 4 M€, och använder Am-laddat MOX-bränsle. 36

37 Under tiden… 58 reaktorer under byggnation 152 under projektering
I Europa bygger Finland, Frankrike och Slovakien nya reaktorer Många fler länder planerar för nybyggnation, exv. Förenade Arabemiraten Sverige (tills vidare) Effekthöjning med ca. 30 % Förlängd livstid, 25 år 40 år  60 år planeras Nybyggnation!? Elpris utan skatter, bidrag och avgifter: kärnkraft öre/kWh, vattenkraft 39 öre/kWh, vindkraft 64 öre/kWh 37

38 Forskning i Sverige Gen-IV forskning bedrivs i ett unikt samarbete mellan Chalmers, KTH och Uppsala universitet För första gången sedan 1980: 36 Mkr för 10 doktorander och 12 forskare Ytterligare 15 doktorander kommer snart att behövas! Tre arbetspaket bränsleutveckling: tillverkning, provning och modellering av (U,Pu)N- samt (Pu,Zr)N-bränslen materialforskning: modellering och undersökning av strålskador på konstruktionsmaterial. Experimentella undersökningar av korrosion i blysmältor reaktorsäkerhet: växelverkan mellan bränsle och bly, kärndata, termohydraulik, transientanalys, detektorutveckling och icke-spridning

39 Tack för uppmärksamheten!
Michael Österlund Avd för tillämpad kärnfysik Uppsala universitet 018 – Ångströmlaboratoriet, Uppsala

40 Yrkesbeskrivning Namn: Johan Holmgren
Företag: Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB Yrke: Simuleringsingenjör Vad gör KSU? – Kan framstå som okända. Utbilda personalen på verken, både drift och operativ. Har huvudkontor i Studsvik samt lokalkontor vid verken, inkl Barsebäck där vi bedriver underhållsutbildning i verkslik miljö. KSU ägs av kärnkraftverken och tillhör Vattenfallkoncernen.

41 Min väg till KSU Civilingenjörsprogrammet Teknisk fysik och elektroteknik vid LiTH Examensarbete vid Aerotech Telub i Arboga Simuleringsingenjör på Agito i Kongsberg Trainee på KSU Simuleringsingenjör på KSU i Studsvik Johan Holmgren, 31 år, kommer från Norrtälje Optik, olja, kärnkraft – det ena behöver inte utesluta det andra.

42 Teknikavdelningen på KSU
8 stycken fullskalesimulatorer Utbildning Test och verifikation Teknikavdelningen står för utveckling och underhåll Vad gör en ingenjör på ett utbildningsföretag? KSU har en ganska stor teknikavdelning som till stor del arbetar med att utveckla och underhålla de simulatorer vi har (tar även hand om IT). Det händer också att representanter från teknikavdelningen deltar i undervisning. Totalt har vi 8 st fullskalesimulatorer. De ska vara verkslika, alltså återspegla de verkliga kontrollrummen så bra som möjligt. Simulatorerna används till att träna operatörerna som jobbar i verkens kontrollrum. Återträning…scenarion… Simulatorerna används inte bara till utbildning utan även för test och verifiering av nya system som införs eller för att se hur ändringar kan komma att påverka. Avdelningens arbete innefattar såväl hårdvaru- som mjukvarurelaterade uppgifter. På bilden ser vi en vy från instruktörskuren i en fullskalesimulator. Från den styr instruktören det som sker i simulatorn. Härifrån kan de ladda upp utgångslägen och trigga fel etc. Instruktörerna utvärderar arbetet som operatörerna utför i kontrollrummet och övervakar deras åtgärder, kommunikation osv.

43 Vad är min uppgift? Modellering av systemen på verken
Bygger modeller av de system som finns inne på verken. Modellerna ska beskriva processerna på verket så bra som möjligt. De order som en operatör ger ska omvandlas till signaler som ger effekt i modellerna. Trycker man på en knapp på panelen som öppnar en ventil så ska modellerna beräkna om flöden och liknande så att systemet motsvarar att ventilen har öppnats. Sedan skickas information från modellen till panelen (mätare) som visar hur stort detta flöde är. Det finns modeller för hydraulik, el, logik och härd. Oftast används färdig mjukvara, med grafiska gränssnitt, där systemen byggs. Vi använder olika program beroende på vilken simulator det är och vilken tillämpning som avses. Jag jobbar med hydraulik och arbetar främst mot R2. Vid skapande av modell: för in ventiler, pumpar, värmeväxlare, tankar osv. Parametrar för de olika objekten ska sättas. Sedan måste modellen trimmas så flöden, tryck osv överensstämmer med verkligheten. Volymer och admittanser kan behöva justeras. Vid konstruktionen utgår man från ritningar och annan info som tas från verken. Vissa förenklingar görs.. Mycket jobb, alla ändringar som införs ska in i simulatorn. Grovt sett kan man säga att arbetet utförs enligt bilden. (Ändring, bygge, modell, simulator, utbildning, verifiering) Finns även testsystem o.l.

44 Yrkesbeskrivning Namn: Lisa Bladh
Företag: Forsmarks Kraftgrupp AB, Vattenfall Yrke: Systemingenjör i process- och säkerhetsanalys Lisa Bladh. Jobbar sen 1,5 år sedan på Forsmark som Systemingenjör i Process och säkerhetsanalys. Jag tänkte berätta för er lite om - min bakgrund och hur jag hamnade på Forsmark vad som händer på Forsmark Vad jag gör på Forsmark Forsmark ägs till 66 % av Vattenfall. 25,5% av Mellansveks Kraftgrupp och 8,5% av eon Detta innebär att Forsmark är ett dotterbolag inom Vattenfallkoncernen, och i mitt fall att jag är Vattenfallanställd och har goda möjligheter att röra mig inom koncernen. Systemingenjör innebär första nivån av civilingenjör. Med mer erfarenhet går jag vidare till processingenjör för att till sist kunna arbeta som specialist.

45 Min väg till Forsmark Civilingenjörsprogrammet Energisystem på Uppsala Universitet 2002 Praktikplats sommaren 2007 Forsmark Examensarbete HT 2007 Forsmark Systemingenjör på Forsmark from april 2008 Praktik Exjobb Kommer ursprungligen från Ludvika. Är 27 år och bor i Uppsala pendlar till Forsmark. Min utbildning har jag fått på Uppsala Universitet där jag läste civilingenjörsprogrammet Energisystem. Jag läste även ett extra år på University of Queensland i Australien Under min utbildning var jag extra intresserad av processer, reglering, värmeteknik och strömingslära. Två orsaker som fick mig att söka mig mot kärnkraft. Mot slutet av min utbildning läste jag även en kurs i kärnkraftteknik för Bumpen här och fick upp ögonen för att kärnkraft är otroligt intressant. Dessutom så fick jag lyssna på ett föredrag av Gustav som är min kontorschef idag och tyckte att det han berättade lät väldigt intressand Sagt och gjort, kommande sommar så sökte jag en praktikplats på tvärteknikavdelningen på Forsmark som jag fick. Därefter har det bara gått på räls. Direkt efter praktiken sökte jag om att få utföra mitt examensarbete på Forsmark och i april 2008 fick jag anställning efter mitt examensarbete.

46 Ekonomi Kommunikation Säkerhet & miljö Företagsutveckling
Organisationsschema VD Vice VD Ekonomi Kommunikation Säkerhet & miljö Företagsutveckling Forsmark 1 Forsmark 2 Personal Forsmark 3 Underhåll Gemensam service Forsmarks Skola Teknik

47 Reaktorinneslutningen

48 RI-analyser Varför RI:s integritet (effekthöjningen)
Miljökvalificering (SSM) Beräkningsparametrar Tryck Temperatur gasfas Temperatur vatten Differenstryck över mellanbjälklaget Vattennivåer

49 Vad jobbar vi med på FTTP?
FTTP –tvärteknikavdelningens processanalysgrupp Gruppen genomför analyser inom områdena: Signal- och reglerteknik Värmeteknik Transienter Härdstabilitet Processteknik Jag jobbar i tvärteknikavdelningens analysgrupp FTTP. Ung grupp år gamla. Bosön VM i höstas. I min grupp arbetar vi med att utföra analyser eller fungera som projektledare, kontaktpersoner mot andra företag som utför analyserna åt oss, tex WSE, ÅF, VPC. Regelbundna analyser. Stabilitet vid uppgång. Transientanalyser vid utbyte av härden – tittar framförallt på att man inte kan få bränsleskador på grund av torrkokning. Förnyade säkerhetsanalyser på grund av ombyggnationer inför effekthöjningen. Processstödsanalyser också inför effekthöjningen. Till vår hjälp använder vi simuleringsverktyg och modeller av anläggningen. Just nu håller vi på att utveckla en omfattande modell över hela anläggningen tillsammans med Fortum och VVT i en programvara som heter APROS. Kul, får verkligen lära sig anläggningen och hur den fungerar i sin helhet.

50 Exempel på yrken inom branschen
Projektledare Utvecklingsingenjör Teknisk specialist Analytiker Beräkningsingenjör Provningsingenjör Driftingenjör Underhållsingenjör Miljöingenjör Processkemister Arbetsmiljöingenjör Säkerhetsingenjör Logistiker Konstruktör Reaktorfysiker Bränsleingenjör Planeringsingenjör Kvalitetsingenjör

51 Att vara anställd Ställer krav på kompetens och engagemang
Kvalificerad kompetensutveckling Goda utvecklings- och karriärmöjligheter Internationellt samarbete Intern rörlighet uppmuntras Intressanta branschnätverk så som och

52 Vägar in i kärnkraftbranschen
Sommarjobb/praktik Examensarbete Traineeplats Anställning På företagens hemsidor presenteras ofta sommarjobb, praktikplatser och lediga tjänster Ta kontakt med personalavdelningen/kontaktpersoner, anmäl intresse och presentera era VÄRDEFULLA kunskaper!

53 Jobba med kärnkraft www.vattenfall.se/forsmark


Ladda ner ppt "Företag i kärnkraftbranschen"

Liknande presentationer


Google-annonser