Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.jobbamedkarnkraft.nu Branschkväll, Linköpings Universitet tisdagen den 5 oktober 2010 Företag i kärnkraftbranschen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.jobbamedkarnkraft.nu Branschkväll, Linköpings Universitet tisdagen den 5 oktober 2010 Företag i kärnkraftbranschen."— Presentationens avskrift:

1 Branschkväll, Linköpings Universitet tisdagen den 5 oktober 2010 Företag i kärnkraftbranschen

2 Agenda Presentation av företagen och representanterna Kort introduktion till kärnkraftsbranschen Gästföreläsare: Michael Österlund, Uppsala Universitet Några yrkesval Vägar in i kärnkraftbranschen Frågor Mat & Mingel

3 Glöm inte utvärderingen!

4 Anställda i kärnkraftbranschen

5 Företagens lokaliseringar FORSMARK RINGHALS STOCKHOLM NYKÖPING (STUDSVIK) RINGHALS OSKARSHAMN FORSMARK BARSEBÄCK NORRKÖPING VÄSTERÅS VÄXJÖ STOCKHOLM FORSMARK OSKARSHAMN VÄSTERÅS TÄBY OSKARSHAMN

6 RINGHALS

7 FORSMARK

8 Företagens lokaliseringar FORSMARK RINGHALS STOCKHOLM NYKÖPING (STUDSVIK) RINGHALS OSKARSHAMN FORSMARK BARSEBÄCK NORRKÖPING VÄSTERÅS VÄXJÖ STOCKHOLM FORSMARK OSKARSHAMN VÄSTERÅS TÄBY OSKARSHAMN

9 OKG

10 Företagens lokaliseringar FORSMARK RINGHALS STOCKHOLM NYKÖPING (STUDSVIK) RINGHALS OSKARSHAMN FORSMARK BARSEBÄCK NORRKÖPING VÄSTERÅS VÄXJÖ STOCKHOLM FORSMARK OSKARSHAMN VÄSTERÅS TÄBY OSKARSHAMN

11

12 BARSEBÄCK

13 Företagens lokaliseringar FORSMARK RINGHALS STOCKHOLM NYKÖPING (STUDSVIK) RINGHALS OSKARSHAMN FORSMARK BARSEBÄCK NORRKÖPING VÄSTERÅS VÄXJÖ STOCKHOLM FORSMARK OSKARSHAMN VÄSTERÅS TÄBY OSKARSHAMN

14 SKB

15 Företagens lokaliseringar FORSMARK RINGHALS STOCKHOLM NYKÖPING (STUDSVIK) RINGHALS OSKARSHAMN FORSMARK BARSEBÄCK NORRKÖPING VÄSTERÅS VÄXJÖ STOCKHOLM FORSMARK OSKARSHAMN VÄSTERÅS TÄBY OSKARSHAMN

16 ALSTOM Världens största kärnkraftverk 1650 Mw under uppbyggnad bla av ALSTOM i Frankrike Modernisering vid Forsmark 2

17 Företagens lokaliseringar FORSMARK RINGHALS STOCKHOLM NYKÖPING (STUDSVIK) RINGHALS OSKARSHAMN FORSMARK BARSEBÄCK NORRKÖPING VÄSTERÅS VÄXJÖ STOCKHOLM FORSMARK OSKARSHAMN VÄSTERÅS TÄBY OSKARSHAMN

18 WESTINGHOUSE

19

20 Alla energikällor behövs

21 Världens elproduktion

22 Sveriges totala elproduktion

23 Kokvattenreaktor (BWR)

24 Tryckvattenreaktor (PWR)

25 Kärnkraftshistoria Den politiska ambitionen fram till 1960/70-tal innebar att Sverige skulle bli kärntekniskt självförsörjande, ”Den Svenska linjen” : Nya anläggningar levererades (nästan) varje år med en snabb teknikutveckling mellan leveranserna. ASEA-ATOM, ASEA-STAL, Statens Vattenfallsverk : Inga nya anläggningar, låga investerings- ambitioner, uppsplittring av ASEA-koncernen och framåt…

26 Aktiviteter inom branschen Ny kärnkraft Application doubles Dutch new-build plans Reactor and fuel take-back for Vietnam India ready to export reactors Contract signed for Tianwan phase 2 Alstom generator packages for Chinese plants Fuel loading starts at Bushehr 1 Bulgaria advanced plans for new nuclear Contracts for next Chinese AP1000s Nuclear site studies in Brazil Investment in Argentine nuclear Construction of Fangchenggang plant starts Work on Phase II of Hongyanhe plant begins B&W to construct mPower test facility All systems go for Jordan's first nuclear reactor Criticality for fast reactor Fuel for Russia's first floating plant Grid connection for first Ling Ao II unit Construction underway at Haiyang 2 First concrete for fourth Rostov reactor Georgia Power accepts Vogtle loan guarantee Reactor starts up at Ling Ao II Agreement to complete Ukrainian reactors Siting licenses for Leningrad Phase II units CEZ submits Temelin EIA documents Internationellt samarbete Nuclear agreement for Kuwait and Japan South Korean partnership for Argentina UK partnership for major components Poland, USA agree to nuclear cooperation Trio team up for Saudi nuclear projects Japanese companies join forces for intern. market Siemens raises stake in Chinese joint venture EOn and CEA to cooperate on nuclear R&D India, Canada sign nuclear cooperation agreement GdF Suez, EOn partner on Italy Mitsubishi partners with Iberdrola on APWR Russia and Bangladesh agree to cooperate Forskning och utbildning French government puts up funds for Astrid Boost to UK nuclear technology research Funding fortifies US nuclear education Nuclear R&D funding announced Construction of Chinese 'Nuclear City' to start Chinese research reactor starts up

27 Aktiviteter inom branschen Energipolitik Hong Kong to replace coal with nuclear IAEA: Renaissance is in motion Building plants builds support in South Korea Nuclear strategy develops in Ukraine India-US reprocessing agreement signed Governmental approval for Turkish construction plan UK energy minister: nuclear plans still on course Finnish nuclear program gets ready Vietnam plans ambitious nuclear program Apec energy ministers back nuclear power Nuclear key to Japan's energy future New phase for Swedish nuclear Nigeria aims to go nuclear by 2019 Saudi study for a vision of nuclear Modifieringar Russian reactor down for life extension work Czech reactors could supply heat Third Japanese reactor to load MOX First US AP1000 simulator contract for GSE Government grants Vandellos ten more years Japanese unit cleared for extended operation Major upgrade for MOX plant Alstom expands turbine production VVER-100 reactors uprated by the end of the year Bränsleframställning Greenland clears way for uranium study Russia launches new UO2 line Bioloeaching shows promise for Swedish U Uranium resources for at least a century Go-ahead for Urenco's Eunice plant Bolivia searches for uranium Avfallshantering Construction starts on Japanese used fuel store Olkiluoto expands interim used fuel storage Haiyang waste treatment facility contract Russian nuclear site fully decommissioned UK gets a new plutonium lab Search for Canadian nuclear waste site Källa:

28 Kärnkraften i världen

29 KÄRNKRAFT – utmaningar och möjligheter Michael Österlund Avdelningen för tillämpad kärnfysik Uppsala universitet

30 Utmaningar Klimat –85% fossila bränslen –5% biobränslen –5% vattenkraft –5% kärnkraft Hälsa och välfärd –Över 1 miljard människor saknar rent vatten –Ca dödsfall/år inom EU förknippas med fossila bränslen Världen har ett växande behov av elektricitet för hälsa och välfärd. Framtida kärnkrafts-teknologi är en del av lösningen!

31 Stort utbildningsbehov Ett nytt högskoleingenjörs- program i kärnkraftteknik i nära samarbete med svensk industri, start ht-10 Förkunskaper: Minst 2-års studier på maskin elektro eller motsvarnde För civilingenjörer har Chalmer och KTH startat mastersutbildningar

32 14 % av världens elproduktion (441 reaktorer) 45 % av Sveriges elproduktion (10 reaktorer) Endast en liten andel av uranet utnyttjas i dagens reaktorer (ca. 0,7 %) Om allt uran kunde utnyttjas skulle det räcka i miljontals år Problem idag: –Begränsad resurs –Avfallet Lösning: använd kärnavfallet som bränsle Tekniken finns, men den är inte optimerad Kärnkraftsläget idag

33 Liten kärnkraftsskola Förbränning av biobränslen och fossila bränslen C+O 2 → CO eV Fission 235 U+n → F.P n MeV Fission av 1 gram 235 U ger kWh vilket motsvarar energin i 2,3 m 3 olja. En fissionsreaktor på 1000 MW e producerar ca. 2,3 m 3 bränsleavfall/år

34 Är avfallet en resurs? Kärnavfallet består av Fissionsprodukter –t.ex. Cs-137 –kortlivade (“borta” efter 300 år) Transuraner –bl.a. Pu och Am –långlivade (“borta” efter år) Transuraner kan klyvas i fjärde generationens reaktorer

35 Mål för fjärde generationens reaktorer Utnyttja bränslet ca. 100 ggr bättre Producera 100 ggr. mindre mängd långlivat, högaktivt avfall Använd högre arbetstemperaturer –ger förbättrad omvandlingsfaktor till elektricitet –och/eller möjlighet att använda värme för industriella ändamål Använda säkerhetsprinciper som är oberoende av tekniska system och mänskligt ingripande Vad kan kärnkraften göra bättre?

36 Nya generation fyra-reaktorer Elproduktion –Europas plan: Natriumkyld snabbreaktor (ASTRID) Advanced Sodium Test Reactor for Industrial Demonstration –Design klar 2012 (600 MW el ) –Prototyp i drift 2020 Blykyld snabbreaktor (LEADER) Lead-cooled Advanced Experimental Reactor –Projektstart april i år –Prototyp i drift 2025 Vätgasproduktion / värme –Hög temperatur (>850ºC) –En möjlig väg in i vätgassamhället

37 Under tiden… 58 reaktorer under byggnation 152 under projektering I Europa bygger Finland, Frankrike och Slovakien nya reaktorer Många fler länder planerar för nybyggnation, exv. Förenade Arabemiraten Sverige (tills vidare) –Effekthöjning med ca. 30 % –Förlängd livstid, 25 år  40 år  60 år planeras –Nybyggnation!? Elpris utan skatter, bidrag och avgifter: kärnkraft öre/kWh, vattenkraft 39 öre/kWh, vindkraft 64 öre/kWh

38 Forskning i Sverige Gen-IV forskning bedrivs i ett unikt samarbete mellan Chalmers, KTH och Uppsala universitet För första gången sedan 1980: 36 Mkr för 10 doktorander och 12 forskare Ytterligare 15 doktorander kommer snart att behövas! Tre arbetspaket –bränsleutveckling: tillverkning, provning och modellering av (U,Pu)N- samt (Pu,Zr)N-bränslen –materialforskning: modellering och undersökning av strålskador på konstruktionsmaterial. Experimentella undersökningar av korrosion i blysmältor –reaktorsäkerhet: växelverkan mellan bränsle och bly, kärndata, termohydraulik, transientanalys, detektorutveckling och icke-spridning

39 Tack för uppmärksamheten! Michael Österlund Avd för tillämpad kärnfysik Uppsala universitet 018 – Ångströmlaboratoriet, Uppsala

40 Yrkesbeskrivning Namn:Johan Holmgren Företag:Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB Yrke:Simuleringsingenjör

41 Min väg till KSU Civilingenjörsprogrammet Teknisk fysik och elektroteknik vid LiTH Examensarbete vid Aerotech Telub i Arboga Simuleringsingenjör på Agito i Kongsberg Trainee på KSU Simuleringsingenjör på KSU i Studsvik

42 Teknikavdelningen på KSU 8 stycken fullskalesimulatorer Utbildning Test och verifikation Teknikavdelningen står för utveckling och underhåll

43 Vad är min uppgift? Modellering av systemen på verken

44 Yrkesbeskrivning Namn: Lisa Bladh Företag: Forsmarks Kraftgrupp AB, Vattenfall Yrke: Systemingenjör i process- och säkerhetsanalys

45 Min väg till Forsmark Civilingenjörsprogrammet Energisystem på Uppsala Universitet 2002 Praktikplats sommaren 2007 Forsmark Examensarbete HT 2007 Forsmark Systemingenjör på Forsmark from april 2008 PraktikExjobb

46 Organisationsschema VD Vice VD Forsmark 1 Forsmark 2 Forsmark 3 Forsmarks Skola Ekonomi Kommunikation Säkerhet & miljö Företagsutveckling Personal Underhåll Gemensam service Teknik

47 Reaktorinneslutningen

48 RI-analyser Varför RI:s integritet (effekthöjningen) Miljökvalificering (SSM) Beräkningsparametrar Tryck Temperatur gasfas Temperatur vatten Differenstryck över mellanbjälklaget Vattennivåer

49 Vad jobbar vi med på FTTP? FTTP –tvärteknikavdelningens processanalysgrupp Gruppen genomför analyser inom områdena: –Signal- och reglerteknik –Värmeteknik –Transienter –Härdstabilitet –Processteknik

50 Exempel på yrken inom branschen Projektledare Utvecklingsingenjör Teknisk specialist Analytiker Beräkningsingenjör Provningsingenjör Driftingenjör Underhållsingenjör Miljöingenjör Processkemister Arbetsmiljöingenjör Säkerhetsingenjör Logistiker Konstruktör Reaktorfysiker Bränsleingenjör Planeringsingenjör Kvalitetsingenjör

51 Att vara anställd Ställer krav på kompetens och engagemang Kvalificerad kompetensutveckling Goda utvecklings- och karriärmöjligheter Internationellt samarbete Intern rörlighet uppmuntras Intressanta branschnätverk så som och

52 Vägar in i kärnkraftbranschen Sommarjobb/praktik Examensarbete Traineeplats Anställning

53 Jobba med kärnkraft


Ladda ner ppt "Www.jobbamedkarnkraft.nu Branschkväll, Linköpings Universitet tisdagen den 5 oktober 2010 Företag i kärnkraftbranschen."

Liknande presentationer


Google-annonser