Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Krav på utrustning  Detektorn: –Snabb utläsning –Hög DQE  Röntgenröret: –Tomosyntesgeometri –<1 s mellan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Krav på utrustning  Detektorn: –Snabb utläsning –Hög DQE  Röntgenröret: –Tomosyntesgeometri –<1 s mellan."— Presentationens avskrift:

1 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Krav på utrustning  Detektorn: –Snabb utläsning –Hög DQE  Röntgenröret: –Tomosyntesgeometri –<1 s mellan bilder  Datorkraft: GHz processor & GB RAM –Rekonstruktion & bildbehandling –Stora datamängder (upp till 1 GB per patient!)

2 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Rekonstruktion  Filtered back-projection –Matrix inversion –Iterativa metoder  Rekonstruerad snittjocklek: typiskt 1 mm  Ju tunnare snitt desto mer stråldos behövs!

3 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Bildinsamling 123 A B Plan B 1 +2 +3 Plan A = & Rekonstruktion

4 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Artefakter p.g.a. ofullständig sampling Plastkulor monterade i plastflaska

5 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Tomosyntesvolym  40 – 80 bilder, beroende på bröstets tjocklek

6 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Kliniska exempel

7 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Exempel 1 2D mammo Ultraljud

8 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Exempel 1 Tomosyntes Tomosyntes-snitt

9 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Exempel 2  DM: Tumör synlig i CC och MLO projektion. Bekräftad med ultraljud

10 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Tomosyntes visade… …multifokal sjukdom

11 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Tomosyntes – för- och nackdelar + Potential att komplettera 2D för bättre diagnostik för vissa typ av undersökningar + Hög spatiell upplösning i bildplanet + ”Enkel” utrustning - Artefakter - Långsam kommersiell introduktion

12 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Malmö Breast Tomosynthesis (MBT)  Samarbete mellan Radiofysikavdelningen, UMAS, Medicinsk Strålningsfysik, Malmö, Bild- och funktionsdiagnostik, UMAS och Siemens Healthcare  Sjukhusfysiker, radiofysikdoktorander och röntgenläkare  Ingvar Andersson, Daniel Förnvik, Sören Mattsson, Tony Svahn, Pontus Timberg och Sophia Zackrisson

13 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Tomosyntes-labbet

14 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Patientinsamling - urvalskriterier  Tumörer som är svåra att upptäcka –Oklar eller negativ mammografi –Palpabel och/eller synlig med ultraljud  Den projektion där tumören var minst synlig/ej synlig på 2D mammografi väljs för tomosyntes  >95% i MLO projektion  Världens största BT tumörbank

15 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Urval av våra studier

16 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg BIRADS klassificeringssystem CategoryMeaning BIRADS 0Incomplete, need for an additional imaging evaluation. BIRADS 1Normal. Normal interval follow-up. BIRADS 2Typically benign. Normal interval follow-up. BIRADS 3Probably benign. A short interval follow-up is recommended: 4 months follow-up for masses and 6 months follow-up for microcalcifications. BIRADS 4Suspicious abnormality: a biopsy should be considered. BIRADS 5Highly suggestive of malignancy. BIRADS 6Histologically proven malignancy. Imaging is performed for cancer staging or evaluation after chemotherapy.

17 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Pilot studie  BIRADS 1-5 användes  40 bekräftade cancrar avbildades & utvärderades med –1-view DM –2-view DM –2-view DM + US –BT  Två radiologer, konsensus  Skillnader utvärderades med visual grading characteristics (VGC)

18 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Exempel BIRADS 3 BIRADS 5 DM: RCCDM: RMLOBT: RMLO

19 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Resultat

20 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Slutsatser  Resultaten antyder att BT kan ersätta DM vid screening  Större studier behövs och vi har en som snart är avslutad (DM vs. BT, 200 fall, 100 negativa & 100 positiva, detektionsstudie, abstract till RSNA 2009)  Andersson et al. Eur Radiol 2008 & Tingberg et al. IWDM 2008

21 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Storleksmätning  BT, DM & US jämfört med PAD  77 tumörer  2 radiologer mätte storleken

22 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Resultat  Fler tumörer synliga med BT än med DM (BT = US)  Fler mätbara med BT än med DM (BT = US)  BT noggrannare än DM och US

23 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Resultat BT DM US

24 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Slutsatser  Noggrann storleksmätning av tumörer kan göras med BT  Storleksbedömning möjlig redan efter screeningundersökningen  Studien presenterad på ECR 2009, inskickad till Eur Radiol 2009 (Förnvik et al.)

25 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Pågående studier  Kompression – kan man använda en lägre kompressionsgrad vid BT jämfört med DM utan att förlora diagnostisk kvalitet?  Stråldos – kan man minska stråldosen vid BT jämfört med DM utan att förlora diagnostisk kvalitet?

26 Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Tack!  Turning Torso  Santiago Calatrava arkitekt  190 m högt  Näst högsta bostadshuset i Europa  Huset vrider sig 90 grader


Ladda ner ppt "Radiofysikavdelningen, UMAS Anders Tingberg Krav på utrustning  Detektorn: –Snabb utläsning –Hög DQE  Röntgenröret: –Tomosyntesgeometri –<1 s mellan."

Liknande presentationer


Google-annonser