Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Krav på utrustning Detektorn: Röntgenröret:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Krav på utrustning Detektorn: Röntgenröret:"— Presentationens avskrift:

1 Krav på utrustning Detektorn: Röntgenröret:
Snabb utläsning Hög DQE Röntgenröret: Tomosyntesgeometri <1 s mellan bilder Datorkraft: GHz processor & GB RAM Rekonstruktion & bildbehandling Stora datamängder (upp till 1 GB per patient!)

2 Rekonstruktion Filtered back-projection
Matrix inversion Iterativa metoder Rekonstruerad snittjocklek: typiskt 1 mm Ju tunnare snitt desto mer stråldos behövs!

3 Bildinsamling & Rekonstruktion 1 2 3 1 +2 A B +3 = Plan A Plan B

4 Artefakter p.g.a. ofullständig sampling
Plastkulor monterade i plastflaska

5 Tomosyntesvolym 40 – 80 bilder, beroende på bröstets tjocklek

6 Kliniska exempel

7 Exempel 1 Ultraljud 2D mammo

8 Exempel 1 Tomosyntes-snitt Tomosyntes

9 Exempel 2 DM: Tumör synlig i CC och MLO projektion. Bekräftad med ultraljud

10 Tomosyntes visade… …multifokal sjukdom

11 Tomosyntes – för- och nackdelar
+ Potential att komplettera 2D för bättre diagnostik för vissa typ av undersökningar + Hög spatiell upplösning i bildplanet + ”Enkel” utrustning - Artefakter - Långsam kommersiell introduktion

12 Malmö Breast Tomosynthesis (MBT)
Samarbete mellan Radiofysikavdelningen, UMAS, Medicinsk Strålningsfysik, Malmö, Bild- och funktionsdiagnostik, UMAS och Siemens Healthcare Sjukhusfysiker, radiofysikdoktorander och röntgenläkare Ingvar Andersson, Daniel Förnvik, Sören Mattsson, Tony Svahn, Pontus Timberg och Sophia Zackrisson

13 Tomosyntes-labbet

14 Patientinsamling - urvalskriterier
Tumörer som är svåra att upptäcka Oklar eller negativ mammografi Palpabel och/eller synlig med ultraljud Den projektion där tumören var minst synlig/ej synlig på 2D mammografi väljs för tomosyntes >95% i MLO projektion Världens största BT tumörbank

15 Urval av våra studier

16 BIRADS klassificeringssystem
Category Meaning BIRADS 0 Incomplete, need for an additional imaging evaluation. BIRADS 1 Normal. Normal interval follow-up. BIRADS 2 Typically benign. Normal interval follow-up. BIRADS 3 Probably benign. A short interval follow-up is recommended: 4 months follow-up for masses and 6 months follow-up for microcalcifications. BIRADS 4 Suspicious abnormality: a biopsy should be considered. BIRADS 5 Highly suggestive of malignancy. BIRADS 6 Histologically proven malignancy. Imaging is performed for cancer staging or evaluation after chemotherapy.

17 Pilot studie BIRADS 1-5 användes
40 bekräftade cancrar avbildades & utvärderades med 1-view DM 2-view DM 2-view DM + US BT Två radiologer, konsensus Skillnader utvärderades med visual grading characteristics (VGC)

18 Exempel DM: RCC DM: RMLO BT: RMLO BIRADS 3 BIRADS 3 BIRADS 5

19 Resultat

20 Slutsatser Resultaten antyder att BT kan ersätta DM vid screening
Större studier behövs och vi har en som snart är avslutad (DM vs. BT, 200 fall, 100 negativa & 100 positiva, detektionsstudie, abstract till RSNA 2009) Andersson et al. Eur Radiol 2008 & Tingberg et al. IWDM 2008

21 Storleksmätning BT, DM & US jämfört med PAD 77 tumörer
2 radiologer mätte storleken

22 Resultat Fler tumörer synliga med BT än med DM (BT = US)
Fler mätbara med BT än med DM (BT = US) BT noggrannare än DM och US

23 Resultat BT US DM

24 Slutsatser Noggrann storleksmätning av tumörer kan göras med BT
Storleksbedömning möjlig redan efter screeningundersökningen Studien presenterad på ECR 2009, inskickad till Eur Radiol 2009 (Förnvik et al.)

25 Pågående studier Kompression – kan man använda en lägre kompressionsgrad vid BT jämfört med DM utan att förlora diagnostisk kvalitet? Stråldos – kan man minska stråldosen vid BT jämfört med DM utan att förlora diagnostisk kvalitet?

26 Tack! Turning Torso Santiago Calatrava arkitekt 190 m högt
Näst högsta bostadshuset i Europa Huset vrider sig 90 grader


Ladda ner ppt "Krav på utrustning Detektorn: Röntgenröret:"

Liknande presentationer


Google-annonser