Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energi i lantbruket Greppa Näringen, Energikollen grundkurs 9-10 maj 2012, Linköping David Hårsmar, Rådgivarna i Sjuhärad 0325-618.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energi i lantbruket Greppa Näringen, Energikollen grundkurs 9-10 maj 2012, Linköping David Hårsmar, Rådgivarna i Sjuhärad 0325-618."— Presentationens avskrift:

1 Energi i lantbruket Greppa Näringen, Energikollen grundkurs 9-10 maj 2012, Linköping David Hårsmar, Rådgivarna i Sjuhärad david.harsmar@radgivarna.nu 0325-618 685 Skatter och energipriser Primär/ slutlig energianvändning Energikvalitet Energiformer

2 Energikostnad i lantbruket Energikostnad i svenskt lantbruk: ca 8 miljarder kr/år Effektivisering med 10% innebär alltså: 800 000 000 kr/år Kan ställas i relation till årliga vinsten som ligger kring 5 – 6 miljarder kr/år dvs + 15% för företagets resultat Källa: Jan Eksvärd, LRF

3 Energipriser Källa: Marknadspriser (pdf), www.svenskenergi.se

4 Peak Oil Källa: BITRE-117c, 2008, Australien Global oljeproduktion toppar kring år 2017

5 Dieselpris vid pump Försäljningspris, diesel; källa: www.SPBI.se

6 Dieselskatten

7

8 Vad är energi? Energi är rörelse eller förmåga till rörelse SI enheten är Joule (J) –1 J = 1 Ws = 0,001 kWs = 0,000000277 kWh –1 kWh = 3,6 MJ –1 cal = 4,182 J

9 Effekt Effekt är energi per tidsenhet –1 W = 1 J/s –1 kW = 1000 W –(1 hk = 0,73549875 kW) OBS! kWh är mått på energi. Erhålls genom att multiplicera effekt (kW) med aktuellt antal timmar (h) OBS! kWh är mått på energi. Erhålls genom att multiplicera effekt (kW) med aktuellt antal timmar (h)

10 Prefix FaktorExempel k (kilo)tusen, 10 3 En normalvilla förbrukar ca. 27000 kWh/år. M (mega)miljon, 10 6 Ved har ett effektivt värmevärde på 3,8 MWh/ton. G (giga)miljard, 10 9 Största kraftvärmeverket i Sverige producerar ca 340 GWh/år. T (tera)biljon, 10 12 Sveriges totala energianvändning ligger på drygt 400 TWh/år.

11 Energi har olika kvalité Energiform Användning Mekanisk energiElektrisk energiKärnenergiBränslenSolvärme Omgivningsvärme Transporter / Mekanisk bearbetningElektronisk info (TV, data) Kemiska processer / Materialframställning BelysningVärme vid hög temp / MatlagningVarmvattenBostadsvärme

12 Termodynamikens lagar Energi kan inte förbrukas eller skapas - bara omvandlas 1:a Energi försvinner inte - den bara sprids 2:a

13 Energiformer, exempel

14 Primär energiSekundär energi slutlig energianvändning levererad energi direkt energi kol olja gas kärnbränsle vattenkraft vind sol biomassa el eldningsolja dieselolja bensin gas biobränsle förluster ljus värme rörelseenergi lägesenergi belysning inneklimat transport sönderdelning lyft kylning m.m. Användbar energi Energi- tjänster förluster gårdsgräns Illustration: Lars Neuman, LRF-Konsult


Ladda ner ppt "Energi i lantbruket Greppa Näringen, Energikollen grundkurs 9-10 maj 2012, Linköping David Hårsmar, Rådgivarna i Sjuhärad 0325-618."

Liknande presentationer


Google-annonser