Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energi i lantbruket • Skatter och energipriser • Primär/ slutlig energianvändning • Energikvalitet • Energiformer Greppa Näringen, Energikollen grundkurs.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energi i lantbruket • Skatter och energipriser • Primär/ slutlig energianvändning • Energikvalitet • Energiformer Greppa Näringen, Energikollen grundkurs."— Presentationens avskrift:

1 Energi i lantbruket • Skatter och energipriser • Primär/ slutlig energianvändning • Energikvalitet • Energiformer Greppa Näringen, Energikollen grundkurs 9-10 maj 2012, Linköping David Hårsmar, Rådgivarna i Sjuhärad

2 Energikostnad i lantbruket
Energikostnad i lantbruket Energikostnad i svenskt lantbruk: ca 8 miljarder kr/år Effektivisering med 10% innebär alltså: kr/år Kan ställas i relation till årliga vinsten som ligger kring 5 – 6 miljarder kr/år dvs + 15% för företagets resultat Källa: Jan Eksvärd, LRF

3 Energipriser Källa: Marknadspriser (pdf),

4 Peak Oil Global oljeproduktion toppar kring år 2017
Diagrammet är hämtat från en Australiensisk rapport från 2008 (BITRE-117c) och visar en prognos för den globala oljeproduktionen som enligt rapporten når sin topp 2017. 1 barrel of oil = 42 US gallons ≈ UK gallons ≈ liters ≈ tonnes 1 gigabarrel = 1 thousand million barrels Värdens oljekonsumtion: ca 80 miljoner fat per dag Källa: BITRE-117c, 2008, Australien

5 Dieselpris vid pump Försäljningspris, diesel; källa:

6 Dieselskatten Höjning av energiskatt på diesel med 20 öre ligger som förslag från regeringen i vårbudgeten Har dock varit planerad sedan tidigare.

7 5% prisstegring för grundpriset

8 Vad är energi? Energi är rörelse eller förmåga till rörelse
SI enheten är Joule (J) 1 J = 1 Ws = 0,001 kWs = 0, kWh 1 kWh = 3,6 MJ 1 cal = 4,182 J Def 1 cal = the amount of energy required to warm one gram of air-free water from 19.5 °C to 20.5 °C at standard atmospheric pressure (Wikipedia) IUNS = International Union of Nutritional Sciences Energi har dock olika kvalitet! Kan man förbruka energi? Nej Men elförbrukning och bränsleförbrukning är ok. Nyttiga arbetet av elen har förbrukats och energin har omvandlats till framförallt värme.

9 Effekt Effekt är energi per tidsenhet 1 W = 1 J/s 1 kW = 1000 W
(1 hk = 0, kW) OBS! kWh är mått på energi. Erhålls genom att multiplicera effekt (kW) med aktuellt antal timmar (h) Lätt att blanda ihop begreppen! 55 öre kilowatten? Nej! Viktigt? Nja… kanske inte  Hästkraft gammalt begrepp och det finns olika definitioner

10 Prefix Prefix Faktor Exempel k (kilo) tusen, 103
En normalvilla förbrukar ca kWh/år. M (mega) miljon, 106 Ved har ett effektivt värmevärde på 3,8 MWh/ton. G (giga) miljard, 109 Största kraftvärmeverket i Sverige producerar ca 340 GWh/år. T (tera) biljon, 1012 Sveriges totala energianvändning ligger på drygt 400 TWh/år.

11 Energi har olika kvalité
Energiform Användning Mekanisk energi Elektrisk energi Kärnenergi Bränslen Solvärme Omgivningsvärme Transporter / Mekanisk bearbetning Elektronisk info (TV, data) Kemiska processer / Materialframställning Belysning Värme vid hög temp / Matlagning Varmvatten Bostadsvärme

12 Termodynamikens lagar
Energi kan inte förbrukas eller skapas - bara omvandlas 2:a Energi försvinner inte - den bara sprids Är det viktigt att säga rätt? Jo, att hela tiden tala om att energi förbrukas kan leda till att vi inte är observanta på eventuell återvinning och tillvaratagande av spillvärme. ? När man talar om energiförbrukning syftar man egentligen på att man förbrukat kvaliteten, det nyttiga arbetet?

13 Rådgivarkurs Energieffektivisering, Linköping
mars 2011 Energiformer, exempel Lägesenergi 𝑚𝑔ℎ Rörelseenergi 𝑚 𝑣 2 2 Tryckenergi 𝑝𝑉 Mekaniskt arbete 𝐹𝑠 Värmeenergi 𝑚 𝑐 𝑝 𝑇 Elektrisk energi 𝑈 𝐼 𝑡 Kärnenergi Strålningsenergi Kemisk energi David Hårsmar, Rådgivarna,

14 Primär energi Sekundär energi Användbar energi Energi- tjänster
slutlig energianvändning levererad energi direkt energi Användbar energi Energi- tjänster belysning inneklimat transport sönderdelning lyft kylning m.m. kol olja gas kärnbränsle vattenkraft vind sol biomassa el eldningsolja dieselolja bensin gas biobränsle ljus värme rörelseenergi lägesenergi gårdsgräns Illustration: Lars Neuman, LRF-Konsult förluster förluster


Ladda ner ppt "Energi i lantbruket • Skatter och energipriser • Primär/ slutlig energianvändning • Energikvalitet • Energiformer Greppa Näringen, Energikollen grundkurs."

Liknande presentationer


Google-annonser