Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen som student på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Programansvarig informerar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen som student på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Programansvarig informerar."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen som student på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Programansvarig informerar

2 Vad händer idag? Kalmar ESS / EHVS / Linnéstudenterna Kursstart - tid för det Kontaktuppgifter till programansvarig Kansliets placering och funktion Öppettider i reception och telefon ekonomihogskolan@lnu.se

3 Kom igång med dina studier – det praktiska Skaffa studentkonto Registrera dig på kurs och program Kurs och programstart Passerkort Kursplan och litteraturlista Schema Skriva ut, kopiera och skanna Tentamen Lnu.se/Student Avbryta studierna Problem E-post http://lnu.se/student/ny-pa-linneuniversitetet

4 Terminstider och periodsindelning HT14 och VT15 Terminstid – höstterminen: 2014-09-01--2015-01-18 Period 1: Må 2014-09-01--On 2014-10-01 v. 36-40(23 arb.dagar) Period 2: To 2014-10-02--Sö 2014-11-02 v. 40-44(22 arb.dagar) Period 3: Må 2014-11-03--Ti 2014-12-02 v. 45-49(22 arb.dagar) Period 4: On 2014-12-03--Sö 2014-12-21 v. 49-03(13+8= 21 arb.dagar) On 2015-01-07--Sö 2015-01-18

5 Terminstider och periodsindelning HT14 och VT15 Terminstid – vårterminen: 2015-01-19--2015-06-07 Period 1:Må 2015-01-19--Sö 2015-02-22 v.04-08(25 arb.dagar) Period 2: Må 2015-02-23--On 2015-03-25 v.09-13(23 arb.dagar) Period 3:To 2015-03-26--Sö 2015-05-03 v.13-18(24 arb.dagar) Period 4:Må 2015-05-04--Sö 2015-06-07 v.19-23(24 arb.dagar)

6 Examination på kursen: Fråga kursansvarig lärare hur kursen examineras Det finns olika typer av examination Examinationsform - regleras i respektive kursplan Kursens provuppsättning visar vilka moment examinationen består av Ladok på Webb – här finns kursernas provuppsättning samt dina resultat

7 Skriftlig salstenta Anmäla dig till tentamen tisdagen i veckan före tentamensveckan om det är en skriftlig tenta. Det går inte att efteranmäla sig! Giltig legitimation måste uppvisas vid salstentamen för att ha rätt att genomföra tentamen. En student har rätt att erbjudas examination vid fem tillfällen, därefter kan kursen förändras Betygssteg på moment är antingen U/G eller U/G/VG snart A-F skalan

8 Om du missar tentan Anmäler du dig till omtentan Kompletterar en uppgift Om du dröjer för länge med att examinera en uppgift kan kursen förändras och du kan få gå om kursen helt och hållet CSN har också krav på studieprestation om du tar studielån Det finns behörighetskrav inom programmet Det finns oftast ett uppsamlingstillfälle med tentor i augusti Planera dina studier – se tentamensschemat

9 Annan typ av examination: Hemtentamen: Att i skriftlig form behandla ett antal uppgifter med stöd av och hänvisning till kurslitteraturen. Klara instruktioner ges av kursansvarig. Paper/Case: Mindre eller större uppgift som skrivs i form av avsnitt uppdelat på metod, resultat, diskussion, referenser mm. Klara instruktioner ges av kursansvarig Dugga: En ”minitenta” som fungerar som ett förtest innan en större examinationsuppgift. Uppsats och opponentskap: För att bli klar till Kandidatexamen krävs att man skriver en uppsats om 15 högskolepoäng. Här finns särskilda riktlinjer beslutade som styr hur det går till och hur uppsatsen ska se ut. Riktlinjer för examensarbete

10 Rättsäker examination På Linnéuniversitetet finns ”lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå” beslutat av Rektor.lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå Regelsystem som beskriver ansvar och rättigheter för dig som student och examinator vid examination – läs igenom detta dokument! Notera vad som gäller för omexamination, komplettering, tenta på annan ort, meddelande om betyg och provresultat, omprövning av betyg mm.

11 Betygssättning vid Ekonomihögskolan: Målrelaterad betygssättning innebär att: Prestationen bedöms i förhållande till målen Förutbestämda transparanta betygskriterier Hela gruppen kan i princip få ett visst betyg Relativ betygssättning innebär att: Prestationen bedöms/rangordnas i förhållande till andras prestationer (i gruppen) Endast några kan få högsta betyg respektive lägsta Enligt en förutbestämd fördelning (t ex normalfördeln.)

12 Utbildningsplan och Kursplan Utbildningsplanen reglerar programmets mål, struktur, innehåll och examen. Kursplanen reglerar respektive kurs med innehåll, lärandemål, examination, litteratur m m. Där står alltid vilken behörighet du måste uppfylla för att kunna bli registrerad på kursen. Läs alltid igenom kursplanen inför varje ny kurs. Du hittar programmets kurser och kurskoder här: (klipp in hyperlänken till just ditt program…..

13 Vad finns var – hjälp att hitta Karta Kalmar (PDF, 2,0 MB) Karta Växjö (PDF, 949 kB) Infokioskens funktioner: ekonomihogskolan.lnu.se/infokiosk

14 Schema Logga in på Lnu.se/student Dina kurser som du är registrerad på finns mitt på sidan Här hittar du ditt schema

15 Schema Du kan också söka fram ett schema i Timeedit: https://se.timeedit.net/web/lnu/db1/schema1/ https://se.timeedit.net/web/lnu/db1/schema1/ Välj schema Kalmar eller Växjö Välj kurs i rullisten och skriv in kurskoden i sökfältet, t ex 1FE850 Schema ska vara publicerat ca 4 v före kursstart. Kolla schemat på morgonen! Blir det inställt så försöker kansliet lägga ut ett anslag om detta.

16 Studentkonto och e-post Gå in på lnu.se/ny-student och klicka på ”Hämta studentkonto”. Du behöver ha ett studentkonto för att kunna logga in på datorer registrera dig på kurserna inom programmet anmäla dig till tentamen komma åt kursmaterial få tillgång till e-post, m.m. Du som redan har ett studentkonto på Linnéuniversitetet behöver inte hämta ut ett nytt.

17 E-post All information från oss skickas till din student e-post

18 Registrera dig på kurs och program Du ska registrera dig själv på varje ny kurs. Du ska registrera dig på programmet varje ny termin (även om du är på utbytesstudier) Registreringsperioden är en vecka innan kursstart samt kursstartsveckan. Du måste vara registrerad för att kunna anmäla dig till tentamen Missar du att registrera dig innan funktionen stängs kontaktar du receptionen eller mailar ekonomihogskolan@lnu.se ekonomihogskolan@lnu.se

19 Studievägledare vid Ekonomihögskolan: Lena-Maria Aronsson Studievägledare i Kalmar Telefon: 0480-49 71 84 E-post: lena-maria.aronsson@lnu.se Besöksadress: Kalmar Nyckel, Gröndalsvägen 19lena-maria.aronsson@lnu.se Bengt Persson Studievägledare i Växjö Telefon: 0470-70 85 79 Telefontid: tisdag 13:00–14:30, fredag 10:00–11:30 E-post: bengt.c.persson@lnu.se Besöksadress: Universitetsplatsen 1 (K-huset)bengt.c.persson@lnu.se Studievägledarna svarar på frågor om utbildning och arbetsmarknad, vilka behörigheter som gäller för just den utbildning du är intresserad av, eller visar dig hur du själv kan hitta den information du behöver.

20 Studenthälsan Studenthälsan finns både i Kalmar och i Växjö för dig som är student vid Linnéuniversitetet. Här arbetar vi förebyggande med livsstilsfrågor samt erbjuder samtalsstöd och coachning. Funktionsansvarig Kalmar och Växjö Maria Larsson E-mail: maria.larsson@lnu.se Tel: 0480-44 60 95.maria.larsson@lnu.se Läs mer om vanliga frågor, kurser och workshops här: http://lnu.se/student/vi-hjalper-dig/studenthalsan

21 Studera med funktionsnedsättning All funktionsnedsättning är individuell och påverkar studiesituationen på olika sätt. Därför är allt pedagogiskt stöd individuellt. Det är viktigt att du i god tid kontaktar en samordnare för studenter med funktionsnedsättning, gärna redan när du funderar på att börja studera. Detta för att det ibland kan ta tid att planera den hjälp som du behöver. För att få stöd måste du ha ett giltigt intyg från läkare, psykolog eller godkänd utredare för läs-och skrivsvårigheter/dyslexi. Dan Fogby – samordnare för Ekonomihögskolan i Kalmar Dan.fogby@lnu.seDan.fogby@lnu.se Anna Nymark – samordnare för Ekonomihögskolan i Växjö Anna.nymark@lnu.seAnna.nymark@lnu.se Vi hjälper dig!

22 Disciplinärenden Examinator på kurs har skyldighet att anmäla misstankar om fusk till disciplinnämnd Tentamensvakter rapporterar till examinator om student samtalar med annan student eller har med otillåtet material i samband med tentamen Uppsatser/examensarbeten och andra arbeten granskas med hjälp av programvara för plagiatkontroll

23 Undvik fusk och plagiat Universitetsstudier kräver att du som student lär dig att: - analysera på egen hand och presentera dina egna idéer, kunskaper och slutsatser. - referera och citera andras texter på ett korrekt sätt för att respektera andra författares texter och den upphovsrätt som skyddar dessa.

24 Undvik fusk och plagiat När du omformulerar eller sammanfattar en text, ange källan i texten och i referenslistan. Vill du återge ett textavsnitt på samma sätt som den är publicerad, kopiera texten exakt och sätt texten inom citationstecken. Ange källan vid citatet och i referens-listan. Läs dig till korrekt refereringsmetod i metodlitteratur eller i andra källor och ta gärna hjälp av t.ex. kurslitteraturen för att se på hur de gjort. Se även http://lnu.se/ub/studieverkstadenhttp://lnu.se/ub/studieverkstaden

25 Fusk och plagiat forts Om du känner dig osäker på hur du ska göra? Titta igenom universitetsbibliotekets antiplagieringsguide Refero och andra resurser som finns på: http://lnu.se/ub/sok-och-skrivhjalphttp://lnu.se/ub/sok-och-skrivhjalp.

26 Kvalitetsuppföljning och studentinflytande Programråd och programansvarig (2 studentrepresentanter utses i varje årskurs) Kontinuerlig utvärdering sker på kursnivå och i programrådet Efter avslutad kurs görs kursvärdering - ta dig alltid tid att fylla i kursvärderingarna! Vid upplevda problem på en kurs – tag alltid kontakt med ansvarig lärare på kurs och/eller programansvarig

27 Programråd – vad innebär det? 2-5 representanter från varje årskull/program Träffas ca 2 ggr/termin Kursvärdering Språkrör Bollplank Erfarenhetsutbyte mellan årskull/program Socialt och nätverkande Erfarenhet av mötesteknik Vem vill vara med?

28 Examen efter avslutade studier Vad får du för examen efter avslutade programstudier? Vilka kurser är obligatoriska för att uppnå den programexamen? Ingår valfri termin eller möjlighet till utbytesstudier?

29  Kontaktpersoner:  Daiva Balciunate-Håkansson – Kalmar  Anna Lindahl – Växjö  Utbyte  Internationell erfarenhet  Läs mer här: studera utomlandsstudera utomlands Internationalisering

30 Universitetsbiblioteket (UB) Ekonomihögskolans kontaktpersoner på UB: Eva Forssell, UB Kalmar Tfn 0480-44 62 23 E-post: eva.forssell@lnu.seeva.forssell@lnu.se Mattias Rieloff, UB Växjö Tfn 0470-76 74 88 E-post: mattias.rieloff@lnu.semattias.rieloff@lnu.se Vad kan UB hjälpa till med: Sök- och skrivhjälp - Ämnesguider - Sök- och skrivguide - Refero – antiplagieringsguide Texthandledning Webbguide


Ladda ner ppt "Välkommen som student på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Programansvarig informerar."

Liknande presentationer


Google-annonser