Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1700 Mkr under åren 1999-2002 –alla skolor i alla kommuner –komplettera och förstärka –folkhögskolor deltar med 1500 platser 2002 ? Kompetensutveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1700 Mkr under åren 1999-2002 –alla skolor i alla kommuner –komplettera och förstärka –folkhögskolor deltar med 1500 platser 2002 ? Kompetensutveckling."— Presentationens avskrift:

1

2 1700 Mkr under åren 1999-2002 –alla skolor i alla kommuner –komplettera och förstärka –folkhögskolor deltar med 1500 platser 2002 ? Kompetensutveckling –lärarlag (50% av alla lärare) –får disponera dator hemma Infrastruktursatsning –öka tillgänglighet till Internet och e-post Statlig satsning på skolutveckling

3 Delegationen Samordnar genomförandet Fastställer mål- och styrdokument Utgör redaktion för läromedel/-media Informerar, utvärderar Regionen Stöder kommunerna och bistår vid rekrytering av handledare och lärarutbildare Samordnar seminarieserier Bygger regionala nätverk Kommunen Svarar för att Kompetensutvecklingen genomförs. Utser arbetslaglag Anställer handledare Ansvarsfördelning

4 Ansvarsfördelning ITiS folkhögskolorna Folkbildningsrådet bistår ITiS kansli vid kontakterna med folkhögskolorna Folkbildningsrådet fördelar de 1500 platserna mellan folkhögskolorna Folkbildningsrådet beställer ITiS-datorerna som levereras till folkhögskolorna och blir folkhögskolornas egendom Folkbildningsrådet fördelar statsbidraget Folkhögskolans rektor utser arbetslag och ansvarar för genomförandet av ITiS

5 Lokala förutsättningar för ITiS Ett aktivt skolledarengagemang … Skolorganisation … –ger förutsättningar för arbetslaget att arbeta med utvecklingsarbete tillsammans med elever Handledarutbildning … Tekniktillgång och tekniksupport (skall finnas) … väl fungerande datorer … uppkoppling mot Internet... supportorganisation för hantering av teknikproblem

6 Kompetensutveckling pedagogiskt inriktad kompetensutveckling för lärare i arbetslag (ca 3 veckor heltid) Ska ses som en hävstång i förverkligandet av övrig skolutveckling Kompletteras med –seminarier riktade till skolpolitiker och förvaltningschefer –handledarutbildning –skolledarutbildning

7 Skolledarutbildningen skall: öka förståelsen för rollen som möjliggörare stärka insikten om ansvaret för att tillhandahålla bra förutsättningar för arbete med informationsteknik öka insikten om ansvaret för etiska och demokratiska frågor i samband med IT bidra till att skapa nätverk

8 region Östergötland Skolledarutbildning vt 2002? Tillsammans med skolledare från Jönköpings län. Genomförs av högskolan i Jönköping. –En dag hemma, 29-30/1 internat i Tranås, en dag hemma och avslutningsvis 19/3 i Jönköping Ingen kursavgift eller internatskostnad. Folkhögskolorna står för resor och tid. OBS Ingen ITiS dator till skolledare som deltar i skolledarutbildningen Vad händer med arbetslag där skolledaren inte gått ITiS skolledarutbildning? –Folkhögskolorna har lovat staten ett aktivt skolledarengagemang i ITiS-satsningen? –Vilken närvaro krävs för att utbildningen ska anses fullgjord? –Kan ett arbetslag där skolledaren inte gått ITiS skolledarutbildning godkännas?

9 Tre ”tankevändor” lärande i arbete i stället för att ”gå på kurs” fokus på elevernas inlärning i stället för lärarnas undervisning valfria studier som stärker min egen kompetens i stället för ett givet pensum lika för alla

10 Kompetensutveckling arbetslag Lärande i arbetet –genom ett ämnesövergripande, problembaserat elevorienterat utvecklingsarbete tillsammans med elever I arbetslaget ( 15 tim* handledning ) –som studiegrupp I en seminarieserie ( Totalt 20 tim ) tillsammans med andra arbetslag inklusive ”examination”

11 I arbetslaget/studiegruppen lärarna i arbetslaget tar ansvar för sitt eget lärande stöd i form av handledning och anvisningar om läromedel tillgodogöra sig satsningens teoretiska innehåll –samtliga deltagare för loggbok planerar genomför och utvärderar ett utvecklingsarbete tillsammans med elever –utvecklingsarbetet ska vara ämnesövergripande, problembaserat och elevorienterat

12 I seminarieserierna ca 25 personer, 3-5 lärarlag bör representera olika skolformer, lärarkompetenser och stadier fördjupa teoretiska moment och ge tillfälle till erfarenhetsutbyte runt utvecklingsarbetet ”examination” sker i seminarieserien, skriftlig redovisning, loggböcker och använda läromedel, resultat och utvärdering handledare till folkhögskolorna finns oftast hos kommunen vid behov kan samverkan ske över kommungränserna

13 ITiS för folkhögskolor Tidplan –Beslut fattas i nov/dec 2001. Genomförs under 2002 Relation Folkhögskola-Kommun –Folkhögskolans kontaktperson och kommunal kontaktperson bör ta kontakt snarast –Regional samordnare hjälper till –Inga speciella handledare. Kommunala handledare bör anlitas. Tjänsten köpes av folkhögskolan. Statsbidraget bör täcka kostnaden Seminariegrupper –Samverkan med ungdomsskolan och KomVux är önskvärd

14 region Östergötland Folkhögskolorna deltar i ITiS 2002 Folkhögsskolor i Östergötland finns beskrivna på webbplatsen http://www.folkbildning.se/http://www.folkbildning.se/ Östergötlands län (prel antal platser) Bona folkhögskolaBona folkhögskola (Motala) (9) Liljeholmens folkhögskola (Kinda) (13) Lunnevads folkhögskola (Linköping) (10) Marieborgs folkhögskola (Norrköping) (13) Mo Gård folkhögskola (Finspång) (6) Vadstena folkhögskola (Vadstena) (11) Valla folkhögskola (Linköping) (12) Liljeholmens folkhögskola Lunnevads folkhögskola Marieborgs folkhögskola Mo Gård folkhögskola Vadstena folkhögskola Valla folkhögskola

15 region Östergötland Folkhögskolornas Kontaktpersoner Bona folkhögskolaBona folkhögskola (Motala) Pirkko Hultberg Liljeholmens folkhögskola Liljeholmens folkhögskola (Kinda) Sven Gustafsson Lunnevads folkhögskolaLunnevads folkhögskola (Linköping) Anders Ekstrand Marieborgs folkhögskolaMarieborgs folkhögskola (Norrköping) Siv Nyberg Mo Gård folkhögskolaMo Gård folkhögskola (Finspång) Tommy Rosenberg Vadstena folkhögskola Vadstena folkhögskola (Vadstena) Anneli Dahlqvist Valla folkhögskolaValla folkhögskola (Linköping) Jonas De Jounge

16 Aktuell information om ITiS ITiS nationellt informationsmaterial www.itis.gov.se Där finns även regionala hemsidor

17 Sören Thornell 013-20 74 38, 070-573 92 03 soren.thornell@klk.linkoping.se Linköpings kommun ITiS i Linköping 581 81 LINKÖPING Regional samordnare av ITiS kompetensutveckling i Östergötland


Ladda ner ppt "1700 Mkr under åren 1999-2002 –alla skolor i alla kommuner –komplettera och förstärka –folkhögskolor deltar med 1500 platser 2002 ? Kompetensutveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser