Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anatomi-Fysiologi Fundamentals of Anatomy and Physiology (8. uppl.), kap. 10 (s. 326-334) Dick Delbro Vt-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anatomi-Fysiologi Fundamentals of Anatomy and Physiology (8. uppl.), kap. 10 (s. 326-334) Dick Delbro Vt-10."— Presentationens avskrift:

1 Anatomi-Fysiologi Fundamentals of Anatomy and Physiology (8. uppl.), kap. 10 (s ) Dick Delbro Vt-10

2 10-8 Hjärtmuskelvävnaden skiljer sig från skelettmuskelvävnad strukturellt-funktionellt
Kardiocyter (kardiomyocyter) finns bara i hjärtat.

3 Strukturella karakteristika för hjärtmuskelvävnad
Kardiomyocyter: Diam.: µm; längd: µm. Inga triader. Inga terminalcisterner i sarkoplasmatiskt retikel. Hjärtmuskelcellerna kan inte fungera anaerobt. Energireserv: Glykogen och lipider. Rikligt med mitokondrier. Myoglobin är en syrereserv.

4 Fig

5 Intercalated Disc Består av en gap junction och en desmosom (se fig. 4-2). Elektrisk impuls sprids över muskelvävnaden, och det mekaniska svaret samordnas. Hjärtmuskulaturen fungerar som en enda cell (syncytium) – kallas ett funktionellt syncytium.

6 Funktionella egenskaper hos hjärtmuskelvävnaden
1. Pacemakerceller styr hjärtats automaticitet 2. Yttre nerver påverkar kontraktionshastighet och kontraktionskraft. 3. Långdragen kontraktion jämfört med skelettmuskulaturen. Längre refraktärperiod, tröttas ej. 4. Enstaka muskeltwitchar kan ej summeras till ihållande kontraktion.

7 10-9 Glatt muskelvävnad skiljer sig strukturellt och funktionellt från skelettmuskelvävnad
Den glatta muskulaturen bildar lager eller buntar i nästan alla organ. Olika viktiga funktioner för organen. Aktiveras inte av somatiska motornerver, utan av autonoma nerver och hormoner, samt har ofta hög grad av egenaktivitet. Kan kontraheras och relaxeras aktivt.

8 Strukturella karakteristika för glatt muskelvävnad
Actin och myosin (= kontraktila proteinerna) finns I skelettmuskulatur, hjärtmuskulatur och glatt muskulatur. Sarkomerer finns i skelett-, och hjärtmuskulaturen. Glatta muskelcellen: 5-10 µm i diameter, µm i längd. Varje cell är spolformad med en central kärna. Inga T-tubuli. “Enkelt” sarkoplasmatiskt retikel. Inga tvärstrieringar.

9 Glatt muskelvävnad (forts.)
Tjocka filament placerade oorganiserat i cellen med annan uppbyggnad av myosin än i tvärstrimmig muskel. Tunna filament (actin) fäster vid dense bodies i sarkoplasman, som förankras tillsammans med intermediärfilament (desmin). Detta gör att när cellen kontraheras, dras den ihop som en korkskruv. Glatta muskelceller håller ihop till en bunt via dense bodies “mitt emot varandra”. Inga senor.

10 Fig

11 Funktionella egenskaper hos den glatta muskulaturen
Den glatta muskulaturen skiljer sig från annan muskelvävnad med avseende på Excitation-kontraktionskoppling. Längd-tensionsrelation. Kontroll av kontraktionsprocessen. Muskeltonus (= muskelspänning).

12 Excitation–kontraktionskoppling = hur stimulering av muskeln leder till kontraktion
Intracellulära koncentrationen av kalciumjoner stiger när dessa I. kommer in från extracellulärrummet, och II. frisätts också från sarkoplasmatiska retiklet. Kalciumjoner binder till calmodulin som aktiverar MLCK, som ”släpper bromsen” så att myosin och aktin kan samverka. Det finns inget troponin.

13 Längd-tensionsrelation
Den glatta muskulaturen kan fungera lika bra oberoende av utgångslängden – detta kallas plasticitet.

14 Kontroll av kontraktionsprocessen. Två huvudtyper av glatt muskulatur
1. Multi unit (i ögats iris; sädesledaren): Varje muskelcell har kontakt med en eller flera autonoma nerver. Ingen egenaktivitet. Single unit = visceral muskel (blodkärl, urinblåsa, livmoder, mag-tarmkanal, bronker, etc.): Cellerna är kopplade med gap junctions, aktiveras i stora enheter. Sparsam innervation. Hög grad av rytmisk egenaktivitet.


Ladda ner ppt "Anatomi-Fysiologi Fundamentals of Anatomy and Physiology (8. uppl.), kap. 10 (s. 326-334) Dick Delbro Vt-10."

Liknande presentationer


Google-annonser