Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vävnader Histologi: Läran om vävnaders celler och extracellulära matrix Vävnad: En grupp snarlika celler med en gemensam funktion Vävnader: Epitel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vävnader Histologi: Läran om vävnaders celler och extracellulära matrix Vävnad: En grupp snarlika celler med en gemensam funktion Vävnader: Epitel."— Presentationens avskrift:

1 Vävnader Histologi: Läran om vävnaders celler och extracellulära matrix Vävnad: En grupp snarlika celler med en gemensam funktion Vävnader: Epitel Bindväv Muskelvävnad Nervvävnad Organ: En avskild struktur som består av de olika vävnadstyperna och som har en specifik funktion i kroppen CE/05

2 Enskiktat skivepitel HK14 Kärl; ven och artär Epitel (endotel) Artär
CE/05

3 NU1 Njure Kubiskt epitel Glomeruli Tubuli CE/05

4 Enskiktat cylinderepitel
GI10 Ileum (tunntarm) Enskiktat cylinderepitel Epitel Lumen Villi CE/05

5 Flerskiktat oförhornat skivepitel
GI1 Matstrupe (esophagus) Flerskiktat oförhornat skivepitel Epitel Lumen CE/05

6 Flerskiktat förhornat skivepitel
HU11 Tjock hud Flerskiktat förhornat skivepitel Förhornat lager Dermis (läderhud) Epitel = epidermis (överhud) CE/05

7 GI10 Ileum (tunntarm) Lucker bindväv Bindväv Kärl CE/05

8 Stram organiserad bindväv
CV6 Sena, längssnitt Stram organiserad bindväv Parallella kollagena fibrer Fibroblaster CE/05

9 Blodutstryk, låg förstoring
CV1 Blodutstryk Blodutstryk, låg förstoring CE/05

10 Blodceller CV1 Blodutstryk Erytrocyter Eosinofil Neutrofiler Lymfocyt
Monocyt Trombocyter Basofil CE/05

11 Brun och vit fettväv HK14 Kärl; ven och artär Brun fettcell
Vit fettcell Fettväv Artär Ven CE/05

12 Brosk RE5 Luftstrupe (trachea) Chondrocyt Enskiktat cylinderepitel
Cilier Brosk CE/05

13 Ben CV14 Ben, längssnitt Osteon Volkmanns kanal Tvärsnitt Längssnitt
Haversk kanal Osteocyter Canaliculi CE/05

14 Skelettmuskulatur MT1 Tunga Endomysium Muskelfibrer
Flerskiktat oförhornad skivepitel Perimysium Epimysium Muskulatur CE/05

15 HK1 Hjärtmuskel Hjärtmuskulatur Kapillär Kärl Muskelcell CE/05

16 GI10 Ileum (tunntarm) Glatt muskulatur Muskulatur CE/05

17 Ljusmikroskop Okular - ger förstoring och är där man tittar 1.
Tub - går från okular till objektiv Revolver - objektiven sitter monterade på den Objektiv - lins förstorar och ger bild, finns i flera styrkor Objektbord - där man placerar preparaten Objektbordsmanöver - lägesändring av preparat Makrometerskruv - grovjustering av skärpa Mikrometerskruv - finjustering av skärpa Kondensorlins - fokuserar ljusstrålen Ljuskälla - belyser preparatet underifrån 1. 2. 3. 4. 7. 8. 5. 9. 6. CE/05

18 Mikroskoperingsteknik
Studera preparatet utanför mikroskopet för att få en helhetsbild. Placera preparatet på objektbordet och förankra det med hjälp av klykan. Börja alltid med lägsta förstoringen. Fokusera med makrometerskruven först och finjustera skärpan med mikrometerknappen. Var uppmärksam vid högre förstoringar på hur nära preparatet är objektet. Risk för kollision! Studera preparatet i låg förstoring för att få en översikt. Byt sen till högre förstoring för att se detaljer. CE/05


Ladda ner ppt "Vävnader Histologi: Läran om vävnaders celler och extracellulära matrix Vävnad: En grupp snarlika celler med en gemensam funktion Vävnader: Epitel."

Liknande presentationer


Google-annonser