Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vävnader Histologi:Läran om vävnaders celler och extracellulära matrix Vävnad:En grupp snarlika celler med en gemensam funktion Vävnader:Epitel Bindväv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vävnader Histologi:Läran om vävnaders celler och extracellulära matrix Vävnad:En grupp snarlika celler med en gemensam funktion Vävnader:Epitel Bindväv."— Presentationens avskrift:

1 Vävnader Histologi:Läran om vävnaders celler och extracellulära matrix Vävnad:En grupp snarlika celler med en gemensam funktion Vävnader:Epitel Bindväv Muskelvävnad Nervvävnad Organ:En avskild struktur som består av de olika vävnadstyperna och som har en specifik funktion i kroppen CE/05

2 Enskiktat skivepitel CE/05 Artär Ven Epitel (endotel) HK14 Kärl; ven och artär

3 Kubiskt epitel NU1 Njure Glomeruli Tubuli CE/05

4 Enskiktat cylinderepitel CE/05 GI10 Ileum (tunntarm) Lumen Villi Epitel

5 Flerskiktat oförhornat skivepitel GI1 Matstrupe (esophagus) Lumen Epitel CE/05

6 Flerskiktat förhornat skivepitel HU11 Tjock hud CE/05 Epitel = epidermis (överhud) Förhornat lager Dermis (läderhud)

7 Lucker bindväv CE/05 GI10 Ileum (tunntarm) Bindväv Kärl

8 Stram organiserad bindväv CE/05 CV6 Sena, längssnitt Parallella kollagena fibrerFibroblaster

9 Blodutstryk, låg förstoring CV1 Blodutstryk CE/05

10 Blodceller Neutrofiler Eosinofil LymfocytMonocyt TrombocyterBasofil Erytrocyter CV1 Blodutstryk CE/05

11 Brun och vit fettväv HK14 Kärl; ven och artär Brun fettcell Vit fettcell Ven Artär Fettväv CE/05

12 Brosk RE5 Luftstrupe (trachea) Brosk Chondrocyt Enskiktat cylinderepitel Cilier CE/05

13 Ben TvärsnittLängssnitt Haversk kanal Volkmanns kanalOsteon Osteocyter Canaliculi CV14 Ben, längssnitt CE/05

14 Skelettmuskulatur Flerskiktat oförhornad skivepitel MT1 Tunga Muskulatur Muskelfibrer Endomysium Perimysium Epimysium CE/05

15 Hjärtmuskulatur HK1 Hjärtmuskel KärlKapillär Muskelcell CE/05

16 Glatt muskulatur GI10 Ileum (tunntarm) Muskulatur CE/05

17 Ljusmikroskop 1.Okular - ger förstoring och är där man tittar 2.Tub - går från okular till objektiv 3.Revolver - objektiven sitter monterade på den 4.Objektiv - lins förstorar och ger bild, finns i flera styrkor 5.Objektbord - där man placerar preparaten 6.Objektbordsmanöver - lägesändring av preparat 7.Makrometerskruv - grovjustering av skärpa 8.Mikrometerskruv - finjustering av skärpa 9.Kondensorlins - fokuserar ljusstrålen 10.Ljuskälla - belyser preparatet underifrån CE/05 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

18 Mikroskoperingsteknik 1.Studera preparatet utanför mikroskopet för att få en helhetsbild. 2.Placera preparatet på objektbordet och förankra det med hjälp av klykan. 3.Börja alltid med lägsta förstoringen. 4.Fokusera med makrometerskruven först och finjustera skärpan med mikrometerknappen. 5.Var uppmärksam vid högre förstoringar på hur nära preparatet är objektet. Risk för kollision! 6.Studera preparatet i låg förstoring för att få en översikt. Byt sen till högre förstoring för att se detaljer. CE/05


Ladda ner ppt "Vävnader Histologi:Läran om vävnaders celler och extracellulära matrix Vävnad:En grupp snarlika celler med en gemensam funktion Vävnader:Epitel Bindväv."

Liknande presentationer


Google-annonser