Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fördjupningsarbete Mänskliga rättigheter VT-14. Uppgift 0 I grupp ska ni göra ett fördjupningsarbete om kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 0 Arbetet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fördjupningsarbete Mänskliga rättigheter VT-14. Uppgift 0 I grupp ska ni göra ett fördjupningsarbete om kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 0 Arbetet."— Presentationens avskrift:

1 Fördjupningsarbete Mänskliga rättigheter VT-14

2 Uppgift 0 I grupp ska ni göra ett fördjupningsarbete om kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 0 Arbetet ska redovisas för respektive klass med hjälp av Powerpoint. 0 Redovisningen ska vara en intresseväckare för ämnet.

3 Ämnesområden 0 Människohandel 0 Barnsoldater 0 Diskriminering av kvinnor 0 Tortyr 0 Fattigdom 0 Gruppindelning görs av respektive lärare.

4 Vad ska finnas med i redovisningen?  Vad? Vad är människohandel?  Hur? Hur går människohandel till?  Varför? Varför sker människohandel?  Vilka? Vilka utsätts för människohandel och vilka utför den?  Vart? Vart är människohandel förekommande? (Gärna karta!)  Kränks mänskliga rättigheter? Vilka rättigheter kränks av människohandeln?  Konsekvenser? Vilka konsekvenser får människohandeln (individ- samhälle)  Åtgärder? Vilka arbetar för att hindra människohandel? Hur gör de det och vad kan vi göra?  Källförteckning

5 Redovisningen 0 Ca. 10 min lång 0 Ska vara en intresseväckare: 0 Hur PPT:n utformas bestämmer ni. Använd er fantasi – färger, bilder, film, kartor… 0 Tänk att ni ska väcka känslor – använd verkliga berättelser/konkreta exempel om ni hittar.

6 Källtips 0 Konkreta exempel på olika kränkningar: http://www.humanrights.com/sv/what-are-human-rights/violations-of-human- rights/democracy.html http://www.globalis.se/Tema/De-maenskliga-raettigheterna 0 Barnsoldater: http://www.redcross.se/teman/barnsoldater/ 0 Amnesty (tortyr, fattigdom): http://www.amnesty.se/vad-gor-vi/ 0 Fattigdom (barn): http://unicef.se/fakta/fattigdom 0 Människohandel: http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm http://unwomen.se/download/pdf/handbok_-_fackforbund-mot-manniskohandel.pdfhttp://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm http://unwomen.se/download/pdf/handbok_-_fackforbund-mot-manniskohandel.pdf; http://unicef.se/fakta/handel-med-barn http://unicef.se/fakta/handel-med-barn 0 Jämställdhet: http://unicef.se/fakta/diskriminering-av-flickor http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/Vara-amnesomraden/Demokrati-manskliga- rattigheter-och-jamstalldhet/Vart-arbete-for-jamstalldhet/ http://www.amnesty.se/vad-gor-vi/kvinnors-rattigheter/vald-mot-kvinnor/ 0 NE.se 0 Tidningsartiklar (”google it”) ex: googla slaveri.

7 Lycka till!


Ladda ner ppt "Fördjupningsarbete Mänskliga rättigheter VT-14. Uppgift 0 I grupp ska ni göra ett fördjupningsarbete om kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 0 Arbetet."

Liknande presentationer


Google-annonser