Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konflikter och mänskliga rättigheter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konflikter och mänskliga rättigheter"— Presentationens avskrift:

1 Konflikter och mänskliga rättigheter

2 Kap 24. Konflikter och mänskliga rättigheter
Orsaker till konflikter Etniska grupper och självständighet ETA, Tamilska tigrar, Religiösa spänningar Sunni – shia, Katoliker – protestanter på Irland, Judar och palestinier Droghandel eller kamp om dyrbara råvaror Terrorism Terrorism är våld som riktar sig mot vanliga människor som inte är delaktiga i problematiken. Att använda sig av våld för att skrämma och tvinga fram politiska beslut. Det finns även också regimer som använder sig av liknande metoder mot oppositionen

3 Konsekvenser av krig och terrorism
Offren: de civila Modern krigföring sker på långt avstånd – man ser inte vem man dödar Konsekvenser av krig och terrorism Ekonomiska problem (turism, industri..) Jordbruket försvåras Vardagen blir otrygg Generationer förlorar sin trygghet Läs mera om orsaker till konflikter och de länder där de förekommer på websidan nedan Global.finland ger information om bland annat världens konflikter Se amnestys rapport om kriser i världen och om brott mot mänskliga rättigheter

4 Barns rättigheter

5 Barnens rättigheter Vilka är Barnkonventionens fyra huvudprinciper?
Barn får inte diskrimineras "oavsett barnets, dess föräldrars eller målsmans ras, färg, kön, språk, religion, politiska eller andra åsikter, nationella, etniska eller sociala ursprung, handikapp, egendom eller sociala ställning". (Artikel 2) Barn har rätt till överlevnad och utveckling i alla livets aspekter, däribland fysiska, känslomässiga, psykosociala, kognitiva, sociala och kulturella. (Artikel 6 och 27) Barnets bästa måste vara främsta prioritet i alla beslut eller åtgärder som påverkar barnet eller barn som grupp. Detta gäller både beslut som tas av regeringar, administrativa eller juridiska myndigheter, och sådana som tas av familjerna själva. (Artikel 3) Barn har rätt till ett fridfullt umgänge, att deltaga aktivt i allt som berör deras liv, att fritt få uttrycka sina åsikter och få sina röster hörda och bli tagna på allvar. (Artikel 15) Barn är enligt konventionen alla personer som ännu inte fyllt 18 år Se även Hbl då man firar att barnkonventionen fyller 20 år Hela texten finns här:

6

7

8 Områden där det finns barnsoldater http://www. un
Mer om barnsoldater:

9 Kvinnors rättigheter

10 U-land: jämlikhet

11 Hbl

12 Machokultur

13 Könsstympning

14

15 Allmänna mänskliga rättigheter

16 Allmänna mänskliga rättigheter
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna Ursprungsberfolkningen i många länder har svårt att försvara sig och sina landområden mot majoritetsbefolkningens krav och behov Aboriginer i Australien, Indianer i Nord och Sydamerika m.fl. Fattiga människor som inte har kunskap om hur man försvarar sig kan bli bortkörda från sina hem utan ersättningar när stora projekt startas Människor i slumområden saknar bevis på att de äger sitt hus, de har ofta inte tillgång till vatten, avlopp m.m. Deras hus kan förstöras av myndigheterna utan varning m.m.

17 Människohandel, slaveri
Problemet med slavhandel/människohandel är växande. Oftast startar kedjan på landet genon en lokal person som antingen direkt köper eller erbjuder “arbete” skolning” åt fattiga familjers kvinnor och barn, Afrika rövas barn bort för att bli soldater och säljs sedan vidare I Kina är bristen på kvinnor stor på landsbygden, ensamma bönder utgör en stor marknad I Kambodja är problemet speciellt stort av historiska skäl, kvinnor säljs t ex. till Kina. Kvinnorna måste underkasta sig enligt traditionen Sexslavar i sydostasien från fattiga familjer i Nepal Till Europa kommer slavar,främst sexslavar från de forna öststaterna, även i Finland förekommer handel med sexslavar Barn används som slavarbetare framföralltt i sydostasien, de är lättare att hantera än vuxna, behöver mindre mat och är svagre. Jordbruksarbete, byggen, gatutiggare En del av handeln är reservdelshandel, alla kategorier duger som handelsvara. Människorna blir tvingade att avstå från en njure eller i i värsta fall organ som lever och hjärta.

18 Amnestys årsrapport 2005 http://thereport.amnesty.org/
Ett utdrag ur rapporten från i 42 länder hölls människor fängslade utan rättegång - i 28 länder begick väpnade grupper människorättskränkningar - i 15 länder tog väpnade grupper gisslan - i 26 länder verkställdes avrättningar - i 59 länder dömdes människor till döden - i 79 länder förekom inskränkningar av mötes-, förenings-, yttrande-och pressfriheten - i 11 länder förekom "försvinnanden" - i 104 länder förekom tortyr eller misshandel - i 35 länder hölls bekräftade eller troliga samvetsfångar fängslade

19 Den stora dammen i Kina “Three Gorges Dam”

20 Slum runt guldgruva i Johannesburg

21 Mänskliga rättigheter i krig och kris

22 Agent orange användes i Vietnam under kriget 1959–1975 men förorsakar fortfarande fosterskador. Ämnet innehöll dioxin

23 Landminor Minorna drabbar främst barn
Mer om landminor finns på adressen Flera miljoner nya minor sprids varje år

24 Karta över områden med minor, adress: http://lm. icbl

25 Krigs-teknologin är en stor miljöbov Kemiska och biologiska vapen...


Ladda ner ppt "Konflikter och mänskliga rättigheter"

Liknande presentationer


Google-annonser