Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Äventyrspedagogik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Äventyrspedagogik."— Presentationens avskrift:

1 Äventyrspedagogik

2 Ett arbetssätt som syftar till att:
sätta kunskap, hälsa och personlig växt i centrum, skapa möjligheter att lära sig på ett sätt som känns meningsfullt och som skapar ett stort engagemang ta upp frågor som är viktiga för barn och ungdomar av idag nyttja utemiljön och naturen som arena för upplevelser Ett arbetssätt som syftar till att:

3 Kompiskonceptet

4 Kamratövningar Alla behövs – ingen får stå utanför
Ger utmaning, men är genomförbar eftersom de har olika svårighetsgrader Olika förmågor krävs Ingen tävling, men gruppen kan utmana sig själv och utveckla förmågorna Tydliga instruktioner med symboler

5 Kamratbanor Passar från ca 4 år till vuxna
Portabla banor så den kan byggas upp snabbt och enkelt i närområdet

6 Syftet med kompiskonceptet:
Träna samarbete i grupp Stärka självkänslan Stärka kamratrelationerna Skapa samhörighet i klassen/skolan Förebygga mobbing Träna barnen i att reflektera och ge uttryck för sina tankar Bidra till en mer positiv arbetsmiljö Utveckla ett demokratiskt beslutsfattande Skapa förutsättningar för ett samarbetsbaserat lärande

7 balans, koordination, klurighet och kreativitet
Vad tränas? kropps- och rumsuppfattning balans, koordination, klurighet och kreativitet

8 ROLLER Ledaren Experten Superpepparen Superhjälparen Observatören
Materialaren

9 ATT TÄNKA PÅ: KONKRET OCH TYDLIG FEEDBACK POSITIV FÖRSTÄRKNING
TYDLIGHET MED DET SOM INTE FUNGERAR

10 Äventyrprojektets struktur
Introducera storyn och uppdraget Förberedelser inför uppdraget Genomförandet Avslutande av uppdraget Backspegeln Temaarbete Elevernas egna projekt

11 VARFÖR ? Spänningen är styrkan!
Fantasin är det starkaste inlärningsinstrumentet. Man får in det visuella, auditiva och det motoriska. Senaste hjärnforskningen säger att vi minns lättare om vi har starka känslor kopplade till lärandet. Muntligt berättande levandegör historien. En tradition som håller på att gå förlorad!

12 SMARTKIDS – en metod att erhålla sig faktakunskap inom ett tema/område och därefter testa sig på detta. Man använder sig av grupparbete i skolarbetet enligt så kallade ”Pusselmetoden”. Eleverna får läsa in sig på faktatexter och dela med sig av sina kunskaper till sina kamrater.

13 Natur och hälsa- Gottne Byskolas profil- stämmer väl överens med äventyrspedagogikens andemening
Med härlig natur inpå knutarna, finns alla förutsättningar för att på ett naturligt sätt kunna implementera denna pedagogik på vår skola. Äventyrspedagogiken är utarbetad av Sven- Gunnar Furmark vid Luleås Tekniska Universitet


Ladda ner ppt "Äventyrspedagogik."

Liknande presentationer


Google-annonser