Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

33 Sätt att Utveckla AL – KHUSHOO’ Ödmjukhet och hängivenhet i bönen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "33 Sätt att Utveckla AL – KHUSHOO’ Ödmjukhet och hängivenhet i bönen."— Presentationens avskrift:

1 33 Sätt att Utveckla AL – KHUSHOO’ Ödmjukhet och hängivenhet i bönen

2 Syftet med föreläsningen Syftet med den här föreläsningsserien är att påminna mig själv och mina muslimska bröder och systrar vikten av att ha Al – Khushoo’ i bönen, samt att lära ut olika sätt som kan leda till att var och en av oss kan utveckla Al – Khushoo’. www.islamforelasningar.se

3 Målet med föreläsningen www.islamforelasningar.se Målet med den här föreläsningsserien är att det här föreläsnings - materialet ska lära ut vikten av Al – Khushoo’ i bönen och hur man kan utveckla det. Detta så att varje muslimsk syster och bror lär sig och får ut det bästa av sin bön i det här livet, för att få det bästa i livet efter det här.

4  Introduktion av Al – Khushoo’  33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’ 1:a – 6:e sättet 7:e – 12:e sättet 13:e – 18:e sättet 19:e – 26:e sättet 27:e – 33:e sättet  Slutsats Innehåll www.islamforelasningar.se

5 Källa

6 Session 1 www.islamforelasningar.se

7 Innehåll www.islamforelasningar.se  Introduktion av Al – Khushoo’  33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’ 1:a – 6:e sättet 7:e – 12:e sättet 13:e – 18:e sättet 19:e – 26:e sättet 27:e – 33:e sättet  Slutsats

8 www.islamforelasningar.se  Ödmjukhet  Koncentration  Hängivenhet  Underkastelse  Lugn och stillhet  Närvaro Vad är Al – Khushoo’? Introduktion av Al – Khushoo’ Det betyder att man i bönen har:

9 www.islamforelasningar.se Introduktion av Al – Khushoo’ Gud (Allah) säger i koranen: ”FÖRRÄTTA regelbundet [de dagliga] bönerna och [särskilt] den bön som har en central plats och res er i from ödmjukhet inför Gud.” (Koranen 2:238)

10 www.islamforelasningar.se Introduktion av Al – Khushoo’ Gud (Allah) säger i koranen: ”Sök med tålamod [Guds] hjälp i bönen! Det är förvisso en svår [väg] utom för de ödmjuka (Al – Khaashi’een).” (Koranen 2:45)

11 www.islamforelasningar.se Profetens (saws) varning till sin Nation! Profeten Muhammad (saws) sa: ”Det första som tas bort från den här Ummahn (nationen) kommer vara Al – Khushoo’, ända tills du inte kommer se någon som har khushoo’.” (Al - Majma, 2/136) Introduktion av Al – Khushoo’

12 www.islamforelasningar.se När uppriktig Al – Khushoo’ saknas: Hudhayfah (ra) brukade säga: ”Akta er för hyckleri i al – khushoo’.” Han blev tillfrågad, ”Vad är hyckleri i al – khushoo’?” Han (ra) sa, ”När kroppen visar al – khushoo’ och det inte finns någon al – khushoo’ i hjärtat.”... Fudayl ibn ’Ayaad (ra) sa: ”Det ogillades att en man uttryckte mer al – khushoo’ än han hade i sitt hjärta. ”En av dem såg en man visa al – khushoo’ i hans axlar och kropp, och sade (till denne), ”Åh’ så och så, al – khushoo’ är här” – och pekade på hans bröst, ”inte här” – och han pekade på hans axlar. ”(Al – Madaarij, 1/521) Vem har Al – Khushoo’? Introduktion av Al – Khushoo’

13 www.islamforelasningar.se Skillnaden mellan sann och falsk Al – Khushoo’: ”Al – khushoo’ av den som har sann tro är när hjärtat känner medvetande och ödmjukhet inför storheten och härligheten av Allah (swt), och är fylld av fruktan och blyghet, så att hjärtat är totalt ödmjukt inför Allah (swt), och bruten på ett sätt av fruktan, blyghet, kärlek och erkännandet av Allahs (swt:s) välsignelser och ens egna synder.” ”Al – khushoo’ av hyckleri är något som är pålagt med en stor uppvisning eller en show, utan att det finns någon khushoo’ i hjärtat.” Introduktion av Al – Khushoo’

14 www.islamforelasningar.se Vem har inte Al – Khushoo’?:  Den som hackar som en kråka i sin prostration (Sujood)  Den som inte lyfter huvudet helt från böjning (Rukoo’)  Den som inte är lugn och harmonisk i sina rörelser  Den som lyfter upp blicken mot himlen i bönen SUMMERING: Vem har Al – Khushoo’?: Ibn Qayyim har sagt… Introduktion av Al – Khushoo’

15 www.islamforelasningar.se A – Den starka viljan att göra vad som är obligatoriskt B – Svagheten av distraherande faktorer ”Och jag skall ansätta dem framifrån och bakifrån, från höger och från vänster; och Du kommer att finna de flesta av dem otacksamma.” (Koranen 7:17) Iblees (djävulen) sa… Hur uppnår man Al – Khushoo’? Introduktion av Al – Khushoo’

16 www.islamforelasningar.se Profeten Muhammad (saws) sa: ”Den som gör wudhu (tvagning) och gör det bra, och sedan ber två rak’ahs (enheter) och fokuserar helt och hållet på de (enligt en annan rapport: och inte tänker på något annat), kommer bli förlåten alla hans tidigare synder (enligt en annan rapport: kommer garanteras paradiset).” (Bukhari 158, An – Nasa’i 1/95, Al - Jami’) Avslutning - Session 1 Introduktion av Al – Khushoo’

17 Session 1 SLUT! www.islamforelasningar.se


Ladda ner ppt "33 Sätt att Utveckla AL – KHUSHOO’ Ödmjukhet och hängivenhet i bönen."

Liknande presentationer


Google-annonser