Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Allmän kemi 9hp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Allmän kemi 9hp"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Allmän kemi 9hp
Medicinska biologer; 8BKG11 Biologer; NKEA32

2 Organisation Föreläsningar Lektioner med problemlösning
Laborationer (obligatoriska)

3 Schema och föreläsningsplan
Teorimomenten hålls i salar som framgår av schemat. OBS! På grund av att ni är så många så har vi behövt byta lokaler vid vissa lektionstillfällen så kolla webb-schemat och uppdatera schemana. Vad som tas upp på respektive föreläsning framgår av föreläsningsplanen som bifogas schemahäftet. Vi är medvetna om att schemat inte alltid är optimalt, främst beroende på att vi som undervisar har ytterligare en kurs parallellt.

4 Kursernas föreläsare:
Helena Herbertsson (kursansvarig) – STÖKIOMETRI, JÄMVIKTSKEMI, SYROR OCH BASER Henrik Pedersen – OORGANISK KEMI, KINETIK, TERMODYNAMIK, ELEKTROKEMI Lars Ojamäe – OORGANISK KEMI

5 Kurslitteratur: Zumdahl & Zumdahl: Chemistry, 8th ed.
Kostnad: ca 600 kr Kompendium Allmän kemi (OBS! Finns flera varianter, var observant på kurskod!) Kostnad: ca 100 kr Boken och kompendiet kan man köpa på bokhandeln i Kårallen. Vilka avsnitt ni ska läsa i boken framgår av föreläsnings-planen som finns i schemahäftet.

6 Laborationer: Lokal: Lewis och Brønsted (B-huset, C-korri-doren mellan ingång 23 och 25)
Oorganisk syntes Spektrofotometrisk analys Titrimetrisk analys Syra-bastitrering Kinetik

7 Laborationer: Indelning i labbskift A och B – skriv upp er två och två på lista. Sker på fredag. Laborationshandledningar samt instruk-tioner för hur laborationsredovisningarna ska vara utformade finns i kompendiet. Återkommer om utformning och regler kring laborationsredovisningar senare.

8 Första labben: Samling i Lewis-Brønsted och sedan kommer ni delas upp i två grupper för säkerhetsgenom-gång, laborationsgenomgång samt mer praktisk information om laborationsredovisningarna.

9 LABBROCK OCH SKYDDS-GLASÖGON: Finns att låna eller kan köpas hos Wiktors kläder på Nygatan 29. I vissa fall ordnar sektionerna med gemensamma inköp.

10 Säkerhetsdugga: Dugga tisdag 3/9 kl. 13.15-13.45
Innan ni får börja laborera måste vi göra er medvetna om vissa regler som gäller vid kemiskt laboratoriearbete - läs ”Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid kemiska laborationer” samt ”Risker och åtgärder för eliminering av risker” i kompendiet! Dugga tisdag 3/9 kl

11 Säkerhetsduggan: - Sker i tentasalen i Kårallen.
- Duggaresultatet anslås sedan på labb Lewis och Brønsted. - Omdugga: Kontakta labbassistenterna.

12 Dugga kemiska tecken, namn och joner:
I samband med laboration 3 kommer ni att få en dugga på kemiska tecken*, namn och joner: Pd = palladium Molybden = Mo SO42- = sulfatjon nitratjon = NO3- * Endast grundämnen i periodiska systemets huvudblock ingår.

13 Lektionernas upplägg Även lektionerna genomförs i två grupper, A och B. Följer samma indelning som laborationerna. Lektionsassistenter: Henrik Pedersen och Patrik Lundström Lämpliga uppgifter att räkna till lektionerna står i kompendiet. OBS! Alla uppgifter hinner man inte räkna på lektionstid utan även självstudier krävs om man vill räkna alla. Du som student ansvarar nu för dina studier….

14 Examination En skriftlig tentamen: 21/10 kl. 8.00-13.00
OBS! Anmälan till tentan görs via student-portalen senast 10 dagar innan tentamens-datum. OBS! Fjolårets tenta finns i kompendiet. Laborationskurs: - Godkända laborationsrapporter - Godkända duggor

15 Varför ser kurserna ut som de gör?
FOKUS: KEMISK REAKTION Att kunna räkna på resultat av en kemisk reaktion = STÖKIOMETRI Förutsätter kunskap om ämnenas uppbyggnad och kemisk bindning = OORGANISK KEMI Hastigheten för en kemisk reaktion = KINETIK Drivkraften för en kemisk reaktion = TERMODYNAMIK Vanliga reaktionstyper med lite speciella egenskaper, t ex jämvikter och syra-bas-reaktioner.

16 Varför ska biologistudenter läsa kemi?
Kemi är en central vetenskap som gränsar till biologi, fysik, medicin, teknik och nanoveten skap – nya upptäckter sker ofta i gränsområdet mellan de ”gamla” disciplinerna. Både medicinsk biologi och biologiprogrammet är experimentella utbildningar och för att få en djupare förståelse för fenomen på en molekylär nivå samt för att kunna utforma och utföra laborativa studier krävs kemikunskaper. Äldre studenter som läst Medicinsk biologi har insett att det varit en brist med deras programupplägg då de saknat kemi och har drivit på om att ett kemimoment bör ingå i programplanen.

17 Vad kan man göra med kemikunskaper?
Viktigt för: - utveckling av läkemedel och medicinska diagnosverktyg  botar sjukdom, lindrar smärta och ger korrekta diagnoser - livsmedel  hantering och hållbarhet samt kontroll på tillsatsämnen och utveckling av hälsoprofilerade produkter - jordbruk – konstgödsel och medel mot skadeinsekter  större skördar och begränsad svält - material – allt från kläder och rengöringsprodukter till elektronik - hållbar produktion  utnyttjande av förnybara råvaror samt minimerande av mängden avfall och förbättrade återvinningsprocesser - miljöproblematik, ekologiskt hållbar utveckling och tillgång till rent vatten - energiproblematik – effektivisering, förnybara energikällor och utveckling av nya bränslen - ………

18 Svenskt näringsliv som har behov av kemikunskap
Läkemedelsindustrin Livsmedelsindustrin Gruvindustrin Järn- och stålindustrin Skogsnäringen – trä- och pappersprodukter men även mer specialiserade produkter som t ex kompositmaterial Fordons- och verkstadsindustrin – polymera material och gummi, smörjmedel och skärvätskor och i förlängningen nya bränslen Elektronikbranschen Förpackningsindustrin Riskbedömningar och analysverksamhet inom t ex miljöområdet Alltså är en mycket stor del av Sveriges BNP beroende av kemikunskaper!!!!

19 Återkoppling OBS! Kursen gick förra året enbart för medicinska biologer medan biologerna då läste mer kemi! Föreläsningar: Olika beroende på föreläsaren, där vissa var mer pedagogiska än andra. Lektioner: Lite jobbigt att lektionsassistenten använde andra metoder än föreläsarna. Laborationer: Bra och relevanta men rättningen av rapporterna tog lite lång tid. Litteratur: Bra Examination: Bra, lite mycket elektrokemi jämfört med övriga moment. Arbetsbelastning: Bra Informationsspridning: Bra


Ladda ner ppt "Välkomna till Allmän kemi 9hp"

Liknande presentationer


Google-annonser