Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Directive 2006/24/EC … is invalid.” Enligt huvudregeln i LEK (6:5) ska operatörer utplåna (eller avidentifiera) trafikuppgifter när uppgiften inte längre.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Directive 2006/24/EC … is invalid.” Enligt huvudregeln i LEK (6:5) ska operatörer utplåna (eller avidentifiera) trafikuppgifter när uppgiften inte längre."— Presentationens avskrift:

1 ”Directive 2006/24/EC … is invalid.” Enligt huvudregeln i LEK (6:5) ska operatörer utplåna (eller avidentifiera) trafikuppgifter när uppgiften inte längre behövs för att överföra meddelandet. Undantag: -För fakturering -För marknadsföring (samtycke) -För att tillhandahålla andra tjänster där uppgifterna behövs The Directive is invalid ADBJ Maj 2014 - Patrik Hiselius, TeliaSonera1

2 Grundläggande synpunkter Gräns mellan myndighetsutövning och enskild verksamhet Proportionalitet (nytta, kostnader, integritet, brottsbekämpning) Behovet av ett sammanhållet lagstiftningsarbete (Helhetsbild) Kostnader måste vara synliga TeliaSonera Policy – Privacy –”Only provide personal data to auhorities to the extent required by law or with the customer’s permission” TeliaSonera Policy – Freedom of Expression –”We advocate clear and transparent legal provisions on proportionality and necessity for all government surveillance of communications.” ADBJ Maj 2014 - Patrik Hiselius, TeliaSonera2

3 Vad gäller? Vad händer? Noteras - SE och datalagringsdirektivet Vad gäller ? –Direktivet är ogiltigt –Operatörer har bett om besked från lagstiftaren Vad händer ? –Välkommen debatt om övervakning och tillit (SvD Brännpkt 19 april) –JuDep utredningsdirektiv –Utredaren skall samråda m Åklagarmyndigheten, RPS, Säpo, Tull och PTS –Bestämmelserna kommer tills vidare inte att användas –Brott kommer fortsatt att kunna utredas ADBJ Maj 2014 - Patrik Hiselius, TeliaSonera3

4 Tack ! @Patrik_Hiselius ADBJ Maj 2014 - Patrik Hiselius, TeliaSonera4


Ladda ner ppt "”Directive 2006/24/EC … is invalid.” Enligt huvudregeln i LEK (6:5) ska operatörer utplåna (eller avidentifiera) trafikuppgifter när uppgiften inte längre."

Liknande presentationer


Google-annonser