Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TIMBRO 18 september 2012 TIMBRO Sammanfattning: Economic Freedom of the World Index 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TIMBRO 18 september 2012 TIMBRO Sammanfattning: Economic Freedom of the World Index 2012."— Presentationens avskrift:

1 TIMBRO 18 september 2012 TIMBRO Sammanfattning: Economic Freedom of the World Index 2012

2 2 TIMBRO Economic Freedom of the World Index Sedan 1996 har Fraser Institute i Kanada publicerat Economic Freedom of the World Index. Indexet anses vara världens främsta för att mäta ekonomisk frihet. Det används för all typ av forskning som rör ekonomisk tillväxt och länders utveckling. Indexet är framtaget av 60 ledande forskare inom juridik, statsvetenskap och ekonomi varav tre nobelpristagare; Milton Friedman, Gary Becker och Douglass North.

3 3 TIMBRO Ekonomisk frihet: Sverige på plats 30 i världen Plats i dag/förra året

4 4 TIMBRO Sverige stiger nio placeringar Sverige stiger från plats 39 till plats 30 i årets index. Många länder ligger på ungefär samma nivå, så små förändringar kan innebära många placeringars förskjutning. Sverige har stigit från indexvärde 7,39 2009 till 7,53 2010. En orsak är att företagens regelbörda minskat och även att de offentliga utgifterna minskat. Se sida 152 i den fullständiga rapporten. Alliansregeringen hade som mål att minska företagens regelbörda med en femtedel. OECD (2010) har visat att Sverige under perioden lyckats minska företagens administrativa kostnader, även om arbete återstår. OECD Indexvärde totalt RegleringarStatens storlek

5 5 TIMBRO Världen blir friare, men USA viker Economic Freedom Index Average chain-linked economic freedom rating, värde justerat för att ge jämförbarhet över tid.

6 6 TIMBRO 20 år av ökad ekonomisk frihet i Sverige Indexet baseras på fem mått som bland annat mäter statligt ägande, marginalskatter, inflation och storlek på offentlig sektor. Den ekonomiska friheten i Sverige har ökat markant de senaste tjugo åren. Till exempel har frihandeln inom Europa ökat genom ESS-avtalet, en stabilare penningpolitik har minskat inflationen och kreditmarknadens avreglering har gjort det lättare för nya företag att få tillgång till kapital. Statens storlek Rättsskydd/skydd av äganderätten Sund penningpolitik Frihandel Reglering arbetsmarknad och näringsliv Index totalt

7 7 TIMBRO Om 2012 Economic Freedom of the World Index Mätperioden för 2012 års index är 2010. Vissa faktorer bygger på data över längre tidsperioder; till exempel den penningpolitiska faktorn, som bygger på den genomsnittliga inflationen under ett flertal år. 144 länder är rankade. Indexvärdet tas fram utifrån 42 olika variabler som är grupperade i fem huvudområden: 1. Size of Government 2. Legal System and Property Rights 3. Sound Money 4. Freedom to Trade Internationally och Regulation. Indexet bygger på statistik från internationella organisationer som International Monetary Fund, World Bank och World Economic Forum. För fullständig metodbeskrivning se sida 271 i rapporten. All data finns även tillgänglig på www.freetheworld.com.www.freetheworld.com

8 Vad är ekonomisk frihet? “Individuals have economic freedom when property they acquire without the use of force, fraud, or theft is protected from physical invasions by others and they are free to use, exchange, or give their property as long as their actions do not violate the identical rights of others. An index of economic freedom should measure the extent to which rightly acquired property is protected and individuals are engaged in voluntary transactions.” James Gwartney och Robert Lawson Economic Freedom of the World: 1996 Annual Report


Ladda ner ppt "TIMBRO 18 september 2012 TIMBRO Sammanfattning: Economic Freedom of the World Index 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser