Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IT & Etik Några avvägningsproblem. Varför är informationsteknik moraliskt intressant? ”All teknik är maktutövning” (Hans Jonas)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IT & Etik Några avvägningsproblem. Varför är informationsteknik moraliskt intressant? ”All teknik är maktutövning” (Hans Jonas)"— Presentationens avskrift:

1 IT & Etik Några avvägningsproblem

2 Varför är informationsteknik moraliskt intressant? ”All teknik är maktutövning” (Hans Jonas)

3 Langdon Winner and Moses broar

4 Lawrence Lessig

5 Avvägningen IT-etiken Den personliga integriteten YttrandefrihetImmaterialrätt

6 Fråga # 1 Hur utformar vi den personliga integriteten i ett alltmer transparent samhälle?

7 Personlig integritet –panoptikon?

8 Personlig integritet – makt och namn

9 När integriteten försvinner

10 Youens webbplats

11 Identiteten blir allt vanligare Elektroniska ID- tjänster Ökad användning av spårningstekniker Övervakning av anställda

12 Anonymitetens faror A few months ago, I had a truly and quite literally "revolutionary" idea, and I jokingly called it "Assassination Politics": I speculated on the question of whether an organization could be set up to legally announce that it would be awarding a cash prize to somebody who correctly "predicted" the death of one of a list of violators of rights, usually either government employees, officeholders, or appointees. It could ask for anonymous contributions from the public, and individuals would be able send those contributions using digital cash. ”Assassination Politics” Jim Bell

13 Övervakningen skärps Hur mycket frihet är tryggheten värd?

14 Vad är integritet i bruset? Integritet (av lat integer, hel) oskadat, orubbat tillstånd; oskadd helhet; okränkbarhet. (Teol) Den egenskap som i dogmatiken tillagts de bibliska skrifterna att vara varken förfalskade eller i något väsentligen förändrade. (Nordisk Familjebok)

15 Integritet och individualitet

16 Fråga #2 Hur utformar vi upphovsrätten i informationssamhället?

17 Upphovsrätten och moralen

18 Att stjäla en singel och lyssna på radio Legitimitetsproblemet

19 Verizon & rätten att övervaka Bör internetleverantörer kunna erbjuda anonym access?

20 Upphovsmannen: Då

21 Upphovsmannen: Nu wee kee

22 Upphovsmannen: Nu

23 Immaterialrättens funktioner Utbytesteorin –Immaterialrätten uppmuntrar spridning av innovationer och verk eftersom den lovar ensamrätt i utbyte mot att det skyddade sedan övergår i det gemensamma idégodset Incitamentsteorin –Immaterialrätten skapar förutsättningar för att upphovsmän skall finna det värt att skapa. Moralteorin –Immaterialrätten skyddar upphovsmannens eller uppfinnarens moraliska rätt till verket.

24 Moralteorin

25

26 Författaren har en moralisk rättighet till sitt verk. Men har inte författaren också ett moralisk skyldighet till det gemensamma idégodset? Hur många verk skapas ex nihilo och utan stöd av det gemensamma kulturarvet? Vad är då mest moraliskt? Att ge åter till kulturarvet eller att hävda ensamrätt?

27 Moralteorin

28 Etik och motåtgärder: alienera en kundgrupp

29 Ett krig med lås stundar You cannot guarantee freedom of speech and enforce copyright law It is for this reason that Freenet, a system designed to protect Freedom of Speech, must prevent enforcement of copyright.

30 Framtider: DRM DPRL

31 Skljarov-fallet

32 Kazaa and peer-to-peer – ny moral! ”Leechers & Seeders”

33 Cohenteoremet Rätten att förstöra skydd utifrån yttrandefriheten Samma rätt utifrån den personliga integriteten?

34 Rätten att förstöra? Berman-lagar?

35 Vi kan digitalisera all mänsklig kunskap Brewster Kahle

36 Fråga #3 Hur avgränsar vi yttrandefriheten i nya medier?

37 Exempel: Nuremberg Files

38 Yttrandefrihet under debatt

39 Publius – irreversibel publicering

40 Legitimitet och yttrandefrihet i olika medier

41 Att bygga in moralen

42 Spel, verklighet och moral?

43 Spel som propaganda

44 Det moraliska ansvaret för framtiden

45 Presentation Nicklas Lundblad nicklas@skriver.nu www.kommenterat.net


Ladda ner ppt "IT & Etik Några avvägningsproblem. Varför är informationsteknik moraliskt intressant? ”All teknik är maktutövning” (Hans Jonas)"

Liknande presentationer


Google-annonser