Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Vad gör staten med alla våra flöden? Om övervakning och integritet Moving images “Realtid – nya beteenden bortom tekniken” Malmö 9 juni 2010 Mark Klamberg,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Vad gör staten med alla våra flöden? Om övervakning och integritet Moving images “Realtid – nya beteenden bortom tekniken” Malmö 9 juni 2010 Mark Klamberg,"— Presentationens avskrift:

1 1 Vad gör staten med alla våra flöden? Om övervakning och integritet Moving images “Realtid – nya beteenden bortom tekniken” Malmö 9 juni 2010 Mark Klamberg, doktorand

2 Vad är uppgiften? Säkerhetspolisen Säkerhetspolisenpolisen har till uppgift att inom Rikspolisstyrelsen leda och bedriva polisverksamhet för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet. 2 § Förordning (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen Försvarets radioanstalt Försvarsunderrättelseverksamheten ska stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället Prop. 2006/07:46, sid. 120

3 Samhällspåfrestningar Start för reaktion Tid Normal- tillstånd Start av kris Påfrestning På samhället Robusthet Tidig varning Reaktion För varje sektor finns en balans Källa: Civil Security, Saab AB Tidig samhällsåtgärd kan kraftigt minska skadeffekter inom en sektor

4 Det trygga samhället - att förebygga och förhindra hot Philip K Dick - The Minority Report (1956) I Philip K Dicks bok inriktar ordningsmakten sig på att finna ”pre-crime situations” och på så vis stoppa brott innan de hinner begås. Tre frågor: Risken med en stark militär i fredstid Kan man vara skyldig före brottet begås eller ens är påtänkt? Vilka bevis är tillräckliga? Felaktiga utpekanden och falska positiva

5 Panopticon (Bentham)

6 Panopticon som metafor för det moderna övervakningssamhället - teleskärmar i Orwell’s 1984 Teleskärmar i Orwell’s 1984

7 Sydsvenskan 24 augusti 2008

8 Bentham’s Panopticon och jämförelser med Orwell’s 1984 ger missvisande bild av modern övervakning Modern övervakning går inte heller ut på att läsa all kommunikation i jakt på ord som ”trotyl”, ”al- qaida” och ”kärnvapen” Modern övervakning handlar istället framförallt om i vilka sammanhang, nätverk och flöden som du förekommer

9 9 Trafikbearbetningens möjligheter

10 10 Med trafikbearbetning kan vi identifiera trafikmönster (sociogram) Individ

11 Folkpartister Arbetskollegor HaagCenterpartister och moderater Judar Löparkompisar Arbetskollegor Folk och Försvar Homosexuella folkpartister Arbetskollegor Blekinge Vänner i Lund Sociogram på Facebook Applikation: ”Friend Wheel”

12 12 EUs datalagringsdirektiv 1. Data ska lagras i minst 6 månader och längst två år från kommunikationstillfället 2. Data anger vem som har kommunicerat med vem, när det skedde, lokalisering av de som kommunicerade och kommunikationsmedium. 3. Inget innehåll lagras med anledning av direktivet 4. Myndigheters tillgång till data regleras på nationell nivå

13 13 Vad är signalspaning? Underrättelsecykeln 1.Inhämtning av meddelanden och trafikdata/metadata 2.Bearbetning 1.Bearbetning av trafikdata, trafikbearbetning, (vem kommunicerar med vem) 2.Kryptoforcering 3.Innehållsbearbetning 3.Analys med hjälp av andra källor, t.ex. öppna källor (OSINT) 4.Rapportering till uppdragsgivare

14 Konsekvenser

15 Lagstiftarens syn på integritet Integritet handlar inte om att din data, kommunikation och flöden ska vara fredade från staten Integritet handlar om att staten ska använda din data, kommunikation och flöden för rätt ändamål

16 16 Tack! Blogg: www.klamberg.blogspot.com E-post: mark.klamberg@juridicum.su.se Telefon: +46 8 16 11 90mark.klamberg@juridicum.su.se


Ladda ner ppt "1 Vad gör staten med alla våra flöden? Om övervakning och integritet Moving images “Realtid – nya beteenden bortom tekniken” Malmö 9 juni 2010 Mark Klamberg,"

Liknande presentationer


Google-annonser