Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad gör staten med alla våra flöden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad gör staten med alla våra flöden"— Presentationens avskrift:

1 Vad gör staten med alla våra flöden
Vad gör staten med alla våra flöden? Om övervakning och integritet Moving images “Realtid – nya beteenden bortom tekniken” Malmö 9 juni Mark Klamberg, doktorand

2 Säkerhetspolisenpolisen har till uppgift att inom
Vad är uppgiften? Säkerhetspolisen Säkerhetspolisenpolisen har till uppgift att inom Rikspolisstyrelsen leda och bedriva polisverksamhet för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet. 2 § Förordning (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen Försvarets radioanstalt Försvarsunderrättelseverksamheten ska stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället Prop. 2006/07:46, sid. 120

3 Tidig samhällsåtgärd kan kraftigt minska skadeffekter inom en sektor
Robusthet Start för reaktion Reaktion Tidig varning Samhällspåfrestningar Påfrestning På samhället För varje sektor finns en balans Start av kris Normal- tillstånd Tid Källa: Civil Security, Saab AB

4 att förebygga och förhindra hot
Det trygga samhället att förebygga och förhindra hot Tre frågor: Risken med en stark militär i fredstid Kan man vara skyldig före brottet begås eller ens är påtänkt? Vilka bevis är tillräckliga? Felaktiga utpekanden och falska positiva I Philip K Dicks bok inriktar ordningsmakten sig på att finna ”pre-crime situations” och på så vis stoppa brott innan de hinner begås. Philip K Dick - The Minority Report (1956)

5 Panopticon (Bentham)

6 Panopticon som metafor för det moderna övervakningssamhället
- teleskärmar i Orwell’s 1984 Teleskärmar i Orwell’s 1984

7 Sydsvenskan 24 augusti 2008

8 Bentham’s Panopticon och jämförelser med Orwell’s 1984 ger missvisande bild av modern övervakning
Modern övervakning går inte heller ut på att läsa all kommunikation i jakt på ord som ”trotyl”, ”al-qaida” och ”kärnvapen” Modern övervakning handlar istället framförallt om i vilka sammanhang, nätverk och flöden som du förekommer

9 Trafikbearbetningens möjligheter
Med den digitala revolutionen är det ett faktum att vi människor lämnar elektroniska fotspår efter oss, i form av kortbetalningar, hemsidebesök, telefonsamtal och . Föreställ er att någon kunde samla ihop detta och anlysera det med en kraftfull dator. Med rätt verktyg kan man då finna trafikmönster som beskriver vilken typ av person du är. 9 9

10 Med trafikbearbetning kan vi identifiera trafikmönster (sociogram)
Individ Ett trafikmönster kan avbilda relationer mellan individer, organisationer, hemsidor etc i syfte att kartlägga personers sociala nätverk, maktställning, åsikter och annan personlig information. Vad en person kommunicerar om är kanske av sekundär betydelse. Det räcker med att känna till exempelvis sändare, mottagare, tidpunkt för transaktionen och kommunikationsslag. Känner man till trafikmönstret vet man vilka kontakter en person har och den kunskapen är ofta allt som behövs. 10 10

11 Folkpartister Homosexuella folkpartister Löparkompisar Centerpartister och moderater Arbetskollegor Haag Arbetskollegor Blekinge Vänner i Lund Sociogram på Facebook Applikation: ”Friend Wheel” Judar Arbetskollegor Folk och Försvar

12 EUs datalagringsdirektiv 1
EUs datalagringsdirektiv 1. Data ska lagras i minst 6 månader och längst två år från kommunikationstillfället 2. Data anger vem som har kommunicerat med vem, när det skedde, lokalisering av de som kommunicerade och kommunikationsmedium Inget innehåll lagras med anledning av direktivet 4. Myndigheters tillgång till data regleras på nationell nivå 12

13 Vad är signalspaning? Underrättelsecykeln
Inhämtning av meddelanden och trafikdata/metadata Bearbetning Bearbetning av trafikdata, trafikbearbetning, (vem kommunicerar med vem) Kryptoforcering Innehållsbearbetning Analys med hjälp av andra källor, t.ex. öppna källor (OSINT) Rapportering till uppdragsgivare 13

14 Konsekvenser Studie från institutet Forsa den 2 juni 2008 angående genomförande av datalagringsdirektivet i Tyskland Studien visar att 11 procent redan har minskat sitt användande av kommunikationsmedel, och över hälften (52 procent) kommer inte att ringa eller e-posta till personer som psykologer, äktenskapsrådgivare eller beroendehjälplinjer eftersom de vet att det registreras

15 Lagstiftarens syn på integritet
Integritet handlar inte om att din data, kommunikation och flöden ska vara fredade från staten Integritet handlar om att staten ska använda din data, kommunikation och flöden för rätt ändamål

16 Tack. Blogg:. www. klamberg. blogspot. com E-post:. mark
Tack! Blogg: E-post: Telefon:


Ladda ner ppt "Vad gör staten med alla våra flöden"

Liknande presentationer


Google-annonser