Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jobbkongressen 2009. Möjligheternas land Vi socialdemokrater har en idé om vårt gemensamma samhällsbygge. Jag har kallat det för möjligheternas land.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jobbkongressen 2009. Möjligheternas land Vi socialdemokrater har en idé om vårt gemensamma samhällsbygge. Jag har kallat det för möjligheternas land."— Presentationens avskrift:

1 Jobbkongressen 2009

2 Möjligheternas land Vi socialdemokrater har en idé om vårt gemensamma samhällsbygge. Jag har kallat det för möjligheternas land. Det är ett Sverige som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans. Mona Sahlin på jobbkongressen 2009

3 Tre viktiga prioriteringar Jobben först - Sverige ska tillbaka till toppen Varje arbetad timme behövs. För att nå tillbaka till full sysselsättning krävs investeringar i framtidens jobb genom starta-eget-stöd till unga och löntagare som vill starta eget, förstärkt tillgång till riskkapital främst för småföretag samt mer utbildning, lärlingsplatser och subventionerade anställningar för unga. Konkurrera med kunskap - inte med låga löner Investeringar i kunskap genom att förskoleklassen blir en del av en ny 10-årig obligatorisk grundskola, utbyggnad av högskolan samt investeringar i medicinsk och miljö- och klimatforskning. Välfärd med fokus på kvalitet - inte driftsform Jobbkrisen ska inte leda till en kvalitetskris i välfärden utan istället måste tydliga kvalitetskriterier ställas upp för välfärden och privata ägare ska inte kunna ta ut vinster genom att göra avkall på kvaliteten.

4 En ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först  Investeringar i utbildning, grön omställning och ett konkurrenskraftigt näringsliv.  Direkt efter en valseger vill vi ta ett rejält första steg i arbetet för att sluta klyftan mellan pension och lön.  De med höga inkomster och förmögenheter ska bidra efter bärkraft.  Finansmarknaden måste regleras och övervakas globalt.  Ändra EU:s utstationeringsdirektiv.

5 Fler jobb och en starkare arbetslinje  Starta-eget-stöd till unga och löntagare som vill starta eget.  Bättre inkomsttrygghet för företagare vid föräldraskap, sjukdom eller arbetslöshet.  Gör om delar av arbetsförmedlingen till en kompetensförmedling och inrätta en kompetensförsäkring så att alla löntagare ges chans att utveckla sitt kunnande.  Förstärkt tillgång till riskkapital särskilt för småföretag.  En kompetenskommission för att matcha utbildningsplatser med behovet på arbetsmarknaden.

6 Ett Sverige där fördomar inte hindrar arbete  Föräldraförsäkringen ska delas lika och som ett steg på vägen ska den delas i tre lika delar genom att ytterligare månader knyts till respektive vårdnadshavare.  Barnomsorg även på kvällar, nätter och helger samt höjt tak i den tillfälliga föräldrapenningen för mer jämställt uttag.  Heltid en rättighet genom att möjligheten till fasta anställningar stärks.  Jämställda styrelser genom ändrad lagstiftning så att det blir minst 40 procent kvinnor i större bolagens styrelser.  Funktionshindrade ska ha samma rätt till stöd, matchning och utbildning som personer utan funktionshinder.

7 En rättvis värld är möjlig  En offensiv mot massförstörelsevapen  Fokus på fattigdomsbekämpning  Stärkt FN som nav i världspolitiken  Ökat bistånd till Afghanistan och fortsatt svensk militär insats.  Erkännande av Västsahara och folkmorden i Seyfo och Al- Anfal.

8 Ett Sverige i sammanhållning  I storstäderna ska fler bostäder byggas, slitna områden renoveras och kollektivtrafiken förbättras.  En politik för hela Sverige med investeringar i högskolor och andra kunskapscentra över hela landet.  Minska beroendet av socialbidrag genom Kraftsam, rehabilitering och lönebidrag så att alla kan få jobb.  Stärkt skydd för brottsoffer bland annat genom barnahus i varje län och mottagningar för våldtagna på sjukhusen.  Trygghet i vardagen genom kontaktpolis för alla skolor och ett svenskt FBI.

9 Låt ungdomsgenerationen ta plats  Jobbstart för unga genom investeringar i utbildning, praktik, lärlingsplatser och subventionerade anställningar.  Traineeprogram i offentlig sektor och jobb- och praktiksatsningar för nyexaminerade akademiker.  Höj studiemedlet och bidraget till studenter med barn.  Förstärkta möjligheter för dem som behöver att läsa på Komvux och folkhögskola.  Fler bostäder för unga genom investeringsstöd för hyresrätter.

10 Konkurrera med kunskap och forskning  Förstärkt kvalitet i förskolan så att alla förskolor har utbildad personal och följer den nationella läroplanen.  Alla skolor ska tillhöra ett gemensamt skolsystem, följa samma skollag, läroplan, kursplan och betygssystem.  Nationella prov ska genomföras i åk 3, 6 och 9.  Bygg ut högskolan – målet är att hälften av varje årskull ska ha påbörjat högre studier före 25 års ålder.  Investeringar i medicinsk och miljö- och klimatforskning, mer samverkan mellan stat, akademi och näringsliv.

11 Klimatpolitik från hot till möjlighet  Sveriges utsläpp av växthusgaser ska minska med 40 procent till 2020.  Nystarta Klimatinvesteringsprogrammen.  Ökad el från förnybara källor (minst 30 ThW) till 2020.  Minskad energianvändning i bostäder med en tredjedel till 2020.  Ersätt fler farliga ämnen mindre farliga i EU.

12 Högre kvalitet i välfärden  Ökade krav på kvalitet och insyn genom att alla utförare, oavsett driftsform, ska leva upp till tydliga kvalitetskriterier.  Privata ägare ska inte kunna ta ut vinster genom att göra avkall på kvaliteten.  Medborgarkontor Plus på prov i några kommuner gemensamt för stat, kommun och landsting.  Fler ska få 80 procent i ersättning i sjukförsäkringen.  Seniorjobb för personer över 60 år.

13 Kultur i brytningstid  Prioritera kultursatsningar både i kommuner, regioner och staten.  Motverka allt för skilda och höga avgifter till musik- och kulturskolan.  IPRED bör förändras för stärkt rättssäkerhet och integritetsskydd, samtidigt som upphovsrätten värnas.  En upphovsrättskommission för att belysa frågor om upphovsrätt, fildelning, teknisk utveckling och integritet.  En integritetsombudsman ska inrättas.

14 En modern folkrörelse för jobb och rättvisa  Fler enkla sätt att engagera sig partipolitiskt på.  Använd nya arenor som sociala medier för att människor enkelt ska kunna vara en del av partiet.  Långsiktigt ska 25 procent av de valbara på S-listorna vara under 35 år.  Stärkt facklig-politiska närvaro i kommunerna med fokus på LO:s förtroendevalda, arbetsplatsombud och tjänstemannaförbundens medlemmar.  Alla medlemmar ska erbjudas grundläggande utbildning i partiets regi samt kvalificerade studier genom Campus Bommersvik.

15 Fakta  350 ombud  307 journalister  2 106 åhörare  175 nya medlemmar värvades Centralstationen  600 inlägg  3 186 att-satser  7,7 kilo handlingar  400 volontärer och personal  150 kulturarbetare  16 200 koppar kaffe  1 240 rosor  Samt…

16 Ett seniornätverk startades och anmälde sig till valarbete Foto: Linda Håkansson

17 Flera internationella partivänner gästade i talarstolen Foto: Magnus Selander

18 Rödgröna samarbetspartier kom på besök Foto: Magnus Selander

19 Ingvar Carlsson och Göran Persson talade på lördagen Foto: Anders Löwin

20 Många kulturinslag, bland annat dansgruppen Bounce Foto: Linda Håkansson

21 Nu kör vi!

22


Ladda ner ppt "Jobbkongressen 2009. Möjligheternas land Vi socialdemokrater har en idé om vårt gemensamma samhällsbygge. Jag har kallat det för möjligheternas land."

Liknande presentationer


Google-annonser