Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingsstyrelsens förvaltning Måltidsfrågan Produktionsutskottet 17 november 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingsstyrelsens förvaltning Måltidsfrågan Produktionsutskottet 17 november 2011."— Presentationens avskrift:

1 Landstingsstyrelsens förvaltning Måltidsfrågan Produktionsutskottet 17 november 2011

2 Landstingsstyrelsens förvaltning Patienten och måltiden Sjukhus Entreprenad A) Eget tillagningskök B) Mottagnings- kök Avdelning Patient Avdelnings- kök Matsal Vårdpersonal § Lagar Kostcontroller Köks- ansvarig? 2

3 Landstingsstyrelsens förvaltning Styrande dokument inom livsmedelsområdet  Från 1 jan 2006 gäller gemensamma livsmedelsregler inom EU  Reglerna finns i s.k EG – förordningar  Enligt förordning 852/2004 ska finnas branschriktlinje för god hygienpraxis och för tillämpning av HACCP- principerna HACCP=Hazard Analysis and Critical Control Point 3

4 Landstingsstyrelsens förvaltning 2009 tog SKL och Livsmedelsverket tillsammans fram branschriktlinje: ”Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg” Fem grundpelare i riktlinjen: 1) Kommuner och landsting som livsmedelsföretag - ansvar, delegering 2) Livsmedelslokaler - utformning av lokaler, inredning, utrustning 3) Hantering av livsmedel - så hålls högsta hygienstandard) 4) Personal - hygien, utbildning 5) System för egenkontroll - själv kontrollera att maten och måltidsproduktionen är säker alla dagar. Inkluderar rutiner, dokumentation och arkivering God Hygienpraxis och HACCP för att gå igenom vilka ev. faror som kan finnas i verksamheten, hur de ska bekämpas, övervakas och vad som kan göras om något går fel 4

5 Landstingsstyrelsens förvaltning Styrande dokument inom nutritionsbehandlingsområdet WHO Mänsklig rättighet att få sitt energi- och näringsbehov tillfredsställt Europarådet 2003 Resolution on food and nutritional care in hospitals SOSFS 2005:12 - GOD VÅRD Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet inom vården (säker, kunskapsbaserad, patientfokuserad, effektiv, jämlik, ges i rimlig tid) Ny patientsäkerhetslag fr o m 1/1-11 Ökat ansvar att bidra till hög patientsäkerhet. Lagligt ålagda att rapportera avvikelser 5

6 Landstingsstyrelsens förvaltning Europarådet 2003 Resolution on food and nutritional care in hospitals  Måltidssystem bör vara anpassas efter patienternas behov (olika system behövs).  Alla patienter bör ha möjlighet att välja miljö att äta i.  Alla patienter bör ha möjlighet att sitta vid ett bord när de äter.  Alla patienter bör få mat som lagrats, tillagats och transporterats hygieniskt, säkert, smakligt, gastronomiskt och ha högt näringsinnehåll.  Menyer bör målgruppsanpassas (barn, vuxna, …..)  Alla patienter bör ha möjlighet att beställa mat oavsett tid på dygnet.

7 Landstingsstyrelsens förvaltning Styrande dokument inom nutritionsbehandlingsområdet Socialstyrelsen sept. 2011 Näring för god vård och omsorg- en vägledning för att förebygga och behandla undernäring. Nutritionsbehandling jämställs med all annan medicinsk behandling. Rätt mat till rätt patient = patientsäkerhetsfråga - Diagnostik, utredning, behandling (olika koster) - Ansvar, kvalitet, säkerhet - Måltidsmiljö – FAMM - Välj det mathanteringssystem som är lämpligast för målgruppen - Anpassa portionsstorlek och innehåll efter patientens behov - Minimiutrustning för vårdavdelningskök - Förråd av torrvaror och kylvaror för mellanmål och alternativ - Patienter ska informeras om utbud av rätter mm - Tillgång till mat på mottagningar och dagvårdsavdelningar - 7

8 Landstingsstyrelsens förvaltning Hur ska SLL styra?  Decentralisering  Tydliggöra ledningens ansvar  Lyfta frågan  Följa upp  Inspirera

9 Landstingsstyrelsens förvaltning Vision för måltidssituationen Ett första utkast: År 2017 serveras alla patienter inom Stockholms läns landsting smaklig näringsberäknad mat utifrån deras individuella behov, önskemål och preferenser för en positiv måltidsupplevelse. Maten serveras i en aptitstimulerande miljö och patienter har möjlighet att äta tillsammans med sina anhöriga.

10 Landstingsstyrelsens förvaltning Strategier för hur man ska nå dit –Alla verksamheter har ett strategisk nutritionsarbete på ledningsnivå. –Alla patientmåltider inom SLL utformas utifrån FAMM. –Alla patienter ska ges möjlighet att välja mat och dryck. –Anhöriga till patienter ska kunna köpa mat dygnet runt.

11 Landstingsstyrelsens förvaltning Strategier för hur man ska nå dit –Vid ny- eller ombyggnation av vårdlokaler ska tillagningskök alltid utredas som ett alternativ. –Vid ny- och ombyggnation av vårdlokaler ska de utformas för att skapa förutsättningar för en optimal nutritionsbehandling och aptitstimulerande miljö. –Alla verksamheter har fokus på kompetenshöjning av relevanta yrkesgrupper gällande näringens betydelse för patientens tillfrisknande och rehabilitering. –SLL ska verka för att FoU-medel riktas särskilt till patientnära forskning avseende nutritionsbehandling och måltidssituationen.

12 Landstingsstyrelsens förvaltning Förslag till fortsatt arbete  Nätverk för kunskapsutbyte  Inspirationsföreläsningar  Utbildningsmaterial  Årlig uppföljning av arbetet ute i verksamheterna  Årligt pris för att uppmärksamma goda exempel  Kontinuerlig rapportering till Produktionsutskottet

13 Landstingsstyrelsens förvaltning Patientenkäten Oktober 2011

14 Landstingsstyrelsens förvaltning Svarsfrekvens  1565 (1259 i mars) utdelade enkäter  1168 ( 951 i mars) besvarade enkäter  Svarsfrekvensen 74,6 procent (75,5 % i mars)  Trenden är att måltiden och maten upplevs som mer positiv nu än när mätningarna började.

15 Landstingsstyrelsens förvaltning 15 Hur väl instämmer du i följande påståenden?

16 Landstingsstyrelsens förvaltning 16 Hur väl instämmer du i följande påstående? Maten ser tilltalande ut

17 Landstingsstyrelsens förvaltning 17 Hur väl instämmer du i följande påstående? Maten doftar bra

18 Landstingsstyrelsens förvaltning 18 Hur väl instämmer du i följande påstående? Maten smakar bra

19 Landstingsstyrelsens förvaltning 19 Hur väl instämmer du i följande påstående? Matens konsistens är bra

20 Landstingsstyrelsens förvaltning 20 Hur väl instämmer du i följande påstående? Glas, bestick, porslin och brickor är rena och fräscha

21 Landstingsstyrelsens förvaltning 21 Hur väl instämmer du i följande påstående? Jag upplever måltidens helhet som positiv

22 Landstingsstyrelsens förvaltning 22 Hur väl instämmer du i följande påstående? Det finns alltid någon rätt som tilltalar mig

23 Landstingsstyrelsens förvaltning Servicenivå och nöjdhet  Högre servicenivå ger nöjdare patienter  Vid hög service: –67 procent tycker att maten smakar bra –73 procent upplever måltiden som helhet positiv  Vid låg service: –44 procent tycker att maten smakar bra –50 procent upplever måltiden som helhet positiv

24 Landstingsstyrelsens förvaltning Verksamheter med bäst resultat  Maten smakar bra: –Danderyds sjukhus60 % –SLSO Danderyd59 % –Södertälje sjukhus57 %  Måltiden som helhet upplevs som positiv: –Danderyds sjukhus68 % –Karolinska Solna68 % –SLSO Danderyd66 %


Ladda ner ppt "Landstingsstyrelsens förvaltning Måltidsfrågan Produktionsutskottet 17 november 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser