Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Juridik Cordura Familjerätt med fokus på testamenten! Nacka 2013-10-01.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Juridik Cordura Familjerätt med fokus på testamenten! Nacka 2013-10-01."— Presentationens avskrift:

1 Juridik Cordura Familjerätt med fokus på testamenten! Nacka 2013-10-01

2 Juridik Cordura ”Människor har en tendens att tappa sitt sunda förnuft i samband med skilsmässor och arvsskiften” Citat av Leif Silbersky

3 Juridik Cordura När behövs ett testamente?

4 Juridik Cordura © Maria Bergström Agenda Familjerätt – begrepp som förekommer Den legala arvsordningen Formkraven för testamente, ändringar och återkallelse Egendomstyperna – Giftorättsgods och Enskild egendom När behövs ett testamente - Exempel Ställ gärna frågor löpande

5 Juridik Cordura © Maria Bergström Förekommande begrepp?! Enskild egendom Giftorättsgods Särkullbarn Fri förfoganderätt Full äganderätt Legala arvsordningen Parentel Efterarvsrätt Basbeloppsregeln Testator Testamentstagare Testamentsvittnen Bodelning Boutredning Arvlåtare Arvsordning Arvsklasser

6 Juridik Cordura Den legala arvsordningen

7 Juridik Cordura © Maria Bergström Arvsordningen Barn 1 Anna Carl Barnbarn † Barn 2 Barn 3 Barnbarn 1:a arvsklassen

8 Juridik Cordura © Maria Bergström Arvsordningen Barn 1 Anna Syskon- barn Carl Barnbarn Far Mor † Syskon 1 Syskon 2 Syskon- barn Barn 2 Barn 3 Barnbarn Syskon- barn Barnbarn 1:a arvsklassen 2:a arvsklassen

9 Juridik Cordura © Maria Bergström Arvsordningen Farfar Barn 1 Anna Syskon- barn Carl Barnbarn Far Mor Farmor Morfar Mormor † Syskon 1 Syskon 2 Syskon- barn Barn 2 Barn 3 Barnbarn Syskon- barn Barnbarn Moster Morbror Faster Farbror 1:a arvsklassen 2:a arvsklassen 3:dje arvsklassen Kusin Ärver ej!

10 Juridik Cordura © Maria Bergström Allmänna arvsfonden 1 § Allmänna arvsfonden består av egendom som tillfallit fonden genom arv, gåva, testamente eller genom förmånstagarförordnande i försäkringsavtal, ….. 5 § Allmänna arvsfonden har till ändamål att främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder www.arvsfonden.se

11 Juridik Cordura Formkraven för ett testamente!

12 Juridik Cordura © Maria Bergström Testamentshandlingen Skrivs av testator Skriftlig och undertecknad Underskriven i två vittnens samtidiga närvaro Äga kännedom att det är ett testamente

13 Juridik Cordura © Maria Bergström Testamente form mm Vem får skriva? Vem får vara vittne? Vem får ta emot testamente?

14 Juridik Cordura © Maria Bergström Vem får skriva testamente? Testator Den som fyllt 18 år Undantag: - Under 18 år, om du är eller har varit gift - Från 16 år, för egendom du själv råder över.

15 Juridik Cordura © Maria Bergström Vem kan inte vara vittne? Yngre än 15 år Lider av psykisk störning Gift eller sambo med testator Syskon, barn, föräldrar Svåger, svägerska, styv- eller svärföräldrar, styvbarn) Du själv (eller dig närstående) om du blir testamentstagare

16 Juridik Cordura © Maria Bergström Rätt att ta emot testamente Vem som helst - Juridisk eller fysisk Lever vid testators död Blivande arvsberättigad avkomling (barnbarn) (äganderätt) Testamentet kan förordna om skapandet av mottagare

17 Juridik Cordura © Maria Bergström Formkrav ej uppfyllt? Trots detta - behandlat som fullt verksamt Om det godkänns av arvingarna

18 Juridik Cordura © Maria Bergström Nödfalls-testamente Insjuknar plötsligt Olycksfall Andra oförutsedda situationer Två nödfallsformer 1. Muntligt inför två vittnen 2. Skriftligt – utan vittnen

19 Juridik Cordura Ändra, återkalla eller tillägg till testamente!

20 Juridik Cordura © Maria Bergström Ändra, återkalla eller tillägg Kan fritt återkallas – muntligt återkallande räcker! Tillägg = nytt förordnande Samma formkrav som att skriva testamente ”Bara” ändrat från Röda korset till Lutherhjälpen. Är testamentet giltigt? Skall arvingarna återinföras?

21 Juridik Cordura © Maria Bergström Förkommit eller makulerat? Originalet är borta men en kopia finns. Testamentet har kommit bort, men det är väl känt att det funnits, inkl innehållet. Om det kommit bort av misstag, så är det ändå gällande. Förstört (överstrykning, rivet itu) Bevisbördan ligger på den som åberopar.

22 Juridik Cordura © Maria Bergström Ogiltighet och klander Andra grunder än felaktigt formkrav Inflytande av psykisk störning Testator utsatts för tvång eller annan obehörig påverkan

23 Juridik Cordura © Maria Bergström Tolkning av testamente Ej bokstavliga lydelsen Få fram testators verkliga eller sannolika vilja (hypotetiska viljan) Tolkningsreglerna anses uttrycka presumtioner för testators vilja. Bryts i det enskilda fallet om detta är tydligt. Den individuella tolkningen tar alltid över de på presumtioner grundade tolkningsreglerna.

24 Juridik Cordura Egendomsslagen

25 Juridik Cordura © Maria Bergström Egendomsslagen Giftorättsgods Enskild egendom (Gemensam egendom)

26 Juridik Cordura © Maria Bergström Normalfall, enbart giftorättsgods Barn 1 Anna † Barn 2 Barn 3 Bertil Bertils egendom Annas egendom Kvotdel Anna:s4 400 000 kr50% Arv efter B4 400 000 kr50% Summa8 800 000 kr100% 3 970 000 kr 4 830 000 kr 8 800 000 kr 4 400 000 kr Hus 50 %3 000 000 kr Bil130 000 kr Bank500 000 kr Lösöre400 000 kr Aktier800 000 kr Summa4 830 000 kr Hus 50%3 000 000 kr Båt & Bil225 000 kr Bank225 000 kr Lösöre400 000 kr Konst120 000 kr Summa3 970 000 kr

27 Juridik Cordura © Maria Bergström Enskild egendom, ingår inte i bodelning! Barn 1 Anna † Barn 2 Barn 3 Bertil Bertils egendom Annas egendom Hus 50%3 000 000 kr Båt & Bil225 000 kr Bank225 000 kr Lösöre400 000 kr Summa3 850 000 kr Konst (ee)120 000 kr Hus 50 %3 000 000 kr Bil130 000 kr Bank500 000 kr Lösöre400 000 kr Summa4 030 000 kr Aktier (ee)800 000 kr 3 850 000 kr 4 030 000 kr 7 880 000 kr 3 940 000 kr ee 120 000 kr800 000 kr ee s:a 4 060 000 kr4 740 000 kr s:a Kvotdel Anna:s4 740 000 kr f.ä53,83% Arv efter B4 060 000 krf.f46,17% Summa8 800 000 kr100,00% Bertils3 970 000 kr Annas4 830 000 kr Summa8 800 000 kr

28 Juridik Cordura © Maria Bergström Gemensam egendom Betalt hälften var? Dold samäganderätt

29 Juridik Cordura Varför testamente?

30 Juridik Cordura © Maria Bergström Varför testamente? Dagens samhälle – nya behov Osäkra relationer Byte av partner Skydda dina barn Skydda särkullbarn Skydda make Generationsskifte

31 Juridik Cordura © Maria Bergström Make ärver före gemensamma barn Barn 1 Anna † Barn 2 Barn 3 Bertil Anna ärver före de gemensamma barnen…. eller annorlunda uttryckt …… Anna ”förvaltar” barnens arvslott efter Bertil, tills dess att hon går bort. Testamentsbehov: - Generationsskifte (lantbruk) - Hjälpa barnen

32 Juridik Cordura © Maria Bergström Särkullbarn ärver före make Barn 1 Bertil † Barn 2 Barn 3 Anna Särkullbarnen ärver Bertil Efterlevande makes skyddas med bodelning Testamentsbehov? -Större skydd för efterlevande make! Eller…. Skydda de egna barnen?

33 Juridik Cordura © Maria Bergström E1. Särkullbarn, ej testamente Barn 1 Anna † Barn 2 Barn 3 Bertil Bertils egendom Annas egendom Hus 50%3 000 000 kr Båt & Bil225 000 kr Bank225 000 kr Lösöre400 000 kr Summa3 850 000 kr Konst (ee)120 000 kr Hus 50 %3 000 000 kr Bil130 000 kr Bank500 000 kr Lösöre400 000 kr Summa4 030 000 kr Aktier (ee)800 000 kr

34 Juridik Cordura © Maria Bergström E1. Särkullbarn, ej testamente Barn 1 Anna † Barn 2 Barn 3 Bertil Bertils egendom Annas egendom Hus 50%3 000 000 kr Båt & Bil225 000 kr Bank225 000 kr Lösöre400 000 kr Summa3 850 000 kr Konst (ee)120 000 kr Hus 50 %3 000 000 kr Bil130 000 kr Bank500 000 kr Lösöre400 000 kr Summa4 030 000 kr Aktier (ee)800 000 kr 3 850 000 kr 4 030 000 kr 7 880 000 kr 3 940 000 kr ee 120 000 kr800 000 kr ee s:a 4 060 000 kr4 740 000 kr s:a

35 Juridik Cordura © Maria Bergström E1. Särkullbarn, ej testamente Barn 1 Anna † Barn 2 Barn 3 Bertil Bertils egendom Annas egendom Hus 50%3 000 000 kr Båt & Bil225 000 kr Bank225 000 kr Lösöre400 000 kr Summa3 850 000 kr Konst (ee)120 000 kr Hus 50 %3 000 000 kr Bil130 000 kr Bank500 000 kr Lösöre400 000 kr Summa4 030 000 kr Aktier (ee)800 000 kr 3 850 000 kr 4 030 000 kr 7 880 000 kr 3 940 000 kr ee 120 000 kr800 000 kr ee s:a 4 060 000 kr4 740 000 kr s:a Barner ärver: Barn 11 353 333 kr Barn 21 353 333 kr Barn 31 353 333 kr Annas del: S:a4 740 000 kr

36 Juridik Cordura © Maria Bergström E1. Särkullbarn, ej testamente Barn 1 Anna † Barn 2 Barn 3 Bertil Bertils egendom Annas egendom Hus 50%3 000 000 kr Båt & Bil225 000 kr Bank225 000 kr Lösöre400 000 kr Summa3 850 000 kr Konst (ee)120 000 kr Hus 50 %3 000 000 kr Bil130 000 kr Bank500 000 kr Lösöre400 000 kr Summa4 030 000 kr Aktier (ee)800 000 kr 3 850 000 kr 4 030 000 kr 7 880 000 kr 3 940 000 kr ee 120 000 kr800 000 kr ee s:a 4 060 000 kr4 740 000 kr s:a Barner ärver: Barn 11 353 333 kr Barn 21 353 333 kr Barn 31 353 333 kr Kapitalet är bundet till huset. Anna måste lösa ut barnen!! Har hon råd att bo kvar? Testamente – skyddar! Annas del: S:a4 740 000 kr

37 Juridik Cordura © Maria Bergström E2. Särkullbarn & testamente Barn 1 Anna † Barn 2 Barn 3 Bertil Bertils egendom Annas egendom Hus 50%3 000 000 kr Båt & Bil225 000 kr Bank3 225 000 kr Lösöre400 000 kr S:a GG6 850 000 kr Hus 50 %3 000 000 kr Bil130 000 kr Bank500 000 kr Lösöre400 000 kr S:a GG4 030 000 kr 6 850 000 kr 4 030 000 kr 10 880 000 kr 5 440 000 kr

38 Juridik Cordura © Maria Bergström E2. Särkullbarn & testamente Barn 1 Anna † Barn 2 Barn 3 Bertil Bertils egendom Annas egendom Hus 50%3 000 000 kr Båt & Bil225 000 kr Bank3 225 000 kr Lösöre400 000 kr S:a GG6 850 000 kr Hus 50 %3 000 000 kr Bil130 000 kr Bank500 000 kr Lösöre400 000 kr S:a GG4 030 000 kr 6 850 000 kr 4 030 000 kr 10 880 000 kr 5 440 000 kr Barnens arv 2 720 000 kr Annas arv 2 720 000 kr

39 Juridik Cordura © Maria Bergström E2. Särkullbarn & testamente Barn 1 Anna † Barn 2 Barn 3 Bertil Bertils egendom Annas egendom Hus 50%3 000 000 kr Båt & Bil225 000 kr Bank3 225 000 kr Lösöre400 000 kr S:a GG6 850 000 kr Hus 50 %3 000 000 kr Bil130 000 kr Bank500 000 kr Lösöre400 000 kr S:a GG4 030 000 kr 6 850 000 kr 4 030 000 kr 10 880 000 kr 5 440 000 kr Barnens arv 2 720 000 kr Annas arv 2 720 000 kr Kvotdel Anna i bodelning5 440 000 kr66,67% f.ä Arv efter B2 720 000 kr33,33% f.f Summa8 160 000 kr100,00% Barnens laglotter Cecilia906 667 kr David906 667 kr Eva906 667 kr S:a2 720 000 kr

40 Juridik Cordura © Maria Bergström E2. Särkullbarn & testamente Barn 1 Anna † Barn 2 Barn 3 Bertil Bertils egendom Annas egendom Hus 50%3 000 000 kr Båt & Bil225 000 kr Bank3 225 000 kr Lösöre400 000 kr S:a GG6 850 000 kr Hus 50 %3 000 000 kr Bil130 000 kr Bank500 000 kr Lösöre400 000 kr S:a GG4 030 000 kr 6 850 000 kr 4 030 000 kr 10 880 000 kr 5 440 000 kr Barnens arv 2 720 000 kr Annas arv 2 720 000 kr Kvotdel Anna i bodelning5 440 000 kr66,67% f.ä Arv efter B2 720 000 kr33,33% f.f Summa8 160 000 kr100,00% Barnens laglotter Cecilia906 667 kr David906 667 kr Eva906 667 kr S:a2 720 000 kr - Kapitalet är bundet till huset. - Anna kan bo kvar i huset!! - Barnen får en kvotdel när Anna går bort, i efterarv efter Bertil.

41 Juridik Cordura © Maria Bergström E3. Efterarvet, Särkullbarn & testamente Barn 1 Anna † Barn 2 Barn 3 Bertil Annas egendom † Syster Bostadsrätt2 000 000 kr Bohag200 000 kr Bank400 000 kr S:a2 600 000 kr Barnens får33,33%866 580 kr Systern får66,67%1 733 420 kr

42 Juridik Cordura © Maria Bergström E3. Efterarvet, Särkullbarn & testamente Barn 1 Anna † Barn 2 Barn 3 Bertil Annas egendom † Syster Bostadsrätt2 000 000 kr Bohag200 000 kr Bank400 000 kr S:a2 600 000 kr Barnens får33,33%866 580 kr Systern får66,67%1 733 420 kr

43 Juridik Cordura © Maria Bergström E3. Efterarvet, Särkullbarn & testamente Barn 1 Anna † Barn 2 Barn 3 Bertil Annas egendom † Syster Vid Bertils död:Kvotdel Anna bodelning5 440 000 kr66,67% Arv efter B2 720 000 kr33,33% Summa8 160 000 kr100,00% Bostadsrätt2 000 000 kr Bohag200 000 kr Bank400 000 kr S:a2 600 000 kr Barnens får33,33%866 580 kr Systern får66,67%1 733 420 kr

44 Juridik Cordura © Maria Bergström E3. Efterarvet, Särkullbarn & testamente Barn 1 Anna † Barn 2 Barn 3 Bertil Annas egendom † Syster Vid Bertils död:Kvotdel Anna bodelning5 440 000 kr66,67% Arv efter B2 720 000 kr33,33% Summa8 160 000 kr100,00% Bostadsrätt2 000 000 kr Bohag200 000 kr Bank400 000 kr S:a2 600 000 kr Barnens får33,33%866 580 kr Systern får66,67%1 733 420 kr Hoppsan! Det var väl inte så här det skulle bli? Anna fick ju massor dels i bodelning dels i skiftet?

45 Juridik Cordura © Maria Bergström E4. Sambo i 25 år, utan barn Anna † Bertil Far Mor † † Far Mor † † Syster Bertil Hus 25%1 500 000 kr Bohag400 000 kr S:a1 900 000 kr Bertils egendom Bank500 000 kr Bil & Båt250 000 kr S:a2 650 000 kr Anna Hus 75%4 500 000 kr Bohag400 000 kr S:a4 900 000 kr Annas egendom Landställe1 000 000 kr Bank225 000 kr Bil200 000 kr S:a6 325 000 kr

46 Juridik Cordura © Maria Bergström E4. Sambo i 25 år, utan barn Anna † Bertil Far Mor † † Far Mor † † Syster 4 900 000 kr 1 900 000 kr S:a6 800 000 kr Bertil Hus 25%1 500 000 kr Bohag400 000 kr S:a1 900 000 kr Bertils egendom Bank500 000 kr Bil & Båt250 000 kr S:a2 650 000 kr Anna Hus 75%4 500 000 kr Bohag400 000 kr S:a4 900 000 kr Annas egendom Landställe1 000 000 kr Bank225 000 kr Bil200 000 kr S:a6 325 000 kr

47 Juridik Cordura © Maria Bergström E4. Sambo i 25 år, utan barn Anna † Bertil Far Mor † † Far Mor † † Syster 4 900 000 kr 1 900 000 kr S:a6 800 000 kr Annas del3 400 000 kr Landställe1 000 000 kr Bank225 000 kr Bil200 000 kr S:a4 825 000 kr Bertils del3 400 000 kr Bank500 000 kr Bil & Båt250 000 kr S:a4 150 000 kr Bertil Hus 25%1 500 000 kr Bohag400 000 kr S:a1 900 000 kr Bertils egendom Bank500 000 kr Bil & Båt250 000 kr S:a2 650 000 kr Anna Hus 75%4 500 000 kr Bohag400 000 kr S:a4 900 000 kr Annas egendom Landställe1 000 000 kr Bank225 000 kr Bil200 000 kr S:a6 325 000 kr

48 Juridik Cordura © Maria Bergström E4. Sambo i 25 år, utan barn Anna † Bertil Far Mor † † Far Mor † † Syster 4 900 000 kr 1 900 000 kr S:a6 800 000 kr Annas del3 400 000 kr Landställe1 000 000 kr Bank225 000 kr Bil200 000 kr S:a4 825 000 kr - Vad händer nu? - Bertil måste sälja huset och flytta! - Landstället försvann också. Han som lagt ned både tid och pengar där. Tänk om de skrivit testamente? Systern hade istället fått sitt arv när Bertil dör. Bertils del3 400 000 kr Bank500 000 kr Bil & Båt250 000 kr S:a4 150 000 kr Bertil Hus 25%1 500 000 kr Bohag400 000 kr S:a1 900 000 kr Bertils egendom Bank500 000 kr Bil & Båt250 000 kr S:a2 650 000 kr Anna Hus 75%4 500 000 kr Bohag400 000 kr S:a4 900 000 kr Annas egendom Landställe1 000 000 kr Bank225 000 kr Bil200 000 kr S:a6 325 000 kr

49 Juridik Cordura Varför testamente?

50 Juridik Cordura © Maria Bergström Varför se över ett testamente? Arvsrätt för make infördes 1988 Arvsskatten togs bort 2005 Vi vet ju inte idag, vilka ändringar som kommer?


Ladda ner ppt "Juridik Cordura Familjerätt med fokus på testamenten! Nacka 2013-10-01."

Liknande presentationer


Google-annonser