Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Familjerätt med fokus på

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Familjerätt med fokus på"— Presentationens avskrift:

1 Familjerätt med fokus på
testamenten! Nacka Cordura Juridik

2 Citat av Leif Silbersky
”Människor har en tendens att tappa sitt sunda förnuft i samband med skilsmässor och arvsskiften” Citat av Leif Silbersky Cordura Juridik

3 När behövs ett testamente? Cordura Juridik

4 Agenda Familjerätt – begrepp som förekommer Den legala arvsordningen
Formkraven för testamente, ändringar och återkallelse Egendomstyperna – Giftorättsgods och Enskild egendom När behövs ett testamente - Exempel Ställ gärna frågor löpande © Maria Bergström Cordura Juridik

5 Förekommande begrepp?! Enskild egendom Arvlåtare Arvsordning
Legala arvsordningen Bodelning Giftorättsgods Fri förfoganderätt Testator Boutredning Testamentstagare Testamentsvittnen Särkullbarn Full äganderätt Parentel Efterarvsrätt Arvsklasser Basbeloppsregeln © Maria Bergström Cordura Juridik

6 Den legala arvsordningen Cordura Juridik

7 Arvsordningen Anna † Carl Barn 1 Barn 2 Barn 3 1:a arvsklassen Cordura
© Maria Bergström Cordura Juridik

8 Arvsordningen Far Mor Anna † Carl Barn 1 Barn 2 Barn 3 2:a arvsklassen
Syskon-barn Syskon 1 Syskon 2 Barnbarn Syskon-barn Barnbarn Syskon-barn Barnbarn Syskon-barn Anna Carl Barnbarn Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barnbarn Barnbarn 2:a arvsklassen 2:a arvsklassen Barnbarn Barnbarn Barnbarn 1:a arvsklassen © Maria Bergström Cordura Juridik

9 Arvsordningen 3:dje arvsklassen Ärver ej! Far Mor Ärver ej! Anna †
Farfar Farmor Morfar Mormor Kusin Ärver ej! Far Mor Moster Morbror Kusin Faster Farbror Ärver ej! Syskon-barn Syskon 1 Syskon 2 Barnbarn Syskon-barn Barnbarn Syskon-barn Barnbarn Syskon-barn Anna Carl Barnbarn Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barnbarn Barnbarn 2:a arvsklassen 2:a arvsklassen Barnbarn Barnbarn Barnbarn 1:a arvsklassen © Maria Bergström Cordura Juridik

10 Allmänna arvsfonden 1 § Allmänna arvsfonden består av egendom som tillfallit fonden genom arv, gåva, testamente eller genom förmånstagarförordnande i försäkringsavtal, ….. 5 § Allmänna arvsfonden har till ändamål att främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder © Maria Bergström Cordura Juridik

11 Formkraven för ett testamente! Cordura Juridik

12 Testamentshandlingen
Skrivs av testator Skriftlig och undertecknad Underskriven i två vittnens samtidiga närvaro Äga kännedom att det är ett testamente © Maria Bergström Cordura Juridik

13 Testamente form mm Vem får skriva? Vem får vara vittne?
Vem får ta emot testamente? © Maria Bergström Cordura Juridik

14 Vem får skriva testamente?
Testator Den som fyllt 18 år Undantag: - Under 18 år, om du är eller har varit gift - Från 16 år, för egendom du själv råder över. © Maria Bergström Cordura Juridik

15 Vem kan inte vara vittne?
Yngre än 15 år Lider av psykisk störning Gift eller sambo med testator Syskon, barn, föräldrar Svåger, svägerska, styv- eller svärföräldrar, styvbarn) Du själv (eller dig närstående) om du blir testamentstagare © Maria Bergström Cordura Juridik

16 Rätt att ta emot testamente
Vem som helst - Juridisk eller fysisk Lever vid testators död Blivande arvsberättigad avkomling (barnbarn) (äganderätt) Testamentet kan förordna om skapandet av mottagare © Maria Bergström Cordura Juridik

17 Formkrav ej uppfyllt? Trots detta - behandlat som fullt verksamt
Om det godkänns av arvingarna © Maria Bergström Cordura Juridik

18 Nödfalls-testamente Insjuknar plötsligt Olycksfall
Andra oförutsedda situationer Två nödfallsformer 1. Muntligt inför två vittnen 2. Skriftligt – utan vittnen © Maria Bergström Cordura Juridik

19 tillägg till testamente!
Ändra, återkalla eller tillägg till testamente! Cordura Juridik

20 Ändra, återkalla eller tillägg
Kan fritt återkallas – muntligt återkallande räcker! Tillägg = nytt förordnande Samma formkrav som att skriva testamente ”Bara” ändrat från Röda korset till Lutherhjälpen. Är testamentet giltigt? Skall arvingarna återinföras? © Maria Bergström Cordura Juridik

21 Förkommit eller makulerat?
Originalet är borta men en kopia finns. Testamentet har kommit bort, men det är väl känt att det funnits, inkl innehållet. Om det kommit bort av misstag, så är det ändå gällande. Förstört (överstrykning, rivet itu) Bevisbördan ligger på den som åberopar. © Maria Bergström Cordura Juridik

22 Ogiltighet och klander
Andra grunder än felaktigt formkrav Inflytande av psykisk störning Testator utsatts för tvång eller annan obehörig påverkan © Maria Bergström Cordura Juridik

23 Tolkning av testamente
Ej bokstavliga lydelsen Få fram testators verkliga eller sannolika vilja (hypotetiska viljan) Tolkningsreglerna anses uttrycka presumtioner för testators vilja. Bryts i det enskilda fallet om detta är tydligt. Den individuella tolkningen tar alltid över de på presumtioner grundade tolkningsreglerna. © Maria Bergström Cordura Juridik

24 Egendomsslagen Cordura Juridik

25 Egendomsslagen Giftorättsgods Enskild egendom (Gemensam egendom)
© Maria Bergström Cordura Juridik

26 Normalfall, enbart giftorättsgods
Bertils egendom Annas egendom Bertil Anna Hus 50% kr Båt & Bil kr Bank Lösöre kr Konst kr Summa kr Hus 50 % kr Bil kr Bank kr Lösöre kr Aktier kr Summa kr Barn 1 Barn 2 Barn 3 kr kr kr kr Kvotdel Anna:s kr 50% Arv efter B Summa kr 100% Huvudregel - all egendom är giftorättsgods (GG) Inför arvsskiftet skall först bodelning göras. Giftorättsgodset läggs samman och delas därefter mellan makarna Det som blir kvar - kvarlåtenskapen! © Maria Bergström Cordura Juridik

27 Enskild egendom, ingår inte i bodelning!
Bertils egendom Annas egendom Bertil Anna Hus 50% kr Båt & Bil kr Bank Lösöre kr Summa kr Konst (ee) kr Hus 50 % kr Bil kr Bank kr Lösöre kr Summa kr Aktier (ee) kr Barn 1 Barn 2 Barn 3 kr kr kr kr ee kr kr s:a kr kr Kvotdel Anna:s kr f.ä 53,83% Arv efter B kr f.f 46,17% Summa kr 100,00% Bertils kr Annas kr Summa kr Hur kan något bli enskild egendom (EE)? Förbehåll i gåvobrev (ej mellan makar) Förbehåll i testamente Genom äktenskapsförord Försäkring med villkor © Maria Bergström Cordura Juridik

28 Gemensam egendom Betalt hälften var? Dold samäganderätt Cordura
© Maria Bergström Cordura Juridik

29 Varför testamente? Cordura Juridik

30 Varför testamente? Dagens samhälle – nya behov Osäkra relationer
Byte av partner Skydda dina barn Skydda särkullbarn Skydda make Generationsskifte © Maria Bergström Cordura Juridik

31 eller annorlunda uttryckt ……
Make ärver före gemensamma barn Bertil Anna Anna ärver före de gemensamma barnen…. eller annorlunda uttryckt …… Anna ”förvaltar” barnens arvslott efter Bertil, tills dess att hon går bort. Testamentsbehov: - Generationsskifte (lantbruk) - Hjälpa barnen Barn 1 Barn 2 Barn 3 © Maria Bergström Cordura Juridik

32 Särkullbarn ärver före make
Bertil Anna Särkullbarnen ärver Bertil Efterlevande makes skyddas med bodelning Testamentsbehov? -Större skydd för efterlevande make! Eller…. Skydda de egna barnen? Barn 1 Barn 2 Barn 3 © Maria Bergström Cordura Juridik

33 E1. Särkullbarn, ej testamente
Bertils egendom Annas egendom Bertil Anna Hus 50% kr Båt & Bil kr Bank Lösöre kr Summa kr Konst (ee) kr Hus 50 % kr Bil kr Bank kr Lösöre kr Summa kr Aktier (ee) kr Barn 1 Barn 2 Barn 3 © Maria Bergström Cordura Juridik

34 E1. Särkullbarn, ej testamente
Bertils egendom Annas egendom Bertil Anna Hus 50% kr Båt & Bil kr Bank Lösöre kr Summa kr Konst (ee) kr Hus 50 % kr Bil kr Bank kr Lösöre kr Summa kr Aktier (ee) kr Barn 1 Barn 2 Barn 3 kr kr kr kr ee kr kr s:a kr kr © Maria Bergström Cordura Juridik

35 E1. Särkullbarn, ej testamente
Bertils egendom Annas egendom Bertil Anna Hus 50% kr Båt & Bil kr Bank Lösöre kr Summa kr Konst (ee) kr Hus 50 % kr Bil kr Bank kr Lösöre kr Summa kr Aktier (ee) kr Barn 1 Barn 2 Barn 3 kr kr kr kr ee kr kr s:a kr kr Annas del: S:a kr Barner ärver: Barn 1 kr Barn 2 Barn 3 © Maria Bergström Cordura Juridik

36 E1. Särkullbarn, ej testamente
Bertils egendom Annas egendom Bertil Anna Hus 50% kr Båt & Bil kr Bank Lösöre kr Summa kr Konst (ee) kr Hus 50 % kr Bil kr Bank kr Lösöre kr Summa kr Aktier (ee) kr Barn 1 Barn 2 Barn 3 kr kr kr kr ee kr kr s:a kr kr Annas del: S:a kr Barner ärver: Barn 1 kr Barn 2 Barn 3 Kapitalet är bundet till huset. Anna måste lösa ut barnen!! Har hon råd att bo kvar? Testamente – skyddar! © Maria Bergström Cordura Juridik

37 E2. Särkullbarn & testamente
Bertils egendom Annas egendom Bertil Anna Hus 50% kr Båt & Bil kr Bank kr Lösöre kr S:a GG kr Hus 50 % kr Bil kr Bank kr Lösöre kr S:a GG kr Barn 1 Barn 2 Barn 3 kr kr kr kr © Maria Bergström Cordura Juridik

38 E2. Särkullbarn & testamente
Bertils egendom Annas egendom Bertil Anna Hus 50% kr Båt & Bil kr Bank kr Lösöre kr S:a GG kr Hus 50 % kr Bil kr Bank kr Lösöre kr S:a GG kr Barn 1 Barn 2 Barn 3 kr kr kr kr Barnens arv kr Annas arv kr © Maria Bergström Cordura Juridik

39 E2. Särkullbarn & testamente
Bertils egendom Annas egendom Bertil Anna Hus 50% kr Båt & Bil kr Bank kr Lösöre kr S:a GG kr Hus 50 % kr Bil kr Bank kr Lösöre kr S:a GG kr Barn 1 Barn 2 Barn 3 kr kr kr kr Kvotdel Anna i bodelning kr 66,67% f.ä Arv efter B kr 33,33% f.f Summa kr 100,00% Barnens arv kr Annas arv kr Barnens laglotter Cecilia kr David Eva S:a kr © Maria Bergström Cordura Juridik

40 E2. Särkullbarn & testamente
Bertils egendom Annas egendom Bertil Anna Hus 50% kr Båt & Bil kr Bank kr Lösöre kr S:a GG kr Hus 50 % kr Bil kr Bank kr Lösöre kr S:a GG kr Barn 1 Barn 2 Barn 3 kr kr kr kr Kvotdel Anna i bodelning kr 66,67% f.ä Arv efter B kr 33,33% f.f Summa kr 100,00% Barnens arv kr Annas arv kr Barnens laglotter Cecilia kr David Eva S:a kr - Kapitalet är bundet till huset. - Anna kan bo kvar i huset!! - Barnen får en kvotdel när Anna går bort, i efterarv efter Bertil. © Maria Bergström Cordura Juridik

41 E3. Efterarvet, Särkullbarn & testamente
Annas egendom Syster Bostadsrätt kr Bohag kr Bank kr S:a kr Barnens får 33,33% kr Systern får 66,67% kr Bertil Anna Barn 1 Barn 2 Barn 3 © Maria Bergström Cordura Juridik

42 E3. Efterarvet, Särkullbarn & testamente
Annas egendom Syster Bostadsrätt kr Bohag kr Bank kr S:a kr Barnens får 33,33% kr Systern får 66,67% kr Bertil Anna Barn 1 Barn 2 Barn 3 © Maria Bergström Cordura Juridik

43 E3. Efterarvet, Särkullbarn & testamente
Syster Vid Bertils död: Kvotdel Anna bodelning kr 66,67% Arv efter B kr 33,33% Summa kr 100,00% Bertil Anna Barn 1 Barn 2 Barn 3 Annas egendom Bostadsrätt kr Bohag kr Bank kr S:a kr Barnens får 33,33% kr Systern får 66,67% kr © Maria Bergström Cordura Juridik

44 E3. Efterarvet, Särkullbarn & testamente
Syster Vid Bertils död: Kvotdel Anna bodelning kr 66,67% Arv efter B kr 33,33% Summa kr 100,00% Bertil Anna Barn 1 Barn 2 Barn 3 Annas egendom Bostadsrätt kr Bohag kr Bank kr S:a kr Barnens får 33,33% kr Systern får 66,67% kr Hoppsan! Det var väl inte så här det skulle bli? Anna fick ju massor dels i bodelning dels i skiftet? © Maria Bergström Cordura Juridik

45 E4. Sambo i 25 år, utan barn † † † † † Syster Far Mor Far Mor Anna
Hus 75% kr Bohag kr S:a kr Annas egendom Landställe kr Bank kr Bil kr kr Bertil Hus 25% kr Bohag kr S:a kr Bertils egendom Bank kr Bil & Båt kr kr Anna Bertil © Maria Bergström Cordura Juridik

46 E4. Sambo i 25 år, utan barn † † † † † Syster Far Mor Far Mor Anna
Hus 75% kr Bohag kr S:a kr Annas egendom Landställe kr Bank kr Bil kr kr Bertil Hus 25% kr Bohag kr S:a kr Bertils egendom Bank kr Bil & Båt kr kr Anna Bertil kr kr S:a kr © Maria Bergström Cordura Juridik

47 E4. Sambo i 25 år, utan barn † † † † † Syster Far Mor Far Mor Anna
Hus 75% kr Bohag kr S:a kr Annas egendom Landställe kr Bank kr Bil kr kr Bertil Hus 25% kr Bohag kr S:a kr Bertils egendom Bank kr Bil & Båt kr kr Anna Bertil kr kr S:a kr Bertils del kr Bank kr Bil & Båt kr S:a kr Annas del kr Landställe kr Bank kr Bil kr S:a kr © Maria Bergström Cordura Juridik

48 E4. Sambo i 25 år, utan barn † † † † † Syster Far Mor Far Mor
Anna Hus 75% kr Bohag kr S:a kr Annas egendom Landställe kr Bank kr Bil kr kr Bertil Hus 25% kr Bohag kr S:a kr Bertils egendom Bank kr Bil & Båt kr kr - Vad händer nu? - Bertil måste sälja huset och flytta! - Landstället försvann också. Han som lagt ned både tid och pengar där. Tänk om de skrivit testamente? Systern hade istället fått sitt arv när Bertil dör. Anna Bertil kr kr S:a kr Bertils del kr Bank kr Bil & Båt kr S:a kr Annas del kr Landställe kr Bank kr Bil kr S:a kr © Maria Bergström Cordura Juridik

49 Varför testamente? Cordura Juridik

50 Varför se över ett testamente?
Arvsrätt för make infördes 1988 Arvsskatten togs bort 2005 Vi vet ju inte idag, vilka ändringar som kommer? © Maria Bergström Cordura Juridik


Ladda ner ppt "Familjerätt med fokus på"

Liknande presentationer


Google-annonser