Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Juridik Cordura Familjerätt med fokus på testamenten! Nacka 2013-10-01.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Juridik Cordura Familjerätt med fokus på testamenten! Nacka 2013-10-01."— Presentationens avskrift:

1 Juridik Cordura Familjerätt med fokus på testamenten! Nacka

2 Juridik Cordura ”Människor har en tendens att tappa sitt sunda förnuft i samband med skilsmässor och arvsskiften” Citat av Leif Silbersky

3 Juridik Cordura När behövs ett testamente?

4 Juridik Cordura © Maria Bergström Agenda Familjerätt – begrepp som förekommer Den legala arvsordningen Formkraven för testamente, ändringar och återkallelse Egendomstyperna – Giftorättsgods och Enskild egendom När behövs ett testamente - Exempel Ställ gärna frågor löpande

5 Juridik Cordura © Maria Bergström Förekommande begrepp?! Enskild egendom Giftorättsgods Särkullbarn Fri förfoganderätt Full äganderätt Legala arvsordningen Parentel Efterarvsrätt Basbeloppsregeln Testator Testamentstagare Testamentsvittnen Bodelning Boutredning Arvlåtare Arvsordning Arvsklasser

6 Juridik Cordura Den legala arvsordningen

7 Juridik Cordura © Maria Bergström Arvsordningen Barn 1 Anna Carl Barnbarn † Barn 2 Barn 3 Barnbarn 1:a arvsklassen

8 Juridik Cordura © Maria Bergström Arvsordningen Barn 1 Anna Syskon- barn Carl Barnbarn Far Mor † Syskon 1 Syskon 2 Syskon- barn Barn 2 Barn 3 Barnbarn Syskon- barn Barnbarn 1:a arvsklassen 2:a arvsklassen

9 Juridik Cordura © Maria Bergström Arvsordningen Farfar Barn 1 Anna Syskon- barn Carl Barnbarn Far Mor Farmor Morfar Mormor † Syskon 1 Syskon 2 Syskon- barn Barn 2 Barn 3 Barnbarn Syskon- barn Barnbarn Moster Morbror Faster Farbror 1:a arvsklassen 2:a arvsklassen 3:dje arvsklassen Kusin Ärver ej!

10 Juridik Cordura © Maria Bergström Allmänna arvsfonden 1 § Allmänna arvsfonden består av egendom som tillfallit fonden genom arv, gåva, testamente eller genom förmånstagarförordnande i försäkringsavtal, ….. 5 § Allmänna arvsfonden har till ändamål att främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder

11 Juridik Cordura Formkraven för ett testamente!

12 Juridik Cordura © Maria Bergström Testamentshandlingen Skrivs av testator Skriftlig och undertecknad Underskriven i två vittnens samtidiga närvaro Äga kännedom att det är ett testamente

13 Juridik Cordura © Maria Bergström Testamente form mm Vem får skriva? Vem får vara vittne? Vem får ta emot testamente?

14 Juridik Cordura © Maria Bergström Vem får skriva testamente? Testator Den som fyllt 18 år Undantag: - Under 18 år, om du är eller har varit gift - Från 16 år, för egendom du själv råder över.

15 Juridik Cordura © Maria Bergström Vem kan inte vara vittne? Yngre än 15 år Lider av psykisk störning Gift eller sambo med testator Syskon, barn, föräldrar Svåger, svägerska, styv- eller svärföräldrar, styvbarn) Du själv (eller dig närstående) om du blir testamentstagare

16 Juridik Cordura © Maria Bergström Rätt att ta emot testamente Vem som helst - Juridisk eller fysisk Lever vid testators död Blivande arvsberättigad avkomling (barnbarn) (äganderätt) Testamentet kan förordna om skapandet av mottagare

17 Juridik Cordura © Maria Bergström Formkrav ej uppfyllt? Trots detta - behandlat som fullt verksamt Om det godkänns av arvingarna

18 Juridik Cordura © Maria Bergström Nödfalls-testamente Insjuknar plötsligt Olycksfall Andra oförutsedda situationer Två nödfallsformer 1. Muntligt inför två vittnen 2. Skriftligt – utan vittnen

19 Juridik Cordura Ändra, återkalla eller tillägg till testamente!

20 Juridik Cordura © Maria Bergström Ändra, återkalla eller tillägg Kan fritt återkallas – muntligt återkallande räcker! Tillägg = nytt förordnande Samma formkrav som att skriva testamente ”Bara” ändrat från Röda korset till Lutherhjälpen. Är testamentet giltigt? Skall arvingarna återinföras?

21 Juridik Cordura © Maria Bergström Förkommit eller makulerat? Originalet är borta men en kopia finns. Testamentet har kommit bort, men det är väl känt att det funnits, inkl innehållet. Om det kommit bort av misstag, så är det ändå gällande. Förstört (överstrykning, rivet itu) Bevisbördan ligger på den som åberopar.

22 Juridik Cordura © Maria Bergström Ogiltighet och klander Andra grunder än felaktigt formkrav Inflytande av psykisk störning Testator utsatts för tvång eller annan obehörig påverkan

23 Juridik Cordura © Maria Bergström Tolkning av testamente Ej bokstavliga lydelsen Få fram testators verkliga eller sannolika vilja (hypotetiska viljan) Tolkningsreglerna anses uttrycka presumtioner för testators vilja. Bryts i det enskilda fallet om detta är tydligt. Den individuella tolkningen tar alltid över de på presumtioner grundade tolkningsreglerna.

24 Juridik Cordura Egendomsslagen

25 Juridik Cordura © Maria Bergström Egendomsslagen Giftorättsgods Enskild egendom (Gemensam egendom)

26 Juridik Cordura © Maria Bergström Normalfall, enbart giftorättsgods Barn 1 Anna † Barn 2 Barn 3 Bertil Bertils egendom Annas egendom Kvotdel Anna:s kr50% Arv efter B kr50% Summa kr100% kr kr kr kr Hus 50 % kr Bil kr Bank kr Lösöre kr Aktier kr Summa kr Hus 50% kr Båt & Bil kr Bank kr Lösöre kr Konst kr Summa kr

27 Juridik Cordura © Maria Bergström Enskild egendom, ingår inte i bodelning! Barn 1 Anna † Barn 2 Barn 3 Bertil Bertils egendom Annas egendom Hus 50% kr Båt & Bil kr Bank kr Lösöre kr Summa kr Konst (ee) kr Hus 50 % kr Bil kr Bank kr Lösöre kr Summa kr Aktier (ee) kr kr kr kr kr ee kr kr ee s:a kr kr s:a Kvotdel Anna:s kr f.ä53,83% Arv efter B krf.f46,17% Summa kr100,00% Bertils kr Annas kr Summa kr

28 Juridik Cordura © Maria Bergström Gemensam egendom Betalt hälften var? Dold samäganderätt

29 Juridik Cordura Varför testamente?

30 Juridik Cordura © Maria Bergström Varför testamente? Dagens samhälle – nya behov Osäkra relationer Byte av partner Skydda dina barn Skydda särkullbarn Skydda make Generationsskifte

31 Juridik Cordura © Maria Bergström Make ärver före gemensamma barn Barn 1 Anna † Barn 2 Barn 3 Bertil Anna ärver före de gemensamma barnen…. eller annorlunda uttryckt …… Anna ”förvaltar” barnens arvslott efter Bertil, tills dess att hon går bort. Testamentsbehov: - Generationsskifte (lantbruk) - Hjälpa barnen

32 Juridik Cordura © Maria Bergström Särkullbarn ärver före make Barn 1 Bertil † Barn 2 Barn 3 Anna Särkullbarnen ärver Bertil Efterlevande makes skyddas med bodelning Testamentsbehov? -Större skydd för efterlevande make! Eller…. Skydda de egna barnen?

33 Juridik Cordura © Maria Bergström E1. Särkullbarn, ej testamente Barn 1 Anna † Barn 2 Barn 3 Bertil Bertils egendom Annas egendom Hus 50% kr Båt & Bil kr Bank kr Lösöre kr Summa kr Konst (ee) kr Hus 50 % kr Bil kr Bank kr Lösöre kr Summa kr Aktier (ee) kr

34 Juridik Cordura © Maria Bergström E1. Särkullbarn, ej testamente Barn 1 Anna † Barn 2 Barn 3 Bertil Bertils egendom Annas egendom Hus 50% kr Båt & Bil kr Bank kr Lösöre kr Summa kr Konst (ee) kr Hus 50 % kr Bil kr Bank kr Lösöre kr Summa kr Aktier (ee) kr kr kr kr kr ee kr kr ee s:a kr kr s:a

35 Juridik Cordura © Maria Bergström E1. Särkullbarn, ej testamente Barn 1 Anna † Barn 2 Barn 3 Bertil Bertils egendom Annas egendom Hus 50% kr Båt & Bil kr Bank kr Lösöre kr Summa kr Konst (ee) kr Hus 50 % kr Bil kr Bank kr Lösöre kr Summa kr Aktier (ee) kr kr kr kr kr ee kr kr ee s:a kr kr s:a Barner ärver: Barn kr Barn kr Barn kr Annas del: S:a kr

36 Juridik Cordura © Maria Bergström E1. Särkullbarn, ej testamente Barn 1 Anna † Barn 2 Barn 3 Bertil Bertils egendom Annas egendom Hus 50% kr Båt & Bil kr Bank kr Lösöre kr Summa kr Konst (ee) kr Hus 50 % kr Bil kr Bank kr Lösöre kr Summa kr Aktier (ee) kr kr kr kr kr ee kr kr ee s:a kr kr s:a Barner ärver: Barn kr Barn kr Barn kr Kapitalet är bundet till huset. Anna måste lösa ut barnen!! Har hon råd att bo kvar? Testamente – skyddar! Annas del: S:a kr

37 Juridik Cordura © Maria Bergström E2. Särkullbarn & testamente Barn 1 Anna † Barn 2 Barn 3 Bertil Bertils egendom Annas egendom Hus 50% kr Båt & Bil kr Bank kr Lösöre kr S:a GG kr Hus 50 % kr Bil kr Bank kr Lösöre kr S:a GG kr kr kr kr kr

38 Juridik Cordura © Maria Bergström E2. Särkullbarn & testamente Barn 1 Anna † Barn 2 Barn 3 Bertil Bertils egendom Annas egendom Hus 50% kr Båt & Bil kr Bank kr Lösöre kr S:a GG kr Hus 50 % kr Bil kr Bank kr Lösöre kr S:a GG kr kr kr kr kr Barnens arv kr Annas arv kr

39 Juridik Cordura © Maria Bergström E2. Särkullbarn & testamente Barn 1 Anna † Barn 2 Barn 3 Bertil Bertils egendom Annas egendom Hus 50% kr Båt & Bil kr Bank kr Lösöre kr S:a GG kr Hus 50 % kr Bil kr Bank kr Lösöre kr S:a GG kr kr kr kr kr Barnens arv kr Annas arv kr Kvotdel Anna i bodelning kr66,67% f.ä Arv efter B kr33,33% f.f Summa kr100,00% Barnens laglotter Cecilia kr David kr Eva kr S:a kr

40 Juridik Cordura © Maria Bergström E2. Särkullbarn & testamente Barn 1 Anna † Barn 2 Barn 3 Bertil Bertils egendom Annas egendom Hus 50% kr Båt & Bil kr Bank kr Lösöre kr S:a GG kr Hus 50 % kr Bil kr Bank kr Lösöre kr S:a GG kr kr kr kr kr Barnens arv kr Annas arv kr Kvotdel Anna i bodelning kr66,67% f.ä Arv efter B kr33,33% f.f Summa kr100,00% Barnens laglotter Cecilia kr David kr Eva kr S:a kr - Kapitalet är bundet till huset. - Anna kan bo kvar i huset!! - Barnen får en kvotdel när Anna går bort, i efterarv efter Bertil.

41 Juridik Cordura © Maria Bergström E3. Efterarvet, Särkullbarn & testamente Barn 1 Anna † Barn 2 Barn 3 Bertil Annas egendom † Syster Bostadsrätt kr Bohag kr Bank kr S:a kr Barnens får33,33% kr Systern får66,67% kr

42 Juridik Cordura © Maria Bergström E3. Efterarvet, Särkullbarn & testamente Barn 1 Anna † Barn 2 Barn 3 Bertil Annas egendom † Syster Bostadsrätt kr Bohag kr Bank kr S:a kr Barnens får33,33% kr Systern får66,67% kr

43 Juridik Cordura © Maria Bergström E3. Efterarvet, Särkullbarn & testamente Barn 1 Anna † Barn 2 Barn 3 Bertil Annas egendom † Syster Vid Bertils död:Kvotdel Anna bodelning kr66,67% Arv efter B kr33,33% Summa kr100,00% Bostadsrätt kr Bohag kr Bank kr S:a kr Barnens får33,33% kr Systern får66,67% kr

44 Juridik Cordura © Maria Bergström E3. Efterarvet, Särkullbarn & testamente Barn 1 Anna † Barn 2 Barn 3 Bertil Annas egendom † Syster Vid Bertils död:Kvotdel Anna bodelning kr66,67% Arv efter B kr33,33% Summa kr100,00% Bostadsrätt kr Bohag kr Bank kr S:a kr Barnens får33,33% kr Systern får66,67% kr Hoppsan! Det var väl inte så här det skulle bli? Anna fick ju massor dels i bodelning dels i skiftet?

45 Juridik Cordura © Maria Bergström E4. Sambo i 25 år, utan barn Anna † Bertil Far Mor † † Far Mor † † Syster Bertil Hus 25% kr Bohag kr S:a kr Bertils egendom Bank kr Bil & Båt kr S:a kr Anna Hus 75% kr Bohag kr S:a kr Annas egendom Landställe kr Bank kr Bil kr S:a kr

46 Juridik Cordura © Maria Bergström E4. Sambo i 25 år, utan barn Anna † Bertil Far Mor † † Far Mor † † Syster kr kr S:a kr Bertil Hus 25% kr Bohag kr S:a kr Bertils egendom Bank kr Bil & Båt kr S:a kr Anna Hus 75% kr Bohag kr S:a kr Annas egendom Landställe kr Bank kr Bil kr S:a kr

47 Juridik Cordura © Maria Bergström E4. Sambo i 25 år, utan barn Anna † Bertil Far Mor † † Far Mor † † Syster kr kr S:a kr Annas del kr Landställe kr Bank kr Bil kr S:a kr Bertils del kr Bank kr Bil & Båt kr S:a kr Bertil Hus 25% kr Bohag kr S:a kr Bertils egendom Bank kr Bil & Båt kr S:a kr Anna Hus 75% kr Bohag kr S:a kr Annas egendom Landställe kr Bank kr Bil kr S:a kr

48 Juridik Cordura © Maria Bergström E4. Sambo i 25 år, utan barn Anna † Bertil Far Mor † † Far Mor † † Syster kr kr S:a kr Annas del kr Landställe kr Bank kr Bil kr S:a kr - Vad händer nu? - Bertil måste sälja huset och flytta! - Landstället försvann också. Han som lagt ned både tid och pengar där. Tänk om de skrivit testamente? Systern hade istället fått sitt arv när Bertil dör. Bertils del kr Bank kr Bil & Båt kr S:a kr Bertil Hus 25% kr Bohag kr S:a kr Bertils egendom Bank kr Bil & Båt kr S:a kr Anna Hus 75% kr Bohag kr S:a kr Annas egendom Landställe kr Bank kr Bil kr S:a kr

49 Juridik Cordura Varför testamente?

50 Juridik Cordura © Maria Bergström Varför se över ett testamente? Arvsrätt för make infördes 1988 Arvsskatten togs bort 2005 Vi vet ju inte idag, vilka ändringar som kommer?


Ladda ner ppt "Juridik Cordura Familjerätt med fokus på testamenten! Nacka 2013-10-01."

Liknande presentationer


Google-annonser