Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hunger. Något att bita i?. Vilken matsäkerhet? ”envar har rätt till en levnadsstandard, som är tillräcklig för hans egen och hans familjs hälsa och välbefinnande,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hunger. Något att bita i?. Vilken matsäkerhet? ”envar har rätt till en levnadsstandard, som är tillräcklig för hans egen och hans familjs hälsa och välbefinnande,"— Presentationens avskrift:

1 Hunger. Något att bita i?

2 Vilken matsäkerhet? ”envar har rätt till en levnadsstandard, som är tillräcklig för hans egen och hans familjs hälsa och välbefinnande, däri inbegripet föda, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala förmåner” (FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, 25:e artikeln) päiväys 2

3 Hur uppnås matsäkerhet? päiväys 3 Mattillgång Individens tillgång till mat Användning av mat Stabiliteten på mattillgångar

4 Vad inverkar på matsäkerheten? päiväys 4 Politiska orsaker Krig, konflikter, brist på demokrati, dåligt uppfyllda mänskliga rättigheter… Ekonomiska orsaker Svag infrastruktur, brist på teknologi, ingen möjlighet till lån, arbetslöshet… Sociala Orsaker Ojämlikhet mellan könen, snabb befolkninstillväxt, brist på utbildning… Kulturella orsaker Lokala vanor och attityder, personliga val, misstänksamhet… Miljörelaterade orsaker Ohållbara odlingsmetoder, skövling av skog, klimatförändringar.. Tekniska orsaker Ohållbara odlingstekniker, otillräcklig teknologi, brist på information, brist på informationsförmedling

5 Kampanjens mål Ökad medvetenhet om matsäkerhet och faktorer som inverkar på den Väcka diskussion kring ämnet matsäkerhet Påverka beslutsfattare för matsäkerhetens bästa Samla in resurser till jobbet för matsäkerheten Stöda arbetet på fältet päiväys 5

6 För vem? Församlingarna Allmänheten Beslutsfattarna päiväys 6

7 Tre exempel Kambodja Uganda Haiti päiväys 7

8 Kambodja Ett av de minst utvecklade länderna (LDC) Svår historia (Pol Pot och de röda khmererna) fattigdom, korruption. Utvecklingshjälp och lån täcker över 80% av landets utgifter Av befolkningen lever 4,6 miljoner under gränsen för fattigdom och av dem 2,6 miljoner i extrem fattigdom och brist på mat päiväys 8

9 Kambodja Ett land med kronisk brist på matsäkerhet Situationen blivit värre under de senaste åren Näringsnivån svag Frågor kring jordägande stort problem päiväys 9

10 May Rem 54-årig änka, fem döttrar Är en av byns fattigaste Äger en hektar risåker, där skörden används för den egna familjens behov Trädgård, där hon odlar grönsaker Har hönor för att äta och sälja ”Sötsaksbusiness” päiväys 10

11 Kyrkans Utlandshjälps arbete Stöda samhällen på landsbygden till en självständig försörjning, utbildning och fostran i mänskliga rättigheter Göra landsbygdssamhällena ekonomiskt oberoende Bygga en hållbar och jämnlik social, humanitär och ekonomisk utveckling i landsbygdssamhällena Undervisa byarnas utvecklingskomittéer. päiväys 11

12 Vad händer under kampanjen? Kampanjen inleddes 21.4 - Webbsidor www.handling.fi - Kampanjbroschyr till församlingarna - Informationspaket till församlingarnas kontaktpersoner och tidningar. Världen i byn-festivalen, Möjligheternas torg, Lähetysjuhlat, Herättäjäjuhlat, Farmari-mässan, Elma-mässan… Möten för beslutsfattare, möten för riksdagsledamöter och europaparlamentariker Reklamkampanj under hösten, Handling-veckan Kyrkornas verksamhetsvecka päiväys 12

13 Hur kan du delta? Sprid budskapet! Väck diskussion! Ordna en tillställning! Delta i evenemang! Samla in medel! päiväys 13

14 Tack.


Ladda ner ppt "Hunger. Något att bita i?. Vilken matsäkerhet? ”envar har rätt till en levnadsstandard, som är tillräcklig för hans egen och hans familjs hälsa och välbefinnande,"

Liknande presentationer


Google-annonser