Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STRESS. Innehåll Definitioner Myter och sanningar om stress Historik Symtom av stress Vad händer i kroppen? A/B-personligheter Reflektionsuppgift.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STRESS. Innehåll Definitioner Myter och sanningar om stress Historik Symtom av stress Vad händer i kroppen? A/B-personligheter Reflektionsuppgift."— Presentationens avskrift:

1 STRESS

2 Innehåll Definitioner Myter och sanningar om stress Historik Symtom av stress Vad händer i kroppen? A/B-personligheter Reflektionsuppgift

3 Definitioner ”Kroppens specifika uppvarvning som svar på en påfrestning eller utmaning” Ursprunglig definition enligt Seyle ”Obalans mellan krav och resurser” Stressorer Stresstolerans Positiv vs. negativ stress

4 8 myter och sanningar om stress Vad är sant (S) och vad är falskt (F)? 1. Vår förmåga att tåla stress är till 70-80% medfödd 2. Män är i regel mer utsatta för olika negativa stressfaktorer än kvinnor 3. Musik kan vara ett bra botemedel mot stress 4. Idealtillståndet är då stressen är så låg som möjligt (helst ingen alls) 5. Det är viktigt att man planerar sin semester noga, för att undvika stress 6. Det finns inga patentlösningar för hur man ska hantera sin stress 7. Barn i Sverige är mer stressade än i de flesta andra länder 8. Lärare i grundskolan och i gymnasiet är betydligt mer utsatta för stress än genomsnittet

5 Historik - i jordbrukssamhället: dygnets ljus, inga klockor - i industrisamhället med kärnfamiljen som dominerande norm gällde 8/8/8 regeln - i dagens infosamhälle med många olika samlevnadsmönster gäller andra normer: tillgänglighet, flexibilitet, framförhållning är nyckelord för många - för många: ett liv framför datorskärmen

6 Diskutera Har du känt dig negativt stressad någon gång? Hur kändes det? Vilka fysiska och psykiska reaktioner framkallade stressen?

7 Symtom av stress Fysiska – Högt blodtryck – Spända och värkande muskler – Mage och tarm; illamående, magsmärtor, diarré/förstoppning – Huvudvärk/migrän

8 Symtom av stress Psykiska – Oro och rastlöshet – Risk för depression – Sömnsvårigheter – Irritation och förhöjd aggressivitet – Försämrad minnesförmåga – Rastlös – Trötthet Social trötthet Känslomässig trötthet Andlig trötthet

9 Vad händer i kroppen? Autonoma nervsystemet – Sympatiska ”Kamp/flykt” – Parasympatiska ”Spela död” Bild: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nervous_system_diagram.png

10 Självtest A/B-personlighet Svara med Nästan aldrig (1p), Ibland (2p), Ofta (3p), Nästan alltid (4p) 1) Jag känner mig tidspressad 2) Jag tycker mycket illa om att stå i kö 3) Jag förstår inte varför alla måste handla i affärer samtidigt som jag 4) Jag går på högvarv och driver på mig själv 5) Jag blir otåligt på människor som gör saker och ting långsamt 6) Jag har svårt att ”göra ingenting” 7) Jag vill beskriva mig själv som både nyfiken och otålig 8) Jag känner mig irriterad eller upprörd inombords

11 Självtest A/B-personlighet 9) Jag kommer på mig själv med att skynda mig även när jag egentligen har tid 10) Jag äter fort och är den som är färdig först 11) Jag blir irriterad på människor som är fumliga eller slarviga 12) Folk i min omgivning säger åt mig att varva ned och ta det lugnare 13) Jag läser sällan eller aldrig bruksanvisningar 14) Jag tycker inte om när folk kör i 70 km/ på en 90-väg 15) Jag gillar att göra flera saker samtidigt

12 Spänningssökare, riskpersonligheter och andra… Kännetecken på A-personlighet tävlings- och konkurrensinriktad blir lättirriterad och rastlös om saker och ting kör ihop sig blir lätt aggressiv vid motgångar har ett stort behov av spänning och utmaningar av olika slag är i regel snabb och effektiv i sitt handlande och trivs med att samtidigt ha många bollar i luften är utrustad med en hög (ofta alltför hög) ambitionsnivå

13 Å andra sidan har vi den som… Kännetecken på B-personlighet hushållar med sin energi är utpräglat prestigelös känner i allmänhet förnöjsamhet och har en måttlig ambitionsnivå arbetar långsamt och metodiskt trivs bäst med att göra en sak i taget pratar och rör sig relativt lugnt och långsamt föredrar ett lugnare livstempo och är inte lika stresstålig som typ A.

14 Andra riskfaktorer Den som har svårt att delegera och vill göra allt själv Den som är ängslig och inte vill lita på andra. ”Gör jag det inte själv, så blir det inte gjort” Den som är idealistiskt inriktad och ”vill frälsa världen” Den som har lärt sig att bli älskad för vad han/han gör, inte för vem hon/han är. Den som har ett starkt behov av att ständigt bli bekräftad och omtyckt.

15 Reflektera Reflektera enskilt över följande frågor, skriv ned dina tankar och maila till Maria: – Är jag mer av en A eller B-personlighet? På vilket sätt? Hur yttrar det sig? – Vad upplever jag själv som positiv respektive negativ stress? Försök att definiera dina stressorer. – Vad gör jag för att hantera min stress i situationer med negativ stress?

16 Referenser Dahlkwist, Matts (2004). Hantera din stress – en utvecklingsguide och faktabok. Uppsala: Kunskapslitteratur. http://www.1177.se/Fakta-och- rad/Sjukdomar/Stress/


Ladda ner ppt "STRESS. Innehåll Definitioner Myter och sanningar om stress Historik Symtom av stress Vad händer i kroppen? A/B-personligheter Reflektionsuppgift."

Liknande presentationer


Google-annonser