Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätet som källa och text Roland Rask Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling Delegations för IT i skolan Utbildningsdepartementet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätet som källa och text Roland Rask Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling Delegations för IT i skolan Utbildningsdepartementet."— Presentationens avskrift:

1

2 Nätet som källa och text Roland Rask Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling Delegations för IT i skolan Utbildningsdepartementet

3 Artikelns huvudfråga Är Internet överhuvudtaget en källa?

4 Vem säger vad till vem och i vilket syfte ?

5 Den traditionella källkritiken Metod: att klargöra och genomskåda textens tendens till propaganda beroende och påverkan av andra källor närhet till källan

6 Den traditionella källkritikens två grundförutsättningar Identifikation Var, när, hur har texten tillkommit ? Vem skrev ? Varför ? En beständig och oföränderlig källa

7 Vilken karaktär har ”nätet” enligt författaren? Samla, vispa ihop och rör om världens alla bibliotek pressbyråkiosker shoppingcentra Internet

8 Hur skall vi fånga och beskriva Internets karaktär? Material skall ha seriös avsikt Materialet skall gå att analysera

9 Kan man länka sin egen sida till andra sidor? Skall man ta hänsyn till länkade sidor när man bedömer en sida/text? Vilket förhållningssätt skall man ha till länkarn och länkarnas länkar?? Hypertexten

10 Objektivitet och subjektivitet Traditionell källkritik kan användas om den kompletteras med nya frågeställningar Går texten att befria från mytologiskt innehåll? Är objektivitet möjlig? Är sanningen ren och opåverkad?

11 Från källkritik till textkritik Mottagningsattityder Medvetenhet Avsändare och avsikt Manipulation

12 Adressfönstret- Suffixen Expressen.se Regeringen.se. com.org.se.nu.gov

13 När adressen ej indikerar någon trovärdighet Vem Kontaktbarhet Auktoritet i ämnet Nätets egna sökmöjligheter

14 Avsiktligt vilseledande Trovärdig Rimlig Kontroll Andra källor Ansvaret förskjutet från sändare till mottagare

15 Intuitiv medvetenhet Träna upp? Vuxit fram? Pedagogiska modeller Intuitivt ana avsändare och avsikter

16 Nätets pedagogiska betydelse Ny teknik ger nya infallsvinklar Hela utbudet måste värderas Inga medier är undantagna Allt måste ifrågasättas

17 Slutsats Är internet överhuvudtaget en källa? –Nej, inte i traditionell bemärkelse –Från källa till text –Avsändare och avsikt –Från sändare till mottagare

18 Diskussion Hur skall man träna barnen att värdera information på nätet? När skall man börja? Hur skall man gå tillväga? Intuition?


Ladda ner ppt "Nätet som källa och text Roland Rask Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling Delegations för IT i skolan Utbildningsdepartementet."

Liknande presentationer


Google-annonser