Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prefekt- och AC-möten 2013-02-20 Årsredovisning och budget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prefekt- och AC-möten 2013-02-20 Årsredovisning och budget."— Presentationens avskrift:

1 Prefekt- och AC-möten 2013-02-20 Årsredovisning och budget

2 Ekonomiavdelningen Årsredovisning 2012 Utfall jämfört med takbelopp Mnkr 2 Sparade prestationer Anslagssparande

3 Samarbete KIs publikationer Inrapportering av uppgifter har en viss fördröjning varför år 2012 ej redovisas 3Ekonomiavdelningen Årsredovisning 2012

4 Forskarexamina 4Ekonomiavdelningen Årsredovisning 2012

5 Fördelning intäkter år 2012 totalt: 5 646 mnkr (2011: 5 340) 5Ekonomiavdelningen Årsredovisning 2012

6 Resultaträkning per verksamhetsgren 2012, mnkr (2011 inom parentes) Ekonomiavdelningen Årsredovisning 2012 *inkl kapitalförvaltning 6 Resultaträkning per verksamhetsgren 2012, mnkr Totalt Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå* Intäkter Statsanslag2 565,5833,11 732,4 Avgifter och andra ersättningar770,7100,6670,1 Bidrag2 254,419,82 234,6 Finansiella54,90,054,9 Summa intäkter5 645,6(5 340,5)953,6(926,2)4 692,0(4 414,3) Kostnader Personal2 871,2507,72 363,5 Lokaler666,9109,2557,7 Övrig drift1 768,9335,71 433,2 Finansiella9,00,18,9 Avskrivningar190,012,2177,8 Summa kostnader5 506,1(5 187,6)965,0(923,5)4 541,1(4 264,1) Årets kapitalförändring (exkl dotterföretag och uppbörd)139,5(152,8)-11,4(2,6)150,9(150,2) Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag-31,5 Resultat från uppbördsverksamhet0,0 Årets kapitalförändring (inkl dotterföretag och uppbörd)108,0

7 Utveckling myndighetskapital 2001-2012 7Ekonomiavdelningen Årsredovisning 2012

8 Några jämförelser med andra universitet 2012 Ekonomiavdelningen Årsredovisning 20128 Belopp i mnkr. Lärosäte OmsättnIng varav UpplupnaOförbrukkassa/Resultat/Oförb bidrag/ intäktermynd kapResultatgrutbildforsknHolding bidragsintbidragbankomsättn Lund 6 9531 62721-95122-6 2082 9284 2860,3%42,1% KI 5 6461 196108-11151-32 20823133 3881,9%41,0% Uppsala5 5461 06033-3972-2 1171 8632 9960,6%33,6% Göteborg5 427817442127-4 1791 5862 7810,8%29,2% Stockholm4 33360750-31811 969642 1781,2%22,2% KTH 3 94860258-3601 3141 0111 4691,5%25,6% Umeå 3 9396741216-40 1197991 5620,3%20,3% Linköping3 317809-78-13-2 1156631 387-0,2%20,0% SLU 3 059433-88-26-620 1428261 029-2,9%27,0% Linné 1 536185-33-363 26199533-2,1%13,0% Luleå 1 5113095825330 1162265633,8%15,0% Örebro 1 0753165840180 91916245,4%17,8% Karlstad974144-17-2031 19104255-1,7%10,7% Mitt 927218-18-170 6694255-1,9%10,1% Summa48 1918 997279-152474-44 1 73413 76723 3060,6%28,6%

9 Ekonomiavdelningen Budgetunderlag 2014-20169 KIs budgetunderlag för 2014-2016 utbildning på grundnivå o avancerad nivå  Förslag Ökning av resurser för utbildningsplatser motsv 300 pl (för att kunna erbjuda dagens utbildningsnivå) Ökning med 50 pl på läkarprogrammet Ökning med 5 pl på tandläkarprogrammet Ökning med 100 pl på sjuksköterskeprogrammet Överföring av uppdrag och anslag från KI till UU

10 Ekonomiavdelningen Budgetunderlag 2014-201610 KIs budgetunderlag för 2014-2016 utbildning på grundnivå o avancerad nivå  Förslag Ökning av resurser för utbildningsplatser motsv 300 pl (för att kunna erbjuda dagens utbildningsnivå) Ökning med 50 pl på läkarprogrammet Ökning med 5 pl på tandläkarprogrammet Ökning med 100 pl på sjuksköterskeprogrammet Överföring av uppdrag och anslag från KI till UU

11 Ekonomiavdelningen Budgetunderlag 2014-201611 KIs budgetunderlag för 2014-2016 forskning o utbildning på forskarnivå  En utmaning att förvalta de nya resurserna  Satsning den enskilde forskaren – yngre forskare  Translationella centra  Strategiska forskningsområden (SFO)  SciLifeLab  LifeGene

12 Budget till och med 2016 Ekonomiavdelningen Budgetunderlag 2014-201612 Total budget20122013201420152016 (mnkr)UtfallPrognosBer. Verksamhetens intäkter Anslag 1 2 5662 6272 7282 7112 748 Avgifter 771770777786795 Bidrag 2 2542 3342 3692 4062 441 Finansiella intäkter 5566 Summa intäkter 5 6465 7985 9405 9696 050 Verksamhetens kostnader Personal 2 8712 9463 0193 0343 082 Lokaler 667724723729734 Drift/Övrigt 1 7691 8331 8771 9021 926 Avskrivningar 190213248250229 Finansiella kostnader 929 3031 Summa kostnader 5 5065 7455 8965 9456 002 Verksamhetsutfall 14052442348


Ladda ner ppt "Prefekt- och AC-möten 2013-02-20 Årsredovisning och budget."

Liknande presentationer


Google-annonser