Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prefekt- och AC-möten 2013-02-20 Årsredovisning och budget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prefekt- och AC-möten 2013-02-20 Årsredovisning och budget."— Presentationens avskrift:

1 Prefekt- och AC-möten Årsredovisning och budget

2 Ekonomiavdelningen Årsredovisning 2012 Utfall jämfört med takbelopp Mnkr 2 Sparade prestationer Anslagssparande

3 Samarbete KIs publikationer Inrapportering av uppgifter har en viss fördröjning varför år 2012 ej redovisas 3Ekonomiavdelningen Årsredovisning 2012

4 Forskarexamina 4Ekonomiavdelningen Årsredovisning 2012

5 Fördelning intäkter år 2012 totalt: mnkr (2011: 5 340) 5Ekonomiavdelningen Årsredovisning 2012

6 Resultaträkning per verksamhetsgren 2012, mnkr (2011 inom parentes) Ekonomiavdelningen Årsredovisning 2012 *inkl kapitalförvaltning 6 Resultaträkning per verksamhetsgren 2012, mnkr Totalt Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå* Intäkter Statsanslag2 565,5833,11 732,4 Avgifter och andra ersättningar770,7100,6670,1 Bidrag2 254,419,82 234,6 Finansiella54,90,054,9 Summa intäkter5 645,6(5 340,5)953,6(926,2)4 692,0(4 414,3) Kostnader Personal2 871,2507,72 363,5 Lokaler666,9109,2557,7 Övrig drift1 768,9335,71 433,2 Finansiella9,00,18,9 Avskrivningar190,012,2177,8 Summa kostnader5 506,1(5 187,6)965,0(923,5)4 541,1(4 264,1) Årets kapitalförändring (exkl dotterföretag och uppbörd)139,5(152,8)-11,4(2,6)150,9(150,2) Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag-31,5 Resultat från uppbördsverksamhet0,0 Årets kapitalförändring (inkl dotterföretag och uppbörd)108,0

7 Utveckling myndighetskapital Ekonomiavdelningen Årsredovisning 2012

8 Några jämförelser med andra universitet 2012 Ekonomiavdelningen Årsredovisning Belopp i mnkr. Lärosäte OmsättnIng varav UpplupnaOförbrukkassa/Resultat/Oförb bidrag/ intäktermynd kapResultatgrutbildforsknHolding bidragsintbidragbankomsättn Lund ,3%42,1% KI ,9%41,0% Uppsala ,6%33,6% Göteborg ,8%29,2% Stockholm ,2%22,2% KTH ,5%25,6% Umeå ,3%20,3% Linköping ,2%20,0% SLU ,9%27,0% Linné ,1%13,0% Luleå ,8%15,0% Örebro ,4%17,8% Karlstad ,7%10,7% Mitt ,9%10,1% Summa ,6%28,6%

9 Ekonomiavdelningen Budgetunderlag KIs budgetunderlag för utbildning på grundnivå o avancerad nivå  Förslag Ökning av resurser för utbildningsplatser motsv 300 pl (för att kunna erbjuda dagens utbildningsnivå) Ökning med 50 pl på läkarprogrammet Ökning med 5 pl på tandläkarprogrammet Ökning med 100 pl på sjuksköterskeprogrammet Överföring av uppdrag och anslag från KI till UU

10 Ekonomiavdelningen Budgetunderlag KIs budgetunderlag för utbildning på grundnivå o avancerad nivå  Förslag Ökning av resurser för utbildningsplatser motsv 300 pl (för att kunna erbjuda dagens utbildningsnivå) Ökning med 50 pl på läkarprogrammet Ökning med 5 pl på tandläkarprogrammet Ökning med 100 pl på sjuksköterskeprogrammet Överföring av uppdrag och anslag från KI till UU

11 Ekonomiavdelningen Budgetunderlag KIs budgetunderlag för forskning o utbildning på forskarnivå  En utmaning att förvalta de nya resurserna  Satsning den enskilde forskaren – yngre forskare  Translationella centra  Strategiska forskningsområden (SFO)  SciLifeLab  LifeGene

12 Budget till och med 2016 Ekonomiavdelningen Budgetunderlag Total budget (mnkr)UtfallPrognosBer. Verksamhetens intäkter Anslag Avgifter Bidrag Finansiella intäkter 5566 Summa intäkter Verksamhetens kostnader Personal Lokaler Drift/Övrigt Avskrivningar Finansiella kostnader Summa kostnader Verksamhetsutfall


Ladda ner ppt "Prefekt- och AC-möten 2013-02-20 Årsredovisning och budget."

Liknande presentationer


Google-annonser