Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Migrationsverkets uppdrag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Migrationsverkets uppdrag"— Presentationens avskrift:

1 Vidarebosättning - organiserad uttagning och överföring av kvotflyktingar

2 Migrationsverkets uppdrag
Att organiserat ta ut och överföra flyktingar och skyddsbehövande till Sverige (vidarebosättning) Därtill att förbereda dem inför ankomsten Mål: överföra kvotflyktingar till Sverige innevarande år Kvotflyktingar beviljas PUT innan ankomst /ska ej vistas i mottagningssystemet Förutsättning: anvisningsbara platser för kvotflyktingar i kommunerna Nyanlända eritreaner i Shagarab reception center UNHCR, 2009 på flickr.com

3 Flyktingsituationen i världen
är på flykt tar emot hjälp av FN behöver vidarebosättning 80 000 får en vidarebosättningsplats 1900 kommer som kvotflyktingar till Sverige Siffrorna är hämtade från UNHCR:s hemsida:

4 Vad är vidarebosättning- och varför?
Återvändande, lokal integration, vidarebosättning Protracted refugee situations vs new arrivals Lägermiljö och stadsmiljö Grupper och individer Fängslade

5 Årlig planering A B C D Intern planering Samråd med Ju och UNHCR
Regeringsbeslut GD-beslut Uppstart Konsultationer med stater UNHCR:s förslag till Sverige Analys av behoven i världen (UNHCR) A B C D

6 Presentation och prövning
Presentationer från UNHCR* UL 4 kap.1-2§§ Flyktingar Skyddsbehövande i övrigt Alternativt skyddsbehövande (Tribunalvittnen) Dossierprövning från Sverige Delegationsuttagningar i värdländer Säkerhetsprövning i varje enskilt ärende * I undantagsfall även från utlandsmyndighet

7 2014 års program Kongolesisk kvinna i Uganda. UNHCR/F.NOY på flickr.com Flyktingar från Syrien i fokus för Sveriges kvotuttagning 2014 Sverige viker en tredjedel av årets platser inom ramen för den svenska flyktingkvoten åt människor som flytt från Syrien Migrationsverket har vidare öronmärkt 150 platser för brådskande ärenden. De kan antingen användas av UNHCR för någon krissituation i en viss region under det första halvåret eller också användas för skyddsbehövande från Syrien under det andra halvåret. Dessutom har 350 platser reserverats för akutärenden. De kan användas för personer från hela världen när som helst under året. särskilt angeläget att kommunerna i år stärker sin mottagningskapacitet, vilket även gör det möjligt för Sverige att snabbt vidarebosätta utsatta flyktingar med stora behov av vård och stöd Sverige leder internationell insats Som det största vidarebosättningslandet i EU och det främsta värdlandet för syrier utanför Mellanöstern har Sverige och Migrations­verket fått i uppdrag av UNHCR att samordna arbetet med att vidare­bosätta flyktingar som befinner sig i Syriens grannländer. Syftet är att några av de mest utsatta flyktingarna ska erbjudas vidarebosättning under det kommande året. I dagsläget har cirka platser säkerställts. Arbetsgruppen påbörjade sitt arbete i Genève den 12 december 2013 och består av representanter från närmare 20 länder. Arbetet riktas in på att förmå länder som inte tidigare tagit emot kvotflyktingar att hjälpa till, samt att få redan engagerade länder att öka sina insatser. En stor utmaning för Sverige blir att förmå länder som inte tidigare tagit emot kvotflyktingar att hjälpa till, samt att få redan engagerade länder att öka sina insatser. I dagsläget finns erbjudanden om cirka platser från ett tiotal olika vidarebosättningsstater. UNHCR:s ambition är att öka möjligheterna till vidarebosättning för fler flyktingar och skyddsbehövande från Syrien under det kommande året. – Flyktingkvoter är inte en internationell skyldighet, men fler och fler länder har insett vikten av att hjälpa flyktingar i de läger och städer där huvuddelen av dem som flytt finns. Sverige har arbetat målmedvetet med denna fråga sedan 2009, både i EU och i FN. Genom samtal om humanitärt ansvar och diskussioner om möjligheterna att ge människor en fristad och avlasta värdländer tror vi att vi kan nå stora framsteg Delegationsuttagningar: Somaliska medborgare i Kenya Kongolesiska medborgare i Uganda Columbianska medborgare i Ecuadore Syriska medborgare och Palestiner i mellanöstern/ Jordanien Sverige program – Sudan och Uganda ev Jordanien och /Libanon (syrier små grupper Biometri och litet Sverige program). “Afro-colombianska” barn på rymmen i Ecuador. UNHCR / Boris Heger / July 2010 på flickr.com

8 Ett delat uppdrag Vidarebosättning är ett frivilligt åtagande och finansieras av respektive land Det finns idag 27 vidarebosättningsländer. Hälften tillkom efter 2008. Sverige störst i Europa (1900) följt av Norge (1200) och Finland (750). USA, Kanada och Australien står för 90% av all vidarebosättning. Europeiska länder har under de senaste åren erbjudit runt 10 procent av vidarebosättningsplatserna. (16 länder i EU: 8% under 2012) (Se kampanjen 2020 på

9 Vilka länder vidarebosätter?
Argentina Nederländerna Australien Nya Zealand Belgien Norge Brasilien Paraguay Bulgarien Portugal Chile Rumänien Tjeckien Spanien Danmark Sverige Finland Storbritannien Frankrike Tyskland Island Ungern Irland Uruguay Japan USA Kanada

10 Strategiska aspekter av uttagningen
Viktigt med fortsatt engagemang (Kenya) Dialog kring utveckling av asylsystem Frigöra utrymme för dem som är kvar Somali refugees wait to get water in Ifo camp. Long lines and difficulty getting ample water is a growing problem in Dadaab due to the growing numbers of Somalis fleeing to Kenya. © UNHCR/E.Hockstein, på flickr.com

11 Förberedande insatser
Utvecklingsarbete sedan 2008 Sverigeprogram i värdländer Webbaserad information Samarbete mellan Migrationsverket, kommuner och Arbetsförmedlingen Realistiska förväntningar, trygghet och grundkunskap Bilder, film, interaktiva övningen –tidslinjen och diskussioner Ca 20 Sverigeprogram och 6 workshops har gjorts sedan 2009 Ca 45 representanter från kommuner och Af.

12 Organiserad uttagning och överföring av kvotflyktingar
Presentation Beslut Kommunplac. Förberedelser Mottagande Etablering UNHCR MiV MiV (BSE) MiV Kvotfunktionen Kommun Kommun, AF Delegations-uttagning Dokument Team Ambassad Dossier-prövning Researrangemang APMA1 UNHCR IOM Sverigeprogram MiV, AF, kommun

13 County Administrative Board
The Government NGO:s The Parliament Resettlement countries SMB County Administrative Board The Refugee Relatives Municipalities Authorities in country of refuge IOM UNHCR Embassies Security Police

14 Migrationsverkets bosättningsansvar
Kvotflyktingar – personer De personer som inte har rätt till etableringsplan Studerande år utan föräldrar i landet Pensionärer 65 år, äldreförsörjningsstöd Personer med prestationsförmåga under 25% Ärenden som inte omfattas av ersättningsförordn. Vi ansvarar för bosättning av 1900 kvot. Bosättningen sker via de kommuner som tecknat överenskommelse ca 274 kommuner. Om man fördelar de på de kommuner blir det 7 personer i varje kommun. Via ansvarar för bosättning av 1900 kvot. Bosättningen sker via de kommuner som tecknat överenskommelse ca 274 kommuner. Behöver er hjälp här. Studerande saknar föräldrar i landet och de får ej vara placerade. Schablon ersättning kr pensionärer. 83100 kr studerande samt ekonomisk bistånd SB tar lång tid att få ut dem alla måste hjälpas åt ersättning finns oftast att få. <mottagande av nyanlända med särskilda medicinska behov är mycket komplext, många aktörer involverade. Kommunernas flyktingmottagande bygger idag på frivillighet och kommunerna har själv möjlighet att vilka personer de vill ta emot för bosättning i sin kommun. Här har vi alla ett gemensamt ansvar!! Våra kriterier Sociala och kulturella perspektivet, släkt anhöriga i någon kommun sedan tidigare Kommun som kan ta emot med bostad i matchande storlek vid rätt tidpunkt och resurser- förutsättningar för familjemedlemmarnas eventuella vård i närområdet sjukvård/specialistsjukvård/barnperspektivet. Förutsättningar för att snabbt erbjuda plats i utbildning, skola och barnomsorg, tillgänglighet till tolkar Arbete/utbildningsbakgrund styr i första hand om de har en bra grund att stå på. Om det inte har det är det en del i en ändamålsenlig etablering att tillfredsställa de ovanstående punkterna - mottagande av nyanlända med särskilda medicinska behov är mycket komplext, många aktörer involverade. Kommunernas flyktingmottagande bygger idag på frivillighet och kommunerna har själv möjlighet att besluta om vilka personer de vill ta emot för bosättning i sin kommun.

15 Mottagna 2013 / län 115 Totalt 1992 174 352 264 128 244 90 19 24 21 38 12 124 58 80 147 16 5 72

16 Anvisade kvotflyktingar t.om 2014-05-01
Kommun Nationalitet Planerad ankomst under året Anvisade Bjurholm* Dorotea Somalier/etiopier m.m. Mars/april 22/6 Lycksele Blandade nationaliter/ Kongoleser/Somalier/ eritreaner Jan/mars/juni 25/9 Malå Eritreaner/Somalier Mars/juni 7/5 Nordmaling* Eritreaner/emergency 5/3 Norsjö Somalier mars 7 Robertfors* Skellefteå Afghaner 11 Sorsele maj Storuman 8 Umeå* Emergency april 6 Vilhelmina Blandade nationaliteter Afghaner/somalier/eritreaner Mars-maj 28/4 Vindeln* Syrier 3 Vännäs* Åsele Eritreaner juni Totalt 135 *Umeå regionen

17 Nuläge Kvot Öppna ärenden 126 fall 390 personer Varav från 2012: 8 fall 26 personer Anvisade tom v fall 740 personer ABO öppna ärenden 88 personer

18 Utmaningar För få anvisningsbara platser – generellt och för kvotflyktingar Långa väntetider för personer med särskilda behov eller stora familjer – erbjuder Sverige ett fungerande skydd för dessa personer? Många kommuner kan ta emot snabbt! Men vi saknar fortfarande kommunplatser åt personer som togs ut under våren 2012! Stor balans/tillfälliga platser på ABT – behov av att anvisa kommunplatser snarast!

19 Mottagande av kvotflyktingar
Boka bostad och möblera den med det mest nödvändiga Hämta flyktingen på flygplatsen Inhandla mat för första dygnet Installera flyktingen i bostaden Boka tid på Arbetsförmedlingen Boka tid på skatteverket för folkbokföring Anmälan till Försäkringskassan Boka tid på Migrationsverket/transport/UT-kort I övrigt är mottagandet som för andra nyanläda

20 Återsökning - § 32 (2010:1122) Exempel på initiala kostnader:
Hyreskostnader Transportkostnader – hämtning flygplats till bostaden Tolkkostnader – upp till 2 månader Vinterkläder Akututrustning i avvaktan på hemutrustningslån Kost under första dygnet Personalkostnader vid mottagande utanför ordinarie arbetstid Kostnader för trpt till Migrationsverkets närmaste till-ståndsenhet för anskaffning av UT-kort Ev. andra kostnader stäms av med bosättningsfunkt. NY blankett Viktigt att ni tar bort momsen. AF anläggningsboende Tackar nej, kontakta Migrationsverket. Ex avböjer bostad två gånger i raken. Samarbetet mellan Myndigheterna måste bli bättre när det finns tillgång till bostäder. Varför man ska ta emot kvot? Möjligheter. Är den viktigaste Humanitär insats som Sverige gör. Man gör en insatts i Världen. Viktigt uppdrag –Sverige är en förebild tar flest kvot i hela Europa. Äldsta kvotland i Europa tagit årlig kvot sedan talet. De ökade behovet för att vidarebosätta några av världens mest utsatta människor- som unhcr väljer ut. Räddar liv och människor som är i fara/hot och lever under mycket svåra förhållanden. Flyktingen kan varit utsatt för tortyr, våldtäckt, krig, förföljelse behöver psykologiskt stöd det kan var barn som förlorat hela sina familjer i det krig som de flytt från. Bristande socialt skyddsnät, utsatta för främlingsfientlighet i tredje land. Svårt sjuka människor erbjuds inte den nödvändiga vården i lägren Länder där det finns mycket flyktingar behöver hjälp av omvärlden för att Lätta bördan. I ett överfullt läger kan varje avlastning bidra till att villkoren för dem som är kvar förbättras. Många har varit på flykt i över 20 år. Women at risk- riskerar bli utsatta för sexuella övergrepp Många har ingen möjlighet att återvända hem Migrationsverket beviljar permanent uppehållstillstånd för de här personerna som väntar på en kommunplats ”en möjlighet till en fristad” och det krävs en kommunplats för att de ska få komma hit till Sverige. De tackar inte nej Ekonomisk stimulans – genom möjligheten att få ekonomisk stöd i samband med mottagandet initialt. Stimulerande – va med från början Ha möjlighet att medverka i Sverigeprogram Stannar oftast kvar i kommunen Projekt- Smak miljoner är på flykt i Världen. 10 miljoner tar hjälp av FN behöver vidarebosättas. Hinder: Bostadsbrist- konkurrerar med AF, ensamkommande barn, flyktingmottagningarna, flyttar på egen hand/ anknytningar. Hög inströmning. Omorganisation :efter etableringsreformens införande 2010 har flera kommuner omorganiserat sin flyktingmottagning ex, vi får inte tillgång till bostäderna i samma utsträckning som behovet pga. akuta händelser inom socialtjänsten. Politiker, chefer i kommunerna kräver att det tex ska vara familjer(inte singlar) och gärna högutbildade, viss etnicitet m.m Brist på resurser. Kommuner tar inte emot personer med speciella behov för att de anser att de inte kan tillmötesgå personens behov. Både när det gäller personal och resurser. Många har fyllt sina ÖK redan i augusti. Bättre samverkan mellan myndigheter och kommuner. Ex personer som avböjt fr AF hänvisa till Migrationsverket som kan ersätta tomhyra. Svårt att få ut dem med särskilda behov sjuka och stora familjer. Bristfällig samverkan mellan kommunerna Anvisningsbara siffror inte verklighetsförankrade.

21 Vill du veta mer om vidarebosättning?
Verksnätet – egen vy - kvotfrågor Intresseanmälningar till delegationsuppdrag

22 Gruppbrevlåda bosättningsfunktionen bosattningsfunktionen@migrationsverket.se
Statsbidragsfunktionen Frågetelefon Måndag, torsdag, fredag Tisdag och onsdag Kvotfunktionen


Ladda ner ppt "Migrationsverkets uppdrag"

Liknande presentationer


Google-annonser