Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillväxteffekter i samhällsekonomiska kalkyler. Relationen SE-kalkyl och BNP-effekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillväxteffekter i samhällsekonomiska kalkyler. Relationen SE-kalkyl och BNP-effekt."— Presentationens avskrift:

1 Tillväxteffekter i samhällsekonomiska kalkyler

2 Relationen SE-kalkyl och BNP-effekt

3 Estimate income at time 1 (y 0 ) based on Initial income at time 0 (y 1 ) Initial accessibility at time 0 (M 0 ) Accessibility change 0  1 due to transport system changes (  c M) Accessibility change 0 0  1 due to employment relocation (  E M) Use accessibility measures from transport model Parameters estimated on actual travel behaviour Reflects changes in policy variables - travel costs. travel times etc. Use ”quasi-disaggregate data” combinations of municipality, age, gender, ethnicity, education (~15 000 obs.) The SAMLOK model – principles

4 Initial accessibility of zone r Change in acc. due to changed gen. trp. costs Change in acc. due to changed empl. location Estimation equations

5 [2][4][5][6] Mälar Valley AllLow VoTMedium VoTHigh VoT Log Income 19930.320.670.820.95 Log M 0 r 0.0510.0190.0240.037 Log Δ E M r (-0.11)(0.080)(0.001)(-0.036) Log Δ c M r 0.044(0.025)0.0290.062 (…) R2R2 0.9090.7580.4750.713 Number of observations52321744 Estimation results (excerpt)

6 Hur stora blir inkomsteffekterna? (enligt Samlok) Namn KÖ från arbetsresor Inkomst- effekt Skatteintäkt: Multiplikator på KÖ (max 2.3) Andel av KÖ som är nettolöne- ökning E18 Hjulsta - Ulriksdal33200.430.36 E4/E12 Umeå220.660.56 Marieholmspaketet29360.890.75 E4 Förbifart Stockholm1741730.700.60 Norrbotniabanan40280.500.42 Åtgärdsplan 20107 42913 4291.281.08 KÖ från arbetsresor är i genomsnitt 17% (väg) resp. 26% (jvg) av hela KÖ KÖ är omkring 80% av totala investeringsnyttan

7 Kan inte lägga hela BNP-effekten till traditionell kalkyl KÖ innehåller även välfärd som inte syns i BNP Skattekilar och externa agglomerationseffekter innebär att hela BNP- effekten inte syns i KÖ. Resten av BNP-effekten borde läggas till kalkylen … men de är situationsspecifika och svåra att mäta Beror på hur resmotståndet minskat (kostnad, tid, bekvämlighet…) Störst i specialiserade regioner (storstäder) KÖ från arbetsresor borde ”multipliceras upp” Värdet av ökad sysselsättning ingår inte alls Störst bland lågutbildade (?) Schablonmässiga tidsvärden gör SE-kalkylen till sämre indikator på BNP-effekt Tidsvärdena numera differentierade map ärende och färdmedel

8 Samband tillgänglighet => BNP/anställd Antas inte alls överlappa med kalkylens KÖ Ökad produktivitet genom omlokalisering av arbetsplatser Omlokalisering beräknas med markanvändningsmodell Jobb som flyttar ”ärver” zonens produktivitet Imperfekt konkurrens 10% mark-up på tjänsteresenyttor UK WebTag

9 Hög tillgänglighet ger högre löner, produktivitet, sysselsättning … men svårt bestämma effektens storlek Flera (tidigare) studier verkar överskatta effekten Samband ”investeringsutgifter=>tillväxt” – det spelar roll vad pengarna används till! Tillgänglighet=>produktivitet främst i specialiserade/välutbildade regioner/städer/grupper Tillgänglighet=>sysselsättning främst i undersysselsatta grupper (låg utbildning osv) ?? (reservationslöneargumentet) Två strategier: Regionförstoring eller –förtätning Investeringar kan öka utglesningen och bli kontraproduktiva SE-kalkyler: fångar även andra välfärdseffekter – men inte hela BNP-effekten … men är en bra indikator för BNP-effekter, särskilt om nyttan är från arbetsresor Sammanfattning


Ladda ner ppt "Tillväxteffekter i samhällsekonomiska kalkyler. Relationen SE-kalkyl och BNP-effekt."

Liknande presentationer


Google-annonser