Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne Professor Edmund Phelps för hans analys av intertemporala avvägningar i makroekonomisk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne Professor Edmund Phelps för hans analys av intertemporala avvägningar i makroekonomisk."— Presentationens avskrift:

1 1 Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne Professor Edmund Phelps för hans analys av intertemporala avvägningar i makroekonomisk politik Populärvetenskaplig presentation av 2006 års ekonomipris, 10 oktober 2006, Kungl. Vetenskapsakademien

2 2 Intertemporala avvägningsproblem: fördelning av välfärd över tiden Konsumtion kontra sparande (kapitalbildning) Konsumtion kontra sparande (kapitalbildning) Arbetslöshet och inflation Arbetslöshet och inflation Pris- och lönesättningsbeslut beror på förväntningar om framtida inflation Pris- och lönesättningsbeslut beror på förväntningar om framtida inflation Inflationsförväntningarna beror delvis på inflationen idag Inflationsförväntningarna beror delvis på inflationen idag Dagens politik kan påverka inflationen idag och i framtiden Dagens politik kan påverka inflationen idag och i framtiden

3 3 Phelps frågor Hur ser sambanden mellan inflation och arbetslöshet ut på kort och lång sikt? Hur ser sambanden mellan inflation och arbetslöshet ut på kort och lång sikt? Hur ser en optimal stabiliseringspolitik ut? Hur ser en optimal stabiliseringspolitik ut? Vilka faktorer bestämmer arbetslöshetens nivå på lång sikt? Vilka faktorer bestämmer arbetslöshetens nivå på lång sikt? Vilken sparkvot ger maximal välfärd på lång sikt? Vilken sparkvot ger maximal välfärd på lång sikt? Vad utmärker en optimal politik för investeringar i humankapital? Vad utmärker en optimal politik för investeringar i humankapital?

4 4 Centrala teman Makroteorin bör baseras på mikrofundament Makroteorin bör baseras på mikrofundament Marknadsekonomin utmärks av ofullständig information och andra friktioner Marknadsekonomin utmärks av ofullständig information och andra friktioner Ekonomisk politik har en viktig funktion att fylla och innebär ofta intertemporala avvägningar Ekonomisk politik har en viktig funktion att fylla och innebär ofta intertemporala avvägningar

5 5 Phelps om inflation och arbetslöshet Före Phelps: stabilt samband mellan inflation och arbetslöshet (Phillipskurvan) Arbetslöshet Inflation

6 6 Inflation och arbetslöshet i USA 1957-1970

7 7 Phillipskurva för USA 1957-1970

8 8 Inflation och arbetslöshet i USA 1957-1980

9 9 Inflation och arbetslöshet i USA 1957-2005

10 10 Den förväntningsutvidgade Phillipskurvan Phelps: Inflationen ( π ) beror på arbetslösheten ( u ) men också på förväntningar om framtida inflation ( π e ): π=f(u)+ π e

11 11 Phillipskurvan och jämviktsarbetslösheten Jämvikt: Jämvikt: faktisk inflation = förväntad inflation, π= π e Jämviktsarbetslösheten, u *, är oberoende av inflationstakten: Jämviktsarbetslösheten, u *, är oberoende av inflationstakten: f(u * )=0 Jämviktsarbetslöshetens nivå bestäms av arbetsmarknadens funktionssätt Jämviktsarbetslöshetens nivå bestäms av arbetsmarknadens funktionssätt

12 12 Phillipskurva på kort sikt Arbetslöshet Inflation 2 4 Förväntad inflation: 2 % A B

13 13 Phillipskurvor på kort sikt Arbetslöshet Inflation 2 4 Förväntad inflation: 2 % Förväntad inflation: 4 % A B

14 14 Phillipskurvor på kort och lång sikt Arbetslöshet Inflation u * Jämviktsarbetslöshet 2 4 Förväntad inflation: 2 % Förväntad inflation: 4 %

15 15 Inflation Arbetslöshet Förändring i inflation u*u* 0 Adaptiva förväntningar

16 16 Tre frågor Hur ser en optimal inflationspolitik ut? Hur ser en optimal inflationspolitik ut? Hur kan Phillipskurvan härledas från mikrofundament? Hur kan Phillipskurvan härledas från mikrofundament? Vad bestämmer jämviktsarbetslösheten? Vad bestämmer jämviktsarbetslösheten?

17 17 Optimal politik: det statiska perspektivet Arbetslöshet InflationPhillipskurva Preferenser πoπo uouo

18 18 Phelps problemställning Hur ska finans- och penningpolitiken utformas när det inte finns något långsiktigt samband mellan inflation och arbetslöshet? Hur ska finans- och penningpolitiken utformas när det inte finns något långsiktigt samband mellan inflation och arbetslöshet? Intertemporalt optimeringsproblem: Intertemporalt optimeringsproblem: välja en bana för inflation och arbetslöshet som maximerar en social välfärdsfunktion

19 19 Optimal politik: det dynamiska perspektivet Arbetslöshet Inflation u* Jämviktsarbetslöshet 2 4 Förväntad inflation: 2 % Förväntad inflation: 4 % π o

20 20 Mikrofundament för löne- och prisbildning Friktioner på arbets- och varumarknaderna (ofullständig information) Friktioner på arbets- och varumarknaderna (ofullständig information) Arbetssökande och vakanser möts slumpmässigt (matchningsfunktion) Arbetssökande och vakanser möts slumpmässigt (matchningsfunktion) Företagen har temporär marknadsmakt Företagen har temporär marknadsmakt Lönerna sätts för att påverka rekryteringen av arbetskraft (effektivitetslöner) Lönerna sätts för att påverka rekryteringen av arbetskraft (effektivitetslöner) Priserna sätts för att påverka kundtillströmningen Priserna sätts för att påverka kundtillströmningen Modell för jämviktsarbetslöshet Modell för jämviktsarbetslöshet

21 21 Stabiliseringspolitik vid svag pris- och lönestelhet Friktioner i pris- och lönebildningen ger upphov till temporär pris- och lönestelhet Friktioner i pris- och lönebildningen ger upphov till temporär pris- och lönestelhet Penningpolitiken kan ändras oftare än löner och priser Penningpolitiken kan ändras oftare än löner och priser Negativ störning kan skapa utdragen lågkonjunktur Negativ störning kan skapa utdragen lågkonjunktur Effekterna förstärks av icke synkroniserade löneavtal Effekterna förstärks av icke synkroniserade löneavtal Systematisk penningpolitik kan påverka svängningarna i sysselsättning och inflation Systematisk penningpolitik kan påverka svängningarna i sysselsättning och inflation

22 22 Sammanfattning: Phelps om inflation och arbetslöshet Ny teori för pris- och lönebildning Ny teori för pris- och lönebildning Marknader med friktioner Marknader med friktioner Jämviktsarbetslöshet Jämviktsarbetslöshet Ny analysram för studier av ekonomisk politik Ny analysram för studier av ekonomisk politik Intertemporalt perspektiv Intertemporalt perspektiv Konsekvenser av friktioner i pris- och lönebildningen Konsekvenser av friktioner i pris- och lönebildningen

23 23 Phelps om kapitalbildning Phelps första forskningsprogram Phelps första forskningsprogram Borde man spara mer för att höja konsumtionen i framtiden? Borde man spara mer för att höja konsumtionen i framtiden? Tidigare forskning om kapitalbildning: Tidigare forskning om kapitalbildning: Den neoklassiska tillväxtmodellen (Solow-Swan, 1956) – ingen normativ analys

24 24 Phelps mest kända resultat Den gyllene regeln för kapitalbildning Den gyllene regeln för kapitalbildning Vilken sparkvot ger högsta konsumtion på lång sikt? Vilken sparkvot ger högsta konsumtion på lång sikt? Dynamisk ine ff ektivitet Dynamisk ine ff ektivitet Möjligheten av att sparandet blir för högt Möjligheten av att sparandet blir för högt

25 25 Den gyllene regeln (att behandla andra som man själv vill behandlas) Konsumtionen per capita på lång sikt maximeras om Konsumtionen per capita på lång sikt maximeras om sparkvoten är lika med kapitalets andel av nationalinkomsten sparkvoten är lika med kapitalets andel av nationalinkomsten Ekvivalent med att realräntan är lika med tillväxttakten i ekonomin realräntan är lika med tillväxttakten i ekonomin

26 26 Dynamisk ineffektivitet Om den ursprungliga sparkvoten ligger högre än vad den gyllene regeln föreskriver så tjänar alla generationer på minskad kapitalbildning Om den ursprungliga sparkvoten ligger högre än vad den gyllene regeln föreskriver så tjänar alla generationer på minskad kapitalbildning Dvs. ett sänkt sparande innebär ingen målkonflikt: Dvs. ett sänkt sparande innebär ingen målkonflikt: Konsumtionen kan öka både idag och i framtiden

27 27 Andra aspekter på kapitalbildning: FoU och humankapital Hur bör FoU bestämmas? Hur bör FoU bestämmas? På lång sikt bör också realavkastningen på FoU vara lika med produktionens tillväxttakt På lång sikt bör också realavkastningen på FoU vara lika med produktionens tillväxttakt Humankapital och teknologispridning (Nelson & Phelps) Humankapital och teknologispridning (Nelson & Phelps) Humankapitalets nivå påverkar ekonomisk tillväxt (teknologisk upphämtning) Humankapitalets nivå påverkar ekonomisk tillväxt (teknologisk upphämtning) Högre avkastning på utbildning i perioder av snabb teknologisk utveckling Högre avkastning på utbildning i perioder av snabb teknologisk utveckling

28 28 Tidsinkonsistenta preferenser (Phelps & Pollak) Sparande i olika generationer (föräldrar, barn, barnbarn…) Sparande i olika generationer (föräldrar, barn, barnbarn…) Tidsinkonsistenta preferenser (hyperbolisk diskontering): Tidsinkonsistenta preferenser (hyperbolisk diskontering): Mina föräldrar vill att jag sparar mer för mina barn än jag själv vill Kan leda till att sparandet blir för lågt, motiv för kollektiva pensionssystem Kan leda till att sparandet blir för lågt, motiv för kollektiva pensionssystem

29 29 Sammanfattning av Phelps bidrag Ändrat vårt synsätt när det gäller sambanden mellan inflation och arbetslöshet Ändrat vårt synsätt när det gäller sambanden mellan inflation och arbetslöshet Fördjupat förståelsen för stabiliseringspolitikens möjligheter och begränsningar Fördjupat förståelsen för stabiliseringspolitikens möjligheter och begränsningar Grundläggande resultat om optimalt sparande Grundläggande resultat om optimalt sparande Viktiga insikter om humankapitalets roll för ekonomisk tillväxt Viktiga insikter om humankapitalets roll för ekonomisk tillväxt Initierat ny forskning på en rad områden Initierat ny forskning på en rad områden Stor relevans för ekonomisk politik Stor relevans för ekonomisk politik

30 30 Edmund S. Phelps Född 1933 Född 1933 Professor vid Columbiauniversitetet, Professor vid Columbiauniversitetet, New York, sedan 1971 McVickar Professor of Political Economy 1982 McVickar Professor of Political Economy 1982 Tidigare verksam vid Yale samt University of Pennsylvania Tidigare verksam vid Yale samt University of Pennsylvania

31 31


Ladda ner ppt "1 Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne Professor Edmund Phelps för hans analys av intertemporala avvägningar i makroekonomisk."

Liknande presentationer


Google-annonser