Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Simulering av Värmepumpsystem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Simulering av Värmepumpsystem"— Presentationens avskrift:

1 Simulering av Värmepumpsystem
Forskare: Martin Forsén, Dimitra Sakellari Projektledare: Per Lundqvist Deltagande företag: Elforsk, SP, SVEP, Thermia, Nibe, IVT, VVSI Martin Forsén Institutionen för Energiteknik Avdelningen för Tillämpad termodynamik och Kylteknik

2 SYFTE OCH MÅL FÖR PROJEKTET
”Syftet med projektet är dels att skapa ett gott simuleringsverktyg för den svenska värmepumpbranschen som ger rättvisa och rättvisande beräkningar av besparingsfaktorer och energianvändning för villavärmepumpar av i första hand bergvärme och jordvärmetyp. Syftet är även att höja den allmänna förståelsen hur energisystem av detta slag kan och bör modelleras.” FÖRVÄNTAT RESULTAT ”Acceptans och utbredd användning av simuleringsprogrammet på den Svenska/nordiska värmepumpsmarknaden.”   Martin Forsén Institutionen för Energiteknik Avdelningen för Tillämpad termodynamik och Kylteknik

3 Kommersiellt tillgänglig produkt ”Prestige”
PROJEKTET I DAGSLÄGET Kommersiellt tillgänglig produkt ”Prestige” Cirka 400 licensierade användare Avtalad programutveckling Efterfrågan i Norge, Polen och Storbritannien Martin Forsén Institutionen för Energiteknik Avdelningen för Tillämpad termodynamik och Kylteknik

4 Programfamiljer Tedap VPW ELSPAR IDA DOE TRNSYS Enorm BLAST VPDIM
Statiska Kvasistatiska Dynamiska Martin Forsén Institutionen för Energiteknik Avdelningen för Tillämpad termodynamik och Kylteknik

5 Computation Time Accuracy Dynamic Static Quasi-Static Short Time Step
Long Time Step Static Accuracy Martin Forsén Institutionen för Energiteknik Avdelningen för Tillämpad termodynamik och Kylteknik

6 Energiberäkningsprogram
Totala nyttan = Tillgänglighet Detaljupplösning Martin Forsén Institutionen för Energiteknik Avdelningen för Tillämpad termodynamik och Kylteknik

7 Energiberäkningsprogram
Indata Grupper av användare Forskare Konstruktörer Konsulter VVS-tekniker Installatörer Martin Forsén Institutionen för Energiteknik Avdelningen för Tillämpad termodynamik och Kylteknik

8 Energiberäkningsprogram
Indata Grupper av användare Forskare Konstruktörer Konsulter VVS-tekniker Installatörer Martin Forsén Institutionen för Energiteknik Avdelningen för Tillämpad termodynamik och Kylteknik

9 Energiberäkningsprogram
Indata Grupper av användare Forskare Konstruktörer Konsulter VVS-tekniker Installatörer Kvasi-Statiska Statiska Kvasi-statiska Dynamiska Martin Forsén Institutionen för Energiteknik Avdelningen för Tillämpad termodynamik och Kylteknik

10 Validering Kvalitativ Praktiska fältmätningar (Katrineholm)
Andra beräkningsprogram (VPDim, VPW2000, Tedap, TRNSYS) Kvantitativ Martin Forsén Institutionen för Energiteknik Avdelningen för Tillämpad termodynamik och Kylteknik

11 Energiuttag ur ytjord 0,7-1,2 m Martin Forsén
Institutionen för Energiteknik Avdelningen för Tillämpad termodynamik och Kylteknik

12 Mesh 0,7-1,2 m Martin Forsén Institutionen för Energiteknik
Avdelningen för Tillämpad termodynamik och Kylteknik

13 Conducting the energy balance for the interior node 23
Martin Forsén Institutionen för Energiteknik Avdelningen för Tillämpad termodynamik och Kylteknik

14 Demonstration av ”Prestige”
Martin Forsén Institutionen för Energiteknik Avdelningen för Tillämpad termodynamik och Kylteknik


Ladda ner ppt "Simulering av Värmepumpsystem"

Liknande presentationer


Google-annonser