Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Huvud-hals-radiologi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Huvud-hals-radiologi"— Presentationens avskrift:

1 Huvud-hals-radiologi
Föreläsning T7, 1 febr 2008 Dels kompl till undervisn i ÖÖ, dels exempel på hur radiol principer tillämpas. HH-radiologi = den radiologi som stödjer ÖNH- (och ögon-) läkare. Örjan Smedby Avd f radiologi, IMH Linköpings universitet

2 Bildmedicinska metoder
I. Röntgen II. Datortomografi (DT, CT) III. Ultraljud IV. Magnetkamera (MRT) V. Nuklearmedicinska metoder inkl PET

3 Sinus – radiologi Röntgen CT (MRT) Vilken metod?
Vilken kontrast? ben-luft-mjukdelar

4 Sinus – anatomi Sinus frontalis Sinus ethmoidalis Sinus maxillaris
Sinus sphenoidalis

5 Sinus – anatomi Sinus frontalis Sinus ethmoidalis Sinus maxillaris
Sinus sphenoidalis

6 Sinus – infektion Förtätning Marginell Kompakt

7 Sinus – infektion Förtätning Marginell Kompakt Vätskenivå

8 Sinus

9 Sinus – infektion Förtätning Vätskenivå Marginell Kompakt
Obs horisontell strålriktning!

10 Sinus – infektion

11 Sinus – infektion

12 Sinus – CT Bildtagning i axiella snitt

13 Sinus – CT Bildtagning i axiella snitt
Reformatering i datorn till andra riktningar (alt. undersökn i koronära plan med hängande huvud)

14 Sinus – CT Koronär reformatering Sagittell reformatering

15 Sinus 1 Polypös + marginell slh-svullnad
Polypös slemhinneförtätning vä sinus max.

16 Sinus 1 Sinuit Kommer också fram i kor. snitt. Sinuit.

17 Sinus 2 Slätröntgen måttligt infromativ.

18 Sinus 2 CT (kor): genombrott till orbita, genom gommen.

19 Sinus 2 Tumör CT (ax): destruktion ventralt och dorsalt.

20 Sinus 3 Nytt fall. CT: utfyller hela hö sinus max och mesta cavum nasi. Bryter igenom alla bengränser.

21 Sinus 3 Tumör

22 Nina 34-årig kvinna, sedan någon vecka feber, hosta och huvudvärk.
Vilken radiologisk metod?

23 Nina Sinusröntgen vätskenivå De flesta sinus u a.
Nivå i sinus sphenoidalis.

24 Nina CT coronal Obs äldre tekniken: huvudet hänger.

25 Nina CT axial vätskenivå Vätska lägger sig dorsalt.

26 Nina MRT vätskenivå Sagittell T1-viktad Axiell T2-viktad
Olika sorters MR-bilder T1-viktad (fettkänslig) T2-viktad (vatttenkänslig) jf glaskroppen vätskenivå

27 Nina Post op MRT Axiell T2-viktad

28 Ansiktsfraktur Röntgen Ev (analog) tomografi CT

29 Tomografi Rörelse ger oskärpa. Systematisk rörelse ger oskärpa i alla lager utom ett.

30 Tomografi

31 Ansiktsfraktur Röntgen

32 Ansiktsfraktur

33 Ansiktsfraktur Ortopantomogram

34 Ansiktsfraktur

35 Ansiktsfraktur

36 Ansiktsfraktur

37 Ansikte 2

38 Ansikte 2 - cor

39 Ansikte 2 – VRT

40 Ansikte 3

41 Ansikte 3 – cor

42 Ansikte 3 – sag

43 Ansikte 3 – VRT

44 Paus?

45 Orbita Röntgen (främmande kropp) CT MRT (Ultraljud)

46 Orbita Lins Synliga strukturer: lins och synnerv. Synnerv

47 Orbita Postop förändringar - suturer. Var är linsen? Suturer

48 Orbita Luxerad lins

49 Orbita Förtätade ethmoidalceller Abscess förtätade etm-celler
2. luft i hö orbita

50 Orbita retinoblastom

51 Axiell T1-viktad (=fettkänslig)
Orbita MRT Expansivitet i n opticus. Axiell T1-viktad (=fettkänslig)

52 Sagittell T2-viktad (=vattenkänslig)
Orbita MRT dx sin Sagittell T2-viktad (=vattenkänslig)

53 Sagittell T1-viktad efter kontrast
Orbita MRT Laddar kontrast (Gd) dx sin Sagittell T1-viktad efter kontrast

54 Axiell T1-viktad efter kontrast
Orbita MRT opticus-neurinom Axiell T1-viktad efter kontrast

55 Mellanöra CT Incus Trumhinna Trumhinna. Incus (städet).

56 Mellanöra (slags benigna tumörmassor) Cholesteatom

57 Mellanöra Incus

58 Mellanöra Stapes Obs stigbygelform.
Luft-mjukdel-kalk gör CT bra i mellanörat, men…

59 Inneröra CT MRT Ingen luft. Benet mycket tätt –> CT-artefakter.

60 Inneröra MRT

61 Inneröra MRT

62 Inneröra MRT med volyms-rendering (VRT)

63 Hörselnerv MRT N. statoacusticus

64 Hörselnerv MRT (med Gd) Acusticus-neurinom

65 Hörselnerv MRT (med Gd) Acusticus-neurinom

66 Spottkörtlar - hals CT MRT PET Tumör

67 Farynx -tonsiller CT MRT PET Tumör

68 Hypofarynx – esofagus Röntgen med kontrastmedel (barium)
studerar funktionen

69 Hypofarynx – esofagus Fynd: tumörer främmande kropp
funktionella störningar muskelhypertrofi (cricofaryngeus)

70 Hypofarynx – esofagus Röntgen (med bariumkontrast)

71 Hypofarynx – esofagus M. crico-faryngeus M. cricofaryngeus spasm

72 Hals – larynx CT MRT PET stämband epiglottis

73 Hals – cor stämband fickband

74 Hals - sag

75 Hals 1 Us pga heshet. Förkalkat thyreoidea-adenom Recurrenspares

76 Hals 2 Gas intraspinalt.

77 Hals 2 - VRT

78 Bronkialträd VRT av bronker

79

80 Visualisering Objekt skapade från CT-bilder Ex: örat SPL, Boston


Ladda ner ppt "Huvud-hals-radiologi"

Liknande presentationer


Google-annonser