Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TROLLHÄTTAN ENERGI AB KRAFTVÄRME BAKGRUND TEKNIK EKONOMI GENOMFÖRANDE

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TROLLHÄTTAN ENERGI AB KRAFTVÄRME BAKGRUND TEKNIK EKONOMI GENOMFÖRANDE"— Presentationens avskrift:

1 TROLLHÄTTAN ENERGI AB KRAFTVÄRME BAKGRUND TEKNIK EKONOMI GENOMFÖRANDE
D I S P O S I T I O N TROLLHÄTTAN ENERGI AB KRAFTVÄRME BAKGRUND TEKNIK EKONOMI GENOMFÖRANDE

2 Omsättning 216 milj. 2 468 kkr/anställd 58 anställda
T R O L L H Ä T T A N E N E R G I A B Omsättning 216 milj. kkr/anställd 58 anställda elnätskunder 1 042 fjärrvärmekunder Fjärrvärmer bostäder och m2 i skolor, industrier mm.

3 To t a l a e n e r g i l e v e r a n s e r
V Ä R M E G W h E L G W h To t a l a e n e r g i l e v e r a n s e r G W h

4 E L D I S T R I B U T I O N S O M R Å D E
Trollhättan Energi AB äger och förvaltar 5 mottagningsstationer 460 nätstationer för transformering från hög- till lågspänning 620 km landsbygdsnät varav 340 km luftledning med 6 800 trästolpar och 280 km jordkabel 630 km kabel i tätortsnätet 2 200 kabelskåp

5 S T A D S N Ä T Trollhättan Energi erbjuder fiberförbindel-ser i Stadsnät som svartfiber och kapacitet Mbps ethernet samt internet access på 0,5, 1, 2, 4 och 10 Mbps. Vi har idag fibernät som sträcker sig till alla större industriområden i Trollhättan och våra kunder är företag, operatörer m fl. Vi samverkar i Västgöta-ringen där följande orter är anslutna Trollhättan, Lidköping, Skövde, Falköping, Ulricehamn, Borås - Göteborg och åter Trollhättan. TROLLHÄTTAN Skara Grästorp Lidköping Götene Skövde Falköping Ulricehamn Borås Alingsås Vänersborg Göteborg Kungälv Stenungsund

6 B I O G A S Biogasen produceras av kommunens tekniska verk, från avloppsslam och av det regionala avfallsbolaget TRAAB, från hushållssopor. Trollhättan Energi distribuerar gasen via ledning och säljer vid två tankstationer till bussbolag och privata användare. För närvarande finns i Trollhättan 17 bussar, 11 lastbilar och mer än 130 övriga fordon, som drivs av biogas.

7 EnergiFokus i Trollhättan & Uddevalla AB Trollhättan Energi äger 50%
NYBYGGNATION OCH UNDERHÅLL AV LEDNINGSNÄT Den 1 juli -05 bildades bolaget, som ägs till 50% vardera av Trollhättan Energi och Uddevalla Energi. Antal anställda är ca 45 personer VÄG OCH TRAFIKBELYSNING EnergiFokus utför nybyggnation och underhåll av ledningsnät, även för andra nätägare. EnergiFokus underhåller och utför nybyggnationer av belysningsanläggningar på gator och vägar. EnergiFokus jobbar både inom ägarbolagen och externt med mätsystem, energitjänster, elsanering, taxeanalyser och elinstallationer ENERGITJÄNSTER, ELINSTALLATIONER

8 V Ä R M E D I S T R I B U T I O N S O M R Å D E
STALLBACKA VÄRMEVERK Affärsområde Värme producerar och distribuerar fjärrvärme KÄLLSTORP Omsättning: 118 milj Energiproduktion: 295 GWh Äger produktionsanläggningar och nät för fjärrvärme Fjärrvärmenät längd: 81 km KRONOGÅRDENS VÄRMEVERK Antal kammare: 458 st Antal serviceavtal145 st LEXTORPS VÄRMEVERK

9 V Ä R M E P R O D U K T I O N S A N L Ä G G N I N G A R
S T A L L B A C K A V Ä R M E V E R K Oljepannor, 2 st på vardera 25MW Elpanna 25MW Biobränslepanna P3 32MW Biobränslepanna P4 12MW L E X T O R P S V Ä R M E V E R K Oljepannor, 3 st på vardera 20MW varav 1 st reservpanna Kraftvärmeverk fr.o.m. 2006 K R O N O G Å R D E N S V Ä R M E V E R K Oljepannor, 2 st på vardera 8MW Biobränslepanna 8MW

10 P R O D U K T I O N S H I S T O R I A Fjärde fastbränslepannan 17 MW värme 3,7 MW el Tredje fastbränslepannan 12 MW Andra fastbränslepannan 32 MW Första fastbränslepannan 7 MW

11 Fjärrvärmeprisets utveckling i Trollhättan inkl moms
F J Ä R R V Ä R M E N S P R I S U T V E C K L I N G Fjärrvärmen har stabila priser Fjärrvärmeprisets utveckling i Trollhättan inkl moms Öre/kWh År 2002 49öre /kWh År 1995 49öre /kWh År 2000 46öre /kWh År 2004 54öre /kWh År 1999 46öre /kWh

12 BAKGRUND - BEHOV AV NY PRODUKTION ALTERNATIV * BRÄNSLE * PLACERING
* STORLEK * TEKNIK

13 SPECIFIKATION BRÄNSLE: TRÄFLIS TILLFÖRD BRÄNSLEEFFEKT: 20 MW
K R A F T V Ä R M E V E R K SPECIFIKATION BRÄNSLE: TRÄFLIS TILLFÖRD BRÄNSLEEFFEKT: 20 MW PRODUCERAD VÄRME: 17,4 MW PRODUCERAD EL: 3,7 MW TOTALT PRODUC EFFEKT: 21,1 MW FLISFÖRBRUKNING: 620 m3/dygn TRANSPORTER: 8 LASTBILAR/DYGN

14 EKONOMI INVESTERING 120 MKR LÖNSAMHET ÅTERBETALNINGSTID: 9 ÅR
KRAFTPRISER/ ELCERTIFIKAT TOTAL ELINTÄKT 50 ÖRE/KWH VÄRME- OCH ELPRODUKTION LIKA LÖNSAMT

15 GENOMFÖRANDE INVESTERINGSBESLUT: APRIL -04
UPPHANDLING: JAN TILL NOV -04 FÖRSTA SPADTAGET: FEBR -05 VÄRMELEVERANS: DEC -06 ELLEVERANS: JAN -06 ÖVERTAGANDE: MARS -06

16 LEVERANTÖRER ARKITEKT: WSP ARKITEKTER, THOMAS HANSSON PANNANLÄGGNING:
WÄRTSILÄ BIOPOWER MARKARBETEN: SKANSKA SVERIGE AB BYGGNAD: STÅLMONTERINGAR AB LEASINGPARTNER: HANDELSBANKEN

17 Kraftvärmeverket Lextorp. I drift början av 2006
K R A F T V Ä R M E L E X T O R P Kraftvärmeverket Lextorp. I drift början av 2006

18 Elproduktion 3,6 MW - Värmeproduktion 17 MW
K R A F T V Ä R M E L E X T O R P Elproduktion 3,6 MW Värmeproduktion 17 MW

19 Möjliggör vidare utbyggnad av fjärrvärmenätet
K R A F T V Ä R M E L E X T O R P Möjliggör vidare utbyggnad av fjärrvärmenätet

20 Kraft och värme - så funkar det!
L E X T O R P S K R A F T V Ä R M E V E R K Kraft och värme - så funkar det! EL-EFFEKT, man får ut: 3,65 megawatt (MW) VÄRMEEFFEKT, man får ut: 17,4 megawatt (MW) Flisleverans, ca 8 lastbilar/dygn Bränsleeffekt som tillförs Värmeeffekt man får ut: El-effekt man får ut: Total energieffekt: 20 MW 17.40 MW 3,65 MW 21,05 MW ENERGI-MÄNGD, maxdrift: Ca kWh per dygn Fördelat på kWh värme och kWh el Bränslehantering med såll och magnetavskiljare Gripskopa Biobränslepanna Botten aska Matar- vattentank 51 bar/485 C Renade rökgaser El ESP filter Flyg aska Vatten- behandling Rökgas- kondensering C FJÄRRVÄRME 57 C JÄMFÖR MED VILLA: I runda tal förbrukar en fjärrvärmeansluten villa kWh fjärrvärme och ca kWh hushållsel per år Flisförbrukning, 26m3/tim


Ladda ner ppt "TROLLHÄTTAN ENERGI AB KRAFTVÄRME BAKGRUND TEKNIK EKONOMI GENOMFÖRANDE"

Liknande presentationer


Google-annonser