Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

D I S P O S I T I O N - TROLLHÄTTAN ENERGI AB - KRAFTVÄRME BAKGRUND TEKNIK EKONOMI GENOMFÖRANDE.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "D I S P O S I T I O N - TROLLHÄTTAN ENERGI AB - KRAFTVÄRME BAKGRUND TEKNIK EKONOMI GENOMFÖRANDE."— Presentationens avskrift:

1 D I S P O S I T I O N - TROLLHÄTTAN ENERGI AB - KRAFTVÄRME BAKGRUND TEKNIK EKONOMI GENOMFÖRANDE

2 T R O L L H Ä T T A N E N E R G I A B Omsättning 216 milj. 2 468 kkr/anställd 58 anställda Fjärrvärmer 14 800 bostäder och 565.000m 2 i skolor, industrier mm. 25.000 elnätskunder 1 042 fjärrvärmekunder

3 E N E R G I L E V E R A N S E R V Ä R M E 2 6 9 G W h E L 3 7 8 G W h To t a l a e n e r g i l e v e r a n s e r 6 4 7 G W h

4 E L D I S T R I B U T I O N S O M R Å D E Trollhättan Energi AB äger och förvaltar 5 mottagningsstationer 460 nätstationer för transformering från hög- till lågspänning 620 km landsbygdsnät varav 340 km luftledning med 6 800 trästolpar och 280 km jordkabel 630 km kabel i tätortsnätet 2 200 kabelskåp

5 S T A D S N Ä T Trollhättan Energi erbjuder fiberförbindel- ser i Stadsnät som svartfiber och kapacitet 10-1000 Mbps ethernet samt internet access på 0,5, 1, 2, 4 och 10 Mbps. Vi har idag fibernät som sträcker sig till alla större industriområden i Trollhättan och våra kunder är företag, operatörer m fl. Vi samverkar i Västgöta-ringen där följande orter är anslutna Trollhättan, Lidköping, Skövde, Falköping, Ulricehamn, Borås - Göteborg och åter Trollhättan. TROLLHÄTTAN Skara Grästorp Lidköping Götene Skövde Falköping Ulricehamn Borås Alingsås Vänersborg Göteborg Kungälv Stenungsund

6 B I O G A S Biogasen produceras av kommunens tekniska verk, från avloppsslam och av det regionala avfallsbolaget TRAAB, från hushållssopor. Trollhättan Energi distribuerar gasen via ledning och säljer vid två tankstationer till bussbolag och privata användare. För närvarande finns i Trollhättan 17 bussar, 11 lastbilar och mer än 130 övriga fordon, som drivs av biogas.

7 EnergiFokus i Trollhättan & Uddevalla AB Trollhättan Energi äger 50% NYBYGGNATION OCH UNDERHÅLL AV LEDNINGSNÄT VÄG OCH TRAFIKBELYSNING ENERGITJÄNSTER, ELINSTALLATIONER Den 1 juli -05 bildades bolaget, som ägs till 50% vardera av Trollhättan Energi och Uddevalla Energi. Antal anställda är ca 45 personer EnergiFokus utför nybyggnation och underhåll av ledningsnät, även för andra nätägare. EnergiFokus underhåller och utför nybyggnationer av belysningsanläggningar på gator och vägar. EnergiFokus jobbar både inom ägarbolagen och externt med mätsystem, energitjänster, elsanering, taxeanalyser och elinstallationer

8 V Ä R M E D I S T R I B U T I O N S O M R Å D E STALLBACKA VÄRMEVERK KÄLLSTORP KRONOGÅRDENS VÄRMEVERK LEXTORPS VÄRMEVERK Affärsområde Värme producerar och distribuerar fjärrvärme Fjärrvärmenät längd: 81 km Omsättning: 118 milj Energiproduktion: 295 GWh Äger produktionsanläggningar och nät för fjärrvärme Antal kammare: 458 st Antal serviceavtal145 st

9 V Ä R M E P R O D U K T I O N S A N L Ä G G N I N G A R S T A L L B A C K A V Ä R M E V E R K Oljepannor, 2 st på vardera 25MW Elpanna25MW BiobränslepannaP332MW BiobränslepannaP4 12MW K R O N O G Å R D E N S V Ä R M E V E R K Oljepannor, 2 st på vardera8MW Biobränslepanna8MW L E X T O R P S V Ä R M E V E R K Oljepannor, 3 st på vardera 20MW varav 1 st reservpanna Kraftvärmeverk fr.o.m. 2006

10 P R O D U K T I O N S H I S T O R I A Första fastbränslepannan 7 MW Andra fastbränslepannan 32 MW Tredje fastbränslepannan 12 MW Fjärde fastbränslepannan 17 MW värme 3,7 MW el

11 F J Ä R R V Ä R M E N S P R I S U T V E C K L I N G Fjärrvärmen har stabila priser Fjärrvärmeprisets utveckling i Trollhättan inkl moms Öre/kWh År 2000 46öre /kWh År 1995 49öre /kWh År 2004 54öre /kWh År 1999 46öre /kWh År 2002 49öre /kWh

12 B A K G R U N D - BEHOV AV NY PRODUKTION - ALTERNATIV * BRÄNSLE * PLACERING * STORLEK * TEKNIK

13 K R A F T V Ä R M E V E R K SPECIFIKATION BRÄNSLE: TRÄFLIS TILLFÖRD BRÄNSLEEFFEKT: 20 MW PRODUCERAD VÄRME: 17,4 MW PRODUCERAD EL: 3,7 MW TOTALT PRODUC EFFEKT: 21,1 MW FLISFÖRBRUKNING:620 m3/dygn TRANSPORTER:8 LASTBILAR/DYGN

14 E K O N O M I - INVESTERING 120 MKR - LÖNSAMHET ÅTERBETALNINGSTID: 9 ÅR KRAFTPRISER/ ELCERTIFIKAT TOTAL ELINTÄKT 50 ÖRE/KWH VÄRME- OCH ELPRODUKTION LIKA LÖNSAMT

15 G E N O M F Ö R A N D E - INVESTERINGSBESLUT:APRIL -04 - UPPHANDLING:JAN TILL NOV -04 - FÖRSTA SPADTAGET:FEBR -05 - VÄRMELEVERANS:DEC -06 - ELLEVERANS:JAN -06 - ÖVERTAGANDE:MARS -06

16 L E V E R A N T Ö R E R ARKITEKT: WSP ARKITEKTER, THOMAS HANSSON PANNANLÄGGNING: WÄRTSILÄ BIOPOWER MARKARBETEN: SKANSKA SVERIGE AB BYGGNAD: STÅLMONTERINGAR AB LEASINGPARTNER: HANDELSBANKEN

17 Kraftvärmeverket Lextorp. I drift början av 2006 K R A F T V Ä R M E L E X T O R P

18 Elproduktion 3,6 MW - Värmeproduktion 17 MW K R A F T V Ä R M E L E X T O R P

19 Möjliggör vidare utbyggnad av fjärrvärmenätet K R A F T V Ä R M E L E X T O R P

20 L E X T O R P S K R A F T V Ä R M E V E R K Kraft och värme - så funkar det! Flisförbrukning, 26m 3 /tim Bränslehantering med såll och magnetavskiljare Gripskopa Biobränslepanna Botten aska Matar- vattentank 51 bar/485 C Renade rökgaser El ESP filter Flyg aska Vatten- behandling Rökgas- kondensering 80-120 C FJÄRRVÄRME 57 C Bränsleeffekt som tillförs Värmeeffekt man får ut: El-effekt man får ut: Total energieffekt: 20 MW 17.40 MW 3,65 MW 21,05 MW ENERGI- MÄNGD, maxdrift: Ca 500 000 kWh per dygn Fördelat på 417 000 kWh värme och 87 000 kWh el JÄMFÖR MED VILLA: I runda tal förbrukar en fjärrvärmeansluten villa 20 000 kWh fjärrvärme och ca 5 000 kWh hushållsel per år Flisleverans, ca 8 lastbilar/dygn EL-EFFEKT, man får ut: 3,65 megawatt (MW) VÄRMEEFFEKT, man får ut: 17,4 megawatt (MW)


Ladda ner ppt "D I S P O S I T I O N - TROLLHÄTTAN ENERGI AB - KRAFTVÄRME BAKGRUND TEKNIK EKONOMI GENOMFÖRANDE."

Liknande presentationer


Google-annonser